Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/173
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.09.
Iktatószám:16154/2019
CPV Kód:45233128-2
Ajánlatkérő:Dunaharaszti Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Dunaharaszti közigazgatási területe az 51 sz. főút Gábor Áron utca csomópontjában – a 017/31, 014/37, 081/8, 6843, 6845, 6923, 6924, 6928/1, 6928/2, 7608 hrsz-ú ingatlanokon
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dunaharaszti Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14524790
Postai cím: Fő Út 152
Város: Dunaharaszti
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2330
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fegyveres Tibor
Telefon: +36 24504445
E-mail: titkarsag@dunaharaszti.hu
Fax: +36 24370457
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dunaharaszti.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dunaharaszti.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Turbó körforgalmú csomópont kiépítése
Hivatkozási szám: EKR000380672018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233128-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Turbó körforgalmú csomópont kiépítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233128-2
További tárgyak:45233120-6
45233140-2
45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Dunaharaszti közigazgatási területe az 51 sz. főút Gábor Áron utca csomópontjában – a 017/31, 014/37, 081/8, 6843, 6845, 6923, 6924, 6928/1, 6928/2, 7608 hrsz-ú ingatlanokon
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Dunaharaszti 51 sz. főút – Gábor Áron út csomópont átépítése turbó típusú körforgalmú csomóponttá, valamint a szükséges víztelenítési, forgalomtechnikai, portálszerkezettel és közműkiváltásokkal kapcsolatos beavatkozások elvégzése.A beruházás keretében érintett terület nagysága: 11.200 m2. A tervezett beavatkozás során a már meglévő kanyarodósávos csomópontból kétsávos, irányított áthaladású, szimmetrikus elhelyezésű (R=12,00 m/18,30 m belső sugarú) turbó típusú körforgalmú csomópont kerül kiépítésre. Az 51 sz. főút esetében a tengely kezdőpontja az 51 sz. főút 15+907,2 km szelvénye, hossza 564,51 m, míg a Gábor Áron út esetében a tengely kezdőpontja a csomópont nyugati oldalán a meglévő burkolatfelezőben található, a csomópont szélétől 45,10 m-re, hossza 170 m.
A közbeszerzés tárgyára és mennyiségére vonatkozóan további adatokat az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza, amelynek részét képezik különösen: a tervezői leírások (útépítés, vízelvezetés, forgalomtechnika, portálszerkezet, távközlési hálózat kiváltása, vízellátás, csatornázás, gázvezeték hálózat kiváltása), helyszínrajzok, az UT/691/18/2018. ügyiratszámú jogerős útépítési engedély, illetve az árazatlan költségvetések.
A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Alkr.) 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a megnevezett megoldásokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő az Alkr.46.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint. A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás tekintetében a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és ennek alapján Ajánlatkérő a megjelölttel egyenértékű megajánlást is elfogad. Az egyenértékűséget ajánlattevőknek megfelelően bizonyítaniuk kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17670 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Turbó körforgalmú csomópont kiépítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/09/19 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13848123
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu
Telefon: +36 18831700
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18831799
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 299981210
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233128-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233128-2
További tárgyak:45233120-6
45233140-2
45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Dunaharaszti közigazgatási területe az 51 sz. főút Gábor Áron utca csomópontjában – a 017/31, 014/37, 081/8, 6843, 6845, 6923, 6924, 6928/1, 6928/2, 7608 hrsz-ú ingatlanokon
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Dunaharaszti 51 sz. főút – Gábor Áron út csomópont átépítése turbó típusú körforgalmú csomóponttá, valamint a szükséges víztelenítési, forgalomtechnikai, portálszerkezettel és közműkiváltásokkal kapcsolatos beavatkozások elvégzése.A beruházás keretében érintett terület nagysága: 11.200 m2. A tervezett beavatkozás során a már meglévő kanyarodósávos csomópontból kétsávos, irányított áthaladású, szimmetrikus elhelyezésű (R=12,00 m/18,30 m belső sugarú) turbó típusú körforgalmú csomópont kerül kiépítésre. Az 51 sz. főút esetében a tengely kezdőpontja az 51 sz. főút 15+907,2 km szelvénye, hossza 564,51 m, míg a Gábor Áron út esetében a tengely kezdőpontja a csomópont nyugati oldalán a meglévő burkolatfelezőben található, a csomópont szélétől 45,10 m-re, hossza 170 m.
A közbeszerzés tárgyára és mennyiségére vonatkozóan további adatokat az eljárást megindító felhívást kiegészítő dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott műszaki leírás tartalmazza, amelynek részét képezik különösen: a tervezői leírások (útépítés, vízelvezetés, forgalomtechnika, portálszerkezet, távközlési hálózat kiváltása, vízellátás, csatornázás, gázvezeték hálózat kiváltása), helyszínrajzok, az UT/691/18/2018. ügyiratszámú jogerős útépítési engedély, illetve az árazatlan költségvetések.
A beszerzés tárgyának meghatározása a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Alkr.) 46. § (3) bekezdés rendelkezésének figyelembevételével történt a megnevezett megoldásokkal egyenértékű teljesítést elfogad az Ajánlatkérő az Alkr.46.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint. A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás tekintetében a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és ennek alapján Ajánlatkérő a megjelölttel egyenértékű megajánlást is elfogad. Az egyenértékűséget ajánlattevőknek megfelelően bizonyítaniuk kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 293542212
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés módosítás tartalma:
1.
A Vállalkozási szerződés 1. sz. mellékletét képező Árazott Költségvetés helyébe új 1. sz. mellékletként a jelen szerződés módosításhoz csatolt Árazott Költségvetés lép.
2.
A Vállalkozási szerződés 3.1. pontja a vállalkozói díj tekintetében a módosuló Árazott Költségvetés alapján az alábbiak szerint módosul:
„Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó szerződésszerű teljesítés esetén összesen 293.542.212,- Ft + ÁFA, azaz mindösszesen nettó kettőszázkilencvenhárommillió-ötszáznegyvenkétezer-kettőszáztizenkét forint plusz általános forgalmi adó vállalkozói díjra jogosult. Az ÁFA fizetési kötelezettség az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. §-a alapján a megrendelőt terheli.
Felek kijelentik, hogy mindegyikük belföldön nyilvántartásba vett adóalany, és egyiküknek sincs az ÁFA törvényben meghatározott olyan jogállása (alanyi adómentesség, mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalany), mely alapján tőle az Áfa megfizetése ne lenne követelhető.
Megrendelő és Vállalkozó a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik. A Felek az egyeztetésen csak a Vállalkozó ajánlatában megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben egyezhetnek meg.
Amennyiben a Felek a fentiek szerinti helyettesítő termék beépítéséről állapodnak meg, a szerződés módosítására a Kbt. 141. § -ának szabályait megfelelően kell alkalmazni.”
A szerződésmódosítás indoka:
Jelen módosítás értelmében az Árazott Költségvetés Gázvezeték kiváltáshoz kapcsolódó tételei, Felek megállapodása alapján a továbbiakban nem képezik a Felek között létrejött vállalkozási szerződés részét az alábbi indokok alapján:
Felek között 2018. szeptember 19. napján létrejött vállalkozási szerződés alapján Vállalkozó feladatát képezte a kivitelezéssel érintett gázvezeték kiváltási munkálatainak elvégzése. A gázvezeték tulajdonosa és üzemeltetője a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. Tekintettel arra, hogy Vállalkozó a gázvezetéket érintő kivitelezést kizárólag jóváhagyott tervek és a szükséges engedélyek birtokában végezheti el, Megrendelő és Megrendelő megbízásában álló tervező 2018 novemberétől folyamatos egyeztetéseket folytatott a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft.-vel, hogy a Felek között létrejött vállalkozási szerződés szerinti kivitelezési terveket biztosítani tudják Vállalkozó részére. Az egyeztetések azonban – különös tekintettel azon körülményre is, hogy az engedélyezéssel érintett területek külterületi minősítése már az engedélyezési folyamat megindítását követően belterületté módosult, amely Megrendelő részéről az engedélyezéshez szükséges dokumentumok újbóli benyújtását tette szükségessé – Felek által előre nem látható módon elhúzódtak. Megrendelő megbízásában és felelősségi körében eljáró tervező 2019. május 21. napján adta be a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft.-hez engedélyezésre a szükséges tervcsomagot, azonban a kivitelezéshez szükséges engedély a gázvezeték tulajdonosa és üzemeltetője részéről jelen szerződésmódosítás aláírásáig nem került megküldésre, melyre tekintettel Vállalkozó a gázkiváltási munkálatokat megkezdeni sem tudta.
Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a kivitelezési munkát a vállalkozási szerződés 2.1. pontja szerinti határidőn belül, 2019. május 15. napján készre jelentette, a műszaki átadás-átvételi eljárás a vállalkozási szerződés 3.5. pontjában hivatkozott, a Ptk. 6: 247. § (2) bekezdése szerinti határidőben történő lezárására azonban Vállalkozó fentiekben részletezett ellenőrzési körén kívül eső okból nem kerülhet sor, a beszerzés trágyát képező körforgalom azonban műszaki szempontból a közúti forgalom számára teljes kapacitásban, rendeltetésszerűen használható állapotban van. Folytatás a VII.1.) pontban!
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 299981210 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 293542212 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A VI.2.1) pont folytatása: A gázkiváltás a körforgalom rendeltetésszerű használatát sem jelen pillanatban, sem pedig a későbbiekben eszközölt kiváltás során nem akadályozza.
Fentiekre tekintettel a műszaki átadás-átvételt érintő késedelem és az akadályoztatás kizárása érdekében a Felek megállapodnak, hogy a Gázvezeték hálózat kiváltási munkáihoz kapcsolódó műszaki tartalom és a kapcsolódó költségtételek a továbbiakban nem képezik a Felek között 2018. szeptember 19. napján létrejött vállalkozási szerződés részét.
Fenti módosítás a vállalkozói díj csökkenését eredményezi.
Az Árazott Költségvetés Költségvetési Összesítője az alábbiak szerint módosul:
Sorszám Létesítmény Összesen (nettó) Ft
AC Útépítés, vízelvezetés, forgalomtechnika – csomópont átépítés 242.372.116,- Ft
B Portálszerkezet 30.482.642,- Ft
G11 Távközlési hálózat kiváltás 9.990.484,- Ft
G21 Ivóvíz vezeték kiváltás 10.069.610,- Ft
G31 Szennyvíz csatorna keresztezés 337.360,- Ft
Tervezői művezetés 290.000,- Ft
Egyösszegű ajánlati ár, nettó összesen: 293.542.212,- Ft
ÁFA 27 %: 79.256.397,- Ft
Egyösszegű ajánlati ár, bruttó összesen: 372.798.609,- Ft

Vállalkozói díj csökkenés 6.438.998,- Ft

A szerződés módosítás jogalapja:
A Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pontja alapján a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át, tekintettel arra, hogy a szerződés módosítás az ellenérték csökkenését eredményezi.
Mindezek mellett a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben