Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:16544/2019
CPV Kód:30236000-2
Ajánlatkérő:T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft.
Teljesítés helye:Tatabánya Megyei Jogú Város közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.10.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95117166
Postai cím: Győri Út 23
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nyiri Csaba
Telefon: +36 17948450
E-mail: kozbeszerzes@nyirilaw.hu
Fax: +36 17948639
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://tbusz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://tbusz.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001121562019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001121562019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Informatikai eszközbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR001121562019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30236000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés valósidejű járműkövetést lehetővé tevő megállóhelyi és járműfedélzeti utastájékoztató rendszer bővítésére
szükséges eszközök és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése tekintetében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Informatikai eszközbeszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30236000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: Tatabánya Megyei Jogú Város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ajánlatkérő az alábbi rendszerelemek telepítési helyre történő leszállítását, elhelyezését, összeszerelését, beépítését, bekötését,
helyszíni rész- és végleges üzembehelyezését valamint a meglévő rendszerekhez történő integrációját kívánja megvalósítani. Nyertes ajánlattevőtől elvárt továbbá a szállított eszközök kalibrálása, teljes körű helyszíni jótállásuk biztosítása, teljesítés helye szerinti szervizelése a jótállási idő alatt, a kezelőszemélyzet betanítása, felhasználói útmutatók, kezelési utasítások, jótállási jegyek átadása.
1. Fedélzeti utastájékoztatás elemei:
- LCD monitor 27 szóló járműre (1 db / jármű): 27 db;
- LCD monitor 15 csuklós járműre (2 db /jármű): 30 db;
- Járműszerelés a szükséges szerelési anyagokkal, konzolokkal: 42db;
- LCD monitor vezérlő szoftver licenc: 42 db;
- OBU integráció: 1 db;
2. Mobil utastájékoztató alkalmazás:
- Mobil applikáció (IOS és Android platformra): 1 db;
- Központi rendszer integráció: 1 db;
3. Jegyértékesítő automata (TVM):
- Jegyértékesítő automata: 2 db;
- Tervezés, engedélyeztetés: 2 db;
- Áramellátás kiépítése, érintésvédelmi mérés: 2 db;
- Telepítés, alépítményi munkálatok: 2 db;
- Központi rendszer integráció: 1 db;
4. Utasszámlálás:
- 1 db szóló jármű ajtónkénti utasszámláló szett (3 ajtó): 1 db;
- 1 db csuklós jármű ajtónkénti utasszámláló szett (4 ajtó): 1 db;
- Szerelés: 2 db;
- Rendszer integráció: 1 db (Az eszközöket integrálni szükséges jelenleg működő rendszerhez. A leszállításra kerülő hardver - és szoftverelemeknek integráltan kell együttműködnie Ajánlatkérő meglévő ERP, forgalomirányítási, flottakövető, utastájékoztató és értékesítési adatokat gyűjtő rendszereivel, moduljaival. A megvalósított megoldás beépül a meglévő háttérrendszer infrastruktúrába. Nem megengedett olyan eszközök és szoftverelemek szállítása, melyek ún. szigetrendszerként működnek.)
A projekt jelen műszaki megvalósítási terjedelmébe a fentiekben felsorolt rendszerelemek telepítési helyre történő leszállítását, elhelyezését, összeszerelését, beépítését, bekötését, helyszíni rész- és végleges üzembehelyezését valamint a meglévő rendszerekhez történő integrációját értjük. Ajánlattevőtől elvárt továbbá a szállított eszközök kalibrálása, teljes körű helyszíni jótállásuk biztosítása, teljesítés helye szerinti szervizelése a jótállási idő alatt, a kezelőszemélyzet betanítása, felhasználói útmutatók, kezelési utasítások, jótállási jegyek átadása.A részletes műszaki leírást a közbeszerzési
dokumentum IV. fejezete tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Szállítandó eszközökből 1-1 prototípus bemutatása a szerződés aláírásától számított 15 naptári napon belül (igen/nem) 15
2 2. A szállítás vállalt időtartama (min. 120 max. 180) (egész, naptári napban megadva) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Eljáró FAKSZ: Dr. Nyiri Csaba, lajstromszáma: 00289

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt.
62 § (1)-(2) bekezdés hatálya alá tartozik. Az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan
valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott
időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. Igazolási mód: Az ajánlattevőnek az
ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)
és (2) bekezdésének hatálya alá. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §) Az ajánlattevőknek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése
szerinti felhívására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-16.§-ban meghatározottak szerint kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt.
62. § (1)-(2) bekezdése hatálya alá. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő -
ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő rögzíti,
hogy a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető Ajánlattevőtől olyan igazolás benyújtása , amelyet ugyanazon
ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. E körben
Ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. A Kbt. 67
. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2)
bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján ajánlattevő
az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési
dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az ajánlatkérő kizárja az
eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró
ok az eljárás során következett be.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által
meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az
alkalmassági követelmények előzetes igazolására AK elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát. (EEKD űrlap IV. rész „alfa” szakasz
kitöltése anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené). Amennyiben Ajánlatkérő a bírálat során a Kbt. 69.§ (4)-(7)
bekezdése alapján felhívja Ajánlattevőt az alkalmassági igazolására, úgy Ajánlattevő alkalmassága (közös ajánlattevő) következőképp
igazolható: P/1. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő
nyilatkozata a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés
tárgya szerinti (valósidejű járműkövetést lehetővé tevő utastájékoztató rendszer kialakítása (telepítés és/vagy bővítés))- általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző
teljes utolsó mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak szerinti
közbeszerzés tárgyából származó nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget (a nem teljes üzleti évet egy évnek tekintve). A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) szerint, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19. § (1) bek c) pontja szerinti
irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve árbevételről szóló
nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely,
az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát
. P/2. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) K.r. 19. § (1) bek. a) pontja alapján ajánlattevőnek a felhívás feladásakor élő
pénzforgalmi számláit vezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozato(ka)t, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. A nyilatkozatnak legalább az alábbi adatokat tartalmaznia
kell: — a pénzforgalmi számla számlaszáma (csak az élő számlaszámok), — volt-e a számlán "sorbaállítás" a felhívás feladásától
visszafelé számított 2 évben. Ajánlatkérő - az ellenőrzés időpontjában letöltött - cégkivonatban szereplő, de már megszűnt számlák
vonatkozásában nem ellenőrzi a megfelelést. Az előzőek fennállása esetén Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégkivonatban szereplő, de
már megszűnt pénzforgalmi számlák vonatkozásában nyilatkozatát vagy számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozatot,
melyben feltünteti a számla számát, illetve a megszűnésének időpontját.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben közbeszerzés tárgya (valósidejű járműkövetést lehetővé tevő utastájékoztató rendszer
kialakítása (telepítés és/vagy bővítés) szerinti nettó árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három
mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem éri el a nettó 110 000 000 Ft-ot. P/2. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben
bármely, a felhívás feladásakor élő pénzforgalmi számlája vonatkozásában a számlavezető pénzintézetétől származó nyilatkozat szerint
a felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben sorbaállítás fordult elő. A „sorbaállítás” kitétel alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. §
25. pontjában meghatározott fogalmat kell érteni. A felhívás feladásának napja az a nap, melyen a Közbeszerzési Hatóság
Hirdetménykezelési Osztálya a felhívást feladja az Európai Unió Hivatalos Lapjába. A Kbt. 65. § (6) bek-e alapján a P/1. pontban előírt
alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók a
Kbt. 65. § (6)-(11) bekezdései. A Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdése alkalmazása esetén felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a 321/2015 (X.30.)
Korm. rendelet 21. § (2)-(3a) bekezdéseinek megfelelő alkalmazásaira! A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitást rendelkezésre
bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A
III.1.2) pont szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét
képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak valamennyi alkalmassági feltétel esetén.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által
meghatározott alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az
alkalmassági követelmények előzetes igazolására AK elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát. (formanyomtatvány IV. rész „alfa”
szakasz kitöltése anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené). Amennyiben Ajánlatkérő a bírálat során a Kbt. 69.§ (4)-(
7) bekezdése alapján felhívja Ajánlattevőt az alkalmassági igazolására, úgy Ajánlattevő alkalmassága (közös ajánlattevő)
következőképp igazolható. M/1. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján a jelen felhívás
feladásának napjától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (1) bek. alapján
és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bek-e szerint az ott rögzített tartalommal. A referenciaigazolásnak, vagy referencia
nyilatkozatnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia: a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, szállítás tárgyát (az
alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal), szállítás mennyiségét, a
szerződés teljesítésének (kezdésének és befejezésének) időpontját /év, hónap, nap bontásban/, a teljesítés helyét, valamint
nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.
140. § (9) bek-re, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdése a) alapján a felhívás feladását megelőző utolsó 3
évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe Ajánlatkérő. Ajánlatkérő az igazolások vizsgálata
során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. §-ban foglaltak szerint jár el. M/2. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.)
Kr. 21. § (1) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezésével, végzettségük, és képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismertetésével – az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény betűjelének megjelölésével -,
akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt képzettség a képzettséget igazoló irat egyszerű másolatban történő benyújtásával, a
szakmai gyakorlat és tapasztalat az önéletrajz saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. A minimumkövetelmény
szerint időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő
időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati
időként. Továbbá csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát. M/3. A
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3) c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az ISO 9001 vagy azzal egyenértékű minőségirányítási
rendszerének - bármely nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító által kiadott igazolásának másolati példányát vagy a
minőségbiztosítás érdekében tett intézkedéseinek a leírását.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. M/1.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladása előtti 36 hónapban
teljesített legalább 1 db olyan komplex városi tömegközlekedési műholdas valós idejű helyzetmeghatározáson alapuló menetrend
tervezési, forgalomirányítási és utastájékoztatási rendszer megvalósítására vonatkozó befejezett és a Megrendelő által igazoltan átvett
referenciá(k)val, amely legalább az alábbi paraméterekkel rendelkezik: A/ A teljesítés magában foglalja legalább 30 db városi
tömegközlekedést megvalósító jármű fedélzeti utastájékoztató kijelzővel való felszerelését, melyeknek vezérlését az OBU eszköz
valósítja meg integrált módon. B/ Tartalmazta legalább 1 db közterületi jegy- és bérletkiadó automata (TVM eszköz) szállítását, C/
Tartalmaz mobileszközre optimalizált utastájékoztató modult. Ajánlattevőnek az A-B-C pontokban felsorolt teljesítéseket egyetlen
referencia benyújtásával kell tudni igazolni. M/2. Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik M/2.1. legalább 1 fő projektmenedzser
szakemberrel, aki felsőfokú végzettséggel és min. 36 hónap projektvezetési gyakorlattal rendelkezik közlekedésinformatikai területen,
valamint projektvezetőként irányított min. 1 olyan közlekedésinformatikai projektet, amely a jelen ajánlati felhívás feladását megelőző
5 éven belüli időszakban kezdődött. M/2.2. legalább 1 fő szoftver architect szakemberrel, aki felsőfokú informatikai és/vagy műszaki
végzettséggel és min. 36 hónap 4GL alapú kliens-szerver és webes architektúrában elvégzett fejlesztési tapasztalattal rendelkezik. M/
2.3. legalább 1 fő közlekedés-informatikai szakemberrel, aki felsőfokú közlekedésmérnöki (vagy közlekedés üzemmérnöki) végzettséggel és min. 36 hónapos közlekedés informatikai szakterületen szerzett tapasztalattal rendelkezik, valamint részt vett min. 1
közlekedésinformatikai projekt tervezésében és megvalósításában, ami közösségi közlekedési szolgáltatónál valósult meg, Egy
szakember több pozícióra is jelölhető, de minimum 2 szakember bemutatása kötelező. Az alkalmasság igazolása tekintetében
irányadók a Kbt. 65. § (6)-(11) bekezdései, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése. M.3) nem rendelkezik
szoftverfejlesztésre, informatikai és kommunikációs rendszerek, közlekedésinformatikai rendszerek tervezésére, kivitelezésére
valamint üzemeltetésre és Helpdesk szolgáltatásra is kiterjedő, érvényes ISO 9001: 2015 szabványsorozatnak megfelelő vagy azzal
egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító által tanúsított minőségbiztosítási rendszer működtetéséről szóló
tanúsítvánnyal vagy a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéssel és annak működésének dokumentálásával. Az alkalmasságot az
ajánlattevőnek, közös ajánlattétel minden tagjának, az igénybe venni kívánt alvállalkozóknak, továbbá az alkalmasság igazolásában
részt vevő gazdasági szereplőnek az ajánlatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint kell igazolnia. Ajánlatkérő a vizsgált
időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A Kbt. 65. § (6)-(7)
bekezdése alkalmazása esetén felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2)-(3a) bekezdéseinek
megfelelő alkalmazásaira! A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az előírt igazolási
módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A III.1.3) szerinti feltételek és ezek előírt
igazolási módja a minősített AT-ők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képestszigorúbbak
valamennyi alkalmassági feltétel esetén.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Kötbérek (késedelmi, meghiúsulási): a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező szerződéstervezet vonatkozó pontjai szerint. Jótállás
12 hó. Irányadó: Kbt. 135.§ (1) és (5)-(8), Ptk.6:130.§ (1)-(2) bek. Részszámlák: 1 db előlegszámla a szerződéses összeg 30 %-ról, 1 db
végszámla melyből az előlegszámla értéke levonásra kerül. Ajánlatkérő előleg visszafizetési biztosíték nyújtását nem írja elő.
Ajánlattétel, kifizetés, szerződéskötés pénzneme: HUF. További előírások a Közbeszerzési Dokumentációban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/10/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/10/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR informatikai rendszer (www.ekr.gov.hu)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR
visszaigazolást küld. [424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. § (3) bekezdés] Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.)
Korm.rendelet 15. § (2) bekezdésében és a 16. § (1) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 68.§-ára is.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Formai előírások Kbt. 66. § (1) és 68. § (2) bek. alapján: Az ajánlatot elektronikus iratként, cégszerűen aláírt példányban, teljes
terjedelemben, írásvédett (nem szerkeszthető) formátumban kell benyújtani az I.3) pontban megjelölt címre. A dok-k benyújthatók
elektr. űrlap alkalmazásával, vagy – ha az adott dok.-ra a nyilatkozattétel nyelvén elektr. űrlap nem áll rendelkezésre – a papíralapú
dok. egyszerű elektr. másolata formájában. 2. Az ajánlatban a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja szerint (nemleges tartalommal is)
nyilatkozni kell. 3. Az ajánlathoz csatolni kell a cégkiv-ban szereplő képviseleti mód alapján az ajánlatot, ill. annak mellékleteit aláíró
képviselők aláírási címpéldányá(i)nak, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta egyszerű másolati
példányát. 4. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén AT csatolja az el nem bírált vb kérelem egyszerű másolati iratanyagát
. 5. Az ajánlatok szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése a közbesz. dok.-ban foglaltak szerint történik (1. ért. szemp.
pontkiosztás módszere [igen válasz esetén: 10 pont, nem válasz esetén: 0 pont], 2. és 3. ért. szemp. fordított arányosítás módszerével) 6. AK nem követeli meg, valamint nem teszi lehetővé a
nyertes ajánlattevő(k) általi projekttársaság (azaz külön gazdálkodószervezet) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében. 7. AK
időszakos üzleti társulások (konzorciumok) ajánlatát is elfogadja. A közös ajánlattétel egyéb feltételeit a közbesz. dok.-ok tartalmazzák.
9. A Kbt. 66. § (5) bek. alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia. AK az EKR-ben a közbesz. dok.-ok között elektr.
űrlapként hozza létre a felolvasólap mintáját, amelyet AT az elektr. űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni. 10. AK a
közbesz. eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot. 11. Jelen felhívás II.2.7) pontjában
rögzített 6 hónapos teljesítési határidő 180 naptári nap, míg a IV.2.6) pontjában rögzített 1 hónapos ajánlati kötöttség időtartama 30
naptári napnak feleltethető meg. 12. AT a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dok. elkülönített elhelyezésére
az EKR-ben erre szolgáló funkció alkalmazására köteles. 13. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bek.
szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k képviseletére jogosult
gazdasági szereplő az EKR-ben elektr. úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös AT-k képviseletében eljárhat. 14. AK
felhívja AT-ők figyelmét arra, hogy az eljárás során AT-ők joghatályos kommunikációt AK-vel kizárólag elektr. úton, írásban
folytathatnak. Minden ettől eltérő úton történő kommunikációt AK figyelmen kívül hagy. 15. AK rögzíti, hogy az alkalmasság
igazolásához igénybe vett, az AT-őn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó köt.vállalásnak tartalmaznia
kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektr. úton teendő nyilatkozatok megtételekor a szervezet
képviseletében eljárhat. 16. A 424/2017. (XII. 19.) Kr. 6. § (6) bek. alapján az eljárásban csak olyan gazdasági szereplő tehet ajánlatot,
amely regisztrált az EKR-ben. 17. Az ajánlati biztosíték mértéke: 1.000.000 Ft. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlatkérő számlaszáma, melyre a biztosíték az ajánlattételi határidő lejáratáig teljesíthető készpénz átutalási megbízással, vagy átutalással:10300002-10654540-49020035, Igazolása: befizetést/
átutalást igazoló dok.; garancia biztosítás esetén a garancia levél; biztosítási szerződés esetén a kötelezvénnyel. *1
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint. *1 Bankgar. vagy biztosítói kezesi nyilatkozat esetén az elektronikus okirat feleljen meg a Pp. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek: az elektronikus okiraton az okirat kiállítója a minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírását vagy bélyegzőjét helyezte el, és - amennyiben jogszabály úgy rendelkezik - azon időbélyegzőt helyez el - átutalás esetén az utalás tényét igazoló okirat, vagy képernyőmentés. A közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer, vagy összességében rendelkezésre bocsátaniuk.18. Biztosítás: legkésőbb a szerz.köt. időpontjára közlekedésinformatikai rendszerekhez kapcsolódó szolgáltatások végzésére vonatkozó, min. 30 000 000 Ft/év és 5 000 000 Ft/kár értékű szakmai felelősségbizt. Az érvényes és hatályos felelősségbizt. meglétére vonatkozó igazolást (kötvény másolata vagy egyéb megfelelő dok.), melyből megállapítható a tevékenység,
melyre a felelősségbizt. vonatkozik, az éves maximális kifizetés és a káreseményenként való maximális kifizetés mértéke, valamint az,
hogy a felelősségbizt. milyen káreseményekre terjed ki, vagy a felelősségbizt. megkötésére vagy adott esetben módosítására vonatkozó
szándéknyilatkozatot az ajánlathoz csatolni kell. Abban az esetben, amennyiben a nyertes AT a szerz.köt. időpontjáig nem rendelkezik
az előírt felelősségbizt.-sal, azt AK az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben AK a Kbt. 131. § (4) bek alapján a következő legkedvezőbb AT-vel köthet szerződést. A nyertes AT-nek a felelősségbizt. fennállásáról szóló igazolást (kötvényt) legkésőbb
a szerz.köt. –kor kell bemutatnia, az igazolás a szerz. mellékletét képezi. 19. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT nyilatkozatát arra
vonatkozóan, hogy rendelkezik magyar nyelvű, webes felületű bejelentést támogató ServiceDesk rendszerrel, amely elérhetősége 7*24
óra, melyen keresztül a megvalósítás során felmerülő feladatok adminisztrációja és nyomon követése biztosítható. A nyilatkozatnak
tartalmaznia kell az ajánlattételi határidő lejártától számított min. 5 napig érvényes belépési kódot, amellyel AT hozzáférést biztosít AK
részére a ServiceDesk rendszer megfelelőségének ellenőrzése céljából. 20. Az ajánlatban csatolni kell a PTSS rendszer gyártója által
kiállított jogosultsági nyilatkozatot, amely igazolja, hogy AT jogosultságot szerzett a szoftver integrációs és támogatási
szolgáltatásainak nyújtására, valamint a gyártó az AT nyertessége esetén támogatja az AT-t a teljesítés során.
21. A részajánlat tétel kizárásának indoka(i):
Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás vonatkozásában nem teszi lehetővé részajánlatok tételét, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgyaként meghatározott beszerzés nem tartalmaz olyan részfeladatokat, amelyeket a többitől elválaszthatóan lehetne leszállítani, beépíteni és üzembe helyezni a bővítés elvégzése érdekében. A meglévő infrastruktúrába történő beillesztése és a beszerzendő eszközök összehangolása, mint egy komplex rendszerbe történő hatékony integrálása, gazdaságilag és műszakilag teszi indokolttá és célszerűbbé egy szerződés alapján megvalósítani jelen beszerzést.
22. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák