Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:16668/2019
CPV Kód:38510000-3
Ajánlatkérő:Semmelweis Egyetem
Teljesítés helye:Semmelweis Egyetem, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65859157
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czap Krisztina
Telefon: +36 12109610
E-mail: czap.krisztina@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.semmelweis.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: központi költségvetési szerv
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Leica DM6B fejlesztése lézer mikrodisszekcióval
Hivatkozási szám: EKR000692092019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38510000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 db Leica DM6B fejlesztése lézer mikrodisszekciós egységgel, mely által az Egyetem tulajdonában lévő felsőállású kutató fluoreszcens mikroszkóppal lézermikrodisszekciós mikroszkóppá fejleszthető.
Maga a mikroszkóp egy motorizált-automatizált rendszer, kamerával, objektívekkel felszerelve, mely jelentős alapot képez a lézermikrodisszekciós egység fogadására.
Technikai szempontból az alábbi elvárásoknak kell megfelelnie a kutatói potenciállal bíró berendezésnek:
- A mikrodisszekciós egység legyen kompatibilis a már meglévő Leica DM6B mikroszkóppal, legyen alkalmas azzal összhangban automata módon működni, a szoftver teljes összhangban vezérelje a mikroszkópot és a lézermikrodisszekciós egységet.
- Minta kivágásának kijelölése legyen lehetséges több látómezőnyi területen.
- Érintkezés és szennyeződésmentes mintagyűjtés.
- Minta mozgatása nélküli vágása a lézernyaláb mozgatásával a minél nagyobb precizitás érdekében
- Fluoreszcens módban történő mikrodisszekció
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 38989000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Leica DM6B fejlesztése lézer mikrodisszekcióval
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38510000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Semmelweis Egyetem, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet, 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db Leica DM6B fejlesztése lézer mikrodisszekciós egységgel a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet részére.
A nyertes ajánlattevő feladata a rendszer üzembe helyezése és oktatása kapcsán az alábbiak:
- a rendszer upgrade-je;
- a rendszer upgrade-jét követő beüzemelése;
- a rendszer használatának oktatása legalább 2 fő részére, 2 nap időtartamban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Maga a mikroszkóp egy motorizált-automatizált rendszer, kamerával, objektívekkel felszerelve, mely jelentős alapot képez a lézermikrodisszekciós egység fogadására. A piacon lévő lézermikrodisszekciós rendszerek közül felsőállású mikroszkóp alapú megoldás csak a Leica Microsystems kínálatában található, mely a Semmelweis Egyetem kutatási szempontjai mentén több jelentős egyedi megoldást sorakoztat fel.
Lézermikrodisszekció során lézert használunk specifikus mikroszkópikus területek szövetből történő kivágásához. Hogy milyen módszerrel továbbítjuk, gyűjtjük be a kivágott mintarészletet, az befolyásolja, meghatározza a végeredmény minőségét. Az említett eszköz csak a gravitációt használja mintagyűjtés során, ez kizárólag csak felsőállású mikroszkóppal lehetséges, hiszen egy fordított állású rendszernél a mintát csak érintkezéssel vagy a gravitáció ellen dolgozva felfelé kilőve lehet begyűjteni.
Az érintkezés és szennyeződésmentes mintagyűjtés kritikus a további analízisek szempontjából, a minták további molekuláris vizsgálata téves eredményre vezethet, ha szennyeződés kerül a mikrodisszekció során a mintába. Illetve további jelentős szempont, hogy a gravitációs mintagyűjtés során a kivágandó terület mérete, formája nem limitált.
A piackutatás során nyilvánvalóvá vált, hogy a rendszerek a minta kivágására a tárgyasztalt mozgatják és a lézer fix pozícióban áll, a felsőállású rendszer esetében a minta mozdulatlan, a lézernyaláb mozog és vág a kijelölt vonal mentén. Ennek a napi rutin munkavégzés során van igen nagy jelentősége több szempontból is, pl. olyan minták esetén, melyek folyadékban vannak, a vágás során a minta nem mozog, így nem mozdulnak el, vagy nem kerülnek a lézer útjába olyan területek vagy a mintában úszó részek, melyek az eredményt is befolyásolják.
A mozdulatlan minta vágása fixált minták esetében is nagyságrendekkel precízebb és eredményesebb. Médiumba vagy pufferbe történő mintagyűjtés is lehetséges a felsőállású mikroszkóppal így a kivágott terület élősejtes minták esetében vagy lépésben érintkezésmentesen továbbtenyészthető.
A vágás a felsőállású rendszeren valós időben történhet, ez vastagabb, nehezen vágható minták esetében különösen előnyös, nem szükséges előbb megadni az ablálandó területet, majd várni, hogy a mikroszkóp tárgyasztala oda mozogjon, hanem a látómezőn belül, az egérrel bárhova kattintva azonnal elvégezhető a lézeres vágás. A kutatásaink során a folyamat dokumentálása is igen jelentős, apró dolog, hogy az élő képen a minta nem mozdul el, de igen jelentős, ha magát a lézermikrodisszekció folyamatát szeretnénk dokumentálni.
Fluoreszcensen jelölt minták kivágása körülményes feladat, a rendszerek egy kivételével a kivágandó területet csak megjelölik a fluoreszcens képen, majd világos látótérre váltva a mintát mozgatva vágják ki azt, a felsőállású rendszerre épülő rendszer esetében vagy egyedül lehetőség fluoreszcens módban történő mintavágásra a minta mozgatása nélkül, ami végül a nagyobb precizitásból kiindulva konstans analízis eredményekhez vezet.
Az alábbi elvárásoknak kell megfelelnie a kutatói potenciállal bíró berendezésnek:
1.A mikrodisszekciós egység legyen kompatibilis a már meglévő Leica DM6B mikroszkóppal, legyen alkalmas azzal összhangban automata módon működni, a szoftver teljes összhangban vezérelje a mikroszkópot és a lézermikrodisszekciós egységet.
2.Legyen alkalmas hagyományos világos látóterű és fluoreszcens képalkotásra.
3.Minta kivágásának kijelölése legyen lehetséges több látómezőnyi területen.
4.Érintkezés és szennyeződésmentes mintagyűjtés.
5.Minta mozgatása nélküli vágása a lézernyaláb mozgatásával a minél nagyobb precizitás érdekében
6.Fluoreszcens módban történő mikrodisszekció.
Egy nagy értékű felsőállású mikroszkóprendszer az intézet tulajdonában van, amely bővíthető lézermikrodisszekciós rendszerré, ezért a leírtak alapján világviszonylatban is egyedül a Leica Microsystems lézermikrodisszekciós megoldása, a Leica LMD6 mikroszkóp rendszer megfelelő.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15143 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Leica DM6B fejlesztése lézer mikrodisszekcióval
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94709625
Postai cím: Rigó Utca 20.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
E-mail: biomarker@biomarker.hu
Telefon: +36 28419986
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 28422319
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12122066213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 38989000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 38989000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: BIOMARKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94709625
Postai cím: Rigó Utca 20.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12122066213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/06/20 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Nyertes Ajánlattevő neve: Biomarker Kereskedelemi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 2100 Gödöllő, Rigó u. 20.
Adószáma: 12122066-2-13
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges