Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:16418/2019
CPV Kód:45262690-4
Ajánlatkérő:Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU231;HU231;HU231
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65494884
Postai cím: Zsolnay Vilmos Utca 37.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7630
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Magyar Attila
Telefon: +36 305938036
E-mail: magyar.attila@zsn.hu
Fax: +36 72511608
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zsokkft.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Pécsi "Világörökségi Negyed" fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000121732019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A projekt keretén belül a Cella Septichora, Ókeresztény Mauzóleum és az Apáca utca 8. szám alatt található sírkamrák vonatkozásában építési kivitelezési és az előírt restaurátori munkák valósulnak meg, továbbá a projekt eredményeképpen eddig nem bemutatott és csak részben feltárt sírkamrák is látogathatóvá válnak.
1. rész: Apáca utca 8. alatti épített örökség védőépületeinek felújítása,közös bejárati épületrész kiépítése (Pécs, 18382 hrsz.)
2. rész: Cella Septichora látogatóközpont épületének bővítése (Pécs, 18300 hrsz.)
3. rész: Ókeresztény Mauzóleum új bejárati épületrész felújítása (Pécs,18392/1 hrsz.)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Apáca utca 8. sírkamrák építési beruházás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112000-5
További tárgyak:45262100-2
45262300-4
45262500-6
45262690-4
45310000-3
45320000-6
45350000-5
45410000-4
45421100-5
45432210-9
71240000-2
71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7624 Pécs, Apáca utca 8. (Pécs, 18382 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az építési beruházás műemléket érint.Nyertes AT feladata az építési eng. terv, építési eng., ill. a tender tervdokumentáció (TD) alapján a kivitelezési TD elkészítése a régészeti feltárási ill. restaurálási munkákat követően.
A kiviteli TDt AKvel és a Műszaki ellenőrrel is jóvá kell hagyatni.
A kivitelezést csak a jóváhagyott kivitelezési TD birtokában lehet megkezdeni.
-Össz. nettó hasznos alapterület: 124,37 m2
-építészet
nyílászáró elhelyezése:5 db
talajnedvesség elleni szigetelés:192 m2
csapadékvíz elleni szigetelés:378 m2
zöldtető szigetelés:243 m2
térburkolat készítés:83 m2
padló hőszigetelése:39,5 m2
belső festés:304,2 m2
válaszfal építés:116,35 m2
belső burkolat cseréje:74,8 m2
beltéri üvegfal és üvegajtó:5 m2
gyepesítés:140 m2
-statika
előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló:6 db
hengerelt szelvényű áthidaló:0,9 t
vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése:21,9 m3
-gépészet:
léghűtéses kondenzátor:2db
elektromos fűtőkonvektor:1db
vizes berendezési tárgyak bontása és elhelyezése:27 db
-villamos:
vezetékek bontása:510 m
vezetékek kiépítése:670 m
lámpatest elhelyezése:31 db
-gyengeáram:
térfigyelő rendszer:1db
épülethangosítás:1db
tűzjelző rendszer:1db
vagyonvédelmi rendszer:1db
struktúrált hálózat:1db
A projekt engedélyköteles tevékenység.
Ép. eng. száma:BA-04/EO/01029-13/2017.
Szükséges a kivitelezési munkálatokat megelőző régészeti feltárási ill. restaurálási munkákat elvégezni,melyeket kizárólag a Janus Pannonius Múzeum(JPM) végezhet. JPM előzetes árkalkulációja alapján ezen költségek fix költségkén szerepelnek az árazatlan költségvetésekben.
Ezen költségek figyelembe vételével kell az ATnek ajánlatát megadnia.
Megrendelő JPM által kiadott árkalkulációt az engedélyezési tervek mellékleteként ATk rendelkezésére bocsátja.
Nyertes AT a fenti feladata köteles szerződést kötni a JPMmal a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/E. §-a alapján.
Feltételes elj.: A rendelkezésre álló fedezet alacsonyabb mértékű, mint a becsült érték, AK a fedezet biztosítása érdekében további támogatásra vonatkozó igényt kíván benyújtani. Amennyiben AK a támogatást nem vagy az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt az elj-t eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (6) bekezdés]. AK az előzőek mellett a támogatás folyósítását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti. [Kbt.135.§ (12) bekezdés].
Egyenértékűség:321/2015.(X.30.) KR 46.§(3)-(6)bek
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A többletjótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.0 hónap; max. 24 hónap) 10
2 M.2.1 alpontban előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú,az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban(0-36hó) 10
3 M.2.2 alpontban előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (0-36hó) 5
4 M.2.3 alpontban előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (0-36hó) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.6-16-2017-00006
II.2.14) További információ:
Értékelési pontszám: 0-10.Ár részszempont:fordított arányosítás, Minőségi részszempont:1. egyenes arányosítás(ért. felső határa 24 hónap), 2-4. egyenes arányosítás (ért. felső határa 36 hónap)Amennyiben AT a szakembert az ajánlatában nem nevezi meg,úgy az ajánlat a Kbt.73§ (1)bek e) pontja alapján érvénytelen.AK az értékelést és a bírálatot a Kbt 81§ (4)-(5)bek alkalmazásával
végzi.

II.2.1)
Elnevezés: Cella Septichora építési beruházás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112000-5
További tárgyak:45232451-8
45262100-2
45262300-4
45262500-6
45262690-4
45310000-3
45320000-6
45350000-5
45410000-4
45432210-9
71240000-2
71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs, 18300 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az építési beruházás műemléket érint. Nyertes AT feladata az építési eng. terv, építési eng., ill a tender tervdokumentáció(TD) alapján a kivitelezési TDelkészítése a régészeti feltárási illetve restaurálási munkákat követően.
A kiviteli TDt AKvel és a Műszaki ellenőrrel is jóvá kell hagyatni.
A kivitelezési munkákat csak a jóváhagyott kivitelezési TD birtokában lehet megkezdeni.
-Összes nettó hasznos alapterület:597,34 m2
-építészet:
fakivágás:15db
szivárgó rendszer építése:58 m
úsztatott vagy fűtési esztrich készítése(1 és 6 cm vastagságban):1792m2
nyílászáró elhely.:5db
talajnedvesség elleni szigetelés:192m2
csapadékvíz elleni szigetelés:378m2
csiszolt beton padló készítése:568,4m2
Kiosk előtti tereplépcső bontása:240db
teherhordó és kitöltő falazat készítése:1203m2
válaszfal építése:72m2
látszóbordás alumínium homlokzat építés:94,5m2
vakolatpótlás:1135m
gipszkarton álmennyezet készítése:612m2
burkolat fektetés:58,6m2
beltéri nyílászárók elhely.:25db
kültéri nyílászárók elhely.:2db
üvegfal készítés:79,7 m2
belső festés:1328,5 m2
talajnedvesség elleni szigetelés:2892m2
csapadékvíz elleni szigetelés:2808m2
gyepesítés:1000m2
térburkolat készítés:905,6m2
-statika:
sávalap készítés:288,7m3
vasbetonfal készítés:324m3
kétoldali falzsaluzás:424m2
alulbordás lemez zsaluzás:446m2
-gépészet:
légkezelő építés:10db
kompakt folyadékhűtő elhely.:1db
vizes berendezési tárgyak elhely.:10db
elektromos forróvíz tároló:1db
vízmérősor kialakítása:1db
-villamos:
lámpatest leszerelés:125db
lámpatest elhely.:206db
-gyengeáram:
térfigyelő rendszer:1db
épülethangosítás:1db
automata tűzjelző rendszer:1db
vagyonvédelmi rendszer:1db
strukturált hálózat:1db
beléptető rendszer:1db
hő és füst elvezetés:1db
városi térfigyelő kamera:2db
A projekt engedélyköteles tevékenység.
Ép. eng. száma: BA-04/EO/1030-30/2017
Szükséges a kivitelezési munkálatokat megelőző régészeti feltárási ill. restaurálási munkákat elvégezni,melyeket kizárólag a Janus Pannonius Múzeum(JPM) végezhet. JPM előzetes árkalkulációja alapján ezen költségek fix költségkén szerepelnek az árazatlan költségvetésekben.
Ezen költségek figyelembe vételével kell az ATnek ajánlatát megadnia.
Megrendelő JPM által kiadott árkalkulációt az engedélyezési tervek mellékleteként ATk rendelkezésére bocsátja.
Nyertes AT a fenti feladata köteles szerződést kötni a JPMmal a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/E. §-a alapján.
Feltételes elj.: A rendelkezésre álló fedezet alacsonyabb mértékű, mint a becsült érték, AK a fedezet biztosítása érdekében további támogatásra vonatkozó igényt kíván benyújtani. Amennyiben AK a támogatást nem vagy az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt az elj-t eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (6) bekezdés]. AK az előzőek mellett a támogatás folyósítását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti. [Kbt.135.§ (12) bekezdés].
Egyenértékűség:321/2015.(X.30.) KR 46.§(3)-(6)bek
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A többletjótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.0 hónap; max. 24 hónap) 10
2 M.2.1 alpontban előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (0-36hó) 10
3 M.2.2 alpontban előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (0-36hó) 5
4 M.2.3 alpontban előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (0-36hó) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.6-16-2017-00006
II.2.14) További információ:
Értékelési pontszám: 0-10.Ár részszempont:fordított arányosítás, Minőségi részszempont:1. egyenes arányosítás(ért. felső határa 24 hónap), 2-4. egyenes arányosítás (ért. felső határa 36 hónap)Amennyiben AT a szakembert az ajánlatában nem nevezi meg,úgy az ajánlat a Kbt.73§ (1)bek e) pontja alapján érvénytelen.AK az értékelést és a bírálatot a Kbt 81§ (4)-(5)bek alkalmazásával
végzi.

II.2.1)
Elnevezés: Ókeresztény Mauzóleum építési beruházás
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112000-5
További tárgyak:45223100-7
45232451-8
45261310-0
45262100-2
45262300-4
45262500-6
45262690-4
45310000-3
45350000-5
45410000-4
45432210-9
71240000-2
71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécs,18392/1 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az építési beruházás műemléket érint.Nyertes AT (NYAT) feladata az építési eng. terv, építési eng, ill. a tender tervdokumentáció(TD) alapján a kivitelezési TDelkészítése a régészeti feltárási ill. restaurálási munkákat követően.
A kiviteli TDt AKvel és a Műszaki ellenőrrel is jóvá kell hagyatni.
A kivitelezési munkákat csak a jóváhagyott kivitelezési TDbirtokában lehet megkezdeni.
-Összes nettó hasznos alapterület: 82,05m2
-építészet:
úsztatott vagy fűtési esztrich készítése:138 m2
pixel beton látványfal készítés:57,71m2
teherhordó és kitöltő falazat készítés:105,9 m2
vakolatpótlás:395m2
kőburkolat jav.:89m2
kőfalburkolat jav.:1000db
kültéri ajtó elhely.:1db
talajnedvesség elleni szigetelés:225m2
csapadékvíz elleni szigetelés:231m2
külső szigetelés:96m2
térburkolat készítés:509m2
padló hőszigetelése:69m2
belső festés:132m2
növénytelepítés:20db
-statika:
kétoldali falzsaluzás:99m2
vasbetonfal készítés:86,5m2
hengerelt I szelvényű tartók:4,17t
-gépészet/db
split klíma:2
kompakt folyadékhűtő elhely.1
elektromos fűtőkonvektor:2
hővisszanyerős szellőztető berendezés beépítése:1
-villamos:
vezetékek bontása:320m
vezetékek kiépítése:1110m
lámpatest leszerelés:46db
lámpatest elhely.:47db
kültéri fényvető elhely.:8db
köz és térvilágítási acéloszlop elhely.:10db
-gyengeáram/db
térfigyelő rendszer:1
vagyonvédelmi rendszer:1
strukturált hálózat:1
városi térfigyelő kamera:1
A projekt engedélyköteles tevékenység.
Ép. eng. sz.:BA-04/EO/1032-12/2017
Örökségvédelmi eng. sz.:BA-04/EO/1031-11/2017
Szükséges a kivitelezési munkálatokat megelőző régészeti feltárási ill. restaurálási munkákat elvégezni,melyeket kizárólag a Janus Pannonius Múzeum(JPM) végezhet.JPM előzetes árkalkulációja alapján ezen költségek fix költségkén szerepelnek az árazatlan költségvetésekben.Ezek figyelembe vételével kell ATnek ajánlatát megadnia.Megrendelő(M) JPM által kiadott árkalkulációt az eng.i tervek mellékleteként ATk rendelkezésére bocsátja.
Nyertes AT a fenti feladatra köteles szerződést kötni JPMmal a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/E. §-a alapján.
Feltételes elj.: A rendelkezésre álló fedezet alacsonyabb mértékű, mint a becsült érték, AK a fedezet biztosítása érdekében további támogatásra vonatkozó igényt kíván benyújtani. Amennyiben AK a támogatást nem vagy az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, azt olyan körülménynek kell tekinteni, amely miatt az elj-t eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (6) bekezdés]. AK az előzőek mellett a támogatás folyósítását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti. [Kbt.135.§ (12) bekezdés].
Egyenértékűség:321/2015.(X.30.) KR 46.§(3)-(6)bek
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A többletjótállás vállalt időtartama (hibajelentési időszak) egész hónapban megadva (hónap) (min.0 hónap; max. 24 hónap) 10
2 M.2.1 alpontban előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (0-36hó) 10
3 M.2.2 alpontban előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (0-36hó) 5
4 M.2.3 alpontban előírt alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (0-36hó) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.6-16-2017-00006
II.2.14) További információ:
Értékelési pontszám: 0-10.Ár részszempont:fordított arányosítás, Minőségi részszempont:1. egyenes arányosítás(ért. felső határa 24 hónap), 2-4. egyenes arányosítás (ért. felső határa 36 hónap)Amennyiben AT a szakembert az ajánlatában nem nevezi meg,úgy az ajánlat a Kbt.73§ (1)bek e) pontja alapján érvénytelen.AK az értékelést és a bírálatot a Kbt 81§ (4)-(5)bek alkalmazásával
végzi.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 088 - 209961
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Apáca utca 8. sírkamrák építési beruházás
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 007974 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Cella Septichora építési beruházás
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 007974 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: Ókeresztény Mauzóleum építési beruházás
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 007974 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Mindhárom rész tekintetében az eredménytelenség indoka:
A bontási jegyzőkönyv alapján megállapítható, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig egy gazdasági szereplő nyújtott be ajánlatot.
Ajánlatkérő az Ajánlati felhívás VI.3.) További információk pontjában a Kbt. 75.§ (6) bekezdésére figyelemmel rögzítette, hogy az
eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját alkalmazza. Minderre figyelemmel a közbeszerzési eljárás eredménytelen a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontja alapján.
Ajánlatkérő a Kbt. 70. § (1) bekezdésére tekintettel az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül hozta meg az eljárás eredményéről szóló döntését.
Ajánlattevők:
1.rész: BD-INVEST Kft. 7628 Pécs Komlói Út 237. 24708922-2-02
2.rész: VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7800 Siklós Szentkút Utca 34. 25575158-2-02
3.rész: BD-INVEST Kft. 7628 Pécs Komlói Út 237. 24708922-2-02
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
A II.2.4. pont folytatása valamennyi rész tekintetében:
Valamennyi rész esetében nyertes ajánlattevő feladata továbbá:
- a munkaterület átadást követően állapotfelmérést köteles végezni, melyet fotó- vagy videó dokumentációval kell alátámasztani;
- a munkaterület szükséges őrzése;
- felvonulási és az ideiglenes melléklétesítmények telepítése,
- valamennyi ideiglenes építési vízellátáshoz és építési elektromos ellátáshoz és vételezésekhez szükséges mérhető kiépítések elkészítése; a projekt megvalósításának időtartam alatt felmerülő közüzemi díj a nyertes Ajánlattevőt terheli;
- a kivitelezés megvalósításához szükséges valamennyi építési és szerelési munka elvégzése;
- minden igazgatási, technikai vagy egyéb feladat ellátása, amely ahhoz szükséges, hogy a kivitelezést a tervekben meghatározott állapotban Ajánlatkérőnek átadja;
- az elkészült létesítmény szerződésnek, jogszabálynak történő megfelelőségének igazolása;
- minden olyan dokumentum elkészítése, amely a létesítmény üzemeltetéséhez, a biztonságos működéséhez/használathoz szükséges;
- az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi igazolását köteles átadni;
- átadási és megvalósulási terv elkészítése, a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek, a Megrendelői követelményekben rögzített formában és példányszámban;
- valamennyi kivitelezési munkával kapcsolatban képződő bontási törmelék és építési hulladék gyűjtése és a Megrendelői követelményben foglaltak szerinti elszállítása, illetve a jogszabályoknak megfelelő ártalmatlanítása, és vagy újrahasznosítása;
- a munkavégzések befejezése után a kivitelezéssel érintett felvonulási területek kivitelezés megkezdése előtti állapotnak megfelelő helyreállítása;
- a környezetben, környező építményekben okozott sérülések, károk helyreállítása, a szavatossági és jótállási kötelezettségek ellátása;
- A nyertes Ajánlattevő feladata és költsége minden olyan dokumentum elkészítése, és átadása az Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges;
- A nyertes Ajánlattevő feladata az összes érintett közműszolgáltatóval való egyeztetés, továbbá adott esetben a szakfelügyelet megkérése, melynek költsége a nyertes Ajánlattevőt terheli,
- rendelkezésre állás a használatba vételi eljárás során.
A tervezés és kivitelezési feladatok részekre bontása mellőzésének indoka a Kbt. 61. § (4) bek alapján:
Ajánlatkérő a kivitelezési közbeszerzés kiírásakor engedélyes tervvel rendelkezik, a kivitelezés műemléki környezetet és műemléki épületeket érint. Az engedély szerint a kivitelezés előtt el kell végezni az építési terület teljes megelőző régészeti feltárását, melyek a kiviteli terv tartalmára befolyással bírnak, amelyet célszerűen annak a vállalkozónak kell készítenie, amely a kivitelezési munkákat ellátja. A kiviteli tervek külön vállalkozó általi megtervezése a későbbiekben számos pótmunkát eredményezhet, míg az egy kézben tartott tervezés, kivitelezés elősegíti a költséghatékony, sikeres, összehangolt és egymásra épülő eredményes munkát.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)