Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/51
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.03.13.
Iktatószám:1656/2019
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Bölcske Község Önkormányzata
Teljesítés helye:7025 Bölcske, Szentháromság tér 4. hrsz.: 573/2, 573/3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Unikorn-Épker Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bölcske Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK16005
Postai cím: Kossuth Lajos út 5
Város: Bölcske
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7025
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baranya István polgármester
Telefon: +36 75535012
E-mail: polghiv@bolcske.hu
Fax: +36 75535012
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bolcske.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bolcske.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Idősek Klubja felújítása”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Idősek Klubja felújítása”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7025 Bölcske, Szentháromság tér 4. hrsz.: 573/2, 573/3
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Energia-megtakarítást eredményező felújítások
- fűtési rendszer teljes felújítása
- Homlokzatok és a padlásfödém hőszigetelése
- Homlokzati nyílászárók cseréje.
2. Állagromlás és avulás miatti felújítások
- Tetőszerkezetek felújítása.
- Padló rétegrendek felújítása
- Belső felületképzések felújítása.
3. Szolgáltatások infrastruktúrájának és a szolgáltatások minőségi javítása
- Irodák átalakítása és felújítása
- Személyzeti öltöző és teakonyha kialakítása
- Mosókonyha kialakítása
- Idősek Klubja vizesblokk átalakítása
4.. Részleges, projektarányos akadálymentesség biztosítása
- AM WC és zuhanyozó kialakítása
- Az Idősek Klubjában az akadálymentes közlekedés biztosítása
- AM parkoló kialakítása közterületen.
5. Udvartéri munkák
- Rámpa, lépcső és térburkolatok készítése
- Rámpa és lépcső felújítása
- Paksi út felőli kerítés (kapuk) felújítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12445 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/24 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Unikorn-Épker Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vasút u. 0690/34 hrsz.
Város: Bölcske
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7025
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 46714904
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45262690-4
További tárgyak:45321000-3
45315000-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7025 Bölcske, Szentháromság tér 4. hrsz.: 573/2, 573/3
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. Energia-megtakarítást eredményező felújítások
- fűtési rendszer teljes felújítása
- Homlokzatok és a padlásfödém hőszigetelése
- Homlokzati nyílászárók cseréje.
2. Állagromlás és avulás miatti felújítások
- Tetőszerkezetek felújítása.
- Padló rétegrendek felújítása
- Belső felületképzések felújítása.
3. Szolgáltatások infrastruktúrájának és a szolgáltatások minőségi javítása
- Irodák átalakítása és felújítása
- Személyzeti öltöző és teakonyha kialakítása
- Mosókonyha kialakítása
- Idősek Klubja vizesblokk átalakítása
4.. Részleges, projektarányos akadálymentesség biztosítása
- AM WC és zuhanyozó kialakítása
- Az Idősek Klubjában az akadálymentes közlekedés biztosítása
- AM parkoló kialakítása közterületen.
5. Udvartéri munkák
- Rámpa, lépcső és térburkolatok készítése
- Rámpa és lépcső felújítása
- Paksi út felőli kerítés (kapuk) felújítása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/04/25 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/01/10 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 52013481
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Unikorn-Épker Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vasút u. 0690/34 hrsz.
Város: Bölcske
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7025
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/11/09 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Pótmunka elrendelése:
Felek a szerződés 14. pontja alapján pótmunkákra vonatkozó megrendelést rögzítenek.
A pótmunkákra vonatkozó műszaki dokumentumok (A műszaki módosulás megnevezése, indokoltsága, Változtatott műszaki dokumentáció, Tételes építési költségvetés a módosuló és megváltozott tételekről) a szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képezik.

2. Teljesítési határidő meghosszabbítása (előre nem látott, felmerült akadály miatt)
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1.
Felek a szerződés 14. pontja alapján pótmunkákra vonatkozó megrendelést rögzítenek.
A pótmunkákra vonatkozó műszaki dokumentumok (A műszaki módosulás megnevezése, indokoltsága, Változtatott műszaki dokumentáció, Tételes építési költségvetés a módosuló és megváltozott tételekről) a szerződésmódosítás 1. számú mellékletét képezik.
2. Akadályközlés:
A szerződés szerinti határidőre a teljesítés nem lehetséges
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 46714904 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 52013481 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben