Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:16404/2019
CPV Kód:45000000-7;45233162-2
Ajánlatkérő:Szabolcs Község Önkormányzata
Teljesítés helye:4467 Szabolcs, Petőfi u. 36. Helyrajzi szám: 77. NUTS: HU323
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:RÉTKÖZ-ÉP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Táraság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szabolcs Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31602750
Postai cím: Petőfi Út 6
Város: Szabolcs
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4467
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csegei László
Telefon: +36 42720102
E-mail: szabolcsphiv@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Petőfi út kerékpáros baráttá történő alakítása
Hivatkozási szám: EKR000850832018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45233162-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Petőfi út kerékpáros baráttá történő alakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45233162-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4467 Szabolcs, Petőfi u. 36. Helyrajzi szám: 77. NUTS: HU323
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
- Közúti híd gyalogos forgalomra - 45 m2
-KRESZ-tábla szerelése, elhelyezése földmunkával, I-IV. osztályú talajba Alumínium terelőtábla
- 20 db - Ellenőrző vizsgálatok, talajok tömörségi vizsgálata, radiometriális eljárással
- 6 db - Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig, I-II. Talajosztály – 1156 m3
- Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. - 2740 m2
- Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig - 907 m2
- Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítás nélkül – 1507m3
- Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m³-es konténerbe
– 30 db - Előregyártott csőelemekből készített csatorna törmelékre bontása, tokos vagy talpas betoncső 30 cm átmérőig – 112 m - Egyoldalon tokos PVC kettős falú, bordás csapadékvíz-csatornacső beépítése földárokba, csőidomok nélkül, külső csőátmérő 800 mm-ig külső csőátmérő: 300 mm PIPELIFE KD EXTRA eco tokos csatornacső, SN6 ID 300 mm/3m, KDEM300/3M-ECO – 681 m - Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, 50x50 cm nagyméretű elemekből, középső elem 50 cm magasságig CSOMIÉP 50/50/30/12 vízelnyelő akna magasító – 34 db - Folyókakészítés, betonból, földkiemeléssel, 8 cm kavicságyazattal, méterenként 0,04 m³ beton bedolgozásával C12/15-16/FN kavicsbeton keverék CEM 32,5 portlandcementtel, m=6,3 X0 környezeti osztályú
– 45 m - Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R60 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 60 B1 )- 548m3 - Aszfalterősítő rács elhelyezése REHAU ARMAPAL G 5/5 aszfalterősítő rács üvegszálból, bitumenes impregnálással, tekercsh:100 m, sz:0,9 m, Cikkszám: 222710-090 – 907m2
- Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 25 cm hosszú elemekből SW Umwelttechnik beton útszegélykő, kiemelt, 25/30/15 cm, Cikkszám: 1000000681 C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal – 1710 m
- Térburkolat készítése, mosott felületű gyephézagos lapokból, tükörkiemeléssel, kavicságyazattal, 40x40x6 cm lapokból – 200m2
- Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, 2,0 cm vastagságig, 200 m²-nél nagyobb felületen – 726 m2
- Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 8 méter szélességig, AC 22 kötő, aszfaltkeverékből, 70-120 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC22 kötő 35/50, AC22 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel – 165 m3
- Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 8 méter szélességig, AC 16 kopó aszfaltkeverékből, 50-80 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC16 kopó (F) 50/70 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kopórétege zúzalékkal -273m3
- Útburkolati jelek készítése, oldószeres hidegplasztik festékkel, gépi jel Hidegplasztik festékek Pluvio Adonis sárga (szórható 50+50 %) * - 100m2 - építmények elhelyezése, szabadtéri berendezések, információs táblák -4 db - Kerti fa építmények elhelyezése, fa kerékpártárolók – 2 db
- Utcai fa építmények elhelyezése, esőbeállók – 3db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/11/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00007

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
21956 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Petőfi út kerékpáros baráttá történő alakítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/22 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RÉTKÖZ-ÉP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Táraság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72147074
Postai cím: Kossuth Utca 114.
Város: Tiszatelek
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4487
Ország: Magyarország
E-mail: ibodvai@gmail.com
Telefon: +36 304992079
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 84501715
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45233162-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45233162-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4467 Szabolcs, Petőfi u. 36. Helyrajzi szám: 77. NUTS: HU323
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
- Közúti híd gyalogos forgalomra - 45 m2
-KRESZ-tábla szerelése, elhelyezése földmunkával, I-IV. osztályú talajba Alumínium terelőtábla
- 20 db - Ellenőrző vizsgálatok, talajok tömörségi vizsgálata, radiometriális eljárással
- 6 db - Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m² szelvényig, I-II. Talajosztály – 1156 m3
- Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. - 2740 m2
- Padkarendezés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,0 cm-ig - 907 m2
- Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt.talajban, gépi erővel, szállítás nélkül – 1507m3
- Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m³-es konténerbe
– 30 db - Előregyártott csőelemekből készített csatorna törmelékre bontása, tokos vagy talpas betoncső 30 cm átmérőig – 112 m - Egyoldalon tokos PVC kettős falú, bordás csapadékvíz-csatornacső beépítése földárokba, csőidomok nélkül, külső csőátmérő 800 mm-ig külső csőátmérő: 300 mm PIPELIFE KD EXTRA eco tokos csatornacső, SN6 ID 300 mm/3m, KDEM300/3M-ECO – 681 m - Négyzet alaprajzú víznyelő akna építése, cementhabarcs illesztéssel, 50x50 cm nagyméretű elemekből, középső elem 50 cm magasságig CSOMIÉP 50/50/30/12 vízelnyelő akna magasító – 34 db - Folyókakészítés, betonból, földkiemeléssel, 8 cm kavicságyazattal, méterenként 0,04 m³ beton bedolgozásával C12/15-16/FN kavicsbeton keverék CEM 32,5 portlandcementtel, m=6,3 X0 környezeti osztályú
– 45 m - Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése, 2,00 m-nél nagyobb szélességben, CKt-2 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R60 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 60 B1 )- 548m3 - Aszfalterősítő rács elhelyezése REHAU ARMAPAL G 5/5 aszfalterősítő rács üvegszálból, bitumenes impregnálással, tekercsh:100 m, sz:0,9 m, Cikkszám: 222710-090 – 907m2
- Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapgerendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből, 25 cm hosszú elemekből SW Umwelttechnik beton útszegélykő, kiemelt, 25/30/15 cm, Cikkszám: 1000000681 C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal – 1710 m
- Térburkolat készítése, mosott felületű gyephézagos lapokból, tükörkiemeléssel, kavicságyazattal, 40x40x6 cm lapokból – 200m2
- Aszfaltburkolatok felső rétegének lemaratása, hideg eljárással, 2,0 cm vastagságig, 200 m²-nél nagyobb felületen – 726 m2
- Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 8 méter szélességig, AC 22 kötő, aszfaltkeverékből, 70-120 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC22 kötő 35/50, AC22 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel – 165 m3
- Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kötőréteg készítése (AC), az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, 8 méter szélességig, AC 16 kopó aszfaltkeverékből, 50-80 mm vastagságban terítve Kötőréteg AC16 kopó (F) 50/70 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kopórétege zúzalékkal -273m3
- Útburkolati jelek készítése, oldószeres hidegplasztik festékkel, gépi jel Hidegplasztik festékek Pluvio Adonis sárga (szórható 50+50 %) * - 100m2 - építmények elhelyezése, szabadtéri berendezések, információs táblák -4 db - Kerti fa építmények elhelyezése, fa kerékpártárolók – 2 db
- Utcai fa építmények elhelyezése, esőbeállók – 3db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/11/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 85336715
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: RÉTKÖZ-ÉP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Táraság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72147074
Postai cím: Kossuth Utca 114.
Város: Tiszatelek
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4487
Ország: Magyarország
E-mail: ibodvai@gmail.com
Telefon: +36 304992079
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/07/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A módosítás következtében a szerződés ellenértéke módosult:
eredeti összeg: 84.501.715 + Áfa
módosított összeg: 85.336.715 Ft + Áfa
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Nyírségvíz Zrt. Vízellátási ágazat utólagos előírása alapján elvégzendő ivóvíz bekötési munkák kivitelezésének költségével módosították szerződő felek a kivitelezési munkák értékét. A munkaterület átadási eljárás alkalmával a Nyírségvíz Zrt. Vízellátási ágazata előírta, hogy a beruházás megvalósítása során az ivóvíz bekötéseket valamennyi érintett ingatlanon - az ő szakfelügyeletük mellett - ki kell váltani. Ez korábban semmilyen közmű egyeztetési jegyzőkönyvben nem szerepelt, valamint ezen munkálatok kivitelezését egyetlen dokumentum sem tartalmazta.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 84501715 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 85336715 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Felek a szerződésmódosítás tartalmával egyetértenek.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben