Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/173
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.09.
Iktatószám:16723/2019
CPV Kód:45233228-3
Ajánlatkérő:Monor Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Monor, 6784 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Jericho PPD Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Monor Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65437924
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 78-80
Város: Monor
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Márta
Telefon: +36 209803995
E-mail: kovacs.marta@kzhorizontal.hu
Fax: +36 76500891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.monor.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Belterületi utak felújítása
Hivatkozási szám: EKR000284082019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233228-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Bocskai utca
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232452-5
További tárgyak:45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Monor, 6784 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bocskai utca (Kossuth L. utca – Piac épület vége közötti szakasz) burkolat-felújítása
Mennyiség: nyomvonalhossz: 180 m
A burkolat-felújítás a helyszínrajznak megfelelően a meglévő közút területét érinti. Szélesítésre nem kerül sor, többlet forgalmi sáv kialakítással járó beavatkozás nem történik. Ívkorrekcióra nem kerül sor. A vonalvezetést a meglévő út burkolatszél nyomvonala határozza meg. A burkolat szélessége 2 * 3.00 m = 6.00 m, süllyesztett és kiemelt szegély, folyóka található, 0.50 m földpadka rendelkezésre áll, a koronaszélesség 7.85 – 8.20 m.
Az építési beruházás az építésügyi jogszabályok szerint engedély nélkül végezhető építési tevékenységnek minősül.
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 135
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
08491 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Bocskai utca
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/02 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Jericho PPD Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81447732
Postai cím: Madách Utca 17
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1201
Ország: Magyarország
E-mail: jerichoppdkft@gmail.com
Telefon: +36 305775790
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 17788355
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233228-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232452-5
További tárgyak:45233228-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Monor, 6784 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Bocskai utca (Kossuth L. utca – Piac épület vége közötti szakasz) burkolat-felújítása
Mennyiség: nyomvonalhossz: 180 m
A burkolat-felújítás a helyszínrajznak megfelelően a meglévő közút területét érinti. Szélesítésre nem kerül sor, többlet forgalmi sáv kialakítással járó beavatkozás nem történik. Ívkorrekcióra nem kerül sor. A vonalvezetést a meglévő út burkolatszél nyomvonala határozza meg. A burkolat szélessége 2 * 3.00 m = 6.00 m, süllyesztett és kiemelt szegély, folyóka található, 0.50 m földpadka rendelkezésre áll, a koronaszélesség 7.85 – 8.20 m.
Az építési beruházás az építésügyi jogszabályok szerint engedély nélkül végezhető építési tevékenységnek minősül.
További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 120
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 19480815
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Jericho PPD Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81447732
Postai cím: Madách Utca 17
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1201
Ország: Magyarország
E-mail: jerichoppdkft@gmail.com
Telefon: +36 305775790
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/08 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés II. 2.1./ pontját az alábbi bekezdéssel egészítik ki:
A Megrendelő az 1. sz. szerződésmódosítás aláírásával megrendeli a Kivitelezőtől az aszfaltozás előtt 154 m2-nyi alépítmény cseréjének elvégzését (továbbiakban: Pótmunkák).
2. Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés IV. 1.1./ pontját az alábbi bekezdéssel egészítik ki:
Szerződő felek továbbá az 1. sz. szerződésmódosításban megrendelt 154 m2-nyi alépítmény cseréjének díját, mint a Pótmunkák kivitelezési díját nettó 1 692 460,- Ft-ban állapítják meg, az erre eső Áfa összege: 456 964,- Ft, összesen bruttó 2 149 424,- Ft-ban állapítják meg.
3. Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés IV. 4.3./ pontját az alábbi bekezdéssel egészítik ki:
Kivitelező a Pótmunkák kivitelezési díját a végszámlában jogosult elszámolni.
4. Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződésben rögzített kötbérek és biztosítékok összegét módosítják a Pótmunkák kivitelezési díja nettó összegére eső kötbérek és biztosítékok összegével, az alábbiak szerint:
a. III.3.4./ pont:
- a késedelmi kötbér napi összege 88 942,- Ft helyett 97 404,- Ft,
- a késedelmi kötbér maximális összege 2 668 253,- Ft helyett 2 922 122,- Ft,
- a késedelmi és a szerződés 6.6./ pontja szerinti hibás teljesítési kötbér együttes teljes összege 2 668 253,- Ft helyett 2 922 122,- Ft,
b. VI.6.7./ pont: a meghiúsulási kötbér összege 2 668 253,- Ft helyett 2 922 122,- Ft,
c. VI.6.9./ pont: a jólteljesítési biztosíték összege 889 418,- Ft-helyett 974 041,- Ft.
Szerződő felek rögzítik, hogy ahol a szerződésben csak %-os mértékben szerepel az adott kötbér vagy biztosíték mértéke, annak alapját a nettó kivitelezői díj és a Pótmunkák nettó kivitelezési díjának összege képezi.
5. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésmódosítás alapján a szerződés 4.1.1./ pontjában rögzített díjak az alábbiak:
Kivitelezői díj: nettó 17 788 355,- Ft, + Áfa: 4 802 856,- Ft, összesen bruttó 22 591 211,- Ft
Pótmunkák kivitelezési díja: nettó 1 692 460,- Ft, + Áfa: 456 964,- Ft, összesen bruttó 2 149 424,- Ft
Mindösszesen: nettó 19 480 815,- Ft, + Áfa: 5 259 820,- Ft, összesen bruttó 24 740 635,- Ft.
6. Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés III. A teljesítés helye és határideje 3.2. pontját a mai napon az alábbiak szerint módosítják:
„3.2./ A felek rögzítik, hogy a Kivitelező a jelen szerződésben meghatározott építési munkát legkésőbb a jelen szerződés megkötésének napjától (kezdőnap, a kezdőnap a teljesítés időtartamába nem számít bele) számított 120. napig (beleértve a 120. napot is) - teljesítési határidő - köteles a teljesítés jelen szerződés 3.1./ pontban meghatározott helyszínén befejezni és azt a szerződés 3.3./ pontjában rögzített átadás-átvételi eljárás befejeztekor Megrendelő birtokába adni (a szerződéskötés napjától (kezdőnap, a kezdőnap a teljesítés időtartamába nem számít bele) a teljesítési határidőig terjedő időszak a szerződés teljesítésének időtartama).
Amennyiben a teljesítési határidő utolsó napja munkaszüneti-, vagy heti pihenőnapra esik, úgy a szerződés teljesítésének határideje az azt követő legközelebbi munkanap. A Megrendelő előteljesítést elfogad.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A munkaterület bejárását követően a Bocskai utca szilárd burkolattal történő felújításának, korszerűsítésének építési kivitelezési munkáinak elkezdése után, az alépítmény előkészítési munkálatai közben történt közös helyszíni bejárás alapján, az út alépítményének elégtelensége miatt, a műszaki ellenőr, Megrendelő és Kivitelező jegyzőkönyvben megállapította, hogy 154 m2 felületen pótmunkák elvégzése válik szükségessé. Az erre vonatkozó, a kivitelezői költségvetésben lévő egységárak alapján az elvégzendő 1. sz. mellékletben rögzített pótmunka összege nettó 1.692.460 Ft, bruttó 2.149.424 Ft. Kivitelező az elvégzendő pótmunkára tekintettel az Alapszerződés III.3.2. pontjában írt teljesítési határidő 15 nappal történő meghosszabbítását kezdeményezte, 105 napról 120 napra.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 17788355 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 19480815 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben