Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:16620/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Vanyarc Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:V a n ya r c , V e r e s Pá l n é ú t 1 0 . ( 41 hrsz)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mészáros János egyéni vállalkozó
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Vanyarc Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76197211
Postai cím: Veres Pálné Út 54
Város: Vanyarc
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2688
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hrncsjár Mihályné
Telefon: +36 32584015
E-mail: vanyarc@vanyarc.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vanyarc.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szociális étkezde és tálalókonyha felújítása
Hivatkozási szám: EKR000445292018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szociális étkezde és tálalókonyha felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: V a n ya r c , V e r e s Pá l n é ú t 1 0 . ( 41 hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az 1742 m2 alapterületű telken álló, önkormányzati tulajdonban lévő "L" alakú kontyoltnyeregtetős, fa tető-, és födémszerkezetű 191,35 m2 beépített alapterületű, földszintes, részben alápincézett, borított fafödémmel épült szociális konyha és étkező fejlesztése, az étkeztető kapacitásának bővítése.
Az épület burkolatai, hő energetikai kialakítása, a konyha felszereltsége elavult, nincs megoldva az akadálymentesítés.
A meglévő épület oldalhatáron helyezkedik el, 191,35 m2 beépített alapterületen. Az épület földszintes, részben alápincézett, borított fafödémmel épült.
Az épületbe fedett tornácon keresztül lehet bejutni. A 9,34 m2 alapterületű előtérből nyílik a 33,26 m2 alapterületű pihenő, innen a16,52 m2 alapterületű másik pihenő. Az előtérből nyílik továbbá az 1,56 m2 alapterületű és az 1,15 m2 alapterületű WC, a 4,44 m2 alapterületű, a 4,40 m2 alapterületű fürdő, a 17,58 m2 alapterületű étkező és a 11,96 m2 alapterületű melegítő konyha. Az épület délkeleti végében van a 19,30 m2 alapterületű téglaboltozatos pince, felette a 21,56 m2 alapterületű helyiség, ahonnan a padlásra lehet feljutni.
Az átalakítás fő célja a helyben fogyasztók számának növelése, valamint a felújítás-bővítés keretében megoldandó az akadálymentesítés, az épület épületenergetika korszerűsítése, az elöregedett tetőszerkezet cseréje, valamint a gépészeti felújítás. Ennek érdekében az épületet az északkeleti végéhez csatlakozó szárnnyal „U” alakúvá bővítjük, ahol új vizesblokkot és étkező teret alakítunk ki. A melegítő konyhát a jelenlegi étkező területén rendezzük be, a korábbi melegítő konyhaként használt területet az újonnan kialakított étkezővel összenyitva biztosítjuk a 20 fő egyidejű étkeztetését.
Helyiségjegyzék, beépített terület:
0.01 Előtér greslap 7,69 m2
0.02 Mozgáskorlátozott WC greslap 5,30 m2
0.03 Mosdó greslap 2,41 m2
0.04 WC greslap 2,00 m2
0.05 Étkező laminált parketta 31,63 m2
0.06 Melegítő konyha greslap 17,63 m2
0.07 Takarítószer kra greslap 1,56 m2
0.08 Zuhany, WC greslap 4,44 m2
0.09 Hőközpont greslap 4,40 m2
0.10 Közlekedő greslap 10,72 m2
0.11 Pihenő laminált parketta 37,03 m2
0.12 Pihenő laminált parketta 16,52 m2
0.13 Pince lejáró beton padló 5,44 m2
0.14 Padlásfeljáró meglévő padló 21,56 m2
Összesen nettó alapterület 168,33 m2
Fedett tornác: greslap 15,72 m2
Tervezett beépített (bruttó) terület: 240,40 m2
A kivitelezés építési engedély köteles!
További részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumokban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP 4.2.1 - 15

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07647 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szociális étkezde és tálalókonyha felújítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mészáros János egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92729117
Postai cím: Kossuth Út 69
Város: Terény
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2696
Ország: Magyarország
E-mail: mnikica@freemail.hu
Telefon: +36 202600773
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 34458431
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: V a n ya r c , V e r e s Pá l n é ú t 1 0 . ( 41 hrsz)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az 1742 m2 alapterületű telken álló, önkormányzati tulajdonban lévő "L" alakú kontyoltnyeregtetős, fa tető-, és födémszerkezetű 191,35 m2 beépített alapterületű, földszintes, részben alápincézett, borított fafödémmel épült szociális konyha és étkező fejlesztése, az étkeztető kapacitásának bővítése.
Az épület burkolatai, hő energetikai kialakítása, a konyha felszereltsége elavult, nincs megoldva az akadálymentesítés.
A meglévő épület oldalhatáron helyezkedik el, 191,35 m2 beépített alapterületen. Az épület földszintes, részben alápincézett, borított fafödémmel épült.
Az épületbe fedett tornácon keresztül lehet bejutni. A 9,34 m2 alapterületű előtérből nyílik a 33,26 m2 alapterületű pihenő, innen a16,52 m2 alapterületű másik pihenő. Az előtérből nyílik továbbá az 1,56 m2 alapterületű és az 1,15 m2 alapterületű WC, a 4,44 m2 alapterületű, a 4,40 m2 alapterületű fürdő, a 17,58 m2 alapterületű étkező és a 11,96 m2 alapterületű melegítő konyha. Az épület délkeleti végében van a 19,30 m2 alapterületű téglaboltozatos pince, felette a 21,56 m2 alapterületű helyiség, ahonnan a padlásra lehet feljutni.
Az átalakítás fő célja a helyben fogyasztók számának növelése, valamint a felújítás-bővítés keretében megoldandó az akadálymentesítés, az épület épületenergetika korszerűsítése, az elöregedett tetőszerkezet cseréje, valamint a gépészeti felújítás. Ennek érdekében az épületet az északkeleti végéhez csatlakozó szárnnyal „U” alakúvá bővítjük, ahol új vizesblokkot és étkező teret alakítunk ki. A melegítő konyhát a jelenlegi étkező területén rendezzük be, a korábbi melegítő konyhaként használt területet az újonnan kialakított étkezővel összenyitva biztosítjuk a 20 fő egyidejű étkeztetését.
Helyiségjegyzék, beépített terület:
0.01 Előtér greslap 7,69 m2
0.02 Mozgáskorlátozott WC greslap 5,30 m2
0.03 Mosdó greslap 2,41 m2
0.04 WC greslap 2,00 m2
0.05 Étkező laminált parketta 31,63 m2
0.06 Melegítő konyha greslap 17,63 m2
0.07 Takarítószer kra greslap 1,56 m2
0.08 Zuhany, WC greslap 4,44 m2
0.09 Hőközpont greslap 4,40 m2
0.10 Közlekedő greslap 10,72 m2
0.11 Pihenő laminált parketta 37,03 m2
0.12 Pihenő laminált parketta 16,52 m2
0.13 Pince lejáró beton padló 5,44 m2
0.14 Padlásfeljáró meglévő padló 21,56 m2
Összesen nettó alapterület 168,33 m2
Fedett tornác: greslap 15,72 m2
Tervezett beépített (bruttó) terület: 240,40 m2
A kivitelezés építési engedély köteles!
További részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentumokban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 34458431
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mészáros János egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92729117
Postai cím: Kossuth Út 69
Város: Terény
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 2696
Ország: Magyarország
E-mail: mnikica@freemail.hu
Telefon: +36 202600773
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/03/07 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Megrendelő a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának II. 2. 4. pontjában megjelölte, hogy a kivitelezés építési engedély köteles, azonban a 2007. évi CXXVII. az általános forgalmi adóról szóló törvény ide vonatkozó rendelkezése nem került bele a vállalkozási szerződésbe.
A szerződés módosításában a Felek rögzítik, hogy mivel a beruházás építési hatósági engedélyhez kötött, így az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 142.§ (1) bekezdésének b) pontja értelmében a szerződésre a fordított ÁFA szabályok érvényesek. Ennek értelmében a Szerződés teljesítése során kiállításra kerülő számla csak a nettó díjakat tartalmazza, az Áfát Megrendelő vallja be és fizeti meg.
Továbbá módosul a kifizetések ütemezése is: A Vállalkozó a 4.1. pont szerinti ellenérték legfeljebb 30%-ának megfelelő, általános forgalmi adó nélkül 10.337.529.- forint előlegre jogosult.
- A Vállalkozó az ellenérték (a szerződés elszámolható összege) 50 %-ának megfelelő összegű részszámla kibocsátására jogosult, az alábbiak szerint,
- általános forgalmi adó nélkül kivitelezési összeg: 17.229.215.- Ft
A számlákat a Megrendelő nevére és címére kell kiállítani és megküldeni. A Vállalkozó a kivitelezési munkák 100%-os befejezését követően jogosult a fennmaradó vállalkozói díjról végszámlát kibocsátani. A végszámla a Megrendelő által aláírt sikeres átadás-átvételi eljárás során felvett és egyben teljesítési igazolásnak is minősülő átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján nyújtható be.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A vállalkozási szerződés módosítása szükségessé vált, mivel a kivitelezés építési engedély köteles, azonban a 2007. évi CXXVII. az általános forgalmi adóról szóló törvény ide vonatkozó rendelkezése (fordított ÁFA) nem került bele az eredeti a vállalkozási szerződésbe. Ezt a vállalkozási szerződés módosításával rendezi az ajánlatkérő.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 34458431 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 34458431 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben