Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/177
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.13.
Iktatószám:16215/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Magyarországi Evangélikus Egyház
Teljesítés helye:2081 Piliscsaba, József Attila út 7-9. hrsz.: 1083:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Thermo Épgép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyarországi Evangélikus Egyház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38053904
Postai cím: Üllői Út 24
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kocsis István
Telefon: +36 14832260
E-mail: kocsis.istvan@lutheran.hu
Fax: +36 14863554
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.evangelikus.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Johannita ház felújítása Piliscsaba
Hivatkozási szám: EKR000750392018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Piliscsabai Johannita ház energetikai felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09332000-5
További tárgyak:45111000-8
45261310-0
45262100-2
45262300-4
45321000-3
45324000-4
45350000-5
45410000-4
45421100-5
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2081 Piliscsaba, József Attila út 7-9. hrsz.: 1083:
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Homlokzati állvány 619 m2
Hőszigetelés: homlokzati EPS hőszigetelés 360,54 m2, lábazati XPS hőszigetelés 71,03 m2, padlásfödém és tetőtéri ásványgyapot hőszigetelés 607,4 m2.
űanyag külső nyílászáró beszerelése 47 db
Fa külső nyílászáró beszerelése 22 db
Vakolat készítése: 445,77 m2
Vakolat pótlás: 302,11 m
Előtétfal készítése gipszkarton borítással 333 m2
Káva festés 303 m
Gipszkarton festés 333 m2
Kondenzációs gázkazánok telepítése 3 készlet
Padlófűtési osztó-gyűjtők cseréje 11 db
Napelem: 100 db komplett szerelvénnyel
A munkamennyiségek felsorolása nem teljes! Részletes műszaki feltételeket és mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum mellékletét képező kiviteli dokumentáció (műszaki leírás, árazatlan költségvetés, helyszínrajzok, tervek) tartalmazza.
További mennyiségi részletezés az árazatlan költségvetésben található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/01/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.3-16-2016-00052

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11803 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Piliscsabai Johannita ház energetikai felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/30 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Thermo Épgép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66775696
Postai cím: Mártírok Útja 75.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1205
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@thermoepgep.hu
Telefon: +36 704122000
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12878532
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 122427485
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09332000-5
További tárgyak:45111000-8
45261310-0
45262100-2
45262300-4
45321000-3
45324000-4
45350000-5
45410000-4
45421100-5
45442100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2081 Piliscsaba, József Attila út 7-9. hrsz.: 1083:
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Homlokzati állvány 619 m2
Hőszigetelés: homlokzati EPS hőszigetelés 360,54 m2, lábazati XPS hőszigetelés 71,03 m2, padlásfödém és tetőtéri ásványgyapot hőszigetelés 607,4 m2.
űanyag külső nyílászáró beszerelése 47 db
Fa külső nyílászáró beszerelése 22 db
Vakolat készítése: 445,77 m2
Vakolat pótlás: 302,11 m
Előtétfal készítése gipszkarton borítással 333 m2
Káva festés 303 m
Gipszkarton festés 333 m2
Kondenzációs gázkazánok telepítése 3 készlet
Padlófűtési osztó-gyűjtők cseréje 11 db
Napelem: 100 db komplett szerelvénnyel
A munkamennyiségek felsorolása nem teljes! Részletes műszaki feltételeket és mennyiségeket a közbeszerzési dokumentum mellékletét képező kiviteli dokumentáció (műszaki leírás, árazatlan költségvetés, helyszínrajzok, tervek) tartalmazza.
További mennyiségi részletezés az árazatlan költségvetésben található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/01/30 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 122427485
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Thermo Épgép Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_66775696
Postai cím: Mártírok Útja 75.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1205
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@thermoepgep.hu
Telefon: +36 704122000
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12878532
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/06/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés III.5. pontja (a szerződés hatálya) az alábbiak szerint módosul
Eredeti szerződéses feltétel:
A Kbt. előírásainak betartása mellett a munkaterület átadásától 2019. év június hó 30. napig, előteljesítés lehetséges.
Módosított szerződéses feltétel:
A Kbt. előírásainak betartása mellett a munkaterület átadásától 2019. év június hó 30. napig, előteljesítés lehetséges.
Indokolás:
A Vállalkozó a kivitelezési munkálatokat határidőre, 2019. június hó 28 napján, június 30. nappal készre jelentette, melyről bejegyzés is történt az építési naplóban. A műszaki átadás-átvétel csak ezután tud megkezdődni, legkorábban 2019.07.03 napján. Az eredeti szerződés VI. felelősségbiztosítás 1. pontja alapján a szerződésnek fenn kell állnia legalább az építmény teljes műszaki átadás-átvételének lezárásáig. Továbbá az eredeti szerződés VIII/4. pontja rendelkezik a végszámla kiállításáról: a végszámlát a beruházás befejezésekor, a teljesítés 100%-os műszaki készültségekor, a vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően, a befejezés-igazolás rendelkezésre állásakor kell benyújtani a műszaki ellenőrnek.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Vállalkozó a kivitelezési munkálatokat határidőre, 2019. június hó 28 napján, június 30. nappal készre jelentette, melyről bejegyzés is történt az építési naplóban. A műszaki átadás-átvétel csak ezután tud megkezdődni, legkorábban 2019.07.03 napján. Az eredeti szerződés VI. felelősségbiztosítás 1. pontja alapján a szerződésnek fenn kell állnia legalább az építmény teljes műszaki átadás-átvételének lezárásáig. Továbbá az eredeti szerződés VIII/4. pontja rendelkezik a végszámla kiállításáról: a végszámlát a beruházás befejezésekor, a teljesítés 100%-os műszaki készültségekor, a vonatkozó műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárását követően, a befejezés-igazolás rendelkezésre állásakor kell benyújtani a műszaki ellenőrnek.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 122427485 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 122427485 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben