Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:16751/2019
CPV Kód:45233250-6
Ajánlatkérő:Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Teljesítés helye:Budapest, IX. kerület Önkormányzatának Fehérholló u. 2-4. szám alatt lévő Fehérholló Bölcsőde és Gyermekek Átmeneti Otthona
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PARK-TÉR Útépítő és Fenntartó Betéti Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83008025
Postai cím: Bakáts Tér 14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1092
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Helyes János
Telefon: +36 304847329
E-mail: helyes.janos@gmail.com
Fax: +36 17002490
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ferencvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: BP.IX ker.Fv.Önk.Fehérholló u. 2-4 Bölcsőde udvarf
Hivatkozási szám: EKR000301242019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233250-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
BP.IX ker.Fv.Önk.Fehérholló u. 2-4 Bölcsőde udvarf
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233250-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest, IX. kerület Önkormányzatának Fehérholló u. 2-4. szám alatt lévő Fehérholló Bölcsőde és Gyermekek Átmeneti Otthona
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Budapest, IX.ker. Fehérholló u. 2-4. szám alatt lévő Fehérholló Bölcsődében és Gyermekek Átmeneti Otthonában a játszóudvar felújítása, 318 m2 térkő, 428 m komfort műfű, 198 m2 sport műfű burkolat kivitelezésével a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
09199 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: BP.IX ker.Fv.Önk.Fehérholló u. 2-4 Bölcsőde udvarf
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/15 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PARK-TÉR Útépítő és Fenntartó Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93789671
Postai cím: Falemez Utca 11. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1048
Ország: Magyarország
E-mail: zold.ter@gmail.com
Telefon: +36 709304080
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 41688180
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233250-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233250-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest, IX. kerület Önkormányzatának Fehérholló u. 2-4. szám alatt lévő Fehérholló Bölcsőde és Gyermekek Átmeneti Otthona
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Budapest, IX.ker. Fehérholló u. 2-4. szám alatt lévő Fehérholló Bölcsődében és Gyermekek Átmeneti Otthonában a játszóudvar felújítása, 318 m2 térkő, 428 m komfort műfű, 198 m2 sport műfű burkolat kivitelezésével a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározottak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 41688180
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PARK-TÉR Útépítő és Fenntartó Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93789671
Postai cím: Falemez Utca 11. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1048
Ország: Magyarország
E-mail: zold.ter@gmail.com
Telefon: +36 709304080
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Vállalkozó címe/székhelye megváltozott.
Ezen változásra figyelemmel Felek a Szerződésnek a Szerződő Felek megnevezése körében a Vállalkozóra vonatkozó adatait az alábbiak szerint módosítják:
„PARK-TÉR Útépítő és Fenntartó Betéti Társaság (cím: 1044 Budapest, Székesdüllő sor 8.) képviseli: János Gábor István ügyvezető, bankszámlaszám: KHB: 10409015-90101746, MKB: 10300002-10599698-49020015, adószám: 28242321-2-41, cégjegyzékszám: 01-06-115370), mint kivitelező, (a továbbiakban: Kivitelező, Ajánlattevő),”.
Felek a fentiekben foglaltak, mint nem lényeges szerződésmódosítás esetében a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján módosították a Szerződést.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó címe/székhelye megváltozott.
Ezen változásra figyelemmel Felek a Szerződésnek a Szerződő Felek megnevezése körében a Vállalkozóra vonatkozó adatait az alábbiak szerint módosítják:
„PARK-TÉR Útépítő és Fenntartó Betéti Társaság (cím: 1044 Budapest, Székesdüllő sor 8.) képviseli: János Gábor István ügyvezető, bankszámlaszám: KHB: 10409015-90101746, MKB: 10300002-10599698-49020015, adószám: 28242321-2-41, cégjegyzékszám: 01-06-115370), mint kivitelező, (a továbbiakban: Kivitelező, Ajánlattevő),”.
Felek a fentiekben foglaltak, mint nem lényeges szerződésmódosítás esetében a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján módosították a Szerződést.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 41688180 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 41688180 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben