Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:16717/2019
CPV Kód:33000000-0
Ajánlatkérő:Országos Onkológiai Intézet
Teljesítés helye:Országos Onkológiai Intézet (1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.);Országos Onkológiai Intézet (1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.10.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Onkológiai Intézet
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75650685
Postai cím: Ráth György Utca 40
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csiza Gyula
Telefon: +36 12248670
E-mail: csiza.gyula@oncol.hu
Fax: +36 12248793
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.oncol.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.oncol.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000505002019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000505002019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi szintű
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mellkassebészeti eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000505002019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33000000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az Országos Onkológiai Intézet részére különféle Mellkassebészeti eszközök beszerzése adás-vételi szerződés keretében.
1. rész: 1 db navigációs bronhoszkópos rendszer:
1db UH diagnosztikus berendezés
4 db terápiás videobronchoszkóp
1 db terápiás HDTV képfelbontású videobronchoszkóp
1 db ultrahangos szonda (EBUS)
1db EBUS szonda meghajtó egység
1db Elektromágneses Navigációs Bronchológiai Rendszer
1 db bronhoszkóp mosó-fertőtlenítő automata
1 db laparoszkópos és thorakoszkópos video optika
1 db C íves képerősítő
2. rész: Anesztézia és intenzív osztályos felszerelés
3 db szívómotor
1 db defibrillátor
2 db lélegeztető gép
1 db mobil UH
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: 1 db navigációs Bronhoszkópos rendszer
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33000000-0
További tárgyak:33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Országos Onkológiai Intézet (1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. rész: 1 db navigációs bronhoszkópos rendszer:
1db UH diagnosztikus berendezés
4 db terápiás videobronchoszkóp
1 db terápiás HDTV képfelbontású videobronchoszkóp
1 db ultrahangos szonda (EBUS)
1db EBUS szonda meghajtó egység
1db Elektromágneses Navigációs Bronchológiai Rendszer
1 db bronhoszkóp mosó-fertőtlenítő automata
1 db laparoszkópos és thorakoszkópos video optika
1 db C íves képerősítő
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 UH diagnosztikai berendezés közös billentyűzet a meglévő video endoszkópos torony vezérlőegységével, egy billentyűzetről mindkét egység vezérelhető 10
2 A fényszűrő funkció optikai szűréssel valósul meg (Videóbronchoszkópok) 5
3 A HDTV felbontású endoszkóp bevezető csöve a markolattól függetlenül elfordítható jobb-és bal irányban 120-120 fokot 10
4 Navigációs bronchoszkóps rendszer csatlakoztatható és együtt használható a meglévő Olympus videoendoszkópos rendszerrel 10
5 Monitor vagy monitorok hasznos képátmérője  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Anesztézia és intenzív osztályos felszerelés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33000000-0
További tárgyak:33171000-9
33172000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: Országos Onkológiai Intézet (1122 Budapest, Ráth György u. 7-9.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész: Anesztézia és intenzív osztályos felszerelés
3 db szívómotor
1 db defibrillátor
2 db lélegeztető gép
1 db mobil UH
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A kézi lapátok a defibbrillátor készülékvázában kialakított lapáttartó rekeszben rögzíthetőek 10
2 A defibrillátor készülék által teljesíthető maximális energiával történő kisütések száma a készülékbe egyidejűleg behelyezhető, feltöltött akkumulátor(ok) esetén min. 200 kisütés 5
3 A párásító vezérelhető, beállításai elvégezhetők a lélegeztetőgép képernyőjéről 5
4 Ultrahangos áramlás szenzor megléte a lélegeztetőgépben a kis áramlási ellenállás érdekében 2
5 Leszívás támogatás funkció megléte a lélegeztetőgépben  3
6 NAVA – neurálisan szabályozott lélegeztetés támogatás funkciója a lélegeztetőgépnek 10
7 CO2 elimináció automatikus szabályozása a percventilláció értékén keresztül 3
8 Felnőtt és gyermek, kontrollált és spontán légvételének PEEP és FiO2 szabályozása az optimális oxigenizáció érdekében a perifériás pulzushullám és szaturáció alapján 3
9 Zárthurkú lélegeztetés során a lélegeztetés haemodinamikai hatásának figyelése és a keringéselnyomás csökkentése vagy megszüntetése érdekében végzett automatikus beavatkozás 4
10 A mobil UH készülékbe beépített Hard Disc kapacitás min. 500 GB 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, vagy alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság
igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki (amely) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A megkövetelt igazolási mód: ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-16.§-a alapján történik, ennek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglaltak alátámasztására szolgáló igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés alapján kerül sor. Az igazolásokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározottak szerint kell benyújtania; A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 15. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (EEKD) köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Ajánlattevőnek egyebekben ajánlatában a Kbt. 67.§(4) szerint nyilatkozni köteles arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), I), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan az ajánlattevő nyilatkozatát kell csatolni. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjára vonatkozóan az ajánlattevő nyilatkozatát kell csatolni. A kizáró ok hiányát magyarországi köztartozással kapcsolatban a köztartozásmentes adózói adatbázisból az ajánlatkérő is ellenőrzi. Ha a gazdasági szereplő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy együttes adóigazolást kell benyújtani
. — Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében, a letelepedése szerinti ország illetékes hatóságainak igazolását kell
benyújtani. Amennyiben a gazdasági szereplő Magyarországon nem végez adóköteles tevékenységet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal erről szóló igazolását kell benyújtani. Egyebekben Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16.§-okra. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ahol jelen pont ajánlattevőt említ, azon a közös ajánlattevőket is érteni kell.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 65.§-ára tekintettel jelen eljárásban pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelményt nem ír elő.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Mindkét rész esetében Ajánlattevőnek be kell nyújtania az ajánlata tárgyát képező termékek (megajánlott áruk) megfelelőségének igazolására:
M.1./ a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdésének h) pontja alapján az ajánlata szerinti valamennyi áru (azaz a megpályázott részen belüli valamennyi megajánlott termék) részletes magyar nyelvű leírását (termékleírást/prospektust). A magyar nyelvű leírásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, hogy azokból a műszaki leírásban meghatározott
követelményeknek való megfelelőség egyértelműen megállapítható legyen; továbbá
M2./ be kell nyújtania a megajánlott áruk forgalmazásához szükséges a 4/2009 (III.17.) EüM rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozatot, és CE minőségi, megfelelőségi tanúsítványt (vagy bármely nemzeti rendszerben
akkreditált tanúsító szervezettől származó, ezzel egyenértékű tanúsítvány másolatát. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1)
bekezdésének i) pont ]
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65.§ (7) (8) bekezdése alkalmazandó, és értelemszerűen irányadó a Kbt. 65.§ (11) és 67. §(3) bekezdése is.
Előzetes igazolási mód: Az ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az
ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 2. § (5) bekezdése szerint az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az EEKD IV. rész α nyilatkozatrész kitöltésével, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (EEKD)foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el, a Kbt. 81. § (5) bekezdése szerint. Amennyiben a Kbt. 67.§ (3) bekezdésére figyelemmel az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is az EEKD-t. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához: Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésében foglaltak értelemszerű alkalmazásával - az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően hívja fel ajánlattevőt azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják hogy az ajánlattevő megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Részletek a Dokumentációban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmasnak akkor minősül az ajánlattevő az adott részajánlati körben, amennyiben:
M.1./ az ajánlatával érintett rész esetében az ajánlata szerinti valamennyi áru (azaz a megpályázott részen belüli valamennyi megajánlott termék) a benyújtott termékleírás-leírása alapján megfelel a műszaki leírásban meghatározott követelményeknek, avagy azzal egyenértékű; továbbá
M1./ az adott részajánlati körben a megajánlott áruk mindegyike (azaz a részen belüli valamennyi megajánlott termék) rendelkezik a forgalmazáshoz szükséges 4/2009 (III.17.) EüM rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, és CE minőségi, megfelelőségi tanúsítvánnyal (vagy bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó, ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal).
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Vevő előleget nem fizet. Eladó egy db számla benyújtására, jogosult a teljes szerződéses ellenérték megfelelő összegben.
Az ellenérték (vételár) kifizetése a Kbt. 135.§ (1) bekezdése alapján kiállított teljesítésigazolással ellátott számla ellenében a Kbt. 135.§ (5) bekezdésében valamint a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében foglalt törvényi előírásokra is figyelemmel, és a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § a) pontjában foglaltak szerint a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel, átutalással történik.
Részletek a szerződéstervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/10/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2019/12/08 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/10/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik melyre a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik melyre a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó. A Kbt.68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban vagy részvételi jelentkezésben szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az eljárásban való részvételt AK nem köti ajánlati biztosíték adásához. 2. A közbeszerzési dokumentumokat a Kbt. 57. § (2)
bekezdése szerint legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton - az EKR rendszeren keresztül - el kell érnie. A dokumentáció másra át nem ruházható. Ajánlatkérő a dokumentációt szerkeszthető formában is rendelkezésére bocsátja. Eltérés esetén a nem szerkeszthető formátumú dokumentáció tartalma a mérvadó. 3. Az ajánlathoz csatolandó dokumentumokat, nyilatkozatmintákat az Ajánlati Dokumentáció tartalmazza. Az eljárás nyelve magyar. 4. Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást a Kbt. 56. §-ában foglaltak szerint nyújt. A kiegészítő tájékoztatást kizárólag az EKR rendszeren keresztül lehet kérni. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatását az EKR-rendszer küldi meg valamennyi olyan Ajánlattevőknek, akik az eljárásra érdeklődésüket az EKR rendszerben jelezték. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu), ezért rendszer működésével, használatával kapcsolatosan ajánlatkérőnek kiegészítő tájékoztatást nem áll módjában nyújtani. 5. Közös ajánlatot vagy önálló ajánlatot tevő ajánlattevők esetén ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság). 6. A III.1.3. pontokban meghatározott alkalmassági minimum feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. 7.Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. 8. Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (4) bek. foglaltak szerint a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el, és alkalmazza szükség esetén a Kbt.72. § szerinti eljárást. 9. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Hámos István, lajstromszáma: 00052 10. Az ajánlatban benyújtandó nyilatkozatokat, az ajánlat benyújtásának formai követelményeit részletesen az Ajánlati Dokumentáció tartalmazza. 11. A szakmai kereskedelmi ajánlatot az „AJÁNLATI ADATLAP” kitöltésével kell megadni, melynek hiánya az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. 12. Az 1. rész esetében Ajánlatkérő az ajánlatok bírálati szempontok szerinti tartalmi elemeit a megadott ponthatárok (0-10 pont) között pontozza. Az egyes részszempontok szerinti pontkiosztás: 1. részszempont: fordított arányosítás, 2-5 részszempont: abszolút értékelés, igen 10 pont, nem 0 pont, 6.részszempont: arányosítás. A 2. rész esetében Ajánlatkérő az ajánlatok bírálati szempontok szerinti tartalmi elemeit a megadott ponthatárok (0-10 pont) között pontozza. Az egyes részszempontok szerinti pontkiosztás: 1. részszempont: fordított arányosítás, 2, és 4-10. részszempont: abszolút értékelés, igen 10 pont, nem 0 pont, 3 és 11. részszempont: arányosítás. Részleteket a dokumentáció tartalmazza.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák