Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/175
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.11.
Iktatószám:16645/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Taksony Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:2335 Taksony, Széchenyi István utca 0+062,7-0+962 kmsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Sziget-Szilárd Út és Közműépítő Ipari és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Taksony Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14027143
Postai cím: Fő Út 85
Város: Taksony
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2335
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Micheller Anita
Telefon: +36 203306355
E-mail: Micheller.Anita@taksony.hu
Fax: +36 24520770
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.taksony.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Széchenyi István utca fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000083072019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A Széchenyi István utca fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: 2335 Taksony, Széchenyi István utca 0+062,7-0+962 kmsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási (kivitelezési) szerződés keretében a Széchenyi István utca fejlesztése, a 0+062,7-0+962 kmsz burkolat rekonstrukciós munkái.
A 0+062,7 – 0+475 km. sz. között:
• kopóréteg marása, kb. 60 mm vastagságban,
• megmaradó kötőréteg előkészítése,
• 50 mm AC16 kötő (mNM) építése,
• 40 mm AC11 kopó építése;
A 0+475 – 0+965 km. sz. között:
• kopóréteg marása, kb. 50 mm vastagságban,
• megmaradó kötőréteg előkészítése,
• 75 mm AC16 kötő (mNM) építése,
• 40 mm AC11 kopó építése.
Az eljárás eredményeképpen kötendő kivitelezési szerződés alapján megvalósuló építési beruházás nem építési hatósági engedélyköteles munka.
Részletes információk a műszaki leírásban és a műszaki dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
08050 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: A Széchenyi István utca fejlesztése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/31 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Sziget-Szilárd Út és Közműépítő Ipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47874312
Postai cím: Vörösmarty Utca 2434/1
Város: Dunavarsány
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2336
Ország: Magyarország
E-mail: ut@szigetszilardkft.hu
Telefon: +36 205523086
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 123193534
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: 2335 Taksony, Széchenyi István utca 0+062,7-0+962 kmsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási (kivitelezési) szerződés keretében a Széchenyi István utca fejlesztése, a 0+062,7-0+962 kmsz burkolat rekonstrukciós munkái.
A 0+062,7 – 0+475 km. sz. között:
• kopóréteg marása, kb. 60 mm vastagságban,
• megmaradó kötőréteg előkészítése,
• 50 mm AC16 kötő (mNM) építése,
• 40 mm AC11 kopó építése;
A 0+475 – 0+965 km. sz. között:
• kopóréteg marása, kb. 50 mm vastagságban,
• megmaradó kötőréteg előkészítése,
• 75 mm AC16 kötő (mNM) építése,
• 40 mm AC11 kopó építése.
Az eljárás eredményeképpen kötendő kivitelezési szerződés alapján megvalósuló építési beruházás nem építési hatósági engedélyköteles munka.
Részletes információk a műszaki leírásban és a műszaki dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 123193534
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Sziget-Szilárd Út és Közműépítő Ipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47874312
Postai cím: Vörösmarty Utca 2434/1
Város: Dunavarsány
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2336
Ország: Magyarország
E-mail: ut@szigetszilardkft.hu
Telefon: +36 205523086
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Előzmények
1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) III. része alapján nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le „A Széchenyi István utca fejlesztése” elnevezéssel (EKR000083072019).
2. Az eljárás során nem lehetett részajánlatot tenni.
3. Az eljárás nyertese Vállalkozó lett, akivel Megrendelő – a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően – kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződést kötött 2019. május 31. napján. A szerződés hatálybalépésének napja: 2019. május 31.
4. Felek a létrejött szerződést - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül - a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont alapján módosítják, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények teszik szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és a módosítás nem eredményez ellenérték növekedést.

2. A módosítás tartalma
1. A szerződés 5.1. pontja az alábbi teljesítési határidőt rögzítette:
„Szerződő felek jelen szerződés teljesítési határidejét az alábbiak szerint állapítják meg: a szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónap.”
2. Felek megállapodnak, hogy a szerződés 5.1. pontjában rögzítettek helyébe a következő lép:
„Szerződő felek jelen szerződés teljesítési határidejét az alábbiak szerint állapítják meg: 2019. szeptember 15.”
3. A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése
1. Az eredeti szerződés 5.4. pontja az alábbiakat rögzíti:
„Minden, a jelen szerződés teljesítését akadályozó, el nem hárítható külső körülmény (vis maior) a befejezési határidő módosítását vonhatja maga után, kivéve, ha bármilyen munkaszervezési (több munkavállaló alkalmazása, munkaszervezés megváltoztatása, stb.) eljárással megoldható lett volna a határidő betartása. A határidő módosulásához az ok (és annak fennállásának időtartama) építési naplóba való bejegyzése és a Megrendelő műszaki ellenőrének jóváhagyása szükséges. Vállalkozó kijelenti, hogy a rendelkezésére álló teljesítési időszak – figyelembe véve az évszakokkal kapcsolatban felmerülő munkavégzést általában akadályozó körülményeket is – elégséges a szerződés határidőben történő hiány- és hibamentes teljesítésére.”
2. Az eredeti szerződés 5.5. pontja az alábbiakat rögzíti:
„Nem eredményezheti a teljesítési határidő módosulását az elhárítható, illetve a Vállalkozó által kellő gondossággal előre látható okok miatt bekövetkezett késedelem.”
3. Fentiek szem előtt tartása mellett a Vállalkozó munkavégzését a szerződés teljesítésének időszakában felmerült, előre nem látható, alábbi (vis maior) tényezők akadályozták.
4. A teljes hosszon kialakítandó vízelvezetési munkákhoz szükséges anyagok a Vállalkozó által a szerződés megkötését követően, június 3-án megrendelésre kerültek, de azok szállítási ideje az eredetileg tervezett és a gyártó által előre jelzett 2-3 hét helyett 9 hét lett.
5. A teljesítési határidő fentiek miatti módosítása nem tekintendő a szerződés 5.5. pontja szerinti elhárítható, illetve a Vállalkozó által kellő gondossággal előre látható oknak, tekintettel arra, hogy Vállalkozó jóhiszeműen bízott a megrendelt és visszaigazolt anyagok időben történő szállításában.
6. Továbbá az anyagok hiánya miatt egyéb munkaszervezési (több munkavállaló alkalmazása, munkaszervezés megváltoztatása, stb.) eljárással sem oldható meg az eredeti teljesítési határidő betartása.
Felek rögzítik, hogy az eredeti szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.
Jelen szerződésmódosítás az aláírásának napján lép hatályba.
Felek a szerződésmódosítást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után, helybenhagyólag aláírják.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 2. Az eredeti szerződés 5.5. pontja az alábbiakat rögzíti:
„Nem eredményezheti a teljesítési határidő módosulását az elhárítható, illetve a Vállalkozó által kellő gondossággal előre látható okok miatt bekövetkezett késedelem.”
3. Fentiek szem előtt tartása mellett a Vállalkozó munkavégzését a szerződés teljesítésének időszakában felmerült, előre nem látható, alábbi (vis maior) tényezők akadályozták.
4. A teljes hosszon kialakítandó vízelvezetési munkákhoz szükséges anyagok a Vállalkozó által a szerződés megkötését követően, június 3-án megrendelésre kerültek, de azok szállítási ideje az eredetileg tervezett és a gyártó által előre jelzett 2-3 hét helyett 9 hét lett.
5. A teljesítési határidő fentiek miatti módosítása nem tekintendő a szerződés 5.5. pontja szerinti elhárítható, illetve a Vállalkozó által kellő gondossággal előre látható oknak, tekintettel arra, hogy Vállalkozó jóhiszeműen bízott a megrendelt és visszaigazolt anyagok időben történő szállításában.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 123193534 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 123193534 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Előzmények
1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) III. része alapján nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le „A Széchenyi István utca fejlesztése” elnevezéssel (EKR000083072019).
2. Az eljárás során nem lehetett részajánlatot tenni.
3. Az eljárás nyertese Vállalkozó lett, akivel Megrendelő – a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően – kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződést kötött 2019. május 31. napján. A szerződés hatálybalépésének napja: 2019. május 31.
4. Felek a létrejött szerződést - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül - a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont alapján módosítják, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények teszik szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és a módosítás nem eredményez ellenérték növekedést.
A módosítás tartalma
1. A szerződés 5.1. pontja az alábbi teljesítési határidőt rögzítette:
„Szerződő felek jelen szerződés teljesítési határidejét az alábbiak szerint állapítják meg: a szerződés hatálybalépésétől számított 3 hónap.”
2. Felek megállapodnak, hogy a szerződés 5.1. pontjában rögzítettek helyébe a következő lép:
„Szerződő felek jelen szerződés teljesítési határidejét az alábbiak szerint állapítják meg: 2019. szeptember 15.”
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben