Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:16255/2019
CPV Kód:45223300-9
Ajánlatkérő:Hévíz Város Önkormányzat
Teljesítés helye:8380 Hévíz, Nagyparkoló tér, 902/32hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Fitotron System Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hévíz Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: AK16378
Postai cím: Kossuth L. u. 1.
Város: Hévíz
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8380
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csongrádiné Olasz Sára
Telefon: +36 83500800
E-mail: csongradine@hevizph.hu
Fax: +36 83500801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.heviz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.heviz.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Nagyparkoló tér fejlesztése és gyalogos közlekedési kapcsolatok kialakítása, T1 jelű út és kapcsolódó parkolófelületek kialakítása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45223300-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Nagyparkoló tér fejlesztése és gyalogos közlekedési kapcsolatok kialakítása, T1 jelű út és kapcsolódó parkolófelületek kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233252-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8380 Hévíz, Nagyparkoló tér, 902/32hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
• Töltésalapozás georáccsal 3230 m2
• Kötőrétegként építendő aszfaltburko lat 463 m3
• Kopórétegként építendő aszfaltburkolat 217 m3
• Kiemelt szegély építése 1700 m
• Süllyesztett szegély építése 122 5 m
• Térkő burkolat építése 6 cm 2526 m 2
• Térkő burkolat építése 8 cm 4718 m2
A teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/01 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00004 jelű „Nagyparkoló tér felületeinek fejlesztése és gyalogos közlekedési kapcsolatok kialakítása"

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11531 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Nagyparkoló tér fejlesztése és gyalogos közlekedési kapcsolatok kialakítása, T1 jelű út és kapcsolódó parkolófelületek kialakítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/20 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fitotron System Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erzsébet királyné útja 60.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 296885476
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45223300-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45233252-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: 8380 Hévíz, Nagyparkoló tér, 902/32hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
• Töltésalapozás georáccsal 3230 m2
• Kötőrétegként építendő aszfaltburkolat 463 m3
• Kopórétegként építendő aszfaltburkolat 217 m3
• Kiemelt szegély építése 1700 m
• Süllyesztett szegély építése 1225 m
• Térkő burkolat építése 6 cm 2526 m2
• Térkő burkolat építése 8 cm 4718 m2
A teljes mennyiség részletes meghatározását a felhívás mellékletét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/06/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/09/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 296885476
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fitotron System Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erzsébet királyné útja 60.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/23 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A felek megállapodtak abban, hogy a szerződés 2.1 pontjában (már módosított) 2019. augusztus 26-ai teljesítési határidőt, 2019. szeptember 30. napjára módosítják.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A kivitelezési munkafolyamatok közben a nyugati üzletsor tulajdonosai és bérlői azzal a kéréssel fordultak a Megrendelőhöz, hogy mivel a nagyparkoló felújítása már úgyis folyamatban van, a rendszeresen előjövő szennyvíz problémáik is kerüljenek megoldásra, mert a parkoló nyugati oldalán lévő 11 db üzletnek nem megfelelő a szennyvízelvezetése, mivel a meglévő rendszer nem működik megfelelően, gyakoriak a szennyvíz elöntések az üzletekben.
A 2019. év nyarán bekövetkező ismételt szennyvíz kiöntéseket követően a tulajdonosok azzal a kéréssel fordultak a Megrendelőhöz, hogy a közterületen lenne szükség a szennyvízgerinc vezeték kiépítésre, és egy kiegészítő csapadékgerinc kialakítására.
A Megrendelő 167/2019. (VIII.1.) határozatában 2019. augusztus 1-én döntött a gerincvezeték kiépítése ügyében, melyet a Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ) fog kiépíteni, a kivitelezési munkák 2019. augusztus 27. napján kezdődnek meg, és azok befejezésre 2019. szeptember 16. napján kerül sor.
A szennyvízgerinc és a csapadékgerinc kialakítási munkák érintik a jelen szerződés tárgyát képező munkaterületet, így a Kivitelezőnek a munkaterület érintett részét át kellett adnia a GAMESZ által elvégzendő munkálatokhoz, és így az érintett területen a befejező munkálatokat addig nem tudja elvégezni amíg ezek befejezésre nem kerülnek.
A fentiekben részletezettek alapján, a kivitelezési szerződésmódosításra van szükség, mert a Kivitelező által megvalósítandó csapadékvíz elvezetők megépítésére, valamint a csapadékvíz elvezető csatornák feletti útburkolat és térkőburkolat elkészítésére addig nincs lehetőség, amíg a szennyvízgerinc kiépítésére és a kiegészítő csapadékgerinc kialakítására nem kerül sor.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 296885476 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 296885476 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél mindenben egyetért a jelen hirdetményben foglaltakkal.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben