Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/175
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.11.
Iktatószám:16311/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskola
Teljesítés helye:Esztergom, Mindszenty tér 7.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Traverz Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskola
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56304507
Postai cím: Mindszenty Tér 7
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mészáros János
Telefon: +36 207769792
E-mail: perfectuskft@gmail.com
Fax: +36 33509261
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.szent-erzsebet.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.szent-erzsebet.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Alagsor és földszint felújítás, korszerűsítés
Hivatkozási szám: EKR001087372018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskola Mindszenty tér felöli és Kis-Duna sétány felőli ( lépcsőházig húzódó) épületrészének alagsori korszerűsítése, felújítása
Kiindulási adatok:
A tervezéssel érintett terület Esztergom Víziváros városrészén található. A területre vonatkozó előírásokat meghatározó szabályozási terv, rendelet hatályos, így a tervezett épület beépítési értékeit a helyi építési szabályzat szerint maghatározott értékeknek kell megfeleltetni.
A tervezési helyszín enyhén a Kis Duna irányába, DK-i irányba lejt. Az ingatlan műemléki környezetben, műemléki jelentőségű területen és kiemelten védett régészeti lelőhelyen található. A kivitelezési munkák során különös figyelmet kell fordítani a régészeti emlékek és műemlékek védelmére.
A belső felújítás és korszerűsítés Kis-Duna sétány felöli épületrész egy részének és a Mindszenty tér felöli épületrész alagsori helyiségeit érinti.
Helyiség igény, kivitelezési munkák rövid bemutatása:
A felújítással érintett alagsori részen a meglévő burkolatokat, gépészeti és épületvillamossági berendezési eszközöket elbontjuk. Egyes belső válaszfalak elbontásra kerülnek, az új válaszfalak gipszkarton falszerkezettel készülnek. Az új burkolatok terv szerint PVC, illetve kerámia, nagy kopásállóságú, csúszásmentes felülettel.
Rendeltetés, épülettömeg:
A meglévő épület jelenleg is iskolaként funkcionál. Az épület rendeltetése nem változik.
Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskola Mindszenty tér felöli és Kis-Duna sétány felőli ( lépcsőházig húzódó) épületrészének földszinti korszerűsítése, felújítása
Kiindulási adatok:
A tervezéssel érintett terület Esztergom Víziváros városrészén található. A területre vonatkozó előírásokat meghatározó szabályozási terv, rendelet hatályos, így a tervezett épület beépítési értékeit a helyi építési szabályzat szerint maghatározott értékeknek kell megfeleltetni.
A tervezési helyszín enyhén a Kis Duna irányába, DK-i irányba lejt. Az ingatlan műemléki környezetben, műemléki jelentőségű területen és kiemelten védett régészeti lelőhelyen található. A kivitelezési munkák során különös figyelmet kell fordítani a régészeti emlékek és műemlékek védelmére.
A belső felújítás és korszerűsítés Kis-Duna sétány felöli épületrész egy részének és a Mindszenty tér felöli épületrész földszinti helyiségeit érinti.
Helyiség igény, kivitelezési munkák rövid bemutatása:
A felújítással érintett földszinti részen a meglévő burkolatokat, gépészeti és épületvillamossági berendezési eszközöket elbontjuk. Egyes belső válaszfalak elbontásra kerülnek, az új válaszfalak hanggátló gipszkarton falszerkezettel készülnek. Az új burkolatok terv szerint a tantermekben PVC, a közlekedő és közösségi terekben csiszolt felületű, mintázott esztrich beton, nagy kopásállóságú, csúszásmentes felülettel.
Rendeltetés, épülettömeg:
A meglévő épület jelenleg is iskolaként funkcionál. Az épület rendeltetése nem változik.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 161611395 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Alagsor és földszint felújítás, korszerűsítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Esztergom, Mindszenty tér 7.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskola Mindszenty tér felöli és Kis-Duna sétány felőli ( lépcsőházig húzódó) épületrészének alagsori korszerűsítése, felújítása
Kiindulási adatok:
A tervezéssel érintett terület Esztergom Víziváros városrészén található. A területre vonatkozó előírásokat meghatározó szabályozási terv, rendelet hatályos, így a tervezett épület beépítési értékeit a helyi építési szabályzat szerint maghatározott értékeknek kell megfeleltetni.
A tervezési helyszín enyhén a Kis Duna irányába, DK-i irányba lejt. Az ingatlan műemléki környezetben, műemléki jelentőségű területen és kiemelten védett régészeti lelőhelyen található. A kivitelezési munkák során különös figyelmet kell fordítani a régészeti emlékek és műemlékek védelmére.
A belső felújítás és korszerűsítés Kis-Duna sétány felöli épületrész egy részének és a Mindszenty tér felöli épületrész alagsori helyiségeit érinti.
Helyiség igény, kivitelezési munkák rövid bemutatása:
A felújítással érintett alagsori részen a meglévő burkolatokat, gépészeti és épületvillamossági berendezési eszközöket elbontjuk. Egyes belső válaszfalak elbontásra kerülnek, az új válaszfalak gipszkarton falszerkezettel készülnek. Az új burkolatok terv szerint PVC, illetve kerámia, nagy kopásállóságú, csúszásmentes felülettel.
Rendeltetés, épülettömeg:
A meglévő épület jelenleg is iskolaként funkcionál. Az épület rendeltetése nem változik.
Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskola Mindszenty tér felöli és Kis-Duna sétány felőli ( lépcsőházig húzódó) épületrészének földszinti korszerűsítése, felújítása
Kiindulási adatok:
A tervezéssel érintett terület Esztergom Víziváros városrészén található. A területre vonatkozó előírásokat meghatározó szabályozási terv, rendelet hatályos, így a tervezett épület beépítési értékeit a helyi építési szabályzat szerint maghatározott értékeknek kell megfeleltetni.
A tervezési helyszín enyhén a Kis Duna irányába, DK-i irányba lejt. Az ingatlan műemléki környezetben, műemléki jelentőségű területen és kiemelten védett régészeti lelőhelyen található. A kivitelezési munkák során különös figyelmet kell fordítani a régészeti emlékek és műemlékek védelmére.
A belső felújítás és korszerűsítés Kis-Duna sétány felöli épületrész egy részének és a Mindszenty tér felöli épületrész földszinti helyiségeit érinti.
Helyiség igény, kivitelezési munkák rövid bemutatása:
A felújítással érintett földszinti részen a meglévő burkolatokat, gépészeti és épületvillamossági berendezési eszközöket elbontjuk. Egyes belső válaszfalak elbontásra kerülnek, az új válaszfalak hanggátló gipszkarton falszerkezettel készülnek. Az új burkolatok terv szerint a tantermekben PVC, a közlekedő és közösségi terekben csiszolt felületű, mintázott esztrich beton, nagy kopásállóságú, csúszásmentes felülettel.
Rendeltetés, épülettömeg:
A meglévő épület jelenleg is iskolaként funkcionál. Az épület rendeltetése nem változik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Felhívás III.1.3. M/2. pontjára bemutatott szakember alkalmassági követelmény feletti többlet szakmai tapasztalata (0 és 24 hónap között értékelve) 15
2 Többlet jótállás időszaka az eredményes műszaki átadás-átvételi eljárás befejezésétől számítva, naptári hónapokban megadva, a minimálisan kötelező 36 hónapon felül (0-36) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Vállalkozási díj tartalékkeret nélkül nettó Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Alagsor és földszint felújítás, korszerűsítés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Traverz Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59641182
Postai cím: Babits Mihály Utca 25
Város: Tát
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2534
Ország: Magyarország
E-mail: traverzkft@gmail.com
Telefon: +36 303857505
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12723715211
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 161611395
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Elektromos munkák, épületgépészeti munkák, tűzjelző rendszer kiépítése
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Traverz Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_59641182
Postai cím: Babits Mihály Utca 25
Város: Tát
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2534
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12723715211

Hivatalos név: SCHMIDT'64 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85014125
Postai cím: Templom Utca 27
Város: Leányvár
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2518
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13977333211

Hivatalos név: SZABÓPINTÉR BAU Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19631501
Postai cím: Május 1. U. 8.
Város: Tát
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2534
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14792098211

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/05/10 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges