Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/173
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.09.
Iktatószám:16144/2019
CPV Kód:16000000-5
Ajánlatkérő:NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Bajnai kastély, Dégi kastély, Füzérradványi kastély, Nádasdladányi kastély, Tiszadobi kastély, Tatai kastély;Bajnai kastély, Dégi kastély, Füzérradványi kastély, Nádasdladányi kastély, Sümeg püspöki palota,Tiszadobi kastély, Tatai kastély
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.10.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Nonprofit szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Örökségvédelem, Tört. hely, építmény működtetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33850072
Postai cím: Daróczi Út 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szalay Árpád
Telefon: +36 705076191
E-mail: kozbeszerzes@nofnkft.hu
Fax: +00 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nofnkft.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000782762019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000782762019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Nonprofit szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Örökségvédelem, Tört. hely, építmény működtetése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Parkfenntartáshoz szükséges gépek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000782762019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A teljesítés helyszíneként megjelölt kastélyok kertjeinek, parkjainak Ajánlatkérő által végzett fenntartási munkálataihoz szükséges gépek beszerzése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 2
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Parkfenntartási munkákhoz szükséges nagygépek
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16000000-5
További tárgyak:16800000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU212,HU311,HU323 A teljesítés fő helyszíne: Bajnai kastély, Dégi kastély, Füzérradványi kastély, Nádasdladányi kastély, Tiszadobi kastély, Tatai kastély
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A teljesítés helyszíneként megjelölt kastélyok kertjeinek, parkjainak saját munkaerővel végzett fenntartásához szükséges alábbi mezőgazdasági, kertészeti nagygépek, valamint az azok működtetéséhez szükséges kiegészítő eszközök szállítása, beüzemelése, és használatának betanítása:
- 1 db min. 38 LE traktor fülkével
- 1 db min. 70 LE traktor fülkével
- 2 db min. 75 LE traktor fülkével
- 2 db egytengelyes pótkocsi
- 4 db hótoló adapter
- 5 db hátsó kidobású fűnyíró asztal
- 2 db függesztett front dobos kasza
- 1 db vontatható ágaprító gép
- 1 db min. 35 LE multifunkcionális fűnyíró
- 2 db min. 23 LE multifunkcionális fűnyíró
- 3 db szárzúzó
Az eszközök pontos műszaki paramétereit a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás (min. 12 hónap - max. 48 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Parkfenntartási munkákhoz szükséges kisgépek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 16000000-5
További tárgyak:16800000-3
16160000-4
42120000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU212,HU223,HU311,HU323 A teljesítés fő helyszíne: Bajnai kastély, Dégi kastély, Füzérradványi kastély, Nádasdladányi kastély, Sümeg püspöki palota,Tiszadobi kastély, Tatai kastély
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A teljesítés helyszíneként megjelölt kastélyok kertjeinek, parkjainak saját munkaerővel végzett fenntartásához szükséges alábbi mezőgazdasági, kertészeti kisgépek, valamint az azok működtetéséhez szükséges kiegészítő eszközök szállítása, beüzemelése, és használatának betanítása:
- 2 db lombfúvó-szívó
- 4 db magasnyomású mosó
- 5 db motoros fűkasza és a hozzá szükséges védőeszközök
- 2 db motoros fűrész
- 1 db motoros háti permetező
- 2 db motoros magassági ágvágó
- 3 db sövénynyíró
- 3 db tologatós fűnyíró
- 3 db aggregátor
- 3 db szivattyú elektronikus áramlás kapcsolóval
- 2 db kompresszor
Az eszközök pontos műszaki paramétereit a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadott műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótálllás (min. 12 hónap - max. 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 1 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire.
Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek – illetve adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsájtó szervezetnek – az ajánlatában a Korm. r. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. r. 8. §-16. § (kivéve a 8. § ib és 10. § gb) pontok) szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A Korm. r. 1. § (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a Korm. r. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Korm. r. 1. § (8) bekezdése alapján eljárva Ajánlatkérő elfogadja a gazdasági szereplő nyilatkozatát arról, ha a közbeszerzés valamely része tekintetében valamelyik másik részben benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A Korm.r. 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aira.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot.
Értékelési szempontok részletezése a II.2.5) pontban foglaltak kiegészítésére:
1. rész esetében:
1. részszempont: Többletjótálllás (min. 12 hónap - max. 48 hónap) / Súlyszám: 10
2. részszempont: Ajánlati ár – Súlyszám: 90
2. rész esetében:
1. részszempont: Többletjótálllás (min. 12 hónap - max. 36 hónap) / Súlyszám: 10
2. részszempont: Ajánlati ár – Súlyszám: 90
Az 1. részszempont esetében az ajánlatban az ajánlatkérő által megadott intervallumon belüli, hónapban meghatározott konkrét idő megadása szükséges. Mindkét rész esetében a kötelező jótállás időtartama 1 év, amelynek kezdő időpontja a termék üzembe helyezésének napja. A megajánlott többletjótállás a kötelező jótállás időtartamán felül értendő. Pl.: Amennyiben Ajánlattevő 12 hónapot ajánl meg többletjótállásra, az azt jelenti, hogy a termék 24 hónapos jótállását vállalja összesen.
Az egyes eszközökre vonatkozóan a 7. sz. mintában kiadott ártáblázatban soronként megadott nettó értékek és a beszerezni kívánt darabszámok szorzatának összesítéseként létrejövő mindösszesen nettó ajánlati ár alkotja a 2. értékelési részszempontként a felolvasólapon megadásra kerülő ajánlati árat.
Az ajánlatok értékelése során valamennyi szempont esetén adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az egyes részszempontokra tett ajánlati elemek értékelése arányosítással történik.
Ajánlatkérő az 1. rész vonatkozásában egyenes arányosítás, a 2. rész vonatkozásában fordított arányosítás módszere szerint értékeli az egyes ajánlatok tartalmi elemeit. Az értékelés részletes szabályait a KKD tartalmazza.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pont alapján be kell nyújtani az AT-nek az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap vonatkozásában – a beszerzés tárgyának megfelelő – legjelentősebb szállításairól szóló referencia igazolást/nyilatkozatot.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. AK hivatkozik a Korm. r. 21/A bekezdésére.
Igazolás: A Korm.r. 1. § (1) bekezdése alapján az AT-nek az ajánlatában a Korm.r. II. fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AK a Korm.r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (AT-nek az ESPD IV. rész alfa szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D) szakaszait nem.)
A Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t felhívja az alábbi igazolások benyújtására:
M1.) szerinti referencianyilatkozat vagy igazolás. A referenciát a Korm.r. 22.§ (1)–(2) bekezdés szerint az AT, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet nyilatkozatával, vagy ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) pontja alá tartozó szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan
szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa adott igazolással kell igazolni. A referencianyilatkozat vagy igazolás legalább az alábbi adatokat tartalmazza: a szállítás tárgya, valamint mennyisége, a szerződéskötő másik fél megnevezése; a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/napban), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az AT-k bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak szerint.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az AT vonatkozásában előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
AK hivatkozik a Kbt. 65. § (11) bekezdésére.
AK az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat - annak szükségessége esetén - a Magyar Nemzeti Banknak, a felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra. Referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes deviza középárfolyam az irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban):
Az 1. rész esetében legalább 3 db min. 28/38 (kW/LE) teljesítményű traktor szerződésszerű szállításáról szóló referenciával.
A 2. rész esetében legalább:
- 3 db min. 2,0 kW/2,7 LE teljesítményű motoros fűkasza,
- 1 db min. 3,0 kW/4,1 LE teljesítményű motoros fűrész,
- 1 db min. 1,4 kW/1,9 LE teljesítményű motoros magassági ágvágó,
- 2 db min. 0,7 kW/1,0 LE teljesítményű sövénynyíró gép,
- 1 db min. 0,8 kW/1,1 LE teljesítményű lombfúvó-szívó gép
szerződésszerű szállításról szóló referenciával.

Amennyiben az alkalmassági feltételt igazolni kívánó a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, az ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó szervezetre eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen %-os arányban vett részt.
A referencia több szerződés teljesítésével is igazolható, amennyiben az összesített referencia mennyiség eléri az M1.) pontban meghatározott igazolandó mennyiséget.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket a KKD részeként kiadott szerződés tartalmazza.
Késedelmi kötbér: A kötbér alapja a késedelemmel érintett eszköz vételára, mértéke késedelemmel érintett naptári naponként a kötbér alap 1%-a. AK a késedelmi kötbér összegét max. 20 nap késedelemig érvényesíti. A 20 napot meghaladó késedelem meghiúsulásnak minősül.
Hibás-teljesítési kötbér: Az AT a neki (vagy általa a teljesítésbe bevont közreműködőnek) felróható hibás teljesítés esetére a hibával érintett eszköz vételárának 20%-ának megfelelő mértékű hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles.
Meghiúsulási kötbér: A szerződés AT-nek felróható okból történő meghiúsulása esetén a AK-t a teljes vételár 30 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbér illeti meg.
AK hivatkozik a Kbt. 27/A. §-ára, 135. § (1), (4) - (6) bekezdéseire, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire, Ptk. 6:155. §-ra.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/10/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/10/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: http://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatnak az AF IV. 2.2) pont szerinti ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie.
Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az automatikusan generált bontási jegyzőkönyvet ajánlatkérő az EKR-en keresztül megküldi ajánlattevők részére.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
a. AK jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő.
Jelen közbeszerzésben ATként való részvétel kizárólag az EKR-ben lehetséges.
b. Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR rendelet) 11. § (5) bekezdése alapján érdeklődő gazdasági szereplőnek csak az tekinthető, aki az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan az EKR-ben(!) jelezte. Azon gazdasági szereplők tekintetében, amelyek érdeklődésüket egyéb módon (pl. e-mailben) jelezték, az AK mentesül a Kbt. által előírt egyidejű tájékoztatási, megküldési, értesítési kötelezettsége alól.
c. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlattételi határidő lejártáig korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: www.ekr.gov.hu
d. Az ajánlat benyújtásának formai követelményeit a KKD tartalmazza.
e. AK az eljárás során a Kbt. 71. § alapján a hiánypótlás, felvilágosítás kérés lehetőségét biztosítja, a Kbt. 71. § (6) szerinti korlátozást nem alkalmazza.
f. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.
g. AK a műszaki-szakmai alkalmassági feltételeket a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
h. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.
i. AK hivatkozik a Kbt. 47.§ (2) bekezdésére.
j. AT-nek az az ESPD II. D. szakaszának kitöltésével nyilatkoznia kell az alvállalkozók bevonásáról a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerint.
k. AK a felhívás IV.2.6) pontjában megadott 2 hónap alatt 60 napot ért.
l. AK közbeszerzési eljárást külön jogszabályban (320/2015.(X.30.) Kr.) előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le.
m. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához nem kötött.
n. Az eljárásban résztvevő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Bekiariszné Udvardi Katalin (lajstrom száma: 01060).
o. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
p. A Kbt. 81. § (5) alapján AK tájékoztatja AT-ket, hogy az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb AT tekintetében végzi el a bírálatot.
q. AK az eljárás nyertesével köt szerződést. A nyertes visszalépése esetén az AK az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásából szóló írásbeli összegezésben megjelölte a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint eljárva.
r. Az ajánlattételi határidőre az EKR Rendelet 17. § (1) bekezdése nem alkalmazandó. Az ajánlattételi határidőt befolyásoló üzemzavar esetén az AK az EKR Rendelet 16. § (1)-(3) bekezdéseiben foglaltak szerint köteles eljárni.
s. További benyújtandó dokumentumok: karakterhiány miatt a Vl.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása pont alatt található a VI.3) További információk pont folytatása
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határideje a Kbt. 148. §-ban meghatározott időn belül.
s. További benyújtandó dokumentumok: (a Vl.4.3) folytatása)
1. AT nyújtsa be Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot.
2. A nyertes AT – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (Áht.) 41.§ (6) bekezdésben foglaltakra – átláthatósági nyilatkozatot köteles benyújtani a szerződéskötésig. Ennek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül. (KKD 1. sz.minta),
3. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró, az AT írásbeli képviseletére jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát, illetve ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját. Amennyiben az ajánlatot nem az írásbeli képviseletre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek az ajánlat aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó, a képviseletre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni. (KKD 6. sz.minta)
4. AT nyújtson be korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált nyilatkozatok figyelembe vételéről szóló nyilatkozatot.
5. AT csatoljon ajánlatához jelen közbeszerzési eljárás más részében benyújtott nyilatkozat vagy igazolás figyelembe vételére vonatkozóan nyilatkozatot.
6. AT nyújtsa be a KKD 19.4.22. pont szerinti nyilatkozatokat. (KKD 3. sz.minta)
7. Ártáblázat (KKD 7/a. és 7/b. sz.minta)
8. Műszaki megfelelőségi nyilatkozat (KKD 4/a. és 4/b. sz.minta)
9. Gyártói terméklap, ill. szükség esetén annak kiegészítésére ajánlattevő cégszerű nyilatkozata
10. AT nyújtsa be a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten és egyértelműen meg kell tenni.
11. AT nyújtson be nyilatkozatot magyarországi szervizhálózat rendelkezésre állásáról
t. További AK Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívását követően benyújtandó dokumentumok:
1. Közjegyző, illetve gazdasági/szakmai kamara által hitelesített nyilatkozat a kizáró okok tekintetében. (KKD 2. sz.minta)
2. Ref. nyilatkozat vagy igazolás az AF III.1.3) pontjának megfelelően. (KKD 5. sz.minta)
u. AK a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján a közbeszerzést feltételesen indítja el az alábbi indokok alapján:
A Kormány a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. feladatainak ellátása érdekében szükséges többletforrás biztosításáról szóló 1053/2019. (II. 21.) Korm. határozatával rendelkezett, hogy a pénzügyminiszter – a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – gondoskodjon többletforrás rendelkezésre állásáról a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 57. Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok terhére jogcímcsoport, 7.Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása jogcím javára.
A Lechner Tudásközpont, a Miniszterelnökséggel, mint az alapítói jogok gyakorlójával 2018. 02. 28. napján megkötött Lebonyolítói Megállapodás alapján a kulturális örökség megőrzését előmozdító előirányzatok tekintetében eljáró Lebonyolító.
A 2019. évi támogatási összeg tekintetében a Támogatási Szerződés a NÖF NKft. és a Lechner Tudásközpont között még nem jött létre jelen ajánlatkérés időpontjában.
Jelen közbeszerzési eljárás alapján kötendő szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy jelen AF közzétételre való megküldésének dátumától számított 120 naptári napon belül létrejöjjön a Támogatási Szerződés a 2019. évi támogatási összeg tekintetében a NÖF NKft. és a Lechner Tudásközpont között, valamint a Lechner Tudásközpont folyósítsa a 2019. évi támogatási összeget a NÖF NKft. részére. A 2019. évi támogatási összeg beérkezéséről Vevő írásban értesíti Eladót a támogatási összeg beérkezésétől számított két munkanapon belül.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák