Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:16451/2019
CPV Kód:79713000-5
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.
Teljesítés helye:HU110,HU232
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:vagyonkezelés, vagyongazdálkodás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64999582
Postai cím: Attila Út 13/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Favrettó Gábor
Telefon: +36 309524802
E-mail: favretto.gabor@bfvk.hu
Fax: +36 13252444
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bfvk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vagyonkezelés, vagyongazdálkodás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: őrzés-védelmi szolgáltatások 2019-2020
Hivatkozási szám: EKR001114472018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79713000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában, vagyonkezelésében, használatában, hasznosításában álló vagy bármilyen más jogcímen birtokában lévő, a közbeszerzési eljárás alapján megkötendő Keretszerződés 1. számú mellékletben és a felhívás II.2.4 pontjában megjelölt ingatlanok élőerős őrzés-védelmi, járőrszolgálati, valamint egyéb biztonsági feladatainak ellátása.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: őrzés-védelmi szolgáltatások 2019-2020
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79713000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU232 A teljesítés fő helyszíne: Budapest és Kéthely - Sáripuszta
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az őrzés-védelmi feladatok részletes meghatározását a dokumentáció tartalmazza.
A./ feladat: A keretszerződés tárgyát képező helyszínek és havi átlagos szolgáltatási óraszámok és létszámok 2018. november 26-i állapot szerint:
1. Bp. XXII. ker. Háros utca 1-3.
Munkaidő: napi 24 óra 1 fő biztonsági őr
Elvárt átlagos havi óraszám: 720 óra
2. Budapest, IX. ker. Fővám tér 11-12. - Bálna Budapest
Munkaidő:
napi 24 óra 5 fő biztonsági őr, 07:00 tól 07:00-ig (szolgálatonként 1 fő biztonsági őr angol alapfokú nyelvtudással)
napi 13 óra 3 fő biztonsági őr, 08:00 tól 21:00-ig (pénteken és szombaton napi 15 órában 08:00-23:00-ig)
napi 12 órában 1 fő biztonsági őr, 06:30 tól 18:30-ig
átlagosan havi 280 óra külön megrendelés alapján
Elvárt átlagos havi óraszám: 5460 óra
3. Bp. I. ker. Attila út 13/A.
Munkaidő: hivatali munkaidőn kívül hétfőtől csütörtökig napi 16 óra, pénteken 19 óra
hétvégén és ünnepnapokon 24 óra 1 fő biztonsági őr
elvárt átlagos havi óraszám: 560 óra
átlagosan havi 30 óra külön megrendelés alapján
4. Bp., XIV. ker. Gvadányi u. 33-39.
Munkaidő:
hivatali munkaidőn kívül hétfőtől csütörtökig napi 16 óra, pénteken 19 óra
hétvégén és ünnepnapokon 24 órában 1 fő biztonsági őr
elvárt átlagos havi óraszám: 560 óra
átlagosan havi 15 óra külön megrendelés alapján
5. Bp., V. ker. Curia u. 3.
Munkaidő: napi 24 óra 1 fő biztonsági őr
elvárt átlagos havi óraszám: 720 óra
6. Bp., III. ker. Bécsi út 343.
Munkaidő: napi 24 óra 1 fő biztonsági őr
elvárt átlagos havi óraszám: 720 óra
7. Bp., XXII. ker. Nagytétényi út 57.
Munkaidő: Kivonuló járőrszolgálattal tizenkét óránként (napi két alkalommal, napközben és éjjel, alkalmanként egy óra időtartam) az ingatlan felkeresése gépjárművel, járőrútvonal szerint az ingatlan és az épületek ellenőrzése 2 fő biztonsági őrrel
elvárt átlagos havi óraszám: 120 óra
8. Bp., XI. ker. Rimaszombati út 2-4.
Munkaidő: napi 24 óra 1 fő biztonsági őr
elvárt átlagos havi óraszám: 720 óra
9. Bp., XI. ker. Kőérberki út 1-3.
Munkaidő: Kivonuló járőrszolgálattal tizenkét óránként (napi két alkalommal, napközben és éjjel, alkalmanként egy óra időtartam) az ingatlan felkeresése gépjárművel, járőrútvonal szerint az ingatlan és az épületek ellenőrzése 2 fő biztonsági őrrel
elvárt átlagos havi óraszám: 120 óra
10. Kéthely-Sáripuszta Kastély - 8713 Kéthely Sári puszta 1.
Munkaidő: napi 24 óra 1 fő biztonsági őr
elvárt átlagos havi óraszám: 720 óra
11. Bp., XIII. Margitsziget, volt palackozó üzem
Munkaidő: napi 24 óra 1 fő biztonsági őr
elvárt átlagos havi óraszám: 720 óra
12. Bp., VIII. ker. Kőbányai út 22.
Munkaidő: napi 24 óra 2 fő biztonsági őr
elvárt átlagos havi óraszám: 1440 óra
13. Bp., XVIII. ker. Ipacsfa utca 19.
Munkaidő: napi 24 óra 2 fő biztonsági őr
elvárt átlagos havi óraszám: 1440 óra
B./ feladat: Járőrellenőrző rendszer üzemeltetése
1. Bp. XXII. ker. Háros utca 1-3: 1 db járőrellenőrző pont telepítése a járőrútvonalon
2. Budapest, IX. ker. Fővám tér 11-12. - Bálna Budapest: 4 db járőrellenőrző pont telepítése a járőrútvonalon
3. Bp. I. ker. Attila út 13/A: 3 db járőrellenőrző pont telepítése a járőrútvonalon
4. Bp., XIV. ker. Gvadányi u. 33-39: 3 db járőrellenőrző pont telepítése a járőrútvonalon
5. Bp., V. ker. Curia u. 3: 2 db járőrellenőrző pont telepítése a járőrútvonalon
6. Bp., III. ker. Bécsi út 343: 1 db járőrellenőrző pont telepítése a járőrútvonalon
7. Bp., XXII. ker. Nagytétényi út 57: 3 db járőrellenőrző pont telepítése a járőrútvonalon
8. Bp., XI. ker. Rimaszombati út 2-4: 3 db járőrellenőrző pont telepítése a járőrútvonalon
9. Bp., XI. ker. Kőérberki út 1-3: 3 db járőrellenőrző pont telepítése a járőrútvonalon
10. Kéthely-Sáripuszta Kastély - 8713 Kéthely Sári puszta 1: 3 db járőrellenőrző pont telepítése a járőrútvonalon
11. Bp., XIII. Margitsziget, volt palackozó üzem: 4 db járőrellenőrző pont telepítése a járőrútvonalon
12. Bp., VIII. ker. Kőbányai út 22. 18 db járőrellenőrző pont telepítése a járőrútvonalon
13. Bp., XVIII. ker. Ipacsfa utca 19. 9 db járőrellenőrző pont telepítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. szakmai ajánlat kidolgozottsága és szakmai megfelelősége 25
2 1.1 a személy- és vagyonőrök ellenőrzésére alkalmazni kívánt módszerek 15
3 1.2 a személy- és vagyonőrök toborzási, kiválasztási, felkészítési és munkába állítási folyamata és módszere 10
4 2. megajánlott hibás teljesítési kötbér mértéke (minimum 10% maximum 30%) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opciók leírása: Ajánlatkérő vételi jogot köt ki 7 200 óra/ 24 hó a műszaki leírásban konkrétan nemmeghatározott, előre nem látható őrzés-védelmi igények tekintetében. Az opció ajánlatkérő számára lehívási(megrendelési) kötelezettséget nem jelent. ezért ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget arra, hogy vételi joga alapján lehívást (megrendelést) bocsát ki bármilyen mennyiségre. A vételi jogát ajánlatkérő egyoldalú írásbeli nyilatkozattal jogosult gyakorolni a szerződés 24 hónapos időtartama alatt, feltéve hogy a keretösszeg a szerződés hatályának lejárta előtt nem merült ki. A vételi joggal érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező Nettó ajánlati áron (Ft/fő/óra) kell biztosítani. Egyebekben a vételi jogra a Ptk. rendelkezései az irányadók.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Kbt. 61. § (4) bek: A szerződés keretjelleggel jön létre, amelyben a szolgáltatásban érintett ingatlanok köre változik. Ezért kizárt az ingatlan = rész.
Ajánlati ár értékelési szempont alszempontjai és súlyszámai:
őrzés-védelmi óradíj (nettó Ft./fő/óra) 55
Járőrellenőrző rendszer üzemeltetési díj (nettó Ft.) 15
A minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbb alk. követelmény: valamennyi.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 019 - 040978
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: őrzés-védelmi szolgáltatások 2019-2020
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 041384 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma:
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eljárás visszavonásra került.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 144-177. §-ok szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)