Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/5
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.01.08.
Iktatószám:0165/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Gönc Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Hidasnémeti 037, 034 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Polgári Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gönc Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26929534
Postai cím: Kossuth Utca 71
Város: Gönc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3895
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sivák János
Telefon: +36 46588355
E-mail: gonchivatal@wdsl.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gonc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Gönc és Hidasnémeti településeken
Hivatkozási szám: EKR001009802018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az országhatár és Hidasnémeti közötti kerékpárút projekt megvalósulás alatt van, melynek végpontja a 3708. sz. Hidasnémeti – Pálháza összekötő út 0+446 km szelvényében lévő autós pihenőparkoló. Ehhez a projekthez illeszkedik a kerékpárút tovább vezetése Gönc város irányába.
I. szakasz: 0+000 – 0+750 km szelvények között
Tervezett kerékpározható mezőgazdasági út, melyben a 0+199,3 – 0+218,32 km szelvények között kiépített vasúti átjáró van. Az aszfalt burkolatszélessége 3,0 m, egyoldali 2,5 %-os eséssel, mindkét oldalán 1,0 – 1,0 m széles padkával, egyoldali vízlevezető-szikkasztó árokkal.
II. szakasz: 0+750 – 3+145 km szelvények között
Tervezett önálló kerékpárút a Hernád-folyó baloldali mentett oldalán, mely az 1+150 km szelvényben, a töltés felhajtó rámpájánál balra elkanyarodik és halad a mezőgazdasági táblák közötti meglévő nyomvonalon. Az önálló kerékpárút 3,35 m koronaszélességgel, 2,25 m széles aszfalt burkolattal, egyoldali 2,5 %-os eséssel, mindkét oldalon 0,05 m kerti szegély határolással, mindkét oldali 0,50 – 0,50 m padkával, egyoldali vízlevezető-szikkasztó árokkal kell épülnie.
III. szakasz: 3+145 – 3+450,7 km szelvények között
Tervezett kerékpározható mezőgazdasági út, hossza 305,70 m, kialakítása megegyezik az I. szakaszéval.
IV. szakasz: 3+450,7 – 3+545 km szelvények között
Tervezett kerékpárút meglévő beton burkolaton kell épülnie, kétrétegű, 3,0 m szélességű aszfalt burkolattal, mely egyúttal mezőgazdasági forgalmat is bonyolíthat.
V. szakasz: önálló szelvényezés szerint, balodalon 0+000 – 0+070,98 km, jobb oldalon 0+000 – 0+074,35 km szelvények között
A kétoldali irányhelyes kerékpáros közlekedés megoldására burkolt padkát kell építeni, mely által a 3708. sz. országos közút 3+474 km – 3+548 km szelvényei között az út mindkét oldalán 1,0 – 1,0 m szélességű aszfalt szerkezetű burkolatot kell építeni, további 0,30 m szélességű padkával.
VI. szakasz: 3+546 – 3+587 km szelvények között
A vasúti átjáró keresztezése építéssel nem járó beavatkozással, kizárólag kerékpáros nyom felfestésével kell történnie, a meglévő vasúti biztosító berendezések, automata sorompó és alépítményei érintése nélkül. A felfestés a 3+548 – 3+587 km szelvények között kell történnie.
VII. szakasz: a 3708 j. közút 3+587 km szelvényétől
Az országos közút 3+587 km szelvényében a szelvényezés szerinti jobb oldalon önálló kerékpáros út csatlakozás indul 0+000 km kezdőszelvénytől a 0+442,683 km végszelvényig. Vonalvezetése követi az országos közút irányát, többé-kevésbé azzal párhuzamosan, az út árkán túl létesül. Az önálló kerékpárút 3,35 m koronaszélességgel, 2,25 m széles aszfalt burkolattal, egyoldali 2,5 %-os eséssel, mindkét oldalon 0,05 m kerti szegély határolással, mindkét oldali 0,5 – 0,5 m padkával kell épülnie. Oldalirányú lejtését a meglévő közúti útárok felé kell kialakítani.
Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 287999031 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Hidasnémeti 037, 034 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az országhatár és Hidasnémeti közötti kerékpárút projekt megvalósulás alatt van, melynek végpontja a 3708. sz. Hidasnémeti – Pálháza összekötő út 0+446 km szelvényében lévő autós pihenőparkoló. Ehhez a projekthez illeszkedik a kerékpárút tovább vezetése Gönc város irányába.
I. szakasz: 0+000 – 0+750 km szelvények között
Tervezett kerékpározható mezőgazdasági út, melyben a 0+199,3 – 0+218,32 km szelvények között kiépített vasúti átjáró van. Az aszfalt burkolatszélessége 3,0 m, egyoldali 2,5 %-os eséssel, mindkét oldalán 1,0 – 1,0 m széles padkával, egyoldali vízlevezető-szikkasztó árokkal.
II. szakasz: 0+750 – 3+145 km szelvények között
Tervezett önálló kerékpárút a Hernád-folyó baloldali mentett oldalán, mely az 1+150 km szelvényben, a töltés felhajtó rámpájánál balra elkanyarodik és halad a mezőgazdasági táblák közötti meglévő nyomvonalon. Az önálló kerékpárút 3,35 m koronaszélességgel, 2,25 m széles aszfalt burkolattal, egyoldali 2,5 %-os eséssel, mindkét oldalon 0,05 m kerti szegély határolással, mindkét oldali 0,50 – 0,50 m padkával, egyoldali vízlevezető-szikkasztó árokkal kell épülnie.
III. szakasz: 3+145 – 3+450,7 km szelvények között
Tervezett kerékpározható mezőgazdasági út, hossza 305,70 m, kialakítása megegyezik az I. szakaszéval.
IV. szakasz: 3+450,7 – 3+545 km szelvények között
Tervezett kerékpárút meglévő beton burkolaton kell épülnie, kétrétegű, 3,0 m szélességű aszfalt burkolattal, mely egyúttal mezőgazdasági forgalmat is bonyolíthat.
V. szakasz: önálló szelvényezés szerint, balodalon 0+000 – 0+070,98 km, jobb oldalon 0+000 – 0+074,35 km szelvények között
A kétoldali irányhelyes kerékpáros közlekedés megoldására burkolt padkát kell építeni, mely által a 3708. sz. országos közút 3+474 km – 3+548 km szelvényei között az út mindkét oldalán 1,0 – 1,0 m szélességű aszfalt szerkezetű burkolatot kell építeni, további 0,30 m szélességű padkával.
VI. szakasz: 3+546 – 3+587 km szelvények között
A vasúti átjáró keresztezése építéssel nem járó beavatkozással, kizárólag kerékpáros nyom felfestésével kell történnie, a meglévő vasúti biztosító berendezések, automata sorompó és alépítményei érintése nélkül. A felfestés a 3+548 – 3+587 km szelvények között kell történnie.
VII. szakasz: a 3708 j. közút 3+587 km szelvényétől
Az országos közút 3+587 km szelvényében a szelvényezés szerinti jobb oldalon önálló kerékpáros út csatlakozás indul 0+000 km kezdőszelvénytől a 0+442,683 km végszelvényig. Vonalvezetése követi az országos közút irányát, többé-kevésbé azzal párhuzamosan, az út árkán túl létesül. Az önálló kerékpárút 3,35 m koronaszélességgel, 2,25 m széles aszfalt burkolattal, egyoldali 2,5 %-os eséssel, mindkét oldalon 0,05 m kerti szegély határolással, mindkét oldali 0,5 – 0,5 m padkával kell épülnie. Oldalirányú lejtését a meglévő közúti útárok felé kell kialakítani.
Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Előteljesítés vállalása (nap) 10
2 Jótállás időtartama (hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.1.1-16-BO1-2017-00011
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Polgári Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34962754
Postai cím: Külterület
Város: Encs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3860
Ország: Magyarország
E-mail: miskolc@polgarikft.hu
Telefon: +36 46303393
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46587438
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11440118205
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 284472954
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 287999031
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Aszfaltozás
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BODKÖ Bodrogközi Közmű- és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86646402
Postai cím: Vásárhelyi Pál Utca 4
Város: Sárospatak
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3950
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11386230205

Hivatalos név: Polgári Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34962754
Postai cím: Külterület
Város: Encs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3860
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11440118205

Hivatalos név: ÉPSZER Építő-és Szerelőipari Zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18344736
Postai cím: Eötvös Utca 11
Város: Sárospatak
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3950
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12610008205

Hivatalos név: REX-BAU Építőipari Tervező, Kivitelező és Bonyolító Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42091134
Postai cím: Pataki Utca 39.
Város: Sátoraljaújhely
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3980
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11068226205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/11/26 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/03 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges