Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:16099/2019
CPV Kód:09310000-5
Ajánlatkérő:T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt. AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság;Cseri Strand és Élményfürdő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU212
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű szolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65481415
Postai cím: Győri Út 23.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kunfalvi Zoltán
Telefon: +36 303637384
E-mail: zoltan.kunfalvi@drkunfalvi.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tszol.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ12403565
Postai cím: Szent Borbála út 19.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kunfalvi Zoltán
Telefon: +36 303637384
E-mail: zoltan.kunfalvi@drkunfalvi.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.avertesagoraja.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Cseri Strand és Élményfürdő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42366737
Postai cím: Cseri Utca 33
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kunfalvi Zoltán
Telefon: +36 303637384
E-mail: zoltan.kunfalvi@drkunfalvi.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyemantfurdo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Regionális/helyi szintű szolgáltató
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Villamos energia közbeszerzése 2019
Hivatkozási szám: EKR000210302019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Villamos energia beszerzése a T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint kettő tagvállalata (AGORA Nonprofit Kft., Cseri Kft.) részére 12 hónapos időtartamra a dokumentációban meghatározott fogyasztási helyekre.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 161583188 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Villamos energia közbeszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: Tatabánya, Győri út 23., Környei út, Ságvári Endre út 9., Hadsereg utca 98. Balatonlelle, Rákóczi Ferenc u. 198. Baj, Tóvárosi u. 15. és 23. Teljesítési helyek teljes körűen a dokumentációban.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mennyiség összesen: 6.155.550 kWh (+25%).
A mennyiség az elosztói engedélyestől kapott éves mennyiségi adatok alapján került megadásra, a tényleges felhasználás ettől + 25 %-os mértékben (a +25 % mértékű opció 1.538.888 kWh mennyiséget jelent) eltérhet akként, hogy a megadott teljes mennyiségi eltérés lehetőségét ajánlatkérő jogosult akár egy mérőponton is igénybe venni.
A fogyasztási helyek jellemzőit és tervezett éves fogyasztási adatait a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
A teljesítés helyei:
1. T-Szol Tatabányai Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2800 Tatabánya, Győri út 23.
8638 Balatonlelle, Rákóczi Ferenc u. 198.
2836 Baj, Tóvárosi u. 23.
2836 Baj, Tóvárosi u. 15.
2836 Baj, Tóvárosi u. 15.
2840 Majk, Madárhegy 76.
2. AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
AGORA Sport és Szabadidő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 9.
2800 Tatabánya, Környei út
2800 Tatabánya, Olimpikon utca 2119/194
2800 Tatabánya, Gerelyhajító utca 1.
Kertvárosi Bányász Művelődési Otthon
2800 Tatabánya Kertváros, Hadsereg utca 98.
2800 Tatabánya Kertváros, Hadsereg utca 98.
2800 Tatabánya Kertváros, Hadsereg utca 98.
2800 Tatabánya Kertváros, Hadsereg utca 100.
2800 Tatabánya Kertváros, Hadsereg utca 100.
Széchenyi István Művelődési Ház
2800 Tatabánya, Szent István utca 7.
József Attila Művelődési Ház
2800 Tatabánya Alsógalla, Táncsics Mihály utca 61.
Puskin Művelődési Ház
2800 Tatabánya Bánhida, Kossuth Lajos út 4.
A VÉRTES AGÓRA
2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 1. 11204/22
Gerecse Kapuja Látogatóközpont 2800 Tatabánya, külterület 0165/4 hrsz.
3. Cseri Strand és Élményfürdő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2800 Tatabánya, Cseri utca 33.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a meghatározott mennyiségű értéktől való eltérést csoport szinten +25 % opció mennyiségű (a +25 % mértékű opció mennyisége 1.538.888 kWh) villamos energiában határozza meg. A megadott teljes mennyiségi eltérés lehetőségét ajánlatkérő jogosult akár egy mérőponton is igénybe venni.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő elektronikus árlejtést alkalmaz az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet, illetve a 257/2007. (X.4.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.
Ajánlatkérők a részajánlat kizárásával olyan mértékű kedvezményt tudnak elérni, amely összhangban van a közpénzek ésszerű felhasználásával és összeegyeztethető a hatékony és felelős gazdálkodással.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 083 - 196689
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: Elnevezés: Villamos energia közbeszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24156576
Postai cím: Szentendrei Út 207-209.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
E-mail: mvmptender@mvmp.hu
Telefon: +36 202302785
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 161583188
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. A nyertes ajánlattevő MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 12898019-2-44.
2. Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
2.1. MVM Partner Energiakereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209., 12898019-2-44.
2.2. E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1117 Budapest Infopark Sétány 1., 25343502-2-44
2.3. ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság, 1132 Budapest Váci út 72-74., 12928130-2-44
2.4. E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 1134 Budapest Váci Út 17., 24765648-2-44.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
1. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az eljárás során Ajánlattevők joghatályos kommunikációt Ajánlatkérővel kizárólag elektronikus úton, írásban folytathatnak. Minden ettől eltérő úton történő kommunikációt ajánlatkérő figyelmen kívül hagy.
2. Amennyiben Ajánlattevő bármely alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy köteles csatolni a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti iratokat: a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, mely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítés időtartama alatt.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az Ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor a szervezet képviseletében eljárhat.
3. Ajánlattevők az alábbi szervezettől kaphatnak felvilágosítást a Kbt. 73. § (4) bekezdésébe szerinti követelményekről:
környezetvédelmi kérdésekben: Agrárminisztérium
szociális kérdésekben: Emberi Erőforrások Minisztériuma
munkajogi kérdésekben: Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint az
Igazságügyi Minisztérium
4. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr. Nyiri Csaba, lajstromszáma:00289
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)