Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/175
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.11.
Iktatószám:16425/2019
CPV Kód:45213200-5
Ajánlatkérő:Népfőiskola Alapítvány
Teljesítés helye:6065 Lakitelek, 040/11 hrsz. ingatlan
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Népfőiskola Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25874994
Postai cím: Felsőalpár 3.
Város: Lakitelek
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6065
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lezsák Sándor Istvánné
Telefon: +36 76549049
E-mail: info@nepfolakitelek.hu
Fax: +36 76549048
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nepfolakitelek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Építési beruházás
Hivatkozási szám: EKR000092362018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213200-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Raktárépület, déli kerítés és tájépítés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112700-2
További tárgyak:45112711-2
45112712-9
45213200-5
45340000-2
45342000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6065 Lakitelek, 040/11 hrsz. ingatlan
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Raktárépület megépítése: nettó alapterület mindösszesen: 454,43 m2, bruttó alapterület: 507, 486 m2,
- Déli kerítés mennyisége: összesen: 741,4 fm, ebből: KÜLSŐ PANELES KERÍTÉS BETONLÁBAZAT NÉLKÜL: 514,6 fm, UTCAFRONTI PANELES KERÍTÉS BETONLÁBAZATTAL: 226,8 fm,
- Déli terület környezeti tájépítés: összesen: 8.805 m2, ebből: Déli terület I. környezetének építése: 6.799 m2, Déli terület II. környezetének építése: 2.006 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
01763 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Raktárépület, déli kerítés és tájépítés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/09 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98504497
Postai cím: Kálvária Sgt 87/B.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
E-mail: somogyi.gabor@ferroep.hu
Telefon: +36 302790982
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 62553134
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 259586903
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213200-5
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112700-2
További tárgyak:45112711-2
45112712-9
45213200-5
45340000-2
45342000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: 6065 Lakitelek, 040/11 hrsz. ingatlan
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Raktárépület megépítése: nettó alapterület mindösszesen: 454,43 m2, bruttó alapterület: 507, 486 m2,
- Déli kerítés mennyisége: összesen: 741,4 fm, ebből: KÜLSŐ PANELES KERÍTÉS BETONLÁBAZAT NÉLKÜL: 514,6 fm, UTCAFRONTI PANELES KERÍTÉS BETONLÁBAZATTAL: 226,8 fm,
- Déli terület környezeti tájépítés: összesen: 8.805 m2, ebből: Déli terület I. környezetének építése: 6.799 m2, Déli terület II. környezetének építése: 2.006 m2
+A déli terület csatornába bekerülő többlet vízmennyiség miatt a megmaradónak tervezett átemelő szivattyúk cseréje, a meglévő használt termálvíz és tisztított szennyvíz végátemelő műtárgy gépészeti felújítása, a meglévő szivattyú és hozzá kapcsolódó csövek bontásával, új búvárszivattyúk beépítése, szükséges csővezetékek fektetése és vezérlésének kiépítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 276474124
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FERROÉP Fővállalkozó és Szerelőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98504497
Postai cím: Kálvária Sgt 87/B.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 6725
Ország: Magyarország
E-mail: somogyi.gabor@ferroep.hu
Telefon: +36 302790982
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 62553134
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/03/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Előre nem látható költségnövekedést jelentő munkák: A déli terület csatornába bekerülő többlet vízmennyiség miatt a megmaradónak tervezett átemelő szivattyúk cseréje, a meglévő használt termálvíz és tisztított szennyvíz végátemelő műtárgy gépészeti felújítása, a meglévő szivattyú és hozzá kapcsolódó csövek bontásával, új búvárszivattyúk beépítése, szükséges csővezetékek fektetése és vezérlésének kiépítése.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A déli terület csatornába bekerülő, az előzetes számításokat és előrejelzéseket lényegesen felülmúló többlet vízmennyiség miatt a meglévő megmaradónak tervezett átemelő szivattyúkat az üzembiztonság érdekében cserélni szükséges. Ehhez a meglévő használt termálvíz és tisztított szennyvíz végátemelő műtárgy gépészeti felújítása vált szükségessé; a meglévő szivattyú és hozzá kapcsolódó csövek bontásával, új búvárszivattyúk beépítésével, szükséges csővezetékek fektetésével és vezérlés kiépítésével.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 259586903 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 276474124 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben