Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/173
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.09.
Iktatószám:16728/2019
CPV Kód:90911200-8
Ajánlatkérő:Fővárosi Törvényszék
Teljesítés helye:HU110;HU110;HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kliner Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;Kliner Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság;Kliner Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Igazságszolgáltatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fővárosi Törvényszék
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44880192
Postai cím: Markó Utca 27.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Veress Tibor
Telefon: +36 13546520
E-mail: veresst@fovarosit.birosag.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://fovarositorvenyszek.birosag.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Igazságszolgáltatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A Fővárosi Törvényszék három épületének takarítása
Hivatkozási szám: EKR000652742019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Fővárosi Törvényszék három épületének takarítása
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 167886720 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Gazdasági Kollégium épületének takarítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90900000-6
További tárgyak:90911200-8
90919100-3
90919200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1027 Bp. Varsányi Irén u. 38-40.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Fővárosi Törvényszék 1027 Budapest, Varsányi Irén utca 38-40. szám alatti épületének belső rendszeres és éves nagytakarítása, valamint a kapcsolódó egyéb takarítási szolgáltatások teljesítése Vállalkozási Szerződés keretében 36 hónap időtartam alatt,- tervezetten 2019. szeptember 1. napjától 2022. augusztus 31 napjáig .-, mely magába foglalja az épület 8357 m² összes belső szintterületének (napi, heti, havi), valamint az épületen kívüli külső területek mindösszesen 950 m²(melyből a főbejárat előtti tér 305 m², az épület előtti járda 215 m², az udvari parkoló 430 m²) évszaknak megfelelő rendszeres takarítási munkáit.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá az épület éves nagytakarítási munkáinak ellátása keretében évente 1 (egy) alkalommal 5000 m² ablak-, és üvegfelület tisztítása, és az épületben lévő összesen 2220 m2 nylon függöny és összesen 60 m2 sötétítő tisztítása, annak le-, és felszerelésével együtt.
A további részletes ajánlatkérői előírásokat a Közbeszerzési Dokumentáció Műszaki leírása határozza meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 AF III1.3.M2)alk.felt-ként előírt,a telj-be bevont 1fő szake.alk.köv. felüli többlet szakmai gyak. hó-nak száma (min0 hó,max 60 hó vehető figyelembe az alk. felt-ként előírt 36 hó-n felül 10
2 AF III1.3M4 alk feltként előírt, a telj-be bev 5fő szake alk kövel felüli többlet szakmai gyak hóinak össz száma (min0hó,max 36hó/fő, mindössz 180hó vehető figybe az alk feltkén előírt 12hón felül  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Tölgyfa utca 1-3. szám alatti épület takarítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90900000-6
További tárgyak:90911200-8
90919100-3
90919200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1027 Budapest, Tölgyfa u.1-3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Fővárosi Törvényszék 1027 Budapest, Tölgyfa utca 1-3. szám alatti épületének belső rendszeres és éves nagytakarítása, valamint a kapcsolódó egyéb takarítási szolgáltatások teljesítése Vállalkozási Szerződés keretében 36 hónap időtartam alatt - tervezetten 2019. szeptember 1. napjától 2022. augusztus 31. napjáig, -. mely magába foglalja az épület mindösszesen 12 931 m2 összes belső szintterületének (napi, heti, havi), valamint az épületen kívüli mindösszesen 624 m2 külső területének rendszeres takarítási munkáit, továbbá az épület éves nagytakarítási munkáinak ellátását, beleértve többek között a homlokzati nyílászárók külső és belső felületének (1584 m2) kerettel együtt történő megtisztítását is, amely külső felületek egy részének tisztításához alpin-technika igénybevétele szükséges.
A további részletes ajánlatkérői előírásokat a Közbeszerzési Dokumentáció Műszaki leírása határozza meg.
.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 AF III1.3.M2) alk.felt-ként előírt,a telj-be bevont 1fő szake. alk köv. felüli többlet szakmai gyak. hó-nak száma (min0 hó,max 60 hó vehető figyelembe az alk. felt-ként előírt 36 hó-n felül 10
2 AF III1.3M4 alk feltként előírt, a telj-be bev 6fő szake alk kövel felüli többlet szakmai gyak hóinak össz száma (min0hó,max 36hó/fő, mindössz 216hó vehető figybe az alk feltkén előírt 12hón felül  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Fő u. 70-78. szám alatti épület takarítása
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90900000-6
További tárgyak:90911200-8
90919100-3
90919200-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1027 Budapest, Fő u.70-78.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1027 Budapest, Fő utca 70-78. szám alatti épület Fővárosi Törvényszék szervezeti egységei elhelyezésére szolgáló épületrészének belső rendszeres és éves nagytakarítása, valamint a kapcsolódó egyéb takarítási szolgáltatások teljesítése 36 hónap időtartam alatt - tervezetten 2019 szeptember 1. napjától 2022.augusztus 31.napjáig -, mely magába foglalja az épületrész mindösszesen 2271 m2 belső szint területének, valamint az épületen kívüli mindösszesen 130 m2 takarítandó külső területének rendszeres (napi, heti, havi) takarítási feladatainak, továbbá az épület éves nagytakarítási feladatainak ellátását, beleértve többek között a homlokzati nyílászárók külső és belső felületének (1754 m2) kerettel együtt történő megtisztítását, és az 1.emelten lévő dolgozó szobák nylon függönyei és sötétítői tisztítását, azok le-, és felszerelését (53 db függöny átlagmérete: 110 cm x 248 cm)
A további részletes ajánlatkérői előírásokat a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező Műszaki leírás határozza meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 AF III1.3.M2) alk.felt-ként előírt,a telj-be bevont 1fő szake. alk köv. felüli többlet szakmai gyak. hó-nak száma (min0 hó,max 60 hó vehető figyelembe az alk. felt-ként előírt 36 hó-n felül 10
2 AF III1.3M4)alk.feltként előírt, a telj-be bev.2fő szake.alk.kövel.felüli többlet szakmai gyak.hóinak össz.száma (min0hó,max 36hó/fő, mindössz 72hó vehető figybe az alk feltkén előírt 12hón felül) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 118 - 289748
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2019.El.XV.C.13/15-II. Rész száma: 1 Elnevezés: Gazdasági Kollégium épületének takarítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kliner Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97367956
Postai cím: Kós Károly Tér 8.I/14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1192
Ország: Magyarország
E-mail: kliner.k@gmail.com
Telefon: +36 302224161
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 64726920
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2019.El.XV.C.13/15-I. Rész száma: 2 Elnevezés: Tölgyfa utca 1-3. szám alatti épület takarítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kliner Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97367956
Postai cím: Kós Károly Tér 8.I/14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1192
Ország: Magyarország
E-mail: kliner.k@gmail.com
Telefon: +36 302224161
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 78633000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2019.El.XV.C.13/15. Rész száma: 3 Elnevezés: Fő u. 70-78. szám alatti épület takarítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kliner Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97367956
Postai cím: Kós Károly Tér 8.I/14
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1192
Ország: Magyarország
E-mail: kliner.k@gmail.com
Telefon: +36 302224161
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24526800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A tárgyi közbeszerzési eljárásban ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtottak be:
1. részfeladat:
- Kliner Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.(1192 Budapest, Kós K. tér 8.I/14., adószám: 13345363-2-43)
- Amanda Clear Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1144 Budapest, Füredi u 5/a 8. em 31., adószám: 11909051-2-42) és Ideál Clear Kft. (1144 Budapest, Füredi u 5/a 8. em 31., adószám: 12813311-2-42) közös Ajánlattevők
- S-Group Közép-európai Zrt. (9600 Sárvár, Batthyány u. 63.), adószám: 23490103-2-18)
2. részfeladat:
- Kliner Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.(1192 Budapest, Kós K. tér 8.I/14., adószám: 13345363-2-43)
- Amanda Clear Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1144 Budapest, Füredi u 5/a 8. em 31., adószám: 11909051-2-42) és Ideál Clear Kft. (1144 Budapest, Füredi u 5/a 8. em 31., adószám: 12813311-2-42) közös Ajánlattevők
- S-Group Közép-európai Zrt. (9600 Sárvár, Batthyány u. 63.), adószám: 23490103-2-18)
- Mesterszerviz 024 Szolgáltató Kft. (1148 Budapest Adria Sétány 14., adószám: 10809408-2-42) és Edelweiss Ökoservice Kft. (1163 Budapest, Cziráki u. 24-32., adószám: 10835449-2-42) közös Ajánlattevők
3. részfeladat:
- Kliner Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.(1192 Budapest, Kós K. tér 8.I/14., adószám: 13345363-2-43)
- Amanda Clear Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1144 Budapest, Füredi u 5/a 8. em 31., adószám: 11909051-2-42) és Ideál Clear Kft. (1144 Budapest, Füredi u 5/a 8. em 31., adószám: 12813311-2-42) közös Ajánlattevők
- S-Group Közép-európai Zrt. (9600 Sárvár, Batthyány u. 63.), adószám: 23490103-2-18)
A II.1.7) pontban, valamint az V.2.4) pontokban foglalt szerződéses értékek a szerződés 2.4. pontja szerinti árindexálás nélkül számított szerződéses értékek.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)