Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:16137/2019
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Zalalövő Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8999 Zalalövő, Kossuth Lajos u. 4. Hrsz.: 465.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:RAPI-ÉP Betéti Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zalalövő Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56823732
Postai cím: Szabadság Tér 1.
Város: Zalalövő
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8999
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pintér Antal
Telefon: +36 92371001
E-mail: pmhivatal@zalalovo.hu
Fax: +36 92371033
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zalalovo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szociális ellátó intézmény korszerűsítés
Hivatkozási szám: EKR000803872019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
erezett korszerűsítés:
Az épület korszerűsítése az alábbi területeket és munkafázisokat foglalja magába:
- Energetikai korszerűsítés:
1.) Homlokzati hőszigetelés:
Az épület teljes homlokzatára hőtechikai méretezéssel meghatározott vastagságú,
16 cm vtg. Austrotherm AT-H80 típusú expandált polisztirol tábla kerül, ragasztott és mechanikai (dübel) rögzítéssel, üvegszövet háló erősítésű primus gletteléssel.
A lábazatra – a meglévő kőburkolat lebontása és a felület kiegyenlítése után – 12 cm vastag Austrotherm Expert XPS lemez kerül, ragasztott és mechanikai (dübel) rögzítéssel, üvegszövet háló erősítésű primus gletteléssel.
Az ablakkávákon – mivel a kávás kialakítású falnyílások miatt az ablakok nem helyezhetők el külső falsíkban – 4 cm beforduló hőszigetelést kell beépíteni.
A meglévő eresz és osztópárkányokat, valamint az ablakok körüli keretezéseket az eredeti mintázatnak megfelelően kell kialakítani illetve visszaépíteni.
A megőrzés érdekében részletes felmérés, mintavétel és fotódokumentáció készítése kötelező!
A homlokzat hőszigetelt felülete szilikát vékonyvakolattal, a párkányzatok és ablakkeretek szilikát alapú festést kapnak a homlokzati terveken meghatározott
(vagy azzal egyenértékű) anyaggal és színben. A lábazaton illetve a kőburkolatú parapet felületeken ragasztott, táblásított kőburkolat készül, a homlokzati terveken megadott színben.
Egyebekben lásd az építész terveket ill. az „Energetikai méretező számítást”!
2.) Padlásfödém hőszigetelése:
A meglévő fa szerkezetű padlásfödém felső felületére – az agyagtapasztás lehordása illetve a felső deszkázat javítása után – 2*12 cm (összesen 24 cm) Rockwool- Multirock ásványgyapot hőszigetelés kerül, kötésben rakva, a kötőgerendák fölött azonos vastagságban átvezetve.
A padlástéri térdfal belső felületére, a külső homlokzattal megegyező vastagságú Austrotherm AT-H80 típusú polísztirol hőszigetelés kerül, felületi üvegszövet háló erősítéssel és primus gletteléssel, a térdfali talpszelemen szintjéig felvezetve.
A födémszerkezet felső deszkázatára párazáró fólia terítés kerül, csatlakozásnál ragasztással végtelenítve, a kötőgerendák alatt átvezetve.
Egyebekben lásd az építész terveket ill. az „Energetikai méretező számítást”!
3.) Homlokzati nyílászárók cseréje:
A meglévő – a 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet és mellékleteiben meghatározott „költségoptimalizált” követelmény értéknek nem megfelelő – homlokzati nyílászárók
cseréje tervezett, a követelményeket kielégítő „ötkamrás” szelvényszerkezetű, fokozott légzárású, háromrétegű hőszigetelő üvegezésű (Ug=0,7 W/m2K) műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre, a kávás kialakítású nyílásoknál tokszélesítéssel. A tervezett nyílászárók kielégítik a fent hivatkozott követelmény értékeket (ablakoknál
Uw=1,15 W/m2K, homlokzati ajtóknál 1,45 W/m2K). A nyílászárók külső felülete faerezett, aranytölgy színű, belső felülete fehér (RAL 9010), vasalata matt elox, vagy porszórt fehér színben. A főbejárati külső és belső bejárati ajtó görgős zárral, szálcsiszolt rozsdamentes acél fogantyúval és mechanikus (olajfékes), 90 °-ban kitámasztható ajtócsukóval szerelve.
Egyebekben lásd az építész terveket ill. az „Energetikai méretező számítást”!
Megújuló energia alkalmazása:
Az épület energetikai korszerűsítés részeként a pályázatban megújuló energia alkalmazása is tervezett. A pályázati dokumentációban szereplő kétféle megújuló energia alkalmazása közül a fűtési rendszer korszerűsítésére tervezett „hőszivattyús” hőtermelés a pályázat beadása és a támogatási határozat kézhezvétele közötti időszakban aktualitását vesztette, mivel kényszerűségből az épület melegvízes központi fűtési rendszerének hőtermelő gázüzemű kazánja meghibásodott és cseréje vált szükségessé. A beépített új, magasabb hatásfokkal működő kondenzációs kazán paraméterei kielégítik a 7/2006.(IV.24.) TNM Rendelet által meghatározott paramétereket, cseréje illetve a fűtési rendszer átalakítása felesleges költségeket okozna.
karakterkorlát miatt folyt. a KD-ban.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 36117077 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Szociális ellátó intézmény korszerűsítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45261400-8
További tárgyak:45421130-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8999 Zalalövő, Kossuth Lajos u. 4. Hrsz.: 465.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Terezett korszerűsítés:
Az épület korszerűsítése az alábbi területeket és munkafázisokat foglalja magába:
- Energetikai korszerűsítés:
1.) Homlokzati hőszigetelés:
Az épület teljes homlokzatára hőtechikai méretezéssel meghatározott vastagságú,
16 cm vtg. Austrotherm AT-H80 típusú expandált polisztirol tábla kerül, ragasztott és mechanikai (dübel) rögzítéssel, üvegszövet háló erősítésű primus gletteléssel.
A lábazatra – a meglévő kőburkolat lebontása és a felület kiegyenlítése után – 12 cm vastag Austrotherm Expert XPS lemez kerül, ragasztott és mechanikai (dübel) rögzítéssel, üvegszövet háló erősítésű primus gletteléssel.
Az ablakkávákon – mivel a kávás kialakítású falnyílások miatt az ablakok nem helyezhetők el külső falsíkban – 4 cm beforduló hőszigetelést kell beépíteni.
A meglévő eresz és osztópárkányokat, valamint az ablakok körüli keretezéseket az eredeti mintázatnak megfelelően kell kialakítani illetve visszaépíteni.
A megőrzés érdekében részletes felmérés, mintavétel és fotódokumentáció készítése kötelező!
A homlokzat hőszigetelt felülete szilikát vékonyvakolattal, a párkányzatok és ablakkeretek szilikát alapú festést kapnak a homlokzati terveken meghatározott
(vagy azzal egyenértékű) anyaggal és színben. A lábazaton illetve a kőburkolatú parapet felületeken ragasztott, táblásított kőburkolat készül, a homlokzati terveken megadott színben.
Egyebekben lásd az építész terveket ill. az „Energetikai méretező számítást”!
2.) Padlásfödém hőszigetelése:
A meglévő fa szerkezetű padlásfödém felső felületére – az agyagtapasztás lehordása illetve a felső deszkázat javítása után – 2*12 cm (összesen 24 cm) Rockwool- Multirock ásványgyapot hőszigetelés kerül, kötésben rakva, a kötőgerendák fölött azonos vastagságban átvezetve.
A padlástéri térdfal belső felületére, a külső homlokzattal megegyező vastagságú Austrotherm AT-H80 típusú polísztirol hőszigetelés kerül, felületi üvegszövet háló erősítéssel és primus gletteléssel, a térdfali talpszelemen szintjéig felvezetve.
A födémszerkezet felső deszkázatára párazáró fólia terítés kerül, csatlakozásnál ragasztással végtelenítve, a kötőgerendák alatt átvezetve.
Egyebekben lásd az építész terveket ill. az „Energetikai méretező számítást”!
3.) Homlokzati nyílászárók cseréje:
A meglévő – a 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet és mellékleteiben meghatározott „költségoptimalizált” követelmény értéknek nem megfelelő – homlokzati nyílászárók
cseréje tervezett, a követelményeket kielégítő „ötkamrás” szelvényszerkezetű, fokozott légzárású, háromrétegű hőszigetelő üvegezésű (Ug=0,7 W/m2K) műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre, a kávás kialakítású nyílásoknál tokszélesítéssel. A tervezett nyílászárók kielégítik a fent hivatkozott követelmény értékeket (ablakoknál
Uw=1,15 W/m2K, homlokzati ajtóknál 1,45 W/m2K). A nyílászárók külső felülete faerezett, aranytölgy színű, belső felülete fehér (RAL 9010), vasalata matt elox, vagy porszórt fehér színben. A főbejárati külső és belső bejárati ajtó görgős zárral, szálcsiszolt rozsdamentes acél fogantyúval és mechanikus (olajfékes), 90 °-ban kitámasztható ajtócsukóval szerelve.
Egyebekben lásd az építész terveket ill. az „Energetikai méretező számítást”!
Megújuló energia alkalmazása:
Az épület energetikai korszerűsítés részeként a pályázatban megújuló energia alkalmazása is tervezett. A pályázati dokumentációban szereplő kétféle megújuló energia alkalmazása közül a fűtési rendszer korszerűsítésére tervezett „hőszivattyús” hőtermelés a pályázat beadása és a támogatási határozat kézhezvétele közötti időszakban aktualitását vesztette, mivel kényszerűségből az épület melegvízes központi fűtési rendszerének hőtermelő gázüzemű kazánja meghibásodott és cseréje vált szükségessé. A beépített új, magasabb hatásfokkal működő kondenzációs kazán paraméterei kielégítik a 7/2006.(IV.24.) TNM Rendelet által meghatározott paramétereket, cseréje illetve a fűtési rendszer átalakítása felesleges költségeket okozna.
karakterkorlát miatt folyt. a KD-ban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 12 hónapot meghaladó többlet jótállás mértéke 15
2 A garanciális és jótállási időszak tartamán belül bármely a Megrendelő által felismert hiba Vállalkozó általi orvoslásának megkezdési időpontja, a bejelentést követően (minimum 1, maximum 5 munkanap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.2.1-15-ZA1-2016-00010
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szociális ellátó intézmény korszerűsítés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RAPI-ÉP Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80251336
Postai cím: Gyöp Utca 33
Város: Nagykutas
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8911
Ország: Magyarország
E-mail: jozsib75@gmail.com
Telefon: +36 302662381
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22582564220
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 36117077
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: CSEKE Építőipari,Kereskedelmi és Szolgáltató KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34816154
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 5.
Város: Teskánd
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8991
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11342735220

Hivatalos név: RAPI-ÉP Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80251336
Postai cím: Gyöp Utca 33
Város: Nagykutas
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8911
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22582564220

Hivatalos név: "Zala-Ép" Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató KFT.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_82334952
Postai cím: Kosztolányi Dezső Út 11
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11347194220

Hivatalos név: Galambos-Bau Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21300651
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Utca 25.
Város: Zalalövő
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8999
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25101287220

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges