Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:16525/2019
CPV Kód:45212000-6
Ajánlatkérő:Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Teljesítés helye:HU213;HU232
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.;FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:alapítvány
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:gyermektáboroztatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27806346
Postai cím: Váci Út 35. VII.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Terjék Mihály
Telefon: +36 706472421
E-mail: mihaly.terjek@erzsebettaborok.hu
Fax: +36 62998330
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.erzsebettaborok.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.erzsebettaborok.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: alapítvány
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: gyermektáboroztatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Erzsébet-táborok kivitelezése
Hivatkozási szám: EKR001167722018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Erzsébet-táborok kivitelezése két részben: Zánka, Fonyódliget
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 16792369118 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Zánkai Erzsébet-tábor megvalósítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés fő helyszíne: 8251 Zánka külterület
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Zánkai Erzsébet-tábor megvalósítása
Főbb kivitelezési paraméterek:
• bontási munkák
o R Raktár 382 m2
o MO Módszertani épület 608,11 m2
o KM Kertmozi 700 m2
o HM Horgásztanya épületek 58,4 m2
o IF kemping felépítmények 40 m2+10 elektromos rendezvénycsatlakozó visszabontása
o KP_B Régi kresz park épület 106 m2
o BÖ Bölcsőde 217 m2
• SCS-1 Multifunkcionális sportcsarnok 1824,9 m2
• MR Műhely-raktár-mosoda 2891,9 m2
• Mosoda technológia 3000kg/nap kapacitású mosoda
• KP/B Kresz park épület 234,9 m2
• SP-SZ Sportcsarnok és színház 5419,2 m2
• É Étterem 6250,1 m2
• Konyhatechnológia 4000 adagos elektromos főzőkonyha és 2 büfé
• MH Műhely-garázs 701,4 m2
• EÜ Egészségház 1067,5 m2
• K Központi épület 3843 m2
• SZ 4 Szolgálati épület 1554 m2
• NY 1-8 Nyári épületek (8 db) 4x2509,5 m2 és 4x2477,1 m2
• KH Sirály épület 2095,6 m2
• SZ 1 Szolgálati épület 3172,9 m2
• RSZ Rózsakert lakóépület 111 m2
• STBÜ Strand büfé 130,6 m2
• STBK Strand koktél bár 23,4 m2
• P Porta épület 23,7 m2
• SZT Szennyvíztisztító telep épületei 233 m2
• TH Tájház 256 m2
• TR Trafó 94,5 m2
• KA Kazánház 600 m2
• VH Veszélyes hulladéktároló épülete 60 m2
• Üzemanyagtöltő 2 kútoszlop bontása, 1 új létesítése, szükséges technológiai beavatkozás
• Organizáció 2000 m2 ideiglenes út építése, 15000 óra őrzés-védelem, 3500 m mobil kerítés
A tábor működik a kivitelezés során, az erre vonatkozó organizációt a Megrendelővel egyeztetni szükséges.
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M/2.1. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata MV-É felelős műszaki vezetőként (egész hónapban megadva; 0 hónap – 0 pont, 48 hónap vagy kedvezőbb megajánlás maximum pontot kap) 10
2 Az M/2.2. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata MV-ÉG felelős műszaki vezetőként (egész hónapban megadva; 0 hónap – 0 pont, 48 hónap vagy kedvezőbb megajánlás maximum pontot kap)  10
3 Az M/2.3. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata MV-ÉV felelős műszaki vezetőként (egész hónapban megadva; 0 hónap – 0 pont, 48 hónap vagy kedvezőbb megajánlás maximum pontot kap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) Ajánlatkérő az 1. rész esetében kötbérterhes részteljesítési határidőket határozott meg a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően.

II.2.1)
Elnevezés: Fonyódligeti Erzsébet-tábor megvalósítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: 8640 Fonyód, Virág u. 77.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Fonyódligeti Erzsébet-tábor megvalósítása
A bontási munkák az összes meglévő épület és építmény, valamint a közművek bontását tartalmazza.
A kivitelezés magában foglalja az alapozás, monolit (helyszíni) és előregyártott vasbeton szerkezeti, építészeti, épületgépészeti, erős- és gyengeáramú épületvillamossági munkákat.
A közbeszerzési eljárás I. ütemében az alábbi feladatok kerülnek kiírásra:
Bontási munkák 32433 lm3
Építési munkák:
Tábori férőhelyek standard (nyári), illetve akadálymentes (nyári) 1792 fő befogadó képességgel, 7881 m2, illetve 4354 m2
Szolgálati szállásépület (nyári) 54 fő befogadó képességgel 715 m2
Központi épület irodák, 2000 adagos konyha és étkezők, 25 ágyas egészségügyi szárny, fedett-nyitott közösségi tér és összesen 36 fő befogadó képességű apartmanok (9 db) létesítésével 5364 m2
Alapozás betonalaptestek: 4066 m3 mennyiségben
Felszerkezet: monolit (helyszíni) beton tartószerkezet készítése 8406 m3 mennyiségben
Közösségi épületek (4 db) 2059 m2
Raktárak, sport öltözők (5 db) 2039 m2
Portaépület és transzformátor 82 m2
Közműpótló műtárgyak építése (4 db) 340 m3
Telken kívüli közművek
Akadálymentesítési feladatok
Összesen 22,494 m2 nettó alapterülettel.
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M/2.1. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata MV-É felelős műszaki vezetőként (egész hónapban megadva; 0 hónap – 0 pont, 48 hónap vagy kedvezőbb megajánlás maximum pontot kap) 10
2 Az M/2.2. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata MV-ÉG felelős műszaki vezetőként (egész hónapban megadva; 0 hónap – 0 pont, 48 hónap vagy kedvezőbb megajánlás maximum pontot kap)  10
3 Az M/2.3. pont szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata MV-ÉV felelős műszaki vezetőként (egész hónapban megadva; 0 hónap – 0 pont, 48 hónap vagy kedvezőbb megajánlás maximum pontot kap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 001 - 000069
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Zánkai Erzsébet-tábor megvalósítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81565113
Postai cím: Jegenye Sor 3.
Város: Zalakaros
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8749
Ország: Magyarország
E-mail: szalaibb@szabadics.hu
Telefon: +36 303399819
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 93541925
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98612893
Postai cím: Fő utca 217
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@fejerbalzrt.com
Telefon: +36 309406529
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 10657886783
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 16792369118
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: Fonyódligeti Erzsébet-tábor megvalósítása
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 024668 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
I) Az eljárás a 2. rész vonatkozásában eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján.
II) Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván
igénybe venni: - 1. rész vonatkozásában:
- szakfelügyeletek, hulladékszállítás, elhelyezés, mobil illemhelyek bérlése, szállítása, biztosítások kötése, megvalósítási dokumentumok készítése, anyagbeszállítás, minősítési vizsgálatok, felvonulási létesítmények, Ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: pont folytatása (karakterkorlát): - előkészítő munkák részfeladatai, költségtérítési tételek, zsaluzás és állványozás részfeladatai, irtás, föld-és sziklamunka, síkalapozás részfeladatai, helyszíni beton és vasbeton munkák , falazás és egyéb kőmíves munka, fém-és könnyű épületszerkezet szerelés és részfeladatai, vakolás és rabicolás, ácsmunka részfeladatai, szárazépítés munkái, hideg-és melegburkolatok készítése részfeladatai, aljzat előkészítése, tetőfedés és részmunkái, bádogozás részfeladatai, fa-és műanyagszerkezet elhelyezési munkái, speciális fa szerkezetek elhelyezési munkái, fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezés részfeladatai, hő-és füstelvezető berendezések munkái, üvegezés és speciális üvegezés munkái, beépített berendezési tárgyak részfeladatai, felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) munkái, szigetelés munkái, csapadékvíz szigetelés munkái, árnyékolók beépítése, árnyékoló berendezések részmunkái, általános épületgépészeti szerelés, épületgépészeti csővezeték szerelése részmunka, víz csatorna szerelési részfeladatok, szennyvízcsatorna szerelés részfeladat, épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése, annak részmunkái, hűtés-fűtés szerelési részmunkák, fűtési szerelvények és berendezések szerelés, fűtés szerelés részfeladatai, szellőző berendezések szerelési munkái, szellőzés részfeladatai, légtechnikai berendezések szerelési munkái, közműcsatorna építés, közmű csővezetékek és szerelvények szerelése, gázvezeték szerelés részmunkák, gázüzemű berendezések szerelési munkái, közmű szakfelügyelet, hatósági felügyelet, közreműködés, épületgépészeti csövek szerelvények bontása, bontott épületgépészeti anyagok hulladék kezelése, konyhai berendezések szerelési munkái, mosodai berendezések szerelési munkái, őrzés védelmi munkák, kerítés építési munkák, technológiai berendezések munkái, út-és térburkolási munkák, automata beléptető rendszerek munkái, gyengeáramú villanyszerelés, épületfelszerelések munkái, épülettakarítási munkái, munkavédelmi berendezések munkái, munkavédelmi koordinációs tevékenység, rendszer minősítések munkái, légkondicionáló hűtő-és fűtő berendezések és annak csővezetékeinek szerelése, útburkolatalap és makadámburkolat készítése, kőburkolat készítése, útpályatartozékok készítése, költségtérítések részfeladatai, egyéb járulékos munkák részfeladatai, üzemanyag töltő állomás és technológiai munkái, felvonó berendezések munkái, általános tételek részfeladatai.
III) Ajánlattevők neve címe és adószáma:
1. rész:
a) Közös ajánlattevők:
Vezető: FEJÉR-B.Á.L. Építő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 8086 Felcsút, Fő utca 217. 25308673207
Tag:Közös ajánlattevők másik tagja (Zánka 2019 konzorcium): Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt. (8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.) -13748429-2-20
b) STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.) - 10776456443
2. rész:
a) WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel park, Huber utca 1.) - 11469830-2-44
b) ZÁÉV Építőipari Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Millennium köz 1.) - 10738885-2-20
c) STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.) - 10776456443
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)