Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/175
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.11.
Iktatószám:16623/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Makó Város Önkormányzata
Teljesítés helye:6900 Makó, hrsz: 8078.;6900 Makó, hrsz.: 473/4.;6900 Makó, hrsz: 5551, 557, 957, 1320, 5361, 7862, 7208, 7613/5, 5866/6.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Makó Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31250050
Postai cím: Széchenyi Tér 22.
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Juhos Bernadett
Telefon: +36 62511800
E-mail: kozbeszerzes@mako.hu
Fax: +36 62511801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mako.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mako.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-1.2.1-16-CS1-2017-00008 kivitelezési feladatok
Hivatkozási szám: EKR000934992019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A beszerzés tárgya a TOP-1.2.1-16-CS1-2017-00008 projekt keretében egyéb kivitelezési feladatok megvalósítása. A projekt keretében megvalósítandó főbb feladatok az alábbiak:
1. rész: Játszótér építése interaktív elemekkel.
2. rész: Labirintus építése triskell motívumokkal.
3. rész: Szökőkút és stációk építése információs táblákkal.
1. rész: Játszótér építése interaktív elemekkel.
A Makó, Búza u. 1.sz alatt megvalósuló játszótéren a térkővel burkolt felületek mellett (183 m2) Makovecz tematikájú játszóelemek kerülnek telepítésre (mindösszesen 15db). 1 db ivókút is a terv része. Az elemek: dombcsúszda, 3 tornyos mászóvár, hinták, homokozó. 5 db korhadt fa kerül kivágásra, 1 db új kerül telepítésre, továbbá 10db cserje, 220m2 gyepesítés. Kerti bútorok: pad: 9db, hulladékedény: 7db.
A munkálatokat követően gyepesítés szükséges. A gyepesítésre kijelölt területeken a meglévő talajréteget fel kell rotálni, a talaj 0,014t/m2 komposzttal javítandó. A gyepesítés előtt a felszín hengerezését, tömörítését, finom tereprendezését el kell végezni. A fűmag vetése (4 dkg/m2) történhet gépi úton, vagy kézi szórással. A kézi magvetést követően a fűmagot be kell dolgozni a talajba. A telepítésre áprilisban vagy szeptemberben kerüljön sor. A fűmagkeverék legalább 4-5 komponensből álljon: Festuca vaginata 30%, Poa pratensis ssp. Angustifolia 30%, Festuca rubra ssp. Genuina 15%, Lolium perenne 5%, Cynodon dactilon 20%. Kelesztő öntözés: 10-15 mm.
Faültetés: A területen csakis előnevelt, minimum kétszer iskolázott (2xi), lombos fa ültethető el. A faültetés 1x1x1m-es ültetőgödörbe történhet. Minden elültetendő fát 3 karóval ellátva szükséges rögzíteni. Az ültetés optimális ideje a tavasz vagy az ősz. A telepítendő növények minősége minden esetben I. osztályú legyen. A növényanyag feleljen meg az MSZ-20210/1,-5-82, MSZ-12170-86, MSZ 20208-1-8-1975-1982, MSZ-12172-86. szabványok vonatkozó előírásainak.
2. rész: Labirintus építése triskell motívumokkal.
A építési területen egy triskell jel kialakítása alaprajzi értelemben. A 60cm, illetve 80cm széles egymásba fűződő sávok gyalogutakat és kiemelt növényágyásokat jelölnek ki, tereprendezés 454m3. . A tervezett növény a Hypericum x moserianum -francia orbáncfű. A kiemelt növényágyakra telepített Lonicera nitida Maigrün - mirtuszlonc, 80cm-ként telepítendő, mindösszesen 650db. A növényágyak beton „papucsba” ágyazott fagyálló csengő hangú bontott, Dél-Alföldi tégla, fagyálló habarcsba rakva, felső elemsor 5%-os ferde síkkal épül 36m3 mennyiségben. A tégla külső felülete impregnáló felületképzést kap. A kiemelt területre ültetőközeg-talajkeverék kerül. A labirintus meghatározott pontjain 36db információs tábla kerül elhelyezésre, melyek a kiemelt ágyásban kapnak helyet, beton papucsba ágyazott korrózióálló acélszerkezetként, 5*5cm-es zártszelvény lábakon. A tartalmat megvilágító kültéri díszvilágítás a közvilágítással együtt vezérelt. A falazott szerkezetbe, a gyalogutat megvilágítva 72db, váltósoros díszvilágítás kerül elhelyezésre.
3. rész: Szökőkút és stációk építése információs táblákkal.
Szökőkút és stációk: Igazgyöngyök útjára asszociáló köztéri szökőkút megépítése, kerámia jellegű képzőművészeti alkotás, 95/15/210cm méret. A burkoló elemeket a tervező és/vagy a gyártó által megadott rendszerben és fugaszélességekkel, kiemelt vagy süllyesztett szegélyek közé kell lerakni. Az elemeket szükség esetén gépi vágóeszközzel kell méretre vágni. A fugákat az ágyazó homokkal kell feltölteni besöpréssel, majd a végén kézi vibrohengeres vibrálással. A felesleges homokot a felületről el kell távolítani. A szegélyalapok kivitelezésénél előírás hiányában- a következő minimális méreteket kell betartani: vastagság a szegélykő alatt: 10 cm, szélesség a külső oldalon: 10 cm.
A részletes műszaki információkat, paramétereket mindhárom rész tekintetében a műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 1. - Játszótér építése interaktív elemekkel
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6900 Makó, hrsz: 8078.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Makó, Búza u. 1.sz alatt megvalósuló játszótéren a térkővel burkolt felületek mellett (183m2) Makovecz tematikájú játszóelemek kerülnek telepítésre (mindösszesen 15db). 1 db ivókút is a terv része. Az elemek: dombcsúszda, 3 tornyos mászóvár, hinták, homokozó. 5 db korhadt fa kerül kivágásra, 1 db új kerül telepítésre, továbbá 10db cserje, 220m2 gyepesítés. Kerti bútorok: pad: 9db, hulladékedény: 7db.
Gyepesítés: A munkálatokat követően gyepesítés szükséges,. A gyepesítésre kijelölt területeken a meglévő talajréteget fel kell rotálni, a talaj 0,014t/m2 komposzttal javítandó. A gyepesítés előtt a felszín hengerezését, tömörítését, finom tereprendezését el kell végezni. A fűmag vetése (4 dkg/m2) történhet gépi úton, vagy kézi szórással. A kézi magvetést követően a fűmagot be kell dolgozni a talajba. A telepítésre áprilisban vagy szeptemberben kerüljön sor. A fűmagkeverék legalább 4-5 komponensből álljon: Festuca vaginata 30%, Poa pratensis ssp. Angustifolia 30%, Festuca rubra ssp. Genuina 15%, Lolium perenne 5%, Cynodon dactilon 20%. Kelesztő öntözés: 10-15 mm.
Faültetés: A területen csakis előnevelt, minimum kétszer iskolázott (2xi), lombos fa ültethető el. A faültetés 1x1x1m-es ültetőgödörbe történhet. Minden elültetendő fát 3 karóval ellátva szükséges rögzíteni. Az ültetés optimális ideje a tavasz vagy az ősz. A telepítendő növények minősége minden esetben I. osztályú legyen. A növényanyag feleljen meg az MSZ-20210/1,-5-82, MSZ-12170-86, MSZ 20208-1-8-1975-1982, MSZ-12172-86. szabványok vonatkozó előírásainak.
Burkolatok: A burkoló elemeket a tervező és/vagy a gyártó által megadott rendszerben és fugaszélességekkel, kiemelt vagy süllyesztett szegélyek közé kell lerakni. Az elemeket szükség esetén gépi vágóeszközzel kell méretre vágni. A fugákat az ágyazó homokkal kell feltölteni besöpréssel, majd a végén kézi vibrohengeres vibrálással. A felesleges homokot a felületről el kell távolítani. A szegélyalapok kivitelezésénél a következő minimális méreteket kell betartani: vastagság a szegélykő alatt: 10 cm, szélesség a külső oldalon: 10 cm.
A részletes műszaki információkat, paramétereket a műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. M/1. pontban bemutatott szakember alkalmasság tekintetében előírt szakmai tapasztalatát meghaladó többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap)  15
2 3. Jótállás a kötelező 36 hónapot meghaladóan (0-24 hónap)  10
3 4. Porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik (igen/nem)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1.Nettó ajánlati ár össz. tartalékkeret nélkül(Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-16-CS1-2017-00008
II.2.9) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 0-100.
Módszer: 1. részszempont (ár) fordított arányosítás, 2. résszempont (M/1. szakember többlettapasztalata) egyenes arányosítás, 3. részszempont (többlet jótállás): egyenes arányosítás, 4. résszempont: közvetlen pontkiosztás Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő a 2. és 3. részszempont esetében csak egész hónapot vesz figyelembe.

II.2.1)
Elnevezés: 2. - Labirintus építése triskell motívumokkal
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6900 Makó, hrsz.: 473/4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési területen egy triskell jel kialakítása alaprajzi értelemben. A 60cm, illetve 80cm széles egymásba fűződő sávok gyalogutakat és kiemelt növényágyásokat jelölnek ki, tereprendezés 454m3. A tervezett növény a Hypericum x moserianum -francia orbáncfű. A kiemelt növényágyakra telepített Lonicera nitida Maigrün - mirtuszlonc, 80cm-ként telepítendő, mindösszesen 650db. A növényágyak beton „papucsba” ágyazott fagyálló csengő hangú bontott, Dél-Alföldi tégla, fagyálló habarcsba rakva, felső elemsor 5%-os ferde síkkal épül 36m3 mennyiségben. A tégla külső felülete impregnáló felületképzést kap. A kiemelt területre ültetőközeg-talajkeverék kerül. A labirintus meghatározott pontjain 36db információs tábla kerül elhelyezésre, melyek a kiemelt ágyásban kapnak helyet, beton papucsba ágyazott korrózióálló acélszerkezetként, 5*5cm-es zártszelvény lábakon. A tartalmat megvilágító kültéri díszvilágítás a közvilágítással együtt vezérelt. A falazott szerkezetbe, a gyalogutat megvilágítva 72db, váltósoros díszvilágítás kerül elhelyezésre.
A részletes műszaki információkat, paramétereket a műszaki dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. M/1. pontban bemutatott szakember alkalmasság tekintetében előírt szakmai tapasztalatát meghaladó többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap)  15
2 3. Jótállás (kötelező 36 hónapot meghaladóan vállalt) időtartama (0-24 hónap)  10
3 4. Porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik (igen/nem)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1.Nettó ajánlati ár össz. tartalékkeret nélkül(Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-16-CS1-2017-00008
II.2.9) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 0-100.
Módszer: 1. részszempont (ár) fordított arányosítás, 2. résszempont (M/1. szakember többlettapasztalata) egyenes arányosítás, 3. részszempont (többlet jótállás): egyenes arányosítás, 4. résszempont: közvetlen pontkiosztás Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő a 2. és 3. részszempont esetében csak egész hónapot vesz figyelembe.

II.2.1)
Elnevezés: 3. - Szökőkút és stációk építése információs táblá
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6900 Makó, hrsz: 5551, 557, 957, 1320, 5361, 7862, 7208, 7613/5, 5866/6.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Igazgyöngyök útjára asszociáló köztéri szökőkút megépítése, kerámia jellegű képzőművészeti alkotás, 95/15/210cm méret. A burkoló elemeket a tervező és/vagy a gyártó által megadott rendszerben és fugaszélességekkel, kiemelt vagy süllyesztett szegélyek közé kell lerakni. Az elemeket szükség esetén gépi vágóeszközzel kell méretre vágni. A fugákat az ágyazó homokkal kell feltölteni besöpréssel, majd a végén kézi vibrohengeres vibrálással. A felesleges homokot a felületről el kell távolítani. A szegélyalapok kivitelezésénél előírás hiányában- a következő minimális méreteket kell betartani: vastagság a szegélykő alatt: 10 cm; szélesség a külső oldalon: 10 cm.
ALKALMAZOTT ANYAGOK MŰSZAKI JELLEMZŐI
A. ALAPOZÁS
• ÁGYAZAT
Az alapozás helyén kiszedett humuszréteg alatt a síkba hozott altalajt 95%-ra tömöríteni szükséges. A 15cm vastagságú mosott d=32-64mm kavicsréteg terítése és tömörítése után szükség esetén zsaluzás, majd az oszlopot fogadó acél armatúra elhelyezése, majd az oszlop pozícióba állítása, legvégül betonozás történik.
• CSÖMÖSZÖLT BETON
Legalább C30/37 szilárdságú XC4 környezeti kitéti osztályú monolit csömöszölt beton földzsalu, vagy laza talaj esetén építőlemez zsalu közé helyszínen öntve, rendezett terepszinttől min. 80 cm mélységű alsó síkkal.
• ACÉL ARMATÚRA
Legalább B500 minőségű d=10mm-es betonacél armatúra az alaptest(zsalu) síkjaitól 5cm-re eltartva (betontakarás).
B. FELMENŐ SZERKEZET
• ACÉL ZSALUZAT
Többször felhasználható, alaktartó acél zsaluzat készítése, mely egyaránt alkalmas a jobb és baloldali oszlopok kiöntéséhez. A zsaluzat belső felületén hegesztési, vagy egyéb hibák nem megengedhetőek. Zsaluzatleválasztó olaj alkalmazása szükséges.
• SZÁLERŐSÍTETT FAGYÁLLÓ LÁTSZÓBETON
Üzemben előregyártott, SB4 minőségű látszóbeton felület képzése, fehér cement (pl: Holcim, vagy CRH) használatával, OH0-4 homok adalékanyaggal PE szálerősítéssel.
• ACÉL ARMATÚRA
Legalább B500 minőségű d=8mm-es betonacél armatúra az oszlop felületétől 5cm betontakarással, alaptesti armatúrához hegesztett kapcsolattal rögzítve.
C. RÖGZÍTŐ SZERKEZET
• FIX ACÉL FÜL
Rozsdamentes acél rögzítőfül, a beton tartóoszlop acél magjához hegesztett rögzítéssel kapcsolva.
• RÖGZÍTÉS MÓDJA
Az információs tábla és rögzítő fül kapcsolata csavarozott kapcsolat, mely speciális lopásbiztos csavar fejjel kerüljön kialakításra.
D. TÁBLA
• KOMPOZIT VANDÁLBIZTOS TÁBLA
Cementkötésű szálerősített speciális homlokzatburkoló lemez. (pl EQUITONE pictura) Gravírozott/öntött felületképzéssel, UV védő és anti-graffiti bevonattal.
• FELIRATOZÁS
A táblán megjelentő gravírozott feliraton túl a helyszíni információkat tartalmazó felületre kültéri, UV és időjárásálló, vandálbiztos fóliázott felületen megjelenő információk találhatóak mellékelt részletterv szerinti kivitelben.
Touch-infó tábla 7db:
Jelen tervezett köztéri építmény funkciója szerint információs tábla, mely 95/15/210 cm befoglaló méretekkel rendelkezik.
Részletes műszaki információk a műszaki dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. M/1. pontban bemutatott szakember alkalmasság tekintetében előírt szakmai tapasztalatát meghaladó többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap)  15
2 3. Jótállás (kötelező 36 hónapot meghaladóan vállalt) időtartama (0-24 hónap)  10
3 4. Porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik (igen/nem)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1.Nettó ajánlati ár össz. tartalékkeret nélkül(Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-16-CS1-2017-00008
II.2.9) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 0-100.
Módszer: 1. részszempont (ár) fordított arányosítás, 2. résszempont (M/1. szakember többlettapasztalata) egyenes arányosítás, 3. részszempont (többlet jótállás): egyenes arányosítás, 4. résszempont: közvetlen pontkiosztás Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Ajánlatkérő a 2. és 3. részszempont esetében csak egész hónapot vesz figyelembe.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: 1. - Játszótér építése interaktív elemekkel
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74763555
Postai cím: Návay Lajos Tér 5-7
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18458635206

Hivatalos név: M-COLOR 2009 Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42682460
Postai cím: Csanád vezér Tér 7.
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14941209206

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: 2. - Labirintus építése triskell motívumokkal
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74763555
Postai cím: Návay Lajos Tér 5-7
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18458635206

Hivatalos név: M-COLOR 2009 Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42682460
Postai cím: Csanád vezér Tér 7.
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14941209206

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: 3. - Szökőkút és stációk építése információs táblá
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Makói Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74763555
Postai cím: Návay Lajos Tér 5-7
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18458635206

Hivatalos név: M-COLOR 2009 Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42682460
Postai cím: Csanád vezér Tér 7.
Város: Makó
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14941209206

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/23 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/29 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges