Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/173
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.09.
Iktatószám:16344/2019
CPV Kód:37535200-9
Ajánlatkérő:Fonyód Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU232;HU232;HU232;HU232;HU232;HU232;HU232;HU232;HU232;HU232;HU232;HU232;HU232
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Blue Wave Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;Blue Wave Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;Blue Wave Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság;Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság;Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság;Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság;Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság;Mátrapark Korlátolt Felelősségű Társaság;Mátrapark Korlátolt Felelősségű Társaság;Mátrapark Korlátolt Felelősségű Társaság;Mátrapark Korlátolt Felelősségű Társaság;Mátrapark Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fonyód Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81052912
Postai cím: Fő Utca 19*
Város: Fonyód
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8640
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Horváth Helena Zsuzsanna
Telefon: +36 85562980
E-mail: dr.horvath.helena@bujdosoiroda.com
Fax: +36 85562980
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fonyod.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Fonyód-Szabadstrandfejlesztés - árubeszerzés”
Hivatkozási szám: EKR000508852019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37535200-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Fonyód-Szabadstrandfejlesztés - árubeszerzés”
1.rk-Vízi élményparkhoz kapcsolódó eszközök-Árpád parti strand
2.rk-Vízi élményparkhoz kapcsolódó eszközök-Báthory utcai strand
3.rk-Vízi élményparkhoz kapcsolódó eszközök- Bélatelepi strand
4.rk-Asztal-pad, kerékpártároló, öltözőkabin, hulladékgyűjtő-Árpád parti strand
5.rk- Asztal-pad, kerékpártároló, öltözőkabin, hulladékgyűjtő- Báthory utcai strand
6.rk- Asztal-pad, kerékpártároló, öltözőkabin, hulladékgyűjtő – Bélatelepi strand
7.rk- Asztal-pad, kerékpártároló, öltözőkabin, hulladékgyűjtő, WC konténer – Huszka utcai strand
8.rk- Asztal-pad, kerékpártároló, öltözőkabin, hulladékgyűjtő, beltéri gyermekfoglalkoztató eszközök – Városi strand
9.rk- Játszótéri eszközök – Árpád parti strand
10.rk- Játszótéri eszközök-Báthory utcai strand
11.rk- Játszótéri eszközök – Bélatelepi strand
12.rk- Játszótéri eszközök – Huszka utcai strand
13.rk- Játszótéri eszközök-Városi strand
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 111523800 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vízi élményparkhoz kapcsolódó eszközök-Árpád parti
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37529100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Fonyód, Árpád parti szabad strand, 8640 Fonyód, 8765/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az adásvételi szerződés keretében a részajánlati kör tárgyát képező vagy azzal egyenértékű eszköz(öke)t kell leszállítania a nyertes ajánlattevőnek.
Minimum elvárt műszaki paraméterek:
A Fonyód, Árpád parti szabad strand, 8640 Fonyód, 8765/2 hrsz-ú helyszínre az alábbi vízi élményparkokhoz tartozó eszközök leszállítását, azok összeépítését és üzembe helyezését kell elvégeznie Eladónak, mely munkavégzésnek teljeskörűnek, hiánytalannak és az ilyenkor elvárt magas minőségűnek kell lennie.
Fontos, hogy a beszerzés során nyertes ajánlattevő által leszállított és telepített vízi élmény eszközöknek meg kell felelniük az alábbi biztonsági, anyag megfelelési és termék megfelelési feltételeknek:
- A termékeknek az EN 15649-es számú Európai biztonsági követelményeknek meg kell felelniük és hatályos TÜV tanúsítvánnyal kell rendelkezniük. A tanúsítványokat a megrendelő részére kell bocsájtani papíralapon.
- Az elemek strapabíró, UV stabil PVC-ből készüljenek és légkamrás rendszerrel felfújhatóak legyenek.
- Kapaszkodók sérülést elkerülő, lekerekített műanyag elemek legyenek.
- Varrások, illesztések szempontjából eltakart varrásoknak kell lenniük, nem lehetnek kilógó részek, balesetveszélyt nem okozhatnak.
- A termékeken egyértelmű figyelmeztető ábrák jelzik a használatra és biztonságosságra vonatkozó előírásokat.
- Az akadályelemeket a szükséges helyeken, nagy rugalmasságú feszítőkötelekkel kell rögzíteni.
- A biztonsági szelepek akadályozzák meg, hogy a légkamra leeresszen, vagy a szelep kinyitható legyen használat közben.
1. Felfújható, vízen úszó strandröplabda pálya összeállítva, vízre telepítve, vagy „azzal egyenértékű"
Elem sorszáma Megnevezés Méret (m) Menny db.
1. Felfújható, vízen úszó strandröplabda pálya hosszúsága 11,25 m x szélessége 5,3 m, magassága 1,6 m 2db

2. sekély vízben összeállítható mini vízi élménypark elemekből összeállítva, vízre telepítve, vagy „azzal egyenértékű - Mini vízi élménypark (6 elemből)
3. sekély vízben összeállítható mini vízi élménypark elemekből összeállítva, vízre telepítve, vagy „azzal egyenértékű - Mini vízi élménypark (4 elemből)
A közbeszerzés része az eszköz leszállítása, üzembe helyezése, oktatás, képzés, egyéb kapcsolódó szolgáltatások elvégzése.
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás időtartama (min0, max12hónap) 3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 7
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Vízi élményparkhoz kapcsolódó eszközök-Báthory str
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37529100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Fonyód, Báthory utcai szabad strand, 8640 Fonyód, 5184 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az adásvételi szerződés keretében a részajánlati kör tárgyát képező vagy azzal egyenértékű eszköz(öke)t kell leszállítania a nyertes ajánlattevőnek.
Minimum elvárt műszaki paraméterek:
A Fonyód, Báthory utcai szabad strand, 8640 Fonyód, 5184 hrsz-ú helyszínre az alábbi vízi élményparkhoz tartozó eszközök leszállítását, azok összeépítését és üzembe helyezését kell elvégeznie Eladónak, mely munkavégzésnek teljeskörűnek, hiánytalannak és az ilyenkor elvárt magas minőségűnek kell lennie.
Fontos, hogy a beszerzés során nyertes ajánlattevő által leszállított és telepített vízi élmény eszközöknek meg kell felelniük az alábbi biztonsági, anyag megfelelési és termék megfelelési feltételeknek:
- A termékeknek az EN 15649-es számú Európai biztonsági követelményeknek meg kell felelniük és TÜV tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.
- Az elemek strapabíró, UV stabil PVC-ből készüljenek és légkamrás rendszerrel felfújhatóak legyenek.
- Kapaszkodók sérülést elkerülő, lekerekített műanyag elemek legyenek.
- Varrások, illesztések szempontjából eltakart varrásoknak kell lenniük, nem lehetnek kilógó részek, balesetveszélyt nem okozhatnak.
- A termékeken egyértelmű figyelmeztető ábrák jelzik a használatra és biztonságosságra vonatkozó előírásokat.
- Az akadályelemeket a szükséges helyeken, nagy rugalmasságú feszítőkötelekkel kell rögzíteni.
- A biztonsági szelepek akadályozzák meg, hogy a légkamra leeresszen, vagy a szelep kinyitható legyen használat közben.
1. Felfújható, vízen úszó strandröplabda pálya összeállítva, vízre telepítve, vagy „azzal egyenértékű”
Elem sorszáma Megnevezés Méret (m) Mennydb.
1. Felfújható, vízen úszó strandröplabda pálya hosszúsága 11,25 m x szélessége 5,3 m, magassága 1,6 m 2db


2. sekély vízben összeállítható mini vízi élménypark elemekből összeállítva, vízre telepítve, vagy „azzal egyenértékű" - Mini vízi élménypark (6 elemből)
A közbeszerzés része az eszköz leszállítása, üzembe helyezése, oktatás, képzés, egyéb kapcsolódó szolgáltatások elvégzése.
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás időtartama (min0, max12hónap)  3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 7
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Vízi élményparkhoz kapcsolódó eszközök- Bélatelepi
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37529100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Fonyód, Bélatelepi szabad strand, 8640 Fonyód, 5949 és 5954/1 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az adásvételi szerződés keretében a részajánlati kör tárgyát képező vagy azzal egyenértékű eszköz(öke)t kell leszállítania a nyertes ajánlattevőnek.
Minimum elvárt műszaki paraméterek:
A Fonyód, Bélatelepi szabad strand, 8640 Fonyód, 5949 és 5954/1 hrsz-ú helyszínekre az alábbi vízi élményparkhoz tartozó eszközök leszállítását, azok összeépítését és üzembe helyezését kell elvégeznie Eladónak, mely munkavégzésnek teljeskörűnek, hiánytalannak és az ilyenkor elvárt magas minőségűnek kell lennie.
Fontos, hogy a beszerzés során nyertes ajánlattevő által leszállított és telepített vízi élmény eszközöknek meg kell felelniük az alábbi biztonsági, anyag megfelelési és termék megfelelési feltételeknek:
- A termékeknek az EN 15649-es számú Európai biztonsági követelményeknek meg kell felelniük és TÜV tanúsítvánnyal kell rendelkezniük.
- Az elemek strapabíró, UV stabil PVC-ből készüljenek és légkamrás rendszerrel felfújhatóak legyenek.
- Kapaszkodók sérülést elkerülő, lekerekített műanyag elemek legyenek.
- Varrások, illesztések szempontjából eltakart varrásoknak kell lenniük, nem lehetnek kilógó részek, balesetveszélyt nem okozhatnak.
- A termékeken egyértelmű figyelmeztető ábrák jelzik a használatra és biztonságosságra vonatkozó előírásokat.
- Az akadályelemeket a szükséges helyeken, nagy rugalmasságú feszítőkötelekkel kell rögzíteni.
- A biztonsági szelepek akadályozzák meg, hogy a légkamra leeresszen, vagy a szelep kinyitható legyen használat közben.
1. Felfújható, vízen úszó strandröplabda pálya összeállítva, vízre telepítve, vagy „azzal egyenértékű”
S. sz. Megnevezés Méret (m) Mennyiség db
1. Felfújható, vízen úszó strandröplabda pálya hosszúsága 11,25 m x szélessége 5,3 m, magassága 1,6 m 2db

2. Felfújható „Beach Tent”, azaz Strand fogadó sátor, összeállítva, nem vízi használatra a vendégek fogadására, vagy „azzal egyenértékű”
3. Komplett vízi sport élménypark vízmélységhez megfelelő korrekciós összetételben, összeszerelve, vízre telepítve. , vagy „azzal egyenértékű”:
Az egybefüggő park:
alapterület: 54 X 14 méter
elemek száma: 27 db
A közbeszerzés része az eszköz leszállítása, üzembe helyezése, oktatás, képzés, egyéb kapcsolódó szolgáltatások elvégzése.
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás időtartama (min0, max12hónap)  3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 7
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Asztal,pad,kerékpártár,öltözők.,hulladékgy-Árpád
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43325000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Fonyód, Árpád parti szabad strand, 8640 Fonyód, 8765/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az adásvételi szerződés keretében a részajánlati kör tárgyát képező vagy azzal egyenértékű eszköz(öke)t kell leszállítania a nyertes ajánlattevőnek.
Minimum elvárt műszaki paraméterek:
Asztal-pad garnitúra
Az eszköz adatai: Az eszköz területigénye: 2 m x 1,5 m Az eszköz alapterülete: 2 m x 1,5 m Az eszköz magassága:0,85 m. Legnagyobb alkatrész: 2 m x 0,07 m x 0,15 m.
A kerékpár tároló leírása:
- egy 42.4-es 1.4301 rozsdamentes, 2mm falvastagságú csőből készül,
- feje tetejére állított „U” alak /szélessége:400-500mm, magassága: 800mm,
- a fordított „U” –k 50x20-as rozsdamentes zártszelvényre lesznek felhegesztve 700mm-es távolságban, ötös csoportokban,
- a zártszelvényre 2-2 rögzítő fül kerül felhegesztésre,
- strandokon elhelyezhető, kulturált, jól beleillik a környezetbe,
- kültéren felállítható, jól rögzíthető stabil eszköz, betonhoz csavarokat, a füvön való rögzítéséhez acél karókat biztosítunk,
- az időjárás viszontagságainak jól ellenáll, acél-rozsdamentes anyagból készül, erős vázszerkezettel,
- könnyen tisztántartható, mosható,
- az eszköz stabil, lekerekítéseket tartalmaz, nem balesetveszélyes a használók részéről,
- az eszköz teljesen gondozásmentes, hisz a rozsdamentes anyag nem korrodál, keménysége jól ellenáll a rongálásoknak, karcolásoknak,
- az anyag felülete egy mattos kivitel, amelyet üveggyöngyszórással biztosítunk.
Öltözőkabin:
A fonyódi szabad strandokra tervezett egyedi építésű, négyszög alapú kültéri öltözőkabin fémszerkezettel és keményfaléc borítással.
A tartószerkezetet 50x50x3,0 mm-es horganyzott, festett zártszelvény oszlopok alkotják, melyek a csatolt terv szerinti kivitelezéssel min. C12 beton alapba kerülnek rögzítésre.
A tartószerkezetre kívül-belül 3x5 cm-es keményfa lécburkolat kerül, mely kívül-belül 1 rétegben alapozott és 2 rétegben UV álló vastaglazúrral kezelt. A lécek külső és belső oldalon 10 mm-rel köztávolsággal, egymáshoz képest eltolással és átfedéssel kerülnek rögzítésre a zártszelvény oszlopokhoz, ill. a zártszelvény oszlophoz hegesztett acéllemezhez rozsdamentes, hornyos anyacsavarral.
Padlóburkolat párnafára rögzített WPC burkolat (elemek között 1 cm-es közökkel), párnafák között 16/32 mosott kavics feltöltéssel.
Szelektív hulldékgyűjtő:
- a hulladékgyűjtő egy, de 3 db jól elkülönülő 120 literes hulladékzsák befogadására alkalmas, ez biztosítja a három féle hulladék gyűjtését,
- méretei kb.: - alapterület: 1400x500mm, - magasság: 1000mm,
- strandokon elhelyezhető, kulturált, környezetbe illő,
- hívja fel magára a figyelmet a felhasználók körében, vonja magába a hulladékokat,
- jól elkülönül a szemét fajták bedobó nyílása,
- fedett, nagymértékben meggátolja az eső bejutását a zsákokba,
- kültéren felállítható, jól rögzíthető stabil eszköz,
- biztosítja a könnyű egyszerű, kezelhetőséget, az egyszerű ürítést,
- az időjárás viszontagságainak jól ellenáll, acél-rozsdamentes anyagból készül, erős vázszerkezettel,
- könnyen tisztántartható, mosható,
- az eszköz stabil, lekerekítéseket tartalmaz, nem balesetveszélyes, a kezelők és a használók részéről sem,
- zárhatósága biztosítja az illetéktelen behatolást, az állatok bejutását,
- az oldalak perforáltsága miatt jól nyomon követhető a zsákok telitettsége, az ürítők számára,
- az eszköz teljesen gondozásmentes, hisz a rozsdamentes anyag nem korrodál, keménysége jól ellenáll a rongálásoknak, karcolásoknak,
- az anyag felülete egy mattos kivitel, amelyet üveggyöngyszórással biztosítunk,
- a rozsdamentes anyagból készül az egész gyűjtő, így jól tisztítható a szennyeződésektől, akár nagynyomású mosóval is, és a kémiai esetleges savas hatásoknak is jól ellenáll.
Baba-mama szoba konténer:
A fonyódi Árpád parti szabad strandra tervezett egyedi építésű, 1 db 4.09 méteres baba-mama szoba konténer (könnyűszerkezetes).
A közbeszerzés része az eszköz leszállítása.
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás időtartama (min0, max12hónap)  3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 7
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Asztal,pad,kerékpártár,öltözők.,hulladékgy-Báthory
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43325000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Fonyód, Báthory utcai szabad strand, 8640 Fonyód, 5184 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az adásvételi szerződés keretében a részajánlati kör tárgyát képező vagy azzal egyenértékű eszköz(öke)t kell leszállítania a nyertes ajánlattevőnek.
Minimum elvárt műszaki paraméterek:
Pad-asztal garnitúra
Az eszköz adatai: Az eszköz területigénye: 2 m x 1,5 m Az eszköz alapterülete: 2 m x 1,5 m Az eszköz magassága:0,85 m. Legnagyobb alkatrész: 2 m x 0,07 m x 0,15 m.
A kerékpár tároló leírása:
- egy 42.4-es 1.4301 rozsdamentes, 2mm falvastagságú csőből készül,
- feje tetejére állított „U” alak /szélessége:400-500mm, magassága: 800mm,
- a fordított „U” –k 50x20-as rozsdamentes zártszelvényre lesznek felhegesztve 700mm-es távolságban, ötös csoportokban,
- a zártszelvényre 2-2 rögzítő fül kerül felhegesztésre,
- strandokon elhelyezhető, kulturált, jól beleillik a környezetbe,
- kültéren felállítható, jól rögzíthető stabil eszköz, betonhoz csavarokat, a füvön való rögzítéséhez acél karókat biztosítunk,
- az időjárás viszontagságainak jól ellenáll, acél-rozsdamentes anyagból készül, erős vázszerkezettel,
- könnyen tisztántartható, mosható,
- az eszköz stabil, lekerekítéseket tartalmaz, nem balesetveszélyes a használók részéről,
- az eszköz teljesen gondozásmentes, hisz a rozsdamentes anyag nem korrodál, keménysége jól ellenáll a rongálásoknak, karcolásoknak,
- az anyag felülete egy mattos kivitel, amelyet üveggyöngyszórással biztosítunk.
Öltözőkabin
A fonyódi szabad strandokra tervezett egyedi építésű, négyszög alapú kültéri öltözőkabin fémszerkezettel és keményfaléc borítással.
A tartószerkezetet 50x50x3,0 mm-es horganyzott, festett zártszelvény oszlopok alkotják, melyek a csatolt terv szerinti kivitelezéssel min. C12 beton alapba kerülnek rögzítésre.
A tartószerkezetre kívül-belül 3x5 cm-es keményfa lécburkolat kerül, mely kívül-belül 1 rétegben alapozott és 2 rétegben UV álló vastaglazúrral kezelt. A lécek külső és belső oldalon 10 mm-rel köztávolsággal, egymáshoz képest eltolással és átfedéssel kerülnek rögzítésre a zártszelvény oszlopokhoz, ill. a zártszelvény oszlophoz hegesztett acéllemezhez rozsdamentes, hornyos anyacsavarral.
Padlóburkolat párnafára rögzített WPC burkolat (elemek között 1 cm-es közökkel), párnafák között 16/32 mosott kavics feltöltéssel.
A szelektív hulladékgyűjtő leírása:
- a hulladékgyűjtő egy, de 3 db jól elkülönülő 120 literes hulladékzsák befogadására alkalmas, ez biztosítja a három féle hulladék gyűjtését,
- méretei kb.: - alapterület: 1400x500mm, - magasság: 1000mm,
- strandokon elhelyezhető, kulturált, környezetbe illő,
- hívja fel magára a figyelmet a felhasználók körében, vonja magába a hulladékokat,
- jól elkülönül a szemét fajták bedobó nyílása,
- fedett, nagymértékben meggátolja az eső bejutását a zsákokba,
- kültéren felállítható, jól rögzíthető stabil eszköz,
- biztosítja a könnyű egyszerű, kezelhetőséget, az egyszerű ürítést,
- az időjárás viszontagságainak jól ellenáll, acél-rozsdamentes anyagból készül, erős vázszerkezettel,
- könnyen tisztántartható, mosható,
- az eszköz stabil, lekerekítéseket tartalmaz, nem balesetveszélyes, a kezelők és a használók részéről sem,
- zárhatósága biztosítja az illetéktelen behatolást, az állatok bejutását,
- az oldalak perforáltsága miatt jól nyomon követhető a zsákok telitettsége, az ürítők számára,
- az eszköz teljesen gondozásmentes, hisz a rozsdamentes anyag nem korrodál, keménysége jól ellenáll a rongálásoknak, karcolásoknak,
- az anyag felülete egy mattos kivitel, amelyet üveggyöngyszórással biztosítunk,
- a rozsdamentes anyagból készül az egész gyűjtő, így jól tisztítható a szennyeződésektől, akár nagynyomású mosóval is, és a kémiai esetleges savas hatásoknak is jól ellenáll.
Baba-mama szoba konténer:
A fonyódi Báthory utcai szabadstrandra tervezett egyedi építésű, 1 db 4.09 méteres baba-mama szoba konténer (könnyűszerkezetes).
A közbeszerzés része az eszköz leszállítása.
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás időtartama (min0, max12hónap)  3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 7
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Asztal,pad,kerékpártár,öltözők.,hulladékgy-Bélatel
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43325000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Fonyód, Bélatelepi szabad strand, 8640 Fonyód, 5949 és 5954/1 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az adásvételi szerződés keretében a részajánlati kör tárgyát képező vagy azzal egyenértékű eszköz(öke)t kell leszállítania a nyertes ajánlattevőnek.
Minimum elvárt műszaki paraméterek:
Pad-asztal garnitúra
Az eszköz adatai: Az eszköz területigénye: 3nm(2 m x 1,5 m) Az eszköz alapterülete: 2 m x 1,5 m Az eszköz magassága:0,85 m. Legnagyobb alkatrész: 2 m x 0,07 m x 0,15 m.
A kerékpár tároló leírása:
- egy 42.4-es 1.4301 rozsdamentes, 2mm falvastagságú csőből készül,
- feje tetejére állított „U” alak /szélessége:400-500mm, magassága: 800mm,
- a fordított „U” –k 50x20-as rozsdamentes zártszelvényre lesznek felhegesztve 700mm-es távolságban, ötös csoportokban,
- a zártszelvényre 2-2 rögzítő fül kerül felhegesztésre,
- strandokon elhelyezhető, kulturált, jól beleillik a környezetbe,
- kültéren felállítható, jól rögzíthető stabil eszköz, betonhoz csavarokat, a füvön való rögzítéséhez acél karókat biztosítunk,
- az időjárás viszontagságainak jól ellenáll, acél-rozsdamentes anyagból készül, erős vázszerkezettel,
- könnyen tisztántartható, mosható,
- az eszköz stabil, lekerekítéseket tartalmaz, nem balesetveszélyes a használók részéről,
- az eszköz teljesen gondozásmentes, hisz a rozsdamentes anyag nem korrodál, keménysége jól ellenáll a rongálásoknak, karcolásoknak,
- az anyag felülete egy mattos kivitel, amelyet üveggyöngyszórással biztosítunk.
Öltözőkabin:
A fonyódi szabad strandokra tervezett egyedi építésű, négyszög alapú kültéri öltözőkabin fémszerkezettel és keményfaléc borítással.
A tartószerkezetet 50x50x3,0 mm-es horganyzott, festett zártszelvény oszlopok alkotják, melyek a csatolt terv szerinti kivitelezéssel min. C12 beton alapba kerülnek rögzítésre.
A tartószerkezetre kívül-belül 3x5 cm-es keményfa lécburkolat kerül, mely kívül-belül 1 rétegben alapozott és 2 rétegben UV álló vastaglazúrral kezelt. A lécek külső és belső oldalon 10 mm-rel köztávolsággal, egymáshoz képest eltolással és átfedéssel kerülnek rögzítésre a zártszelvény oszlopokhoz, ill. a zártszelvény oszlophoz hegesztett acéllemezhez rozsdamentes, hornyos anyacsavarral.
Padlóburkolat párnafára rögzített WPC burkolat (elemek között 1 cm-es közökkel), párnafák között 16/32 mosott kavics feltöltéssel.
A szelektív hulladékgyűjtő leírása:
- a hulladékgyűjtő egy, de 3 db jól elkülönülő 120 literes hulladékzsák befogadására alkalmas, ez biztosítja a három féle hulladék gyűjtését,
- méretei kb.: - alapterület: 1400x500mm, - magasság: 1000mm,
- strandokon elhelyezhető, kulturált, környezetbe illő,
- hívja fel magára a figyelmet a felhasználók körében, vonja magába a hulladékokat,
- jól elkülönül a szemét fajták bedobó nyílása,
- fedett, nagymértékben meggátolja az eső bejutását a zsákokba,
- kültéren felállítható, jól rögzíthető stabil eszköz,
- biztosítja a könnyű egyszerű, kezelhetőséget, az egyszerű ürítést,
- az időjárás viszontagságainak jól ellenáll, acél-rozsdamentes anyagból készül, erős vázszerkezettel,
- könnyen tisztántartható, mosható,
- az eszköz stabil, lekerekítéseket tartalmaz, nem balesetveszélyes, a kezelők és a használók részéről sem,
- zárhatósága biztosítja az illetéktelen behatolást, az állatok bejutását,
- az oldalak perforáltsága miatt jól nyomon követhető a zsákok telitettsége, az ürítők számára,
- az eszköz teljesen gondozásmentes, hisz a rozsdamentes anyag nem korrodál, keménysége jól ellenáll a rongálásoknak, karcolásoknak,
- az anyag felülete egy mattos kivitel, amelyet üveggyöngyszórással biztosítunk,
- a rozsdamentes anyagból készül az egész gyűjtő, így jól tisztítható a szennyeződésektől, akár nagynyomású mosóval is, és a kémiai esetleges savas hatásoknak is jól ellenáll.
Baba-mama szoba konténer:
A fonyódi Bélatelepi szabad strandra tervezett egyedi építésű, 1 db 4.09 méteres baba-mama szoba konténer (könnyűszerkezetes).
A közbeszerzés része az eszköz leszállítása.
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás időtartama (min0, max12hónap)  3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 7
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Asztal,pad,kerékpárt.,öltözők.hulladékgy,WC-Huszka
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43325000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Fonyód, Huszka utcai szabad strand, 5037/1
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az adásvételi szerződés keretében a részajánlati kör tárgyát képező vagy azzal egyenértékű eszköz(öke)t kell leszállítania a nyertes ajánlattevőnek.
Minimum elvárt műszaki paraméterek:
Pad-asztal garnitúra
Az eszköz adatai: Az eszköz területigénye: 3nm(2 m x 1,5 m) Az eszköz alapterülete: 2 m x 1,5 m Az eszköz magassága:0,85 m. Legnagyobb alkatrész: 2 m x 0,07 m x 0,15 m.
A kerékpár tároló leírása:

- egy 42.4-es 1.4301 rozsdamentes, 2mm falvastagságú csőből készül,
- feje tetejére állított „U” alak /szélessége:400-500mm, magassága: 800mm,
- a fordított „U” –k 50x20-as rozsdamentes zártszelvényre lesznek felhegesztve 700mm-es távolságban, ötös csoportokban,
- a zártszelvényre 2-2 rögzítő fül kerül felhegesztésre,
- strandokon elhelyezhető, kulturált, jól beleillik a környezetbe,
- kültéren felállítható, jól rögzíthető stabil eszköz, betonhoz csavarokat, a füvön való rögzítéséhez acél karókat biztosítunk,
- az időjárás viszontagságainak jól ellenáll, acél-rozsdamentes anyagból készül, erős vázszerkezettel,
- könnyen tisztántartható, mosható,
- az eszköz stabil, lekerekítéseket tartalmaz, nem balesetveszélyes a használók részéről,
- az eszköz teljesen gondozásmentes, hisz a rozsdamentes anyag nem korrodál, keménysége jól ellenáll a rongálásoknak, karcolásoknak,
- az anyag felülete egy mattos kivitel, amelyet üveggyöngyszórással biztosítunk.
Öltözőkabin:
A fonyódi szabad strandokra tervezett egyedi építésű, négyszög alapú kültéri öltözőkabin fémszerkezettel és keményfaléc borítással.
A tartószerkezetet 50x50x3,0 mm-es horganyzott, festett zártszelvény oszlopok alkotják, melyek a csatolt terv szerinti kivitelezéssel min. C12 beton alapba kerülnek rögzítésre.
A tartószerkezetre kívül-belül 3x5 cm-es keményfa lécburkolat kerül, mely kívül-belül 1 rétegben alapozott és 2 rétegben UV álló vastaglazúrral kezelt. A lécek külső és belső oldalon 10 mm-rel köztávolsággal, egymáshoz képest eltolással és átfedéssel kerülnek rögzítésre a zártszelvény oszlopokhoz, ill. a zártszelvény oszlophoz hegesztett acéllemezhez rozsdamentes, hornyos anyacsavarral.
Padlóburkolat párnafára rögzített WPC burkolat (elemek között 1 cm-es közökkel), párnafák között 16/32 mosott kavics feltöltéssel.
A szelektív hulladékgyűjtő leírása:

- a hulladékgyűjtő egy, de 3 db jól elkülönülő 120 literes hulladékzsák befogadására alkalmas, ez biztosítja a három féle hulladék gyűjtését,
- méretei kb.: - alapterület: 1400x500mm, - magasság: 1000mm,
- strandokon elhelyezhető, kulturált, környezetbe illő,
- hívja fel magára a figyelmet a felhasználók körében, vonja magába a hulladékokat,
- jól elkülönül a szemét fajták bedobó nyílása,
- fedett, nagymértékben meggátolja az eső bejutását a zsákokba,
- kültéren felállítható, jól rögzíthető stabil eszköz,
- biztosítja a könnyű egyszerű, kezelhetőséget, az egyszerű ürítést,
- az időjárás viszontagságainak jól ellenáll, acél-rozsdamentes anyagból készül, erős vázszerkezettel,
- könnyen tisztántartható, mosható,
- az eszköz stabil, lekerekítéseket tartalmaz, nem balesetveszélyes, a kezelők és a használók részéről sem,
- zárhatósága biztosítja az illetéktelen behatolást, az állatok bejutását,
- az oldalak perforáltsága miatt jól nyomon követhető a zsákok telitettsége, az ürítők számára,
- az eszköz teljesen gondozásmentes, hisz a rozsdamentes anyag nem korrodál, keménysége jól ellenáll a rongálásoknak, karcolásoknak,
- az anyag felülete egy mattos kivitel, amelyet üveggyöngyszórással biztosítunk,
- a rozsdamentes anyagból készül az egész gyűjtő, így jól tisztítható a szennyeződésektől, akár nagynyomású mosóval is, és a kémiai esetleges savas hatásoknak is jól ellenáll.
A fonyódi Huszkai utcai szabad strandra tervezett egyedi építésű, 1 db 4.09 méteres baba-mama szoba konténer (könnyűszerkezetes).
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
A közbeszerzés része az eszköz leszállítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás időtartama (min0, max12hónap)  3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 7
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Asztal,pad,kerékpárt.,öltözők.hulladékgy,játék-Vár
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43325000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Fonyód, Városi szabad strand, 8765/2 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az adásvételi szerződés keretében a részajánlati kör tárgyát képező vagy azzal egyenértékű eszköz(öke)t kell leszállítania a nyertes ajánlattevőnek.
Minimum elvárt műszaki paraméterek:
Pad-asztal garnitúra
Az eszköz adatai: Az eszköz területigénye: 3nm (2 m x 1,5 m) Az eszköz alapterülete: 2 m x 1,5 m Az eszköz magassága:0,85 m. Legnagyobb alkatrész: 2 m x 0,07 m x 0,15 m.
Játszóház és gyermek foglalkoztató bútorzatának és eszközeinek, játékainak beszerzése:
A rendelkezésre álló 200 m2 alapterületen több korosztály számára kerül kialakításra játszó és foglalkoztató terület.
A legkisebb 0-2 éves korosztálynak alapvetően bölcsődei bútorzat (szék, asztal, babzsák fotel), strapabíró és biztonságos szivacs mászókák, építőelemek és fa játékok; a középső óvodás (3-6) korcsoportnak óvodai bútorzat (szék, asztal, babzsák fotel), nagyobb szivacsos mászókák építőelemek, beltéri csúszda, kislabdás szivacsmedence és egyéb foglalkoztató és fejlesztő játékok, míg 6-14 éves korosztály számára már egyensúlyozó, fejlesztő játékok, mindemellett csócsó és biliárdasztalok is beállításra kerültek, valamint felnőttek részére székek, asztatok, babzsák fotelek, kisebb eszközök tárolására alkalmas bútorzat beszerzése és leszállítása a feladat.
A kerékpár tároló leírása:
- egy 42.4-es 1.4301 rozsdamentes, 2mm falvastagságú csőből készül,
- feje tetejére állított „U” alak /szélessége:400-500mm, magassága: 800mm,
- a fordított „U” –k 50x20-as rozsdamentes zártszelvényre lesznek felhegesztve 700mm-es távolságban, ötös csoportokban,
- a zártszelvényre 2-2 rögzítő fül kerül felhegesztésre,
- strandokon elhelyezhető, kulturált, jól beleillik a környezetbe,
- kültéren felállítható, jól rögzíthető stabil eszköz, betonhoz csavarokat, a füvön való rögzítéséhez acél karókat biztosítunk,
- az időjárás viszontagságainak jól ellenáll, acél-rozsdamentes anyagból készül, erős vázszerkezettel,
- könnyen tisztántartható, mosható,
- az eszköz stabil, lekerekítéseket tartalmaz, nem balesetveszélyes a használók részéről,
- az eszköz teljesen gondozásmentes, hisz a rozsdamentes anyag nem korrodál, keménysége jól ellenáll a rongálásoknak, karcolásoknak,
- az anyag felülete egy mattos kivitel, amelyet üveggyöngyszórással biztosítunk.
A szeketív hulladékgyűjtő leírása:
- a hulladékgyűjtő egy, de 3 db jól elkülönülő 120 literes hulladékzsák befogadására alkalmas, ez biztosítja a három féle hulladék gyűjtését,
- méretei kb.: - alapterület: 1400x500mm, - magasság: 1000mm,
- strandokon elhelyezhető, kulturált, környezetbe illő,
- hívja fel magára a figyelmet a felhasználók körében, vonja magába a hulladékokat,
- jól elkülönül a szemét fajták bedobó nyílása,
- fedett, nagymértékben meggátolja az eső bejutását a zsákokba,
- kültéren felállítható, jól rögzíthető stabil eszköz,
- biztosítja a könnyű egyszerű, kezelhetőséget, az egyszerű ürítést,
- az időjárás viszontagságainak jól ellenáll, acél-rozsdamentes anyagból készül, erős vázszerkezettel,
- könnyen tisztántartható, mosható,
- az eszköz stabil, lekerekítéseket tartalmaz, nem balesetveszélyes, a kezelők és a használók részéről sem,
- zárhatósága biztosítja az illetéktelen behatolást, az állatok bejutását,
- az oldalak perforáltsága miatt jól nyomon követhető a zsákok telitettsége, az ürítők számára,
- az eszköz teljesen gondozásmentes, hisz a rozsdamentes anyag nem korrodál, keménysége jól ellenáll a rongálásoknak, karcolásoknak,
- az anyag felülete egy mattos kivitel, amelyet üveggyöngyszórással biztosítunk,
a rozsdamentes anyagból készül az egész gyűjtő, így jól tisztítható a szennyeződésektől, akár nagynyomású mosóval is, és a kémiai esetleges savas hatásoknak is jól ellenáll.
A közbeszerzés része az eszköz leszállítása.
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás időtartama (min0, max12hónap)  3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 7
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Játszótéri eszközök – Árpád parti strand
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43325000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Fonyód, Árpád parti szabad strand, 8640 Fonyód, 8765/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az adásvételi szerződés keretében a részajánlati kör tárgyát képező vagy azzal egyenértékű eszköz(öke)t kell leszállítania a nyertes ajánlattevőnek.
Minimum elvárt műszaki paraméterek:
Hajó homokozó
Az eszköz adatai: A megcélzott korosztály: 3-14 év Az eszköz területigénye 5 m x 7 m Az eszköz alapterülete: 2 m x 4 m Az eszköz magassága/ Legnagyobb esési magasság: 0,5 m. Legnagyobb alkatrész: 4 m x 0,12 m x 0,12 m. Az eszközön Alkalmazott szabványok: MSZ EN1176-1 MSZ EN1177

Hinta - Fészekhinta
A megcélzott korosztály: 1-14 év Az eszköz területigénye: 3,3 m x 8 m. Az eszköz alapterülete: 2,6 m x 3,3 m Az eszköz magassága/ Legnagyobb esési magasság: 1,5 m Legnagyobb alkatrész: 3,3 m x 0,15 m x 0,15 m Alapozás: lábak helyszíni betonozása (a műszaki rajzon látható módon) Ütéscsillapító talaj: Gumitégla burkolat Alkalmazott szabványok: MSZ EN1176-1 MSZ EN1177
Az eszköz I. osztályú, vörös fenyő, borovi fenyő fűrészáruból készül. A szerkezet vázát biztosító oszlopokat 0,7 m mélyen a helyszínen betonozzák (C16 monolit betonnal) é. A beton alaptest felett található talajtakarás magassága 0,2 m. A szerkezet összeállításánál ácskötéseket valamint kapupánt csavarokat és facsavarokat alkalmaznak. A csavarokon műanyag védőkupak található. A csavarok meghúzásának erőssége a felállításnál minimum 300 N. A meghúzás megfelelőségét 4-5 nap múlva ellenőrizni és adott esetben korrigálni (újrahúzni) kell. A faszerkezetek éleit 5 mm-es sarok él tompítással kell kialakítani. Ugyancsak szükséges a szerkezet felületkezelése, mely Lazurind aqua ecsetes lazúr festékkel történik. Ezt a folyamatot kétévente fontos megismételni. Évente egyszer pedig érdemes a felületeket védőszerekkel ellátni. Az eszközön szabványos, előre gyártott csúszda található.
A hinta állványra szerelhető ülőketípusok: alubetétes lapülőke, biztonsági gyermek ülés, fészekhinta ülőke
Fészekhinta ülőke
Lapos ülőke
A közterületi célú felhasználásúhoz használható hintaülőke, mely rugalmas gumiborítású, alumínium betétes ülőlapja miatt fokozott igénybevétel esetén is rendkívül tartós és biztonságos játék. Az ülőfelületnél háromszög alakú, kampós rögzítéssel csatlakoztatható a lánchoz. Az alumínium ülőlapot egy rugalmas gumiborítás veszi körbe, így a hinta ülőfelülete meleg tapintású, és a hinta lengése közbeni sérülésveszély is minimális a többi gyermekre nézve. A láncszemek nagysága úgy van meghatározva, hogy a lánc hintázás közben ne csíphesse be a gyermek kezét. Használatát elsősorban 3 év feletti korosztálynak ajánljuk.
Biztonsági ülőke
Közterületi célra ajánlott hintaülőke erős alumínium betétes vázszerkezettel, melyet egy rugalmas gumiborítás vesz körbe így a hinta ülőfelülete meleg tapintású. Továbbá a hinta lengése közbeni veszélyforrás is minimálisra csökken a lekerekített élek és a puha gumiborításból adódóan. Elsősorban 36 hónapos kornál fiatalabb kisgyermekek részére ajánljuk. A terméket 1,8 m-es lánc szettel szerelvényezve, seklikkel szerelve.
„Kis” Hajó mászóvár
Az eszköz adatai: A megcélzott korosztály: 3-14 év Az eszköz területigénye: 9 m x 10 m Az eszköz alapterülete: 6,5 m x 2 m Az eszköz magassága/ Legnagyobb esési magasság: 1,5 m. Legnagyobb alkatrész: 3 m x 0,12 m x 0,12 m. Az eszközön 4 feljárati mód és 1 csúszdapálya található Alapozás: lábak helyszíni betonozása vagy dűbelezése. Ütéscsillapító talaj: Gumitégla burkolat Alkalmazott szabványok: MSZ EN1176-1 MSZ EN1177
A közbeszerzés része az eszköz leszállítása, kezelési utasítás.
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás időtartama (min0, max12hónap) 3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 7
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: - Játszótéri eszközök-Báthory utcai strand
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43325000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Fonyód, Báthory utcai szabad strand, 8640 Fonyód, 5184 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az adásvételi szerződés keretében a részajánlati kör tárgyát képező vagy azzal egyenértékű eszköz(öke)t kell leszállítania a nyertes ajánlattevőnek.
Minimum elvárt műszaki paraméterek:
Hajó homokozó
Az eszköz adatai: A megcélzott korosztály: 3-14 év Az eszköz területigénye 5 m x 7 m Az eszköz alapterülete: 2 m x 4 m Az eszköz magassága/ Legnagyobb esési magasság: 0,5 m. Legnagyobb alkatrész: 4 m x 0,12 m x 0,12 m. Az eszközön Alkalmazott szabványok: MSZ EN1176-1 MSZ EN1177
Hinta - Fészekhinta
A megcélzott korosztály: 1-14 év Az eszköz területigénye: 3,3 m x 8 m. Az eszköz alapterülete: 2,6 m x 3,3 m Az eszköz magassága/ Legnagyobb esési magasság: 1,5 m Legnagyobb alkatrész: 3,3 m x 0,15 m x 0,15 m Alapozás: lábak helyszíni betonozása (a műszaki rajzon látható módon) Ütéscsillapító talaj: Gumitégla burkolat Alkalmazott szabványok: MSZ EN1176-1 MSZ EN1177
Az eszköz I. osztályú, vörös fenyő, borovi fenyő fűrészáruból készül. A szerkezet vázát biztosító oszlopokat 0,7 m mélyen a helyszínen betonozzák (C16 monolit betonnal) é. A beton alaptest felett található talajtakarás magassága 0,2 m. A szerkezet összeállításánál ácskötéseket valamint kapupánt csavarokat és facsavarokat alkalmaznak. A csavarokon műanyag védőkupak található. A csavarok meghúzásának erőssége a felállításnál minimum 300 N. A meghúzás megfelelőségét 4-5 nap múlva ellenőrizni és adott esetben korrigálni (újrahúzni) kell. A faszerkezetek éleit 5 mm-es sarok él tompítással kell kialakítani. Ugyancsak szükséges a szerkezet felületkezelése, mely Lazurind aqua ecsetes lazúr festékkel történik. Ezt a folyamatot kétévente fontos megismételni. Évente egyszer pedig érdemes a felületeket védőszerekkel ellátni. Az eszközön szabványos, előre gyártott csúszda található.
A hinta állványra szerelhető ülőketípusok: alubetétes lapülőke, biztonsági gyermek ülés, fészekhinta ülőke
Fészekhinta ülőke
Lapos ülőke
A közterületi célú felhasználásúhoz használható hintaülőke, mely rugalmas gumiborítású, alumínium betétes ülőlapja miatt fokozott igénybevétel esetén is rendkívül tartós és biztonságos játék. Az ülőfelületnél háromszög alakú, kampós rögzítéssel csatlakoztatható a lánchoz. Az alumínium ülőlapot egy rugalmas gumiborítás veszi körbe, így a hinta ülőfelülete meleg tapintású, és a hinta lengése közbeni sérülésveszély is minimális a többi gyermekre nézve. A láncszemek nagysága úgy van meghatározva, hogy a lánc hintázás közben ne csíphesse be a gyermek kezét. Használatát elsősorban 3 év feletti korosztálynak ajánljuk.
Biztonsági ülőke
Közterületi célra ajánlott hintaülőke erős alumínium betétes vázszerkezettel, melyet egy rugalmas gumiborítás vesz körbe így a hinta ülőfelülete meleg tapintású. Továbbá a hinta lengése közbeni veszélyforrás is minimálisra csökken a lekerekített élek és a puha gumiborításból adódóan. Elsősorban 36 hónapos kornál fiatalabb kisgyermekek részére ajánljuk. A terméket 1,8 m-es lánc szettel szerelvényezve, seklikkel szerelve.
„Nagy „ Hajó mászóvár
Az eszköz adatai: A megcélzott korosztály: 3-14 év Az eszköz területigénye: 13,5 m x 10 m Az eszköz alapterülete: 9,5 m x 5 m Az eszköz magassága/ Legnagyobb esési magasság: 1,5 m. Legnagyobb alkatrész: 3 m x 0,12 m x 0,12 m. Az eszközön 4 feljárati mód és 1 csúszdapálya található Alapozás: lábak helyszíni betonozása vagy dűbelezése. Ütéscsillapító talaj: Gumitégla burkolat Alkalmazott szabványok: MSZ EN1176-1 MSZ EN1177

A közbeszerzés része az eszköz leszállítása, kezelési utasítás.
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás időtartama (min0, max12hónap)  3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 7
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Játszótéri eszközök – Bélatelepi strand
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43325000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Fonyód, Bélatelepi szabad strand, 8640 Fonyód, 5949 és 5954/1 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az adásvételi szerződés keretében a részajánlati kör tárgyát képező vagy azzal egyenértékű eszköz(öke)t kell leszállítania a nyertes ajánlattevőnek.
Minimum elvárt műszaki paraméterek:
Hajó homokozó
Az eszköz adatai: A megcélzott korosztály: 3-14 év Az eszköz területigénye 5 m x 7 m Az eszköz alapterülete: 2 m x 4 m Az eszköz magassága/ Legnagyobb esési magasság: 0,5 m. Legnagyobb alkatrész: 4 m x 0,12 m x 0,12 m. Az eszközön Alkalmazott szabványok: MSZ EN1176-1 MSZ EN1177
Napvitorla:
185-250g/m2 anyagvastagságú 100% HDPE szövetek. Apróhézagos szövése révén a szélterhelést kiválóan bírja, annak egy részét átereszti, ami a folyamatos hűtését is szolgálja. Szabásuk direkt ívelt szélű, konkáv. Enyhén áttetsző és mérsékelten vízzáró, felülete szilikonos és öntisztuló tükrös, ezért a fény kb 80%-át, az UV-sugárzás kb 90%-át visszatükrözi. Erősségét és tartósságát a szélébe varrt nagy szakítószilárdságú hevederszalag adja, ami a napvitorla méretétől függően 3-4cm széles.
Hinta - Fészekhinta
A megcélzott korosztály: 1-14 év Az eszköz területigénye: 3,3 m x 8 m. Az eszköz alapterülete: 2,6 m x 3,3 m Az eszköz magassága/ Legnagyobb esési magasság: 1,5 m Legnagyobb alkatrész: 3,3 m x 0,15 m x 0,15 m
Fészekhinta ülőke
A fészekhinta vázát 63 mm átmérőjű acél cső adja, amelyet porszórásos eljárással rozsdamentesítettünk. Erre a vázra lett feltekerve 14 mm-es PP kötél, amely alatt 20 mm vastag kültéri szivacs biztosítja a az esetleges ütközés során fellépő ütéscsillapítást.
Lapos ülőke
A közterületi célú felhasználásúhoz használható hintaülőke, mely rugalmas gumiborítású, alumínium betétes ülőlapja miatt fokozott igénybevétel esetén is rendkívül tartós és biztonságos játék. Az ülőfelületnél háromszög alakú, kampós rögzítéssel csatlakoztatható a lánchoz.
„Kis” Hajó mászóvár
Az eszköz adatai: A megcélzott korosztály: 3-14 év Az eszköz területigénye: 9 m x 10 m Az eszköz alapterülete: 6,5 m x 2 m Az eszköz magassága/ Legnagyobb esési magasság: 1,5 m. Legnagyobb alkatrész: 3 m x 0,12 m x 0,12 m. Az eszközön 4 feljárati mód és 1 csúszdapálya található Alapozás: lábak helyszíni betonozása vagy dűbelezése. Ütéscsillapító talaj: Gumitégla burkolat Alkalmazott szabványok: MSZ EN1176-1 MSZ EN1177
Kisvonat
Az eszköz adatai: A megcélzott korosztály: 3-10 év Az eszköz területigénye: 6,5 m x 4,3 m Az eszköz alapterülete: 3,5 m x 1,3 m Az eszköz magassága/ Legnagyobb esési magasság: 0,6 m. Legnagyobb alkatrész: 2 m x 0,05 m x 0,12 m. Az eszközön Alkalmazott szabványok: MSZ EN1176-1 MSZ EN1177
„Nagy „ Hajó mászóvár
Az eszköz adatai: A megcélzott korosztály: 3-14 év Az eszköz területigénye: 13,5 m x 10 m Az eszköz alapterülete: 9,5 m x 5 m Az eszköz magassága/ Legnagyobb esési magasság: 1,5 m. Legnagyobb alkatrész: 3 m x 0,12 m x 0,12 m. Az eszközön 4 feljárati mód és 1 csúszdapálya található Alapozás: lábak helyszíni betonozása vagy dűbelezése. Ütéscsillapító talaj: Gumitégla burkolat Alkalmazott szabványok: MSZ EN1176-1 MSZ EN1177
A közbeszerzés része az eszköz leszállítása, kezelési utasítás.
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás időtartama (min0, max12hónap)  3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 7
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Játszótéri eszközök – Huszka utcai strand
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43325000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Fonyód, Huszka utcai szabad strand, 5037/1
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az adásvételi szerződés keretében a részajánlati kör tárgyát képező vagy azzal egyenértékű eszköz(öke)t kell leszállítania a nyertes ajánlattevőnek.
Minimum elvárt műszaki paraméterek:
Hajó homokozó
Az eszköz adatai: A megcélzott korosztály: 3-14 év Az eszköz területigénye 5 m x 7 m Az eszköz alapterülete: 2 m x 4 m Az eszköz magassága/ Legnagyobb esési magasság: 0,5 m. Legnagyobb alkatrész: 4 m x 0,12 m x 0,12 m. Az eszközön Alkalmazott szabványok: MSZ EN1176-1 MSZ EN1177
Napvitorla:
185-250g/m2 anyagvastagságú 100% HDPE szövetek. Apróhézagos szövése révén a szélterhelést kiválóan bírja, annak egy részét átereszti, ami a folyamatos hűtését is szolgálja. Szabásuk direkt ívelt szélű, konkáv. Enyhén áttetsző és mérsékelten vízzáró, felülete szilikonos és öntisztuló tükrös, ezért a fény kb 80%-át, az UV-sugárzás kb 90%-át visszatükrözi. Erősségét és tartósságát a szélébe varrt nagy szakítószilárdságú hevederszalag adja, ami a napvitorla méretétől függően 3-4cm széles.
Hinta - Fészekhinta
A megcélzott korosztály: 1-14 év Az eszköz területigénye: 3,3 m x 8 m. Az eszköz alapterülete: 2,6 m x 3,3 m Az eszköz magassága/ Legnagyobb esési magasság: 1,5 m Legnagyobb alkatrész: 3,3 m x 0,15 m x 0,15 m Alapozás: lábak helyszíni betonozása (a műszaki rajzon látható módon) Ütéscsillapító talaj: Gumitégla burkolat Alkalmazott szabványok: MSZ EN1176-1 MSZ EN1177
Fészekhinta ülőke
A fészekhinta vázát 63 mm átmérőjű acél cső adja, amelyet porszórásos eljárással rozsdamentesítettünk. Erre a vázra lett feltekerve 14 mm-es PP kötél, amely alatt 20 mm vastag kültéri szivacs biztosítja a az esetleges ütközés során fellépő ütéscsillapítást.
Lapos ülőke
A közterületi célú felhasználásúhoz használható hintaülőke, mely rugalmas gumiborítású, alumínium betétes ülőlapja miatt fokozott igénybevétel esetén is rendkívül tartós és biztonságos játék. Az ülőfelületnél háromszög alakú, kampós rögzítéssel csatlakoztatható a lánchoz. Az alumínium ülőlapot egy rugalmas gumiborítás veszi körbe, így a hinta ülőfelülete meleg tapintású, és a hinta lengése közbeni sérülésveszély is minimális a többi gyermekre nézve. A láncszemek nagysága úgy van meghatározva, hogy a lánc hintázás közben ne csíphesse be a gyermek kezét. Használatát elsősorban 3 év feletti korosztálynak ajánljuk.
Biztonsági ülőke
Közterületi célra ajánlott hintaülőke erős alumínium betétes vázszerkezettel, melyet egy rugalmas gumiborítás vesz körbe így a hinta ülőfelülete meleg tapintású. Továbbá a hinta lengése közbeni veszélyforrás is minimálisra csökken a lekerekített élek és a puha gumiborításból adódóan. Elsősorban 36 hónapos kornál fiatalabb kisgyermekek részére ajánljuk. A terméket 1,8 m-es lánc szettel szerelvényezve, seklikkel szerelve.
Kisvonat
Az eszköz adatai: A megcélzott korosztály: 3-10 év Az eszköz területigénye: 6,5 m x 4,3 m Az eszköz alapterülete: 3,5 m x 1,3 m Az eszköz magassága/ Legnagyobb esési magasság: 0,6 m. Legnagyobb alkatrész: 2 m x 0,05 m x 0,12 m. Az eszközön Alkalmazott szabványok: MSZ EN1176-1 MSZ EN1177
„Nagy „ Hajó mászóvár
Az eszköz adatai: A megcélzott korosztály: 3-14 év Az eszköz területigénye:13,5 m x 10 m Az eszköz alapterülete: 9,5 m x 5 m Az eszköz magassága/ Legnagyobb esési magasság: 1,5 m.Legnagyobb alkatrész:3 m x 0,12 m x 0,12 m. Az eszközön 4 feljárati mód és 1 csúszdapálya található Alapozás:lábak helyszíni betonozása vagy dűbelezése. Ütéscsillapító talaj: Gumitégla burkolat Alkalmazott szabványok: MSZ EN1176-1 MSZ EN1177
Rugós játék: Közterületi célra ajánlott, erős igénybevételt és az időjárás viszontagságait is jól tűrő HDPE műanyagból készült figurás rugós játék. A játék 3-14 éves gyerek számára ajánlott. A játszótéri szabványnak megfelelően az esési térben ütéscsillapító felület kialakítása nem szükséges az alacsony esésmagasság miatt. Az esési tér kialakításánál az eszköz legszélső pontjaitól mért minimum 100 cm távolságot kell tartani, ez növelhető 150 cm-re is.
A közbeszerzés része az eszköz leszállítása, kezelési utasítás.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás időtartama (min0, max12hónap) 3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 7
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: - Játszótéri eszközök-Városi strand
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 43325000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: Fonyód, Városi szabad strand, 8765/2 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az adásvételi szerződés keretében a részajánlati kör tárgyát képező vagy azzal egyenértékű eszköz(öke)t kell leszállítania a nyertes ajánlattevőnek.
Minimum elvárt műszaki paraméterek:
Hajó homokozó
Az eszköz adatai: A megcélzott korosztály: 3-14 év Az eszköz területigénye 5 m x 7 m Az eszköz alapterülete: 2 m x 4 m Az eszköz magassága/ Legnagyobb esési magasság: 0,5 m. Legnagyobb alkatrész: 4 m x 0,12 m x 0,12 m. Az eszközön Alkalmazott szabványok: MSZ EN1176-1 MSZ EN1177
Napvitorla:
185-250g/m2 anyagvastagságú 100% HDPE szövetek. Apróhézagos szövése révén a szélterhelést kiválóan bírja, annak egy részét átereszti, ami a folyamatos hűtését is szolgálja. Szabásuk direkt ívelt szélű, konkáv. Enyhén áttetsző és mérsékelten vízzáró, felülete szilikonos és öntisztuló tükrös, ezért a fény kb 80%-át, az UV-sugárzás kb 90%-át visszatükrözi. Erősségét és tartósságát a szélébe varrt nagy szakítószilárdságú hevederszalag adja, ami a napvitorla méretétől függően 3-4cm széles.
Hinta - Fészekhinta
A megcélzott korosztály: 1-14 év Az eszköz területigénye: 3,3 m x 8 m. Az eszköz alapterülete: 2,6 m x 3,3 m Az eszköz magassága/ Legnagyobb esési magasság: 1,5 m Legnagyobb alkatrész: 3,3 m x 0,15 m x 0,15 m Alapozás: lábak helyszíni betonozása (a műszaki rajzon látható módon) Ütéscsillapító talaj: Gumitégla burkolat Alkalmazott szabványok: MSZ EN1176-1 MSZ EN1177
Fészekhinta ülőke
A fészekhinta vázát 63 mm átmérőjű acél cső adja, amelyet porszórásos eljárással rozsdamentesítettünk. Erre a vázra lett feltekerve 14 mm-es PP kötél, amely alatt 20 mm vastag kültéri szivacs biztosítja a az esetleges ütközés során fellépő ütéscsillapítást. Az ülőrész UV álló, vízlepergető I. osztályú minőségű nagy teherbírású vászon anyag, amelynek pántjaiba lett befűzve 8 mm vastag műanyag borítású acél sodrony, amely a kerethez rögzíti az ülőkét. A felfüggesztése 16 mm vastag vandálbiztos acélbetétes kötéllel történik, melynek végeink 6 mm galvanizált acéllánc van, amelyet a hintára történő rögzítéskor a megfelelő hosszúságúra lehet vágni
Lapos ülőke
A közterületi célú felhasználásúhoz használható hintaülőke, mely rugalmas gumiborítású, alumínium betétes ülőlapja miatt fokozott igénybevétel esetén is rendkívül tartós és biztonságos játék.
Biztonsági ülőke
Közterületi célra ajánlott hintaülőke erős alumínium betétes vázszerkezettel, melyet egy rugalmas gumiborítás vesz körbe így a hinta ülőfelülete meleg tapintású.
„Nagy „ Hajó mászóvár
Az eszköz adatai: A megcélzott korosztály: 3-14 év Az eszköz területigénye: 13,5 m x 10 m Az eszköz alapterülete: 9,5 m x 5 m Az eszköz magassága/ Legnagyobb esési magasság: 1,5 m. Legnagyobb alkatrész: 3 m x 0,12 m x 0,12 m. Az eszközön 4 feljárati mód és 1 csúszdapálya található Alapozás: lábak helyszíni betonozása vagy dűbelezése. Ütéscsillapító talaj: Gumitégla burkolat Alkalmazott szabványok: MSZ EN1176-1 MSZ EN1177
Rugós játék:
Közterületi célra ajánlott, erős igénybevételt és az időjárás viszontagságait is jól tűrő HDPE műanyagból készült figurás rugós játék.
A játék 3-14 éves gyerek számára ajánlott.
A játszótéri szabványnak megfelelően az esési térben ütéscsillapít. felület kialakítása nem szükséges az alacsony esésmagasság miatt.
Az esési tér kialakításánál az eszköz legszélső pontjaitól mért minimum 100 cm távolságot kell tartani, ez
növelhető 150 cm-re is
A közbeszerzés része az eszköz leszállítása, kezelési utasítás.
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többletjótállás időtartama (min0, max12hónap)  3
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 7
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 113 - 276790
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vízi élményparkhoz kapcsolódó eszközök-Árpád parti
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Blue Wave Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75717274
Postai cím: Állomás Utca 6
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 205549193
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9511811
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9501000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Vízi élményparkhoz kapcsolódó eszközök-Báthory str
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Blue Wave Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75717274
Postai cím: Állomás Utca 6
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 205549193
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4094488
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4085500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Vízi élményparkhoz kapcsolódó eszközök- Bélatelepi
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Blue Wave Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75717274
Postai cím: Állomás Utca 6
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon: +36 205549193
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 24842519
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24772000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Asztal,pad,kerékpártár,öltözők.,hulladékgy-Árpád
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13656737
Postai cím: Vágóhíd Utca 17
Város: Fonyód
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8640
Ország: Magyarország
E-mail: info@fonyod.hu
Telefon: +36 204185266
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8818898
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15878750
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Asztal pad, Baba-mama konténer

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Asztal,pad,kerékpártár,öltözők.,hulladékgy-Báthory
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13656737
Postai cím: Vágóhíd Utca 17
Város: Fonyód
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8640
Ország: Magyarország
E-mail: info@fonyod.hu
Telefon: +36 204185266
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2204724
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6921000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Asztal pad, Baba-mama konténer

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Asztal,pad,kerékpártár,öltözők.,hulladékgy-Bélatel
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13656737
Postai cím: Vágóhíd Utca 17
Város: Fonyód
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8640
Ország: Magyarország
E-mail: info@fonyod.hu
Telefon: +36 204185266
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4724408
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10614800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Asztal pad, Baba-mama konténer

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: Asztal,pad,kerékpárt.,öltözők.hulladékgy,WC-Huszka
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13656737
Postai cím: Vágóhíd Utca 17
Város: Fonyód
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8640
Ország: Magyarország
E-mail: info@fonyod.hu
Telefon: +36 204185266
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5354331
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10072950
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Asztal pad, Baba-mama konténer, wc konténer

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8 Rész száma: 8 Elnevezés: Asztal,pad,kerékpárt.,öltözők.hulladékgy,játék-Vár
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13656737
Postai cím: Vágóhíd Utca 17
Város: Fonyód
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8640
Ország: Magyarország
E-mail: info@fonyod.hu
Telefon: +36 204185266
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4960630
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 7111350
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Asztal pad, Baba-mama konténer

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 9 Rész száma: 9 Elnevezés: Játszótéri eszközök – Árpád parti strand
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mátrapark Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35229175
Postai cím: Május 1. Út 10.
Város: Abasár
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3261
Ország: Magyarország
E-mail: matrapark@matrapark.hu
Telefon: +36 302050020
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5635000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5595000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 10 Rész száma: 10 Elnevezés: - Játszótéri eszközök-Báthory utcai strand
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mátrapark Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35229175
Postai cím: Május 1. Út 10.
Város: Abasár
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3261
Ország: Magyarország
E-mail: matrapark@matrapark.hu
Telefon: +36 302050020
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3388910
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3370500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 11 Rész száma: 11 Elnevezés: Játszótéri eszközök – Bélatelepi strand
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mátrapark Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35229175
Postai cím: Május 1. Út 10.
Város: Abasár
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3261
Ország: Magyarország
E-mail: matrapark@matrapark.hu
Telefon: +36 302050020
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5243210
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5212500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 12 Rész száma: 12 Elnevezés: Játszótéri eszközök – Huszka utcai strand
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mátrapark Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35229175
Postai cím: Május 1. Út 10.
Város: Abasár
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3261
Ország: Magyarország
E-mail: matrapark@matrapark.hu
Telefon: +36 302050020
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5042310
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5017500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 13 Rész száma: 13 Elnevezés: - Játszótéri eszközök-Városi strand
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mátrapark Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35229175
Postai cím: Május 1. Út 10.
Város: Abasár
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3261
Ország: Magyarország
E-mail: matrapark@matrapark.hu
Telefon: +36 302050020
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3388910
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3370500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § b) pont alapján az eljárás egyes részajánlati köreiben nyertes ajánlattevők adószáma:
1. részajánlati kör:
Blue Wave Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint nyertes ajánlattevő adószáma: 14116081-2-06
2. részajánlati kör:
Blue Wave Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint nyertes ajánlattevő adószáma: 14116081-2-06
3. részajánlati kör:
Blue Wave Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint nyertes ajánlattevő adószáma: 14116081-2-06
4. részajánlati kör:
Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, mint nyertes ajánlattevő adószáma: 23793121-2-14
5. részajánlati kör:
Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, mint nyertes ajánlattevő adószáma: 23793121-2-14
6. részajánlati kör:
Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, mint nyertes ajánlattevő adószáma: 23793121-2-14
7. részajánlati kör:
Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, mint nyertes ajánlattevő adószáma: 23793121-2-14
8. részajánlati kör:
Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, mint nyertes ajánlattevő adószáma: 23793121-2-14
9. részajánlati kör:
Mátrapark Korlátolt Felelősségű Társaság, mint nyertes ajánlattevő adószáma: 14179435-2-10
10. részajánlati kör:
Mátrapark Korlátolt Felelősségű Társaság, mint nyertes ajánlattevő adószáma: 14179435-2-10
11. részajánlati kör:
Mátrapark Korlátolt Felelősségű Társaság, mint nyertes ajánlattevő adószáma: 14179435-2-10
12. részajánlati kör:
Mátrapark Korlátolt Felelősségű Társaság, mint nyertes ajánlattevő adószáma: 14179435-2-10
13. részajánlati kör:
Mátrapark Korlátolt Felelősségű Társaság, mint nyertes ajánlattevő adószáma: 14179435-2-10
A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § c) pont alapján az eljárás egyes részajánlati köreiben az ajánlattevők neve, címe és adószáma (minden részajánlati körben csak egyetlen ajánlattevő nyújtott be ajánlatot):
1. részajánlati kör:
Blue Wave Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6725 Szeged, Állomás Utca 6, adószám: 14116081-2-06
2. részajánlati kör:
Blue Wave Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6725 Szeged, Állomás Utca 6, adószám: 14116081-2-06
3. részajánlati kör:
Blue Wave Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 6725 Szeged, Állomás Utca 6, adószám: 14116081-2-06
4. részajánlati kör:
Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, 8640 Fonyód, Vágóhíd Utca 17, adószám: 23793121-2-14
5. részajánlati kör:
Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, 8640 Fonyód, Vágóhíd Utca 17, adószám: 23793121-2-14
6. részajánlati kör:
Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, 8640 Fonyód, Vágóhíd Utca 17, adószám: 23793121-2-14
7. részajánlati kör:
Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, 8640 Fonyód, Vágóhíd Utca 17, adószám: 23793121-2-14
8. részajánlati kör:
Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, 8640 Fonyód, Vágóhíd Utca 17, adószám: 23793121-2-14
9. részajánlati kör:
Mátrapark Korlátolt Felelősségű Társaság, 3261 Abasár, Május 1. Út 10., adószám: 14179435-2-10
10. részajánlati kör:
Mátrapark Korlátolt Felelősségű Társaság, 3261 Abasár, Május 1. Út 10., adószám: 14179435-2-10
11. részajánlati kör:
Mátrapark Korlátolt Felelősségű Társaság, 3261 Abasár, Május 1. Út 10., adószám: 14179435-2-10
12. részajánlati kör:
Mátrapark Korlátolt Felelősségű Társaság, 3261 Abasár, Május 1. Út 10., adószám: 14179435-2-10
13. részajánlati kör:
Mátrapark Korlátolt Felelősségű Társaság, 3261 Abasár, Május 1. Út 10., adószám: 14179435-2-10
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)