Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/173
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.09.
Iktatószám:16057/2019
CPV Kód:43325000-7
Ajánlatkérő:Tamási Város Önkormányzata
Teljesítés helye:7090 Tamási, közigazgatási területen belül (Az eszközök az "Aktív park"-ba kerülnek kihelyezésre, 1882/84 és 1882/85 hrsz)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.09.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tamási Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36312382
Postai cím: Szabadság Utca 46-48.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Porga Ferenc
Telefon: +36 74570800
E-mail: titkarno@tamasi.hu
Fax: +36 74570800
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tamasi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001096592019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001096592019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Zöld város eszköz beszerzés III.
Hivatkozási szám: EKR001096592019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43325000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„A TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00003 azonosító számú, "Városi zöld területek revitalizációja és épületek megújítása - Zöld Város tárgyú projekt keretében”– eszközök beszerzése adásvételi szerződés keretében III."
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a részajánlattételt az alábbi indokok mentén nem biztosítja:
Tárgyi eljárásban meghatározott eszközök egy parkhoz kapcsolódnak és funkciójukban azonos célokat szolgálnak ( szabadidős eszközök). Fentiek alapján Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Zöld város eszköz beszerzés III.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37410000-5
További tárgyak:43325000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7090 Tamási, közigazgatási területen belül (Az eszközök az "Aktív park"-ba kerülnek kihelyezésre, 1882/84 és 1882/85 hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az adásvételi szerződés keretében az eljárás tárgyát képező vagy azzal egyenértékű eszköz(öke)t kell leszállítania a nyertes ajánlattevőnek. Minimum elvárt műszaki paraméterek: 1. KÜLTÉRI PINGPONG ASZTAL -1 db ( műszaki paraméterek) - vandálbiztos, - 30 mm vastag, acél, - erősített négyszögletű (2740x1525mm) asztallap 2. NAPVITORLA - 20 db (műszaki paraméterek) - 3m acél tartó oszlopokkal - 4*4 m-es, - PES (víz-és légzáró típus) vitorla, - világos/középsötét (pl bézs/homok) árnyalatban 3. NAPVITORLA ACÉL TARTÓ OSZLOPOK – 80 db (műszaki paraméterek): - szinterezett 6/4"-s acélcső, - 4 dübel csavarral, akár 15 fokos döntéssel, - rozsdamentes karabínerrel, - talapzathoz rögzíthető, 20 cm x 20 cm talppal; - Hossza / magassága: 3 méter, - színe: ezüst vagy szürke 4. MOBIL SZÍNPAD (KÉSZLET) – 1 db ( műszaki paraméterek): - 1 db 4*6 m méretű, kültéri, állítható magasságú (60-100 cm) - 24 m2 össz alapterületű mobil színpad lap, - 2*1 m/db elem, 12 db, 750kg/m2, rétegelt lemez csúszásmentesített kültéri kivitel (csúszásgátló járófelület), - alumínium profil. - Könnyű kivitel. Az elemeken láb befogadó szerkezettel. - Mobil színpad felállításához szükséges elemek: állítható (60-100 cm) színpad lábak, színpad láb összekötők, szintezők, rögzítők és egyéb szerelvények/merevítők biztosítása. - Színpadhoz kapcsolódó állítható lépcső (60-100 cm méretre), egyoldali korláttal. - tanúsítvánnyal rendelkező elemek 5. KÜLTÉRI KOSÁRPALÁNK – 1 db (műszaki paraméterek): - Tüzihorganyzott kosárállvány, min 1.65m benyúlással, hivatalos 3,05m magasan álló gyűrű; - palánk 25mm vastag alumínium, külön szegélyekkel erősített kültéri időjárásálló, stabil kivitel, min 120x90cm méret - A kosár tüzihorganyzott anyagból készül, lánchálóval szerelt kivitel. - min 15x15 cm keresztmetszetű, fém tartó szerkezet, hozzá tartozó min 60 cm mély beépítő talajhüvellyel együtt; - európai szabványoknak megfelelően legyártva ( TÜV / GS) bevizsgált termék legyen; - A teljes szerkezet vandálbiztos kivitelű legyen 6. MÁSZÓKA CSÚSZDÁVAL - 1 db ( műszaki paraméterek): - Köteles játszóvár, csúszdával: befoglaló méret legalább 6 x 5 x 2,5 méter, több elemből álló, köteles játszóvár, összeépített, 10x10m ütéscsillapított biztonsági területtel együtt értendő a beszerzés, valamint telepítéssel és helyszínre szállítással; - esési magaság min 2 m, 3-14 éves korcsoportnak; - Legalább 1 (felső részen zárt és alsó részen nyitott) csúszda és 2 mászásra serkentő köteles játszórész,- a csúszdatorony rész felett tetővel. - Színes acélbetétes kötél, speciális kötőelemekkel összefogva. A tartórudak horganyzott acélból készüljenek, amelyek betonozással kerüljenek rögzítésre. Az acél sodrony cink réteggel galvanizált kivitel legyen, valamint a speciális kötél atoxikus, UV álló kivitelű; a kötélgyűszűk és állítócsavarok anyaga rozsdamentes acél, illetve a szemcsavar nagy szakítószilárdságú öntött acél kivitelű legyen. Időjárásálló, kültéri kivitel. Csoportosan is használható eszköz legyen. Tanúsítvánnyal rendelkező eszköz, MSZ megfelelőség. Az ajánlattevőnek az eszköz tanúsítását is el kell végeznie. A közbeszerzés része az eszköz leszállítása.A „Mászóka csúszdával” tétel esetén a közbeszerzés része az eszköz leszállítása és üzembe helyezése (helyszíni tanúsítása), adott esetben oktatás, képzés, egyéb kapcsolódó szolgáltatások elvégzése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás időtartama (min.0, max.36hónap) 3
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 7
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 45
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00003
II.2.13) További információ
A II.2.7.) pontban feltüntetett teljesítési határidő a szerződés aláírásától kezdődik.
Ajánlatkérő a részajánlattételt az alábbi indokok mentén nem biztosítja:
Tárgyi eljárásban meghatározott eszközök egy parkhoz kapcsolódnak és funkciójukban azonos célokat szolgálnak ( szabadidős eszközök). Fentiek alapján Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét nem biztosítja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akire nézve a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről a Kbt. 62. § (1) bekezdés g-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok valamelyike az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában,egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját, az alábbiak szerint. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Az ajánlatban továbbá be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséheza Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, a kizáró okok hatálya alá tartozó gazdasági szereplőt. Jelen eljárásban az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 114. § (2) bekezdésére. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Az ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okokról szóló nyilatkozatokat jelen eljárás vonatkozásában szükséges az ajánlattevőnek megtennie. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdésében foglalt öntisztázás lehetőségére.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a felhívás jelen pontjában szereplő alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében ajánlattevőnek az ajánlatában először elegendő csak nyilatkoznia, hogy az alkalmassági követelményeknek megfelel! (lásd nyilatkozat minták) Az Ajánlattevő (vagy kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozóan a közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozatokat, legkésőbb az ajánlatok értékelése során, az Ajánlatkérő külön felhívására köteles majd benyújtani. A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér. A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatban az előzetes ellenőrzés során az Ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az ajánlattételi felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlattételi felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani (utólagos igazolás). A fentiekre tekintettel ajánlattevő az utólagos igazolás körében a pénzügyi és gazdasági alkalmasságát az alábbi dokumentumok benyújtásával tartozik igazolni: P/1. Az ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó a közbeszerzés tárgyából (Szabadidős eszközök értékesítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321Kr. 19. § (7) bekezdésére. E körben az ajánlatkérő rögzíti, hogy egyéni vállalkozók esetében az adóbevallás benyújtása az előírás (esetükben kiegészítő tájékoztatás kérés nem szükséges).
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1) Alkalmatlan az AT , amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó a közbeszerzés tárgyából (Szabadidős eszközök értékesítése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el a nettó 4.000.000,-HUF-ot, A P/1. pontban előírt alk-i min.köv-neka közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatban az előzetes ellenőrzés során az Ajánlattevő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a felhívás jelen pontjában szereplő alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében ajánlattevőnek az ajánlatában először elegendő csak nyilatkoznia, hogy az alkalmassági követelményeknek megfelel! Az Ajánlattevő (vagy kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozóan a közbeszerzési dokumentumokban előírt nyilatkozatokat, legkésőbb az ajánlatok bírálata során, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti külön felhívására köteles majd benyújtani. A gazdasági szereplő által ajánlatában az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyhatja és elegendő azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevők tekintetében bevonni a bírálatba, amely ajánlattevőket ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér. M/1. Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése, amelyet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a szerinti az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. A referenciaigazolásnak vagy -nyilatkozatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: • a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év, hó, nap), • a szerződést kötő másik fél megnevezését és székhelyét, • a szerződés tárgyát (melyből az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható), • a szállítás mennyiségét, • nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A közbeszerzés tárgya szerinti referenciák ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 23. §-ában meghatározottak alapján kell benyújtani. Az előírt dokumentumokat, nyilatkozatokat olyan tartalommal és részletességgel kell benyújtani, melyekből egyértelműen megállapítható az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés. Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra az Ajánlattevő részéről, úgy Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevő csatolja a dokumentumok magyar nyelvű fordítását is. Az Ajánlatkérő ez esetben a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak. A Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet/személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a Kbt. 65.§ (7)-(9) bekezdésben foglaltaknak alkalmazása mellett. Azokban az esetekben, amelyekben a Kbt. 69. § (12) bekezdésében meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a fenti pontokban foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben szerződésszerűen teljesített az eljárás tárgya szerinti (szabadidős eszközök) értékesítésére vonatkozó referenciával/ referenciákkal. Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 321/2015. Korm.rendelet 21.§ (1a)bekezdés a) pontja alapján az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 321/2015. Korm.rendelet 21.§ (1a) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Az M/1. pont szerinti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés). Ajánlattevők legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (7) bekezdéseiben foglaltakra.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Leszállításhoz és a „Mászóka csúszdával” tétel esetén a szállításhoz, üzembe helyezéshez (tanúsításhoz), kapcsolódó késedelmi kötbér: A késedelmi kötbér mértéke 0,5 %. A késedelmi kötbér alapja: a nettó vételár. A késedelmi kötbér maximális mértéke: harminc napra számított tétel, vagyis a Vevő a késedelmi kötbér összegét maximum 30 nap késedelemig érvényesíti.
A nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:186. §-ának megfelelően késedelem esetére minden késedelmes naptári nap után, a késedelembe esés időpontjától a tényleges teljesítés napjáig késedelmi kötbért köteles fizetni, mely a teljesítés időpontjában külön bejelentés nélkül esedékes. A késedelmi kötbér alapja a szerződés szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított, teljes nettó vételár. hibás telj.: nt. a hibás teljesítéssel érintett mennyiségre vonatkozó nt. ellenérték20%; (figyelemmel a Ptk. 6:187. § (2) bek-re) meghiúsulási (nt. teljes ellenérték20%) b) jótállási biztosíték (ntteljes mennyiségre számított ellenérték 5%). c) jótállás: min. 24 hónap, a kültéri kosárpalánk esetén 120 hónap(többletjótállás vállalása értékelési szempont) Részletek a szerződéstervezetben
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A Megrendelő kijelenti, hogy a szükséges pénzügyi fedezet EU-s forrásból biztosított. A szerződés finanszírozása az Európai Unió és a Magyar Állami Költségvetés forrásából tervezetten a „Városi zöld területek revitalizációja és épületek megújítása - Zöld Város” című, TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00003 kódszámú pályázat alapján nyújtott támogatásából történik. A támogatási szerződés alapján az európai uniós támogatásból származó összeg a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti utófinanszírozás útján kerül kiegyenlítésre. A támogatás mértéke a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a. A finanszírozás szabályai a támogatási szerződés módosulásával külön hozzájárulás és szerződésmódosítás nélkül a támogatási szerződés módosult rendelkezéseinek megfelelően változhatnak, mely változások ajánlatkérőre és nyertes ajánlattevőre nézve kötelező erővel bírnak. Az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a támogatási szerződést módosítsa és ezzel a finanszírozási mód módosuljon. Előleg nem biztosított. 1 darab végszámla nyújtható be. Kifizetés: Kbt. 135.§(1),(6), Ptk.6:130§(1)-¬(2), 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, TOP-2.1.2-15-TL1-2016-00003 kódszámú pályázatnak a mindenkori hatályos jogszabályoknak és támogatási szerződésnek megfelelőenaz igazolt kézhezvételtől számított 30 napon belül. Ajánlattétel,szerződés,kifizetésekpénzneme:HUF Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk-ban meghatározott (6:155. §) mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet, valamint a nyertes ajánlattevő a 2016. évi IX. törvény szerinti behajtási költségátalányra tarthat igényt. Vonatkozó jogszabályok különösen: • A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, • Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény; • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, • 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A nyertes ajánlattevő(k) számára gazdálkodó szervezet létrehozása nem követelmény és nem megengedett.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/09/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/09/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR rendszer
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
A bontási eljárás a Kbt. 68. §-ban és a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-ban előírtaknak megfelelően zajlik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Minőségi szempont: egyenes arányosítás; Ár szempont: fordított arányosítás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1./ Az ajánlatkérő előírja csak PDF, valamint az árazott költségvetések esetén XLS fájlformátum alkalmazható. 
 2./ A gazdasági szereplők vonatkozásában csatolni kell azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) cégaláírási nyilatkozatát (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a 2006. évi V. törvény 9. §-a szerinti, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták. 3./ Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) bekezdésére. 4./ A Kbt.35. § (1) bek. alapján több GSZ közösen is tehet ajánlatot.A 35. § (1) bek szerinti esetben a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. Az ajánlatban csatolni kell a 35.§(2) beke szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult GSZ az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást. 5./ Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. E feltételnek való megfelelés teljesítésére, amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra az ajánlathoz, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Fordítás alatt az ajánlatkérő olyan fordítást ért, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. A nem magyar nyelven készült, illetve magyar fordítással - ajánlatkérői hiánypótlást követően - el nem látott dokumentumokban foglaltakat az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során nem veszi figyelembe. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felelős. 6./ A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 4.§ (3) bekezdése alapján, ha egy bizonyos, egyértelműen beazonosítható építési termék került a tervben megjelölésre, az egyben az elvárt műszaki teljesítmény meghatározását is jelenti, azzal, hogy ilyen esetben a termék műszakielőírásában foglalt összes teljesítménykategória lényegesnek tekintendő és az elvárt műszaki teljesítmény ezek szintje, osztálya vagy leírása. Az egyenértékű megoldás esetén az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata. Az egyenértékűségetajánlattevőnek bármely megfelelő eszközzel igazolnia kell. Bármely megfelelő eszköz lehet különösen a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert akkreditált tanúsító/ellenőrző szervezettől származó műszaki dokumentáció. Az adott ajánlati elemekkel kapcsolatban felmerült kétséget az igazolással az ajánlattevőnek teljes körűen el kell oszlatnia, amelyhez olyan egyértelmű és ellenőrizhető bizonyítékkal kell szolgálnia, amely az állításait alátámasztja. 7./ Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját. 8./ Az eljárásban eljáró FAKSZ: dr. Bakó Zoltán (00782) (Bujdosó és Bakó Közbeszerzési és Tanácsadó Kft.; 7090 Tamási, Petőfi u 12. (Pf. 37.); Telefon: +36 74470699; Fax: +36 74470699; E-mail: titkarsag@bujdosoiroda.com) 9./ Az ajánlati felhívásban meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők. 10./ A jelen felhívás a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében és a Közbeszerzési Hatóság által meghatározott minősítés szerint szigorúbb alkalmasságokat tartalmaz. 11./ Szakmai ajánlat: Az ajánlatban csatolni kell a szállítandó eszközök a felhívásban leírt szakmai specifikációnak való megfelelőséget bemutató részletes leírását. A csatolandó dokumentumokból, nyilatkozatokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie a megajánlott eszköz gyártmányának, típusának, és annak, hogy megfelel-e a műszaki specifikációban meghatározott követelményeknek. 12./ Változásbejegyzés: Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 13./ A Kbt. 73. § (4)-(5) bekezdéseiben foglaltak alapján az ajánlattevő köteles megfelelni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő. Azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a neve és címe (elérhetősége), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat a KD tartalmazza.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/09/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges