Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:16472/2019
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:1075 Budapest, Rumbach S. u. 19-21.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Timár Szilvia
Telefon: +36 703763303
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: 2017-2018. évben felújítandó útvonalak engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
2017-2018 felújítandó útvonalak tervezés 2. rész
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71246000-4
További tárgyak:71311230-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: 1075 Budapest, Rumbach S. u. 19-21.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az alábbi 4 (négy) darab útszakaszra vonatkozóan kivitelezésre alkalmas teljes
körű, minden szakágra kiterjedő egyesített engedélyezési és kiviteli terv készítése, valamint az
építéshez szükséges
engedélyek, jóváhagyások megszerzése:
- II. kerület Pasaréti út (Szilágyi Erzsébet fasor - Pasaréti tér) - 2075 méter
- III. kerület Szentendrei út (Mátyás király út - Pünkösdfürdő utca) - 1000 méter
- IV. kerület Berlini utca (Tél utca - Madridi utca) - 1040 méter
- XIII. kerület Kámfor utca (Szent László út - Újpalota út) - 1250 méter
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 497
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
8234 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/06/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bécsi u. 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1052
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 20500000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71311230-2
További tárgyak:71246000-4
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: A teljesítés helye: 1075 Budapest, Rumbach S u. 19-21.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az alábbi 4 (négy) darab útszakaszra vonatkozóan kivitelezésre alkalmas teljes
körű, minden szakágra kiterjedő egyesített engedélyezési és kiviteli terv készítése, valamint az
építéshez szükséges
engedélyek, jóváhagyások megszerzése:
- II. kerület Pasaréti út (Szilágyi Erzsébet fasor - Pasaréti tér) - 2075 méter
- III. kerület Szentendrei út (Mátyás király út - Pünkösdfürdő utca) - 1000 méter
- IV. kerület Berlini utca (Tél utca - Madridi utca) - 1040 méter
- XIII. kerület Kámfor utca (Szent László út - Újpalota út) - 1250 méter
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 709
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 20500000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bécsi út 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1052
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2017/10/13 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Szerződés 4.1.
pontja a következők szerint módosul:
4.1. Vállalkozó a Szerződésben vállalt kötelezettségeit jelen Szerződés hatálybalépésétől számított hétszázkilenc (709)
napon belül köteles elvégezni az alábbi ütemezés szerint:
4.1. 1. részfeladat: Bírálati engedélyezési terv elkészítése, leszállítása és bemutatása Megrendelő részére
Teljesítési határidő: szerződéskötést követő 105. nap
4.1.2. 2. részfeladat: Engedélyezési tervek és közmű szakági tervek kidolgozása és leszállítása Megrendelő részére
Teljesítési határidő: szerződéskötést követő 168. nap
4.1.3. 3.a részfeladat: Közút- és vasúthatósági engedélyek beszerzése
Teljesítési határidő engedélyköteles tervek esetén: szerződéskötést követő 459. nap
4.1.4. 3.b részfeladat: Közműengedélyek beszerzése
Teljesítési határidő engedélyköteles tervek esetén: szerződéskötést követő 581. nap
4.1.5. 4. részfeladat: Kiviteli tervek készítése és leszállítása Megrendelő részére
Teljesítési határidő engedélyköteles tervek esetén: szerződéskötést követő 616. nap
4.1.6. 5. részfeladat: Tenderdokumentáció kidolgozása és leszállítása Megrendelő részére
Teljesítési határidő engedélyköteles tervek esetén: szerződéskötést követő 709. nap
Teljesítési határidő nem engedélyköteles tervek esetén: szerződéskötést követő 322. nap
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A tárgyi projektben szereplő négy útszakasz tervezése engedélyköteles. A Szerződés szerinti ütemezés szerint a „Közút- és vasúthatósági engedélyek beszerzése” és a „Kiviteli tervek készítése és leszállítása a Megrendelő részére” részteljesítés volt ütemezve. A teljesítési határidők három útszakasz vonatkozásában az engedélyek beszerzése miatt nem voltak tarthatók, melyet Vállalkozó akadályközlő levelében jelzett Megrendelő felé. Vállalkozó feladatát képezte a vezetékjogi engedélyek beszerzése. Az engedélyek beszerzésének előfeltétele a megrendelő, az ELMŰ Hálózati Kft., valamint Budapest Főváros Önkormányzata között a közcélú hálózat áthelyezéséről és átalakításáról szóló megállapodás megkötése, valamint az erről szóló előterjesztésnek az elfogadása a Tulajdonosi, Gazdasági és Közterület-hasznosítási bizottság által. Megrendelő által a „Hozzájárulás az ELMŰ Hálózati Kft. és Budapest Főváros Önkormányzata között tervezett, elektromos föld és légkábelek kiváltására vonatkozó megállapodás megkötése” tárgyú előterjesztés és kapcsolódó megállapodás megküldésre került Budapest Főváros Önkormányzata részére, annak érdekében, hogy a Bizottság a soron következő ülésén döntést hozzon az előterjesztésről és a megállapodásról. Azonban a soron következő ülésen nem került megtárgyalásra az előterjesztés és a megállapodás, így a vezetékjogi engedélyek szerződésben meghatározott határidejének módosítása vált szükségessé.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 20500000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 20500000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben