Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:0163/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Gödöllő Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2100 Gödöllő, Szabadság út 2., hrsz,: 5870
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Belvárosi Építő és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gödöllő Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83929537
Postai cím: Szabadság Tér 6
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Vári Enikő
Telefon: +36 28529141
E-mail: vari.eniko@godollo.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gödöllő, Várkapitányi lak belső felújítása
Hivatkozási szám: EKR000774572018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Gödöllő, Várkapitányi lak belső felújítása
Az épület belső helyreállítása során elkészülnek a belső nyílászárók, padlószerkezetek, elektromos- és gépészeti rendszerek, mosdóhelyiségek, valamint a helyiségek falainak és mennyezeteinek felújítása. A későbbi ütemben beépítésre kerülő lifthez kialakításra kerül a födémáttörés, illetve restaurálásra kerül a falépcső is.
Nyílászárók
Az előző ütemben az összes homlokzati ablak és ajtó restaurálása vagy újragyártása megtörtént.
Jelen kivitelezési munkát a legnagyobb körültekintéssel, a külső nyílászárók védelme mellett kell végezni. Az épületben jelenleg többféle korszakból származnak a belső ajtók, egy részük restaurálásra, más részük valamely meglévő ajtó alapján újragyártásra kerül. A meglévő nyílászárók szerkezeteit fa restaurátor közreműködésével kell felújítani. Az újragyártandó nyílászárók esetében a pontos formát gyártás előtt letisztított mintáról pontos mintavétel alapján kell meghatározni restaurátor közreműködésével.
Fal- és mennyezetfelületek
A belső vakolatok nagy része elpusztult, ezért kiterjedt felületen kell új vakolatot készíteni, melyre mészhomok vakolatot kell használni. Az újravakolandó felületeket külön megbízás alapján bekapcsolódó festő-restaurátor művezetésével kell végezni. Meglévő megmaradó vakolatok glettelését meszes glettanyaggal kell kivitelezni, a kiegészítendő mennyezeti stukatúr vakolatot úgy kell készíteni, hogy az új nádazást - ahol lehetőség van rá - a régivel össze kell fűzni.
Gépészet
A helyreállítása során elkészülnek az épült belső épületgépészeti munkái, akadálymentes/férfi és női mosdóhelyiség kerül kialakításra, valamint elkészülnek az ingatlan területén belül tervezett közmű-munkák:
- vízellátás, csatornázás,
- gázellátás, égéstermék elvezetés,
- fűtés,
- szellőzés,
- tűzvédelem, környezetvédelem, akusztika.
Elektromos
A helyreállítás során elkészülnek az épült belső épületelektromossági munkái, valamint az ingatlan területén belül tervezett elektromos munkák.
Környezetrendezés
A belső helyreállításhoz kapcsolódóan elkészül az épület körüli járda téglakő burkolattal, bazalt nagykocka szegéllyel, fémszegéllyel, blokklépcsővel.
A földszinti helyiségek összes nettó alapterülete 301,53 m2.
Emeleti helyiségek összes nettó alapterülete: 308,77 m2
Opcionális tételek:
Opciós tétel 1.: lámpatestek alapvilágítás
Opciós tétel 2.: lámpatestek extra világítás
Opciós tétel 3.: mészkő burkolat beszerzése
(árazatlan költségvetés alapján)
Jogerős építési engedély: Érdi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala PE-06D/OR/460-6/2014 sz. határozata
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 140000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Gödöllő, Várkapitányi lak belső felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262650-2
További tárgyak:45300000-0
45421100-5
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2100 Gödöllő, Szabadság út 2., hrsz,: 5870
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az épület belső helyreállítása során elkészülnek a belső nyílászárók, padlószerkezetek, elektromos- és gépészeti rendszerek, mosdóhelyiségek, valamint a helyiségek falainak és mennyezeteinek felújítása. A későbbi ütemben beépítésre kerülő lifthez kialakításra kerül a födémáttörés, illetve restaurálásra kerül a falépcső is.
Nyílászárók
Az előző ütemben az összes homlokzati ablak és ajtó restaurálása vagy újragyártása megtörtént.
Jelen kivitelezési munkát a legnagyobb körültekintéssel, a külső nyílászárók védelme mellett kell végezni. Az épületben jelenleg többféle korszakból származnak a belső ajtók, egy részük restaurálásra, más részük valamely meglévő ajtó alapján újragyártásra kerül. A meglévő nyílászárók szerkezeteit fa restaurátor közreműködésével kell felújítani. Az újragyártandó nyílászárók esetében a pontos formát gyártás előtt letisztított mintáról pontos mintavétel alapján kell meghatározni restaurátor közreműködésével.
Fal- és mennyezetfelületek
A belső vakolatok nagy része elpusztult, ezért kiterjedt felületen kell új vakolatot készíteni, melyre mészhomok vakolatot kell használni. Az újravakolandó felületeket külön megbízás alapján bekapcsolódó festő-restaurátor művezetésével kell végezni. Meglévő megmaradó vakolatok glettelését meszes glettanyaggal kell kivitelezni, a kiegészítendő mennyezeti stukatúr vakolatot úgy kell készíteni, hogy az új nádazást - ahol lehetőség van rá - a régivel össze kell fűzni.
Gépészet
A helyreállítása során elkészülnek az épült belső épületgépészeti munkái, akadálymentes/férfi és női mosdóhelyiség kerül kialakításra, valamint elkészülnek az ingatlan területén belül tervezett közmű-munkák:
- vízellátás, csatornázás,
- gázellátás, égéstermék elvezetés,
- fűtés,
- szellőzés,
- tűzvédelem, környezetvédelem, akusztika.
Elektromos
A helyreállítás során elkészülnek az épült belső épületelektromossági munkái, valamint az ingatlan területén belül tervezett elektromos munkák.
Környezetrendezés
A belső helyreállításhoz kapcsolódóan elkészül az épület körüli járda téglakő burkolattal, bazalt nagykocka szegéllyel, fémszegéllyel, blokklépcsővel.
A földszinti helyiségek összes nettó alapterülete 301,53 m2.
Emeleti helyiségek összes nettó alapterülete: 308.77 m2
Opcionális tételek:
Opciós tétel 1.: lámpatestek alapvilágítás
Opciós tétel 2.: lámpatestek extra világítás
Opciós tétel 3.: mészkő burkolat beszerzése
(árazatlan költségvetés alapján)
Jogerős építési engedély: Érdi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala PE-06D/OR/460-6/2014 sz. határozata
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A vállalt jótállás időtartama (minimum 24 hónap, maximum 48 hónap) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlatkérő által fizetendő nettó ellenszolgáltat Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Opciós tételek:
Opciós tétel 1.: lámpatestek alapvilágítás
Opciós tétel 2.: lámpatestek extra világítás
Opciós tétel 3.: mészkő burkolat beszerzése
(árazatlan költségvetés alapján)
Az árazatlan költségvetésben külön-külön táblázatban szereplő, az ott meghatározott műszaki tartalommal bíró három darab opciós tétel (opciós tétel 1.: lámpatestek alapvilágítás; opciós tétel 2.: lámpatestek extra világítás; opciós tétel 3.: mészkő burkolat beszerzése) megrendeléséről Ajánlatkérő külön-külön, a nyertes ajánlatban szereplő ellenszolgáltatás összegének ismeretében, a rendelkezésre álló fedezetre tekintettel dönt. Az opcionális tételek megrendelésére Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. Az egyes opciós tételek lehívására vonatkozó szándékáról Ajánlatkérő legkésőbb az eredmény kihirdetése során nyilatkozik. Az opcionális mennyiség teljesítésére - az opció lehívása esetén - a közbeszerzési eljárásban benyújtott, az opciós mennyiségre megadott átalányáron kell sor szerződéskötésre a nyertes ajánlattevővel.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
"Ár” értékelési szempont alszempontjai:
1.Ajánlatkérő által fizetendő, az opciós tételeket nem tartalmazó nettó ellenszolgáltatás, Ft, Sszám: 64
2.Opciós tétel 1. nettó ellenszolgáltatás, Ft (lámpatestek, alapvilágítás), Sszám: 2
3.Opciós tétel 2. nettó ellenszolgáltatás, Ft (lámpatestek, extra világítás), Sszám: 2
4.Opciós tétel 3. nettó ellenszolgáltatás Ft (mészkő burkolat) Sszám:2

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Gödöllő, Várkapitányi lak belső felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Belvárosi Építő és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93370886
Postai cím: Szentlászlói Út 160/2.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@belvarosiepito.hu
Telefon: +36 706384198
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 212512002
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13773610213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 158384296
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 140000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: műemléki farestaurátori, műemléki nyílászárókhoz kapcsolódó asztalos munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Belvárosi Építő és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93370886
Postai cím: Szentlászlói Út 160/2.
Város: Szentendre
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13773610213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/10/16 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Becsült érték:
A tervezői költségbecslés alapján a belső felújítás becsült értéke, opciókkal együtt: nettó 158 384 296 Ft.
Egybeszámítandó, korábbi közbeszerzés:
A felújítás, helyreállítás korábbi szakaszai, a 2014. 05. 11. napján kelt építési engedély óta:
Várkapitányi lak részleges helyreállítása, 2015. Kifizetés: 43 986 905 Ft. (Kötbér miatt, eredeti szerződéses érték: nettó 44 702 139 Ft)
Várkapitányi lak külső felújítása, 2016. Szerződéses érték: nettó 77 737 186 Ft.
Összesen: nettó 121 724 091 Ft.
Mostani, belső felújításra vonatkozó árazott költségbecslés alapján az összes rész értéke: 280 108 387 Ft.
A szerződés az opciós tételek nélküli „alapberuházás” mellett kiterjed az opciósként megjelölt tételek közül a beruházás megvalósításához mindenképpen szükséges „opció 1” (alapvilágítás) és „opció 3” (mészkő burkolat beszerzése) munkák megrendelése, melyek – nyertes ajánlatban megjelölt - ellenszolgáltatásának kifizetésére a fedezet ajánlatkérő rendelkezésére áll.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges