Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/177
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.13.
Iktatószám:16646/2019
CPV Kód:60120000-5
Ajánlatkérő:Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Teljesítés helye:HU1, HU2, HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:6x6 Taxi Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosítószám: AK05276
Postai cím: Kunigunda útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzés
Telefon: +36 13533200
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mtva.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére taxi jellegű személyszállításhoz kapcsolódó fuvarszervezési szolgáltatás nyújtása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:60120000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére taxi jellegű személyszállításhoz kapcsolódó fuvarszervezési szolgáltatás nyújtása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:60120000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére 2019. augusztus 21. napjáig tartó határozott időtartamra taxi jellegű személyszállításaihoz kapcsolódó fuvarszervezési szolgáltatás biztosítása napi 24 órás folyamatos rendelkezésre állással, vállalkozási keretszerződés keretében.
A személyszállítási igények jellemzően Budapest területén és a főváros közigazgatási határától számított 50 km-es körzetben merülnek fel, esetenként azonban előállhat ennél távolabbi, vidéki utazásokra való igény.
A keretszerződés összege bruttó 500.000.000 Ft
A szolgáltatás teljesítésének időtartama a szerződés megkötésétől 2019. augusztus 21. napjáig tartó határozott időtartam, de legfeljebb a keretösszeg kimerüléséig tartó határozott időtartam, amelyik esemény hamarabb bekövetkezik.
A szolgáltatással kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 30 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 064 - 120844

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1. Rész száma: Elnevezés: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS - A MÉDIASZOLGÁLTATÁS-TÁMOGATÓ ÉS VAGYONKEZELŐ ALAP RÉSZÉRE TAXI JELLEGŰ SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FUVARSZERVEZÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSA TÁRGYBAN
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/03/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: 6x6 Taxi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kondorosi út 2/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
E-mail: richter.csaba@6x6taxi.hu
Telefon: +36 12355441
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12355404
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 500000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A V.4.2) pontban kiegészítéseként Ajánlatkérő közli, hogy a beszerzés végleges összértékeként a szerződés keretösszege került feltüntetésre azzal, hogy a szolgáltatáshoz kapcsolódó számlázás jellegéből következően csak bruttó összeg megjelölése lehetséges, ezért a megjelölt összeg nem nettó érték.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:60120000-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területe
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap részére 2019. december 21. napjáig tartó határozott időtartamra taxi jellegű személyszállításaihoz kapcsolódó fuvarszervezési szolgáltatás biztosítása napi 24 órás folyamatos rendelkezésre állással, vállalkozási keretszerződés keretében.
A személyszállítási igények jellemzően Budapest területén és a főváros közigazgatási határától számított 50 km-es körzetben merülnek fel, esetenként azonban előállhat ennél távolabbi, vidéki utazásokra való igény.
A keretszerződés összege nettó 549.500.000 Ft
A szolgáltatás teljesítésének időtartama a szerződés megkötésétől 2019. december 21. napjáig, illetve az azonos tárgyban lefolytatandó új közbeszerzési eljárás eredményeképp kötött szerződés hatályba lépésének napjáig tartó határozott időtartam. A szolgáltatással kapcsolatos részletes elvárásokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/03/22 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/21 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 549500000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: 6x6 Taxi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kondorosi út 2/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1116
Ország: HU
E-mail: richter.csaba@6x6taxi.hu
Telefon: +36 12355441
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12355404
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek a Szerz.t 3 alkalommal közös megegyezéssel módosították.
Az 1.számú módosításra 2018.06.12. napján került sor, figyelemmel arra,hogy a szerz. tárgyát képező szolg.ra irányadó a személytaxival végzett személyszállítási szolg. és a személytaxi szolg.t közvetítő és szervező szolgálat működésének feltételeiről, a taxi-állomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról 31/2013.(IV. 18.)Főv.Kgy. rend. az annak módosításáról szóló 14/2018 (V. 14.)Főv.Kgy. rend.tel módosításra került. A módosítás értelmében a rend.ben foglalt egységdíjak - rögzített hatósági árként - módosultak, amely módosítások a szerz.ben foglalt díjtételek módosítását is kötelezővé tették, tekintettel arra, hogy hatósági árakként kerültek meghatározásra. A módosítás ugyanakkor nem vonta maga után a keretösszeg módosulását, az változatlan maradt. A szerz. második számú módosítására 2018.07.18. napján került sor, amely módosítással Felek a szerz. személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezéseit módosították arra tekintettel, hogy 2018.05.25. napjától kezdődően kötelezően alkalmazandóvá vált az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, valamint a 95/46EK rend. hatályon kívül helyezéséről(általános adatvédelmi rend.)szóló 2016/679rend.e, amelynek 28.cikkére tekintettel a Felek kötelesek szerz.ben rendelkezni a Megrendelő által a Keretszerz. teljesítése érdekében Vállalkozó részére átadott vagy a jövőben átadni kívánt személyes adatok kezelésének és Vállalkozó általi feldolgozásának feltételeiről. A szerz. harmadik számú módosítására 2019.03.18.napján került sor, amely módosítással a szerz. időbeli hatálya a szerz.kötéstől számított 24(huszonnégy) hónap,- a szerz.18.1.pontjára figyelemmel - 5(öt)hónapos időtartammal meghosszabbításra került. Erre tekintettel Megrendelő a szerz. időtartamát 2019.08.21. napjáig meghosszabbította.A Felek a közöttük létrejött szerz.t egyező akarattal az alábbiak szerint módosítják.Eredeti szerződés 2.1. pontjának szövegrésze: 2.1.A szolgáltatás megnevezése:A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkeze-lő Alap részére 24(huszonnégy)havi időszakra taxi jellegű személyszállításihoz kapcsolódó fuvarszervezési szolgáltatás biztosítása napi 24(huszonnégy)órás folyamatos rendelkezésre állással.A személyszállítási igények jellemzően Budapest területén és a főváros közigazgatási határától számított 50 km-es körzetben merülnek fel, esetenként azonban előállhat ennél távolabbi, vidéki utazásokra való igény, a szerződés teljes időszaka alatt legfeljebb nettó 500.000.000,- Ft, azaz net-tó Ötszázmillió forint keretösszeg erejéig, vállalkozási keretszerződés keretében.A szerződés 2.1. pontjának módosított szövegrésze:2.1.A szolgáltatás megnevezése:A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkeze-lő Alap részére a 3.3.pontban megjelölt idő-tartamon belül taxi jellegű személyszállításai-hoz kapcsolódó fuvarszervezési szolgáltatás biztosítása napi 24 (huszonnégy) órás folyamatos rendelkezésre állással.A személyszállítási igények jellemzően Budapest területén és a főváros közigazgatási határától számított 50 km-es körzetben merülnek fel, esetenként azonban előállhat ennél távolabbi, vidéki utazásokra való igény, a szerződés teljes időszaka alatt legfeljebb nettó 549.500.000,- Ft,azaz nettó Ötszáznegyvenkilencmillióötszázezer forint keretösszeg erejéig, vállalkozási keretszerződés keretében.Eredeti szerz. 3.3.pontjának szövegrésze: 3.3.A szerz. időtartama:A szerződés megkötésétől 2019.08.21. napjáig tartó határozott időtartam.A szerződés 3.3. pontjának módosított szövegrésze:3.3.A szerződés időtartama:A szerződés megkötésétől 2019.12.21. napjáig, illetve az azonos tárgyban lefolytatandó új közbeszerzési eljárás eredményeképp kötött szerződés hatályba lépésének napjáig tartó határozott időtartam. Egyebekben a Felek között létrejött szerz. nem módosul.A szerz.módosítás aláírása: 16/08/2019.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Jelen szerződésmódosításra arra figyelemmel kerül sor, hogy a keretösszeg módosítása a Kbt. 141. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételek a jelen szerződésmódosítás vonatkozásában teljesülnek, figyelemmel arra, hogy az időtartam meghosszabbításával a Szerződés szerinti ellenszolgáltatás teljes összege (mértéke) kevesebb, mint 10% összegben változik meg, illetve a növekedés nem éri el az uniós értékhatárt.
Továbbá a Kbt. 141. § (6) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülnek a szerződés idő-tartamának módosítása kapcsán, figyelemmel arra, hogy a módosítás nem minősül lényeges módosításnak az egész időtartamhoz képest és a keretösszeg még nem merült ki, ilyenként a felek között létrejött Vállalkozási Szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 500000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 549500000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben