Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/173
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.09.
Iktatószám:16491/2019
CPV Kód:50112000-3
Ajánlatkérő:Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:HU331
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Pappas Auto Magyarország Kereskedelmi és Szervíz Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15427
Postai cím: Fényes Elek utca 7-13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Falucskai Zoltán
Telefon: +36 18199171
E-mail: kozbeszerzes@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kozut.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mercedes gyártmányú tehergépjárművek karbantartása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50112000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Mercedes gyártmányú tehergépjárművek karbantartása
Rész száma: 2. rész
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50112000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: A dokumentációban meghatározottak szerint.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Az Ajánlatkérő a közúti közlekedésről szóló 1988. évi
I. törvény alapján az országos
közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III.11.) KHVM rendeletben meghatározott alapvető útfenntartási
feladatainak elvégzéséhez szükséges Mercedes Benz gyártmányú tehergépjárművek általános-,
autóvillamossági- és karosszériajavítását, fényezését, a kötelezően előírt szervizeket és az alkatrészellátást kívánja megoldani a
járművek garanciális ideje alatt, illetve azon túli időszakban; továbbá a hatósági műszaki vizsgáztatást. Az alkatrészellátást a
karbantartási, javítási szolgálattól függetlenül is el kell látni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 104 - 237998

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2. Rész száma: 2. Elnevezés: Mercedes gyártmányú tehergépjárművek karbantartása a Bács-Kiskun megyei régióban
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/05/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Pappas Auto Magyarország Kereskedelmi és Szervíz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kárpát u. 21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1133
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 15000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosítás időpontja: 2019.08.21.
A szerződés módosításra a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltételek maradéktalan betartása mellett került sor.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/dontobizottsag
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/dontobizottsag
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:50112000-3
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: A szerződésben részletezettek szerint.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozó a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlata szerint elvállalta a Megrendelő tulajdonában és/vagy üzemeltetésében lévő Mercedes-Benz gyártmányú tehergépjárművek és vontatmányok garanciális és garanciális időtartamon túli
- karbantartását, illetve javítását,
- műszaki vizsgára felkészítését, műszaki vizsgáztatását, a műszaki vizsgáztatással kapcsolatos teljes körű ügyintézést,
- környezetvédelmi felülvizsgálatot,
- teljes körű karambolos javítását, illetve ez utóbbiakhoz tartozó biztosítási ügyintézéseket,
- a tachográf készülékek előírás szerinti illesztését és hitelesítését, felülvizsgálatát, meghibásodás esetén annak javítását továbbá,
- a mérnökségi telephelyen lévő járművekhez az alkatrész értékesítést a javítástól függetlenül is a Megrendelő által a Eredeti szerződés alapján kibocsátott eseti megrendelések alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 15000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Pappas Auto Magyarország Kereskedelmi és Szervíz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kárpát u. 21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1133
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 2.1. Az Eredeti szerződés 4.1. - 4.3. pontja az alábbiakat rögzíti az indexálás kapcsán:
„4.1. A jelen szerződés 2. pont szerinti feladatainak elvégzéséért Vállalkozó az alábbi összegű vállalkozási díjra jogosult:
Megnevezés Díj
Szerelési rezsióradíj nettó 13.350,- Ft/óra
Elektromos szerelési rezsióradíj nettó 13.350,- Ft/óra
Karosszéria javítás rezsióradíj nettó 14.830,- Ft/óra
Fényezési javítás rezsióradíj nettó 14.830,- Ft/óra
Kiszállási díj nettó 150,- Ft/km
4.2. A 4.1 pontban megjelölt díj a Vállalkozó által megfelelő minőségben elvégzett munkákra vonatkozik, és tartalmaz minden, a teljesítéssel kapcsolatban felmerült költséget, további költségeket a Vállalkozó a szerződés teljesítése során a Megrendelővel szemben nem érvényesíthet.
4.3 A 4.1. pontban meghatározott egységárak indexálását Vállalkozó naptári évenként (legkorábban a 2018. évben) évente egy alkalommal, június 01-i hatállyal kezdeményezheti. Az indexálás iránti igényét Vállalkozó kizárólag írásban, az adott év április hónapjában jelezheti Megrendelő felé. Amennyiben Vállalkozó a fenti határidőn belül az adott évben jelezte indexálási igényét, úgy az egységárak az előző naptári év vonatkozásában a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex mértékével, de legfeljebb 5 %-kal megemelkednek szeptember 01-i hatállyal. Amennyiben Vállalkozó a részére nyitva álló határidőben nem indítványozza az egységárak indexálását, úgy azt a későbbiekben már nem kezdeményezheti.”

2.2. Felek az Eredeti szerződés 4.1. - 4.3. pontjában foglaltakat az alábbiak szerint módosítják:
„4.1. Az Eredeti szerződés 2. pont szerinti feladatainak elvégzéséért Vállalkozó az alábbi összegű vállalkozási díjra jogosult 2019. szeptember 01-jétől:
Megnevezés Díj
Szerelési rezsióradíj nettó 13.724,- Ft/óra
Elektromos szerelési rezsióradíj nettó 13.724,- Ft/óra
Karosszéria javítás rezsióradíj nettó 15.245,- Ft/óra
Fényezési javítás rezsióradíj nettó 15.245,- Ft/óra
Kiszállási díj nettó 154,- Ft/km
4.2. A 4.1 pontban megjelölt díj a Vállalkozó által megfelelő minőségben elvégzett munkákra vonatkozik, és tartalmaz minden, a teljesítéssel kapcsolatban felmerült költséget, további költségeket a Vállalkozó a szerződés teljesítése során a Megrendelővel szemben nem érvényesíthet.
4.3 A 4.1. pontban meghatározott egységárak indexálását Vállalkozó naptári évenként (legkorábban a 2018. évben) évente egy alkalommal, szeptember 01-i hatállyal kezdeményezheti. Az indexálás iránti igényét Vállalkozó kizárólag írásban, az adott év április hónapjában jelezheti Megrendelő felé. Amennyiben Vállalkozó a fenti határidőn belül az adott évben jelezte indexálási igényét, úgy az egységárak az előző naptári év vonatkozásában a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex mértékével, de legfeljebb 5 %-kal megemelkednek szeptember 01-i hatállyal. Amennyiben Vállalkozó a részére nyitva álló határidőben nem indítványozza az egységárak indexálását, úgy azt a későbbiekben már nem kezdeményezheti.”
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az Eredeti szerződés szerint: A 4.1. pontban meghatározott egységárak indexálását Vállalkozó naptári évenként (legkorábban a 2018. évben) évente egy alkalommal, június 01-i hatállyal kezdeményezheti. Az indexálás iránti igényét Vállalkozó kizárólag írásban, az adott év április hónapjában jelezheti Megrendelő felé. Amennyiben Vállalkozó a fenti határidőn belül az adott évben jelezte indexálási igényét, úgy az egységárak az előző naptári év vonatkozásában a KSH által közzétett átlagos fogyasztói árindex mértékével, de legfeljebb 5 %-kal megemelkednek szeptember 01-i hatállyal. Amennyiben Vállalkozó a részére nyitva álló határidőben nem indítványozza az egységárak indexálását, úgy azt a későbbiekben már nem kezdeményezheti.”
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 15000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 15000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben