Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/173
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.09.
Iktatószám:16748/2019
CPV Kód:33731110-7
Ajánlatkérő:Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Teljesítés helye:9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.;9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.;9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.;9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.;9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.;9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.;9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.;9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.;9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.;9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.;9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.;9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.;9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.;9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.;9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.;9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.;9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.10.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kórház
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44205584
Postai cím: Vasvári Pál Utca 2-4.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mester Ákos
Telefon: +36 306878994
E-mail: kozbeszerzes@petz.gyor.hu
Fax: +36 96503338
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.petz.gyor.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000337562019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000337562019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kórház
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szemészeti lencsék beszerzése ISM.
Hivatkozási szám: EKR000337562019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33731110-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS szemészeti lencsék beszerzésére
...Karakterkorlát miatt további információt a Közbeszerzési Dokumentum, AZ EKR-BEN TALÁLHATÓ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS KIEGÉSZÍTÉSE pontjának II.1.4) pontja tartalmaz.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Hajlékony hidrofób akrilát műlencse-aszferikus op.
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33731110-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
820 db, a következő tulajdonságokkal rendelkező szemészeti lencse beszerzése: Hajlékony hidrofób akrilát műlencse, egytestű, kékfény szűrővel, széli hibákra korrigált, aszferikus optika, minimum 13,0 mm teljes, minimum 6,0 mm optikai átmérő előtöltött injektor rendszerrel.
Szakmai indikáció betegcsoportok szerint:
• alacsony hátsó tok opacifikációs ráta
• macula lutea érintettség miatt indokolt védelem (pl. degeneratio maculae luteae)
A dioptria tartomány teljes tartomány, ½ dioptriánkénti lépcsőben emelkedő. Az 1. részhez műtéti rendszerbe integrált monitorozáshoz szükséges telepített szoftveres és hardveres eszközpark, valamint a futamidő alatt megjelenő legújabb hardveres illetve szoftveres fejlesztések biztosítása kötelező az ajánlattevő részéről a szerződés futamidejéig. Termékváltásról nincs szó, pl szoftveres upgrade vagy pl. készieszköz kialakításának (jobb fogás, alacsonyabb disszipált energia műtét alatt, alrendszerek közötti kommunikáció javítása) értendő ez alatt.
Az ajánlatkérő szerződés során +10%-al eltérhet a kiírt mennyiségtől (ld. II.2.11 pont).
A részletes specifikációt a Műszaki Szakmai Specifikáció c. dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Szakmai alszempont: Haptika dőlése (X ≤ 2°=10p / 2°< X ≤ 5°=0p) 20
2 2. Szakmai alszempont: Törésmutató (nedves) (1,49 < X ≤ 1,54 = 0p / X > 1,54=10 p) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az ajánlatkérő szerződés során +10%-al eltérhet a kiírt mennyiségtől (ld. II.2.11 pont), amelynek mennyisége: 82 db.
A +10 %-al növelt össz. mennyiség: 902 db.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Hajlékony hidrofób multifokális akrilát műlencse
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33731110-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
120 db, a következő tulajdonságokkal rendelkező szemészeti lencse beszerzése: Hajlékony hidrofób multifokális (minimum trifokális) akrilát műlencse, egytestű, kékfény szűrővel, diffraktív optika, minimum 13,0 mm teljes, minimum 6,0 mm optikai átmérő.
Szakmai indikáció betegcsoportok szerint:
• alacsony hátsó tok opacifikációs ráta
• aktív, kereső, családfenntartó szürkehályogos (zömmel fiatal, 30-50 éves) betegek
• fiatal életkor miatt fokozott macula védelem szükségessége
• astigmia alacsonyabb, mint 1,0D
A dioptria tartomány teljes tartomány, ½ dioptriánkénti lépcsőben emelkedő. A 2. részhez a műlencse implantációjához szükséges pedál vezérlésű, programozható műtéti eszközpark, valamint a futamidő alatt megjelenő legújabb hardveres illetve szoftveres fejlesztések biztosítása kötelező az ajánlattevő részéről a szerződés futamidejéig.
Az ajánlatkérő szerződés során +10%-al eltérhet a kiírt mennyiségtől (ld. II.2.11 pont).
A részletes specifikációt a Műszaki Szakmai Specifikáció c. dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Szakmai alszempont: Haptika dőlése (X ≤ 2°=10p / 2°< X ≤ 5°=0p) 20
2 2. Szakmai alszempont: Törésmutató (nedves) (1,49 < X ≤ 1,54 = 0p / X > 1,54=10 p) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az ajánlatkérő szerződés során +10%-al eltérhet a kiírt mennyiségtől, amelynek mennyisége: 132 db.
A +10 %-al növelt össz. mennyiség: 12 db.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Hajlékony hidrofób akrilát műlencse -2,25D alatti.
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33731110-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
880 db, a következő tulajdonságokkal rendelkező szemészeti lencse beszerzése: Hajlékony hidrofób akrilát műlencse, egytestű, kékfény szűrővel, széli hibákra korrigált, aszferikus optika, minimum 13,0 mm teljes, minimum 6,0 mm optikai átmérő
Szakmai indikáció betegcsoportok szerint:
• alacsony hátsó tok opacifikációs ráta
• macula lutea érintettség miatt indokolt védelem (pl. degeneratio maculae luteae)
• reguláris corneális astigmia ≤1,5D
A dioptria tartomány teljes tartomány, ½ dioptriánkénti lépcsőben emelkedő. Termékváltásra a szerződés időtartama alatt kizárólag a termék esetleges megszűnéséből adódóan kerülhet sor olyan termékkel, amely minimum teljesíti a fenti kritériumokat a szerződéses ár fenntartása mellett. A 3. részhez preoperatív tórikus műlencse tervezéshez és nagypontosságú (1°-os) implantációjához szükséges telepített szoftveres és hardveres eszközpark, valamint a futamidő alatt megjelenő legújabb hardveres, illetve szoftveres fejlesztések biztosítása kötelező az ajánlattevő részéről a szerződés futamidejéig.
Az ajánlatkérő szerződés során +10%-al eltérhet a kiírt mennyiségtől (ld. II.2.11 pont).
A részletes specifikációt a Műszaki Szakmai Specifikáció c. dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Szakmai alszempont: Haptika dőlése (X ≤ 2°=10p / 2°< X ≤ 5°=0p) 20
2 2. Szakmai alszempont: Törésmutató (nedves) (1,49 < X ≤ 1,54 = 0p / X > 1,54=10 p) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az ajánlatkérő szerződés során +10%-al eltérhet a kiírt mennyiségtől, amelynek mennyisége: 88 db.
A +10 %-al növelt össz. mennyiség: 968 db.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Hajlékony hidrofób tórikus akrilát műlencse
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33731110-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
720 db, a következő tulajdonságokkal rendelkező szemészeti lencse beszerzése: Hajlékony hidrofób tórikus akrilát műlencse, egytestű, kékfény szűrővel, minimum 13,0 mm teljes, minimum 6,0 mm optikai átmérő.
Szakmai indikáció betegcsoportok szerint:
• alacsony hátsó tok opacifikációs ráta
• reguláris corneális astigmia ≥1,5D
• fokozott macula védelem
A dioptria tartomány teljes tartomány, ½ dioptriánkénti lépcsőben emelkedő. Termékváltásra a szerződés időtartama alatt kizárólag a termék esetleges megszűnéséből adódóan kerülhet sor olyan termékkel, amely minimum teljesíti a fenti kritériumokat a szerződéses ár fenntartása mellett. A 4. részhez tórikus műlencse preoperatív tervezéshez és intraoperatív nagypontosságú (1°-os) implantációjához szükséges telepített szoftveres és hardveres eszközparkkal kompatibilis 4 utas mikroszkóp, valamint a futamidő alatt megjelenő legújabb hardveres, illetve szoftveres fejlesztések biztosítása kötelező az ajánlattevő részéről a szerződés futamidejéig.
Az ajánlatkérő szerződés során +10%-al eltérhet a kiírt mennyiségtől (ld. II.2.11 pont).
A részletes specifikációt a Műszaki Szakmai Specifikáció c. dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Szakmai alszempont: Haptika dőlése (X ≤ 2°=10p / 2°< X ≤ 5°=0p) 20
2 2. Szakmai alszempont: Törésmutató (nedves) (1,49 < X ≤ 1,54 = 0p / X > 1,54=10 p) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az ajánlatkérő szerződés során +10%-al eltérhet a kiírt mennyiségtől, amelynek mennyisége: 72 db.
A +10 %-al növelt össz. mennyiség: 792 db.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Hajlékony hidrofób akrilát műlencse - PMMA haptika
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33731110-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
60 db, a következő tulajdonságokkal rendelkező szemészeti lencse beszerzése: Hajlékony hidrofób alapanyagú akrilát műlencse PMMA haptikával (3 részes) minimum 6 mm-es optikával.
Szakmai indikáció betegcsoportok szerint:
• nagyfokú rövidlátók
• alacsony hátsó tok opacifikációs ráta
• szürkehályog műtét során kialakult hátsó tok szakadás esetére
A dioptria tartomány teljes tartomány, ½ dioptriánkénti lépcsőben emelkedő.
Az ajánlatkérő szerződés során +10%-al eltérhet a kiírt mennyiségtől (ld. II.2.11 pont).
A részletes specifikációt a Műszaki Szakmai Specifikáció c. dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Szakmai alszempont: Haptika dőlése (10°≥X≥8°=10p / X<8°=0p) 20
2 2. Szakmai alszempont: Törésmutató (nedves) (X>1,52=10p /1,46<X≤1,52=0p) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az ajánlatkérő szerződés során +10%-al eltérhet a kiírt mennyiségtől, amelynek mennyisége: 6 db.
A +10 %-al növelt össz. mennyiség: 66 db.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Hidrofób akrilát aszférikus műlencse - bi-flex
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33731110-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1760 db, a következő tulajdonságokkal rendelkező szemészeti lencse beszerzése: Hidrofób akrilát alapanyagú aszférikus, flexibilis, adaptív (bi-flex) haptikájú egytestű műlencse.
Szakmai indikáció betegcsoportok szerint:
• ép hátsó pólus
• corneális astigmia alacsonyabb, mint 1,0D
• alacsony hátsó tok opacifikációs ráta
A dioptria tartomány +10,0D és +30,0D között ½ dioptriánkénti, ezen kívül 1 dioptriánkénti lépcsőben emelkedő. A szerződés futamideje alatt swept source elven működő elülső szegmens elemzést és biometriát végző OCT készülék és az osztályon működő periméter adatbázisát felhasználni képes automata periméter készülék, valamint a futamidő alatt megjelenő legújabb hardveres illetve szoftveres fejlesztések biztosítása kötelező az ajánlattevő részéről a szerződés futamidejéig.
Az ajánlatkérő szerződés során +10%-al eltérhet a kiírt mennyiségtől (ld. II.2.11 pont).
A részletes specifikációt a Műszaki Szakmai Specifikáció c. dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Szakmai alszempont: Törésmutató (1,40 ≤ X≤1,47=10p / X>1,47=0p) 20
2 2. Szakmai alszempont: Abbe-szám (X>53=10p / 50≤X≤53=0p) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az ajánlatkérő szerződés során +10%-al eltérhet a kiírt mennyiségtől, amelynek mennyisége: 176 db.
A +10 %-al növelt össz. mennyiség: 1936 db.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Akrilát aszférikus adaptív haptikájú tórikus műl.
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33731110-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
400 db, a következő tulajdonságokkal rendelkező szemészeti lencse beszerzése: Akrilát alapanyagú aszférikus, flexibilis, adaptív haptikájú, tórikus egytestű műlencse.
Szakmai indikáció betegcsoportok szerint:
• ép hátsó pólus
• corneális astigmia egyenlő, vagy nagyobb, mint 1,5D
• alacsony hátsó tok opacifikációs ráta
A dioptria tartomány +10,0D és +30,0D között ½ dioptriánkénti, ezen kívül 1 dioptriánkénti lépcsőben emelkedő. A szerződés időtartama alatt az osztályon működő periméter adatbázisát felhasználni képes automata periméter készülék, valamint a futamidő alatt megjelenő legújabb hardveres illetve szoftveres fejlesztések biztosítása kötelező az ajánlattevő részéről a szerződés futamidejéig. Termékváltásra a szerződés időtartama alatt kizárólag a termék esetleges megszűnéséből adódóan kerülhet sor olyan termékkel, amely minimum teljesíti a fenti kritériumokat a szerződéses ár fenntartása mellett.
Az ajánlatkérő szerződés során +10%-al eltérhet a kiírt mennyiségtől (ld. II.2.11 pont).
A részletes specifikációt a Műszaki Szakmai Specifikáció c. dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Szakmai alszempont: Törésmutató (1,40 ≤ X≤1,47=10p / X>1,47=0p) 20
2 2. Szakmai alszempont: Abbe-szám (X>53=10p / 50≤X≤53=0p) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az ajánlatkérő szerződés során +10%-al eltérhet a kiírt mennyiségtől, amelynek mennyisége: 40 db.
A +10 %-al növelt össz. mennyiség: 440 db.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Ab. ment., hidrofób akrilát, min. glistening műl.
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33731110-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1340 db, a következő tulajdonságokkal rendelkező szemészeti lencse beszerzése: Aberráció mentes, egytestű hidrofób akrilát, minimális glistening karakterisztikájú műlencse.
Szakmai indikáció betegcsoportok szerint:
• ép hátsó pólus
• alacsony hátsó tok opacifikációs ráta
• corneális astigmia alacsonyabb, mint 1,0D
A dioptria tartomány teljes tartomány, ½ dioptriánkénti lépcsőben emelkedő. Termékváltásra a szerződés időtartama alatt kizárólag a termék esetleges megszűnéséből adódóan kerülhet sor olyan termékkel, amely minimum teljesíti a fenti kritériumokat a szerződéses ár fenntartása mellett.
Az ajánlatkérő szerződés során +10%-al eltérhet a kiírt mennyiségtől (ld. II.2.11 pont).
A részletes specifikációt a Műszaki Szakmai Specifikáció c. dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Szakmai alszempont: glistening jelenség: (X≤50/mm2=10p / 100/mm2≥X>50/mm2=0p) 20
2 2. szakmai alszempont: teljes átmérő (X≤12,7mm=10p / 13≥X>12,7mm=0p) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az ajánlatkérő szerződés során +10%-al eltérhet a kiírt mennyiségtől, amelynek mennyisége: 134 db.
A +10 %-al növelt össz. mennyiség: 1474 db.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Ab. ment., hidrofób akril, glistening tórikus műl.
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33731110-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
100 db, a következő tulajdonságokkal rendelkező szemészeti lencse beszerzése: Aberráció mentes, egytestű hidrofób akrilát, minimális glistening karakterisztikájú tórikus műlencse.
Szakmai indikáció betegcsoportok szerint:
• ép hátsó pólus
• alacsony hátsó tok opacifikációs ráta
• corneális astigmia nagyobb, mint 1,0D
A dioptria tartomány teljes tartomány, ½ dioptriánkénti lépcsőben emelkedő. Termékváltásra a szerződés időtartama alatt kizárólag a termék esetleges megszűnéséből adódóan kerülhet sor olyan termékkel, amely minimum teljesíti a fenti kritériumokat a szerződéses ár fenntartása mellett.
Az ajánlatkérő szerződés során +10%-al eltérhet a kiírt mennyiségtől (ld. II.2.11 pont).
A részletes specifikációt a Műszaki Szakmai Specifikáció c. dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Szakmai alszempont: glistening jelenség: (X≤50/mm2=10p / 100/mm2≥X>50/mm2=0p) 20
2 2. Szakmai alszempont: teljes átmérő (X≤12,7mm=10p / 13≥X>12,7mm=0p) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az ajánlatkérő szerződés során +10%-al eltérhet a kiírt mennyiségtől, amelynek mennyisége: 10 db.
A +10 %-al növelt össz. mennyiség: 110 db.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Előtöltött hidrofób, aszférikus, monofokális műl.
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33731110-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
360 db, a következő tulajdonságokkal rendelkező szemészeti lencse beszerzése: Hidrofób, aszférikus, monofokális műlencse.
Szakmai indikáció betegcsoportok szerint:
• Jó posztoperatív kontrasztérzékenységet igénylő foglalkozás/tevékenység (pl. hivatásos gépjármű vezető, mérnök)
A dioptria tartomány teljes tartomány, ½ dioptriánkénti lépcsőben emelkedő. Termékváltásra a szerződés időtartama alatt kizárólag a termék esetleges megszűnéséből adódóan kerülhet sor olyan termékkel, amely minimum teljesíti a fenti kritériumokat a szerződéses ár fenntartása mellett.
Az ajánlatkérő szerződés során +10%-al eltérhet a kiírt mennyiségtől (ld. II.2.11 pont).
A részletes specifikációt a Műszaki Szakmai Specifikáció c. dokumentum tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Szakmai alszempont: glistening jelenség: (X≤50/mm2=10p / 100/mm2≥X>50/mm2=0p) 20
2 2. Szakmai alszempont: C-tipusú haptika (IGEN=10p / NEM=0p) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az ajánlatkérő szerződés során +10%-al eltérhet a kiírt mennyiségtől, amelynek mennyisége: 36 db.
A +10 %-al növelt össz. mennyiség: 396 db.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Irisfixációs PMMA intraokuláris műlencse
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33731110-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
40 db, a következő tulajdonságokkal rendelkező szemészeti lencse beszerzése: Irisfixációs PMMA intraokuláris műlencse
Szakmai indikáció betegcsoportok szerint:
• ICCE-n, toksérüléssel járó ECCE-n vagy phacoemulsification átesett aphakiás betegek
Speciális minimum követelmény:
Irisfixációs PMMA intraokuláris lencse, mely univerzálisan használható a szürkehályogsebészetben mind primer, mind szekunder implantációk esetén ICCE, ECCE és phacoemulsifikáció után.
A dioptria tartomány teljes tartomány, ½ dioptriánkénti lépcsőben emelkedő.
Az ajánlatkérő szerződés során +10%-al eltérhet a kiírt mennyiségtől (ld. II.2.11 pont).
A részletes specifikációt a Műszaki Szakmai Specifikáció c. dokumentum tartalmazza.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az ajánlatkérő szerződés során +10%-al eltérhet a kiírt mennyiségtől, amelynek mennyisége: 4 db.
A +10 %-al növelt össz. mennyiség: 44 db.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatkérő a vonatkozó rész tekintetében a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot alkalmazza, mivel a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további, a Műszaki Szakmai Specifikációban meghatározott orvos szakmai minimum feltételeken túlmutató jellemzők nem szolgálják.

II.2.1)
Elnevezés: Steril műtéti csomag I.
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2580 db „Steril műtéti csomag I.” beszerzése. A csomag tartalma a Műszaki Szakmai Specifikációban került meghatározásra.
Alapkövetelmény: kompatibilitás Infiniti/Centurion torzionáli sphacoemulsificatios készülékhez.
Az ajánlatkérő szerződés során +10%-al eltérhet a kiírt mennyiségtől (ld. II.2.11 pont).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az ajánlatkérő szerződés során +10%-al eltérhet a kiírt mennyiségtől, amelynek mennyisége: 258 db.
A +10 %-al növelt össz. mennyiség: 2838 db.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatkérő a vonatkozó rész tekintetében a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot alkalmazza, mivel a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további, a Műszaki Szakmai Specifikációban meghatározott orvos szakmai minimum feltételeken túlmutató jellemzők nem szolgálják.

II.2.1)
Elnevezés: Steril műtéti csomag II.
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
258 db „Steril műtéti csomag II.” beszerzése. A csomag tartalma a Műszaki Szakmai Specifikációban került meghatározásra.
Alapkövetelmény: kompatibilitás Constellation szürkehályog és hátsó szegmens szemsebészeti készülékkel.
Az ajánlatkérő szerződés során +10%-al eltérhet a kiírt mennyiségtől (ld. II.2.11 pont).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az ajánlatkérő szerződés során +10%-al eltérhet a kiírt mennyiségtől, amelynek mennyisége: 26 db.
A +10 %-al növelt össz. mennyiség: 284 db.
Az ajánlatkérő szerződés során +10%-al eltérhet a kiírt mennyiségtől (ld. II.2.11 pont).
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatkérő a vonatkozó rész tekintetében a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot alkalmazza, mivel a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további, a Műszaki Szakmai Specifikációban meghatározott orvos szakmai minimum feltételeken túlmutató jellemzők nem szolgálják.

II.2.1)
Elnevezés: Steril műtéti csomag III.
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2322 db „Steril műtéti csomag III.” beszerzése. A csomag tartalma a Műszaki Szakmai Specifikációban került meghatározásra.
Alapkövetelmény:kompatibilitás Constellation szürkehályog és hátsó szegmens szemsebészeti készülékkel.
Az ajánlatkérő szerződés során +10%-al eltérhet a kiírt mennyiségtől (ld. II.2.11 pont).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az ajánlatkérő szerződés során +10%-al eltérhet a kiírt mennyiségtől, amelynek mennyisége: 232 db.
A +10 %-al növelt össz. mennyiség: 2554 db.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatkérő a vonatkozó rész tekintetében a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot alkalmazza, mivel a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további, a Műszaki Szakmai Specifikációban meghatározott orvos szakmai minimum feltételeken túlmutató jellemzők nem szolgálják.

II.2.1)
Elnevezés: Steril műtéti csomag IV.
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1440 db „Steril műtéti csomag IV.” beszerzése. A csomag tartalma a Műszaki Szakmai Specifikációban került meghatározásra.
Alapkövetelmény: kompatibilitás Bausch&Lomb gyártmányú phacoemulsificatios készülékkel.
Az ajánlatkérő szerződés során +10%-al eltérhet a kiírt mennyiségtől (ld. II.2.11 pont).

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az ajánlatkérő szerződés során +10%-al eltérhet a kiírt mennyiségtől, amelynek mennyisége: 144 db.
A +10 %-al növelt össz. mennyiség: 1584 db.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatkérő a vonatkozó rész tekintetében a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot alkalmazza, mivel a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további, a Műszaki Szakmai Specifikációban meghatározott orvos szakmai minimum feltételeken túlmutató jellemzők nem szolgálják.

II.2.1)
Elnevezés: Steril műtéti csomag V.
Rész száma: 16
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
120 db „Steril műtéti csomag V.” beszerzése. A csomag tartalma a Műszaki Szakmai Specifikációban került meghatározásra.
Alapkövetelmény: kompatibilitás Constellation szürkehályog és hátsó szegmens szemsebészeti készülékkel.
A 16. részhez aktív szilikonolaj implantációra és explantációra valamint gáztamponád keverésére alkalmas eszköz, valamint a futamidő alatt megjelenő legújabb hardveres illetve szoftveres fejlesztések biztosítása kötelező az ajánlattevő részéről a szerződés futamidejéig. A szerződés időtartama alatt megjelenő újabb fejlesztések, amelyek minimum teljesítik a fenti kritériumokat, a szerződéses ár fenntartása mellett helyettesíthetők. Termékváltásról nincs szó, pl szoftveres upgrade vagy pl. kézieszköz kialakításának (jobb fogás, alacsonyabb vibráció műtét alatt) megváltozása értendő ez alatt.
Az ajánlatkérő szerződés során +10%-al eltérhet a kiírt mennyiségtől (ld. II.2.11 pont).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az ajánlatkérő szerződés során +10%-al eltérhet a kiírt mennyiségtől, amelynek mennyisége: 12 db.
A +10 %-al növelt össz. mennyiség: 132 db.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatkérő a vonatkozó rész tekintetében a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot alkalmazza, mivel a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további, a Műszaki Szakmai Specifikációban meghatározott orvos szakmai minimum feltételeken túlmutató jellemzők nem szolgálják.

II.2.1)
Elnevezés: Steril műtéti csomag VI.
Rész száma: 17
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33140000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9024 Győr, Vasvári Pál utca 2-4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
140 db „Steril műtéti csomag VI.” beszerzése. A csomag tartalma a Műszaki Szakmai Specifikációban került meghatározásra. Alapkövetelmény: kompatibilitás Constellation szürkehályog és hátsó szegmens szemsebészeti készülékkel
A szerződés időtartama alatt megjelenő újabb fejlesztések, amelyek minimum teljesítik a fenti kritériumokat, a szerződéses ár fenntartása mellett helyettesíthetők. A 17. részhez hátsó szegmens leképezésére alkalmas lencserendszer és 3D-s integrálható képi megjelenítő rendszer biztosítandó, valamint a futamidő alatt megjelenő legújabb hardveres illetve szoftveres fejlesztések biztosítása kötelező az ajánlattevő részéről a szerződés futamidejéig. Termékváltásról nincs szó, pl szoftveres upgrade (hibajavítás), hadveres upgrade (pixelhiba, latencia idő, kamera alapú hibák miatti) javítás értendő ez alatt.
Az ajánlatkérő szerződés során +10%-al eltérhet a kiírt mennyiségtől (ld. II.2.11 pont).
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az ajánlatkérő szerződés során +10%-al eltérhet a kiírt mennyiségtől, amelynek mennyisége: 14 db.
A +10 %-al növelt össz. mennyiség: 154 db.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlatkérő a vonatkozó rész tekintetében a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot alkalmazza, mivel a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további, a Műszaki Szakmai Specifikációban meghatározott orvos szakmai minimum feltételeken túlmutató jellemzők nem szolgálják.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Igazolási mód: Az ajánlattevőnek és a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban (továbbiakban: EEKD) foglaltak szerinti nyilatkozatának a benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá. Az alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához (Korm. rend. 3. § (3) bekezdés). Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtania. A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt egyes kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat mely bíróságok, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (3)–(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandóak. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges. A kizáró okok és alkalmasság igazolására benyújtott dokumentumoknak alkalmasnak kell lennie az igazolni kívánt tény, adat igazolására. Ajánlatkérő a kizáró okok tekintetében kifejezetten hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-16. §-aira. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
Öntisztázás lehetősége (Kbt. 64. §) ...Karakterkorlát miatt további információt a Közbeszerzési Dokumentum, AZ EKR-BEN TALÁLHATÓ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS KIEGÉSZÍTÉSE pontjának III.1) alpontja tartalmaz.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a, alapján felhívja a figyelmet arra, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az ajánlatban nyilatkozni kell kizárólag az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) IV. rész α szakasz kitöltésével.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a jelen pontban meghatározott dokumentumokat az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani az arra felhívott ajánlattevő.
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
G/1.:Ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015.(X.30) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés b) pontja alapján csatolja saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját az eljárást megindító felhívás napját megelőzően lezárt utolsó három üzleti évről, a kiegészítő melléklet nélkül, de - amennyiben könyvvizsgálatra kötelezett - a független könyvvizsgálói jelentéssel, ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Ha nem írja elő, csatoljon cégszerűen aláirt nyilatkozatot az utolsó három lezárt üzleti év mérleg szerinti eredményéről. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján (http://e-beszamolo.im.gov.hu) megismerhető, a beszámoló benyújtása az ajánlatban nem szükséges. Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján nem megismerhető, úgy ajánlattevőnek az ajánlatába be kell csatolni a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló egyszerű másolatát.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszakkezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (szemészeti lencse szállítása) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az Ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (szemészeti lencse szállítása) származó általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételének összességében el kell érnie vagy meg kell haladnia az Ajánlatkérő által a felhívásban meghatározott értéket (nettó 1,5 millió Ft). A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltak alapján amennyiben az Ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló Ajánlatkérő által kért részének benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogiformában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával (kizárólag IV. rész α szakasz kitöltésével) kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az G/1. pontban az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): G/1. Alkalmas az ajánlattevő, az eljárást megindító felhívás napjától visszafele számított lezárt utolsó három üzleti év üzemi/üzleti tevékenysége szerinti eredményei közül kettő év nem negatív, es pénzügyi beszámolóját – amennyiben könyvvizsgálatra kötelezett - a könyvvizsgáló nem látta el korlátozó, elutasító záradékkal.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a, alapján felhívja a figyelmet arra, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az ajánlatban kizárólag nyilatkozni kell az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) IV. rész α szakasz kitöltésével.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a jelen pontban meghatározott dokumentumokat az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani az arra felhívott ajánlattevő.
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján a megajánlott termékek vonatkozásában tanúsító szervezettől származó érvényes 93/42/EEK irányelvnek vagy a 4/2009 (III.17.) EüM rendeletnek megfelelően előírt tanúsítvány és gyártói megfelelőségi nyilatkozat.
M2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb – a közbeszerzés tárgya (Szemészeti lencsék beszerzése) szerinti – szállításainak ismertetése referenciaigazolással vagy referencia nyilatkozattal megjelölve a teljesítés idejét (év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik felet, a szerződés tárgyát és mennyiségét (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 21. § (1a) bekezdés alapján az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy – amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében nem olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül – az ajánlattevő, illetve az az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdések).
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük 1 felel meg. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megállapítására. A Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésében foglaltakra. ...
Karakterkorlát miatt további információt a Közbeszerzési Dokumentum, AZ EKR-BEN TALÁLHATÓ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS KIEGÉSZÍTÉSE pontjának III.1.3) alpontja tartalmaz.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben a megajánlott termékek - az osztályba sorolástól függően - rendelkeznek érvényes 93/42/EEK irányelvnek vagy a 4/2009 (III.17.) EüM rendeletnek megfelelő az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes tanúsítvánnyal és gyártói megfelelőségi nyilatkozattal.
M/2. Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben belül rendelkezik összesen legalább:
1. rész: 615 db szemészeti lencse szállítására vonatkozó referenciával.
2. rész: 90 db szemészeti lencse szállítására vonatkozó referenciával.
3. rész: 660 db szemészeti lencse szállítására vonatkozó referenciával.
4. rész: 540 db szemészeti lencse szállítására vonatkozó referenciával.
5. rész: 45 db szemészeti lencse szállítására vonatkozó referenciával.
6. rész: 1 320 db szemészeti lencse szállítására vonatkozó referenciával.
7. rész: 300 db szemészeti lencse szállítására vonatkozó referenciával.
8. rész: 1 005 db szemészeti lencse szállítására vonatkozó referenciával.
9. rész: 75 db szemészeti lencse szállítására vonatkozó referenciával.
10. rész: 270 db szemészeti lencse szállítására vonatkozó referenciával.
11. rész: 30 db szemészeti lencse szállítására vonatkozó referenciával.
12. rész: 1 935 db szemészeti steril műtéti csomag szállítására vonatkozó referenciával.
13. rész: 193 db szemészeti steril műtéti csomag szállítására vonatkozó referenciával.
14. rész: 1 741 db szemészeti steril műtéti csomag szállítására vonatkozó referenciával.
15. rész: 1 080 db szemészeti steril műtéti csomag szállítására vonatkozó referenciával.
16. rész: 90 db szemészeti steril műtéti csomag szállítására vonatkozó referenciával.
17. rész: 105 db szemészeti steril műtéti csomag szállítására vonatkozó referenciával.
A referencia részenként több szerződés bemutatásával is teljesíthető. Több részre történő ajánlattétel esetén – azonos tárgyú referenciaelvárárs esetében (1-11. részek, illetve a 12-17. részek) – a nagyobb mennyiségű referenciakövetelménynek való megfelelés igazolása elegendő, azaz ugyanazon referencia bemutatható több rész tekintetében is.

III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlattevő a konszignációs raktárból felhasznált termékek ellenértékét havonta jogosult számlázni a Vevő részére. A vételár kifizetésére – a Kbt. 135. § (1), (5)(6) bekezdése valamint az 1997. évi LXXXIII. tv 9/A§-a szerint a finanszírozott egészségügyi szolgáltatók esetében a Ptk. 6:130§ (1) és (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel – a kiegyenlítés határideje 60 nap– banki átutalással kerül sor. Előlegszámla benyújtására nincs lehetőség. Az ajánlattétel, a kifizetések és az elszámolás pénzneme: HUF. A finanszírozási feltételek valamennyi rész tekintetében irányadók.
Kbt. 27/A.§-a szerint: Az ajánlatkérő - kivéve az 5.§ (2)-(4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt - köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 sz. európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az EU Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
A finanszírozásra vonatkozó részletes rendelkezéseket a szerződés tervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/10/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/10/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68.§-ában leírtak szerint. A 2 hónapos ajánlati kötöttség 60 naptári napot jelent.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: A szerződés lejártát követően ismételten meghirdetésre kerül.
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.A tájékoztatást igénylő gazdasági szereplő az EKR-en keresztül fordulhat kiegészítő tájékoztatásért az ajánlatkérőhöz az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben. Ajánlatkérő ésszerű időnek tekinti legkésőbb az ajánlattételi határidőt megelőző 6. napot. 2.Amennyiben minden érvényes ajánlat összege meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét, úgy az ajánlatkérő jogosult az eljárást eredménytelenné nyilvánítani a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján. 3.Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart. 4.Ajánlatkérő konzultációt jelen eljárásban nem tart. 5.Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73.§ (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakra. 6.Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot. Tárgyi eljárás során. 7.Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat. Az Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, az ajánlatok bírálatára csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő kettő legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében kerül sor. 8.A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 9.Kbt. és Ptk. alkalmazása: A felhívásban és a dokumentációban a „Kbt”. rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény értendő. A felhívásban nem szabályzott kérdések vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni. 10.Az ajánlati árakat a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott árazatlan költségvetés kitöltésével kell meghatározni, azzal, hogy az ajánlatban foglalt eszközök részletes árlistáját is kötelező benyújtani az értékeléshez és az ajánlatok ellenőrzéséhez. Továbbá szükséges szintén a közbeszerzési dokumentumok részét képező a Műszaki Szakmai Specifikáció c. dokumentum vonatkozó részeinek („Ajánlott paraméter” t. oszlop) kitöltése is. Mindhárom dokumentumot cégszerűen aláírva, pdf formátumban fel kell tölteni az EKR rendszerbe, valamint a költségvetés Excel formátumban is be kell nyújtani. 11.EKR rendelet alkalmazása: A Kbt. 40. §-a értelmében jelen eljárás az EKR igénybevételével kerül lebonyolításra (ld. 424/2017. (XII.19.) Kormányrendelet). 12.FAKSZ: Mester Ákos (Lajstromszám: 01081) 13.Az Ajánlatkérőnek Ajánlatához csatolnia kell a megajánlott termékre vonatkozó magyar nyelvű használati útmutatót.14.Az ajánlatkérő a projekttársaság létrehozásának lehetőségét kizárja.15.Az értékelési szempontok: -1-10. rész: Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont szerinti legjobb ár-érték arány, -11-17. rész: Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti legalacsonyabb ár (ld. KD). Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont. 17.Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
... Karakterkorlát miatt további információt a KD, AZ EKR-BEN TALÁLHATÓ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS KIEG. pont, VI.3.7) alpontja tartalmaz.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásainak megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák