Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/173
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.09.
Iktatószám:16470/2019
CPV Kód:79952000-2
Ajánlatkérő:Kadarkút Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Kapoli Antal Művelődési Ház, szabadidőparkja, nagyterme 7530 Kadarkút, Petőfi S. u. 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:The Phoenix Day Marketing Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kadarkút Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96818530
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 2
Város: Kadarkút
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7530
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Horváth Zsolt
Telefon: +36 82581030
E-mail: jegyzo@kadarkutph.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Rendezvényszervezési feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR000991582018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Rendezvényszervezési szolgáltatások ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Kapoli Antal Művelődési Ház, szabadidőparkja, nagyterme 7530 Kadarkút, Petőfi S. u. 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Rendezvényszervezési feladatok, kapcsolódó marketing és catering feladatok, fellépő/előadó díjazása. Egészségnap 2 alkalommal,
Ifjúsági nap 2 alkalommal, Őstermelő és Kézműves vásár 2 alkalommal – megszervezésére és lebonyolítására irányuló szolgáltatások, rendezvényenként várhatóan 150-200 fő részvételével. Részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/02/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP- 1.5.3-16-2017-00081

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Rendezvényszervezési szolgáltatások ellátása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: The Phoenix Day Marketing Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43691584
Postai cím: Munkás Utca 10/D
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: thephoenixday@gmail.com
Telefon: +36 307178560
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 5653642
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79952000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Kapoli Antal Művelődési Ház, szabadidőparkja, nagyterme 7530 Kadarkút, Petőfi S. u. 1.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Rendezvényszervezési feladatok, kapcsolódó marketing és catering feladatok, fellépő/előadó díjazása. Egészségnap 2 alkalommal,
Ifjúsági nap 2 alkalommal, Őstermelő és Kézműves vásár 2 alkalommal – megszervezésére és lebonyolítására irányuló szolgáltatások, rendezvényenként várhatóan 150-200 fő részvételével. Részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/02/18 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 5653642
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/17 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2.1. A cég székhelye
Eredeti: 8800 Nagykanizsa, Munkás utca 10. D. lház. 1. em. 4.
Módosított: 8852 Zákány, Május 1. utca 23.
2.2. Vezető tisztségviselő:
Eredeti: Vörös Vivien Melinda
Módosított: Jankó Vivien Melinda
2.3. Cégjegyzékszám:
Eredeti: Cg.20-09-074077
Módosított: Cg.14-09-317090
A szerződés-módosítás részletes indokolása:
Közbeszerzési-jogi szempontú indokolás
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (6) bekezdésében foglaltak maradéktalan betartása mellett került sor a vállalkozási szerződés módosítására, a szerződésmódosítás nem lényeges adatokat érint.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A vállalkozó/nyertes ajánlattevő cégadataiban bekövetkezett változás a szerződés teljesítése alatt.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 5653642 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 5653642 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben