Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/175
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.11.
Iktatószám:16765/2019
CPV Kód:45230000-8
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:HU120, HU211
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Siemens Mobility Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési Titkárság
Telefon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés Százhalombatta (bez.) - Pusztaszabolcs (bez.) vonalszakaszbiztosítóberendezési, távközlési és ETCS 2 kiegészítő tervezési, valamint kivitelezési munkáira”
Hivatkozási szám: „V040.04
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45230000-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés Százhalombatta (bez.) - Pusztaszabolcs (bez.) vonalszakaszbiztosítóberendezési, távközlési és ETCS 2 kiegészítő tervezési, valamint kivitelezési munkáira”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48140000-1
További tárgyak:72212140-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120, HU211 A teljesítés fő helyszíne: Százhalombatta - Pusztaszabolcs vasúti vonalszakasz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A ~ 26,28 km hosszú Százhalombatta - Pusztaszabolcs vonalszakaszon a biztosítóberendezés és ETCS 2kiegészítő tervezési, valamint kivitelezési munkái során az alábbi főbb feladatokat kell elvégezni:
- ETCS 2 szintű vonatbefolyásoló rendszer telepítése Százhalombatta és Pusztaszabolcs állomás között26,28 km hosszban,
- új elektronikus állomási biztosítóberendezések alapszoftverének szállítása, tesztelése a rendszer részeként,
- új elektronikus állomási biztosítóberendezés, amely kiegészítésre kerül központi állításba kapcsoltobjektumok (váltók, kisiklasztó saruk) bekötésével:
- Százhalombatta állomás: 29 db,
- Ercsi -Elágazás: 9 db,
- Iváncsa állomás: 4 db,
- Pusztaszabolcs állomás: 45 db.
Összesen: 87 db.
- önműködő, emelt sebességű térköz telepítése a nyílt vonalakon Százhalombatta és Pusztaszabolcs állomásközött, 26,28 km,
- elektronikus útátjáró biztosítóberendezés 7 db:
- állomási: 3 db,
- nyíltvonali: 4 db,
- állomások felvételi épületének teljes körű rekonstrukciója, Ercsi-Elágazáson új biztosítóberendezési üzemiépület, Pusztaszabolcs állomáson az új blokkmesteri épület megépítése,
- távközlési berendezések telepítése,
- Százhalombatta és Pusztaszabolcs állomások között vonalkábel és erősáramú kábel fektetése,
- új vasúti üzemirányító rendszer létesítése,
- új monomódusú 96 szálas - technológiai célú - fényvezető szálas optikai hírközlő kábel kiépítése,
- új utastájékoztató rendszer kiépítése,
- tűz és vagyonvédelmi rendszer telepítése,- illesztő felületek kialakítása az egyes berendezésekben az ETCS és FOR rendszerekhez, illetve a térköz éssorompó berendezésekben az ETCS, valamint az állomási biztosítóberendezéshez,
- ETCS 2 berendezés létesítése,
- balízok telepítése, programozása,
- az ETCS illesztése a GSM-R rendszerhez,
- 75 Hz-es jelfeladási rendszer kiépítése a szakasz teljes hosszán,
- a pályaépítési tender keretében megvalósuló HETA objektumoknak az elsődleges és másodlagos(tartalék)FET központba történő illesztése,
- az állomások, valamint a fázishatárok objektumainak a FET rendszerbe történő illesztése,
- a telepítésre kerülő rendszerek biztonságügyi eljárásainak lefolytatása a vonatkozó EN 50126, EN 50128ésEN50129 szabványok szerint (beleértve az alkalmassági tanúsítást is),
- a 2008/57/EK, valamint a 30/2010 (XII.23.) NFM rendelet irányelveinek/előírásainak megfelelő tanúsítványokés nyilatkozatok megszerzése,
- a projekt megvalósításához/üzembe helyezéséhez szükséges összes szakági terv elkészítése, a szükségesengedélyek beszerzése (nem csak vasúthatósági), tervezői művezetés igénybevétele, mintavételi ésmegfelelőség-igazolási terv készítése, s a tervek alapján történő teljes körű kivitelezése.
A feltüntetett mennyiségek tájékoztató jellegűek, a tervezés-engedélyeztetés során módosulhatnak. A részletesmennyiségeket és a feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Kapcsolódó projekt: Jelen közbeszerzés tárgyához kapcsolódó projekt a GSM-R 2 Rendszer megvalósításratervezett beruházás, mellyel együttműködési kötelezettsége áll fenn az eljárás nyertesének.
Részajánlattétel nem megengedett, az alábbiakra tekintettel: Kelenföld - Pusztaszabolcs vonalszakaszbiztosítóberendezés és ETCS 2 kiegészítő tervezése, kivitelezése, továbbá az egyéb kapcsolódó (távközlés,magasépítmény, FET, stb.) munkái rendkívül összetett és komplex feladat, amely sok szakág és szakmamunkájának együttműködése és összehangolása során jön létre. Az építési tevékenység során szükséges,hogy egyszerre több szakma is folyamatosan munkát végezzen a területen. Ebben az esetben a határidőre ésjó minőségben történő munkavégzés, a felelősségi körök, az egyes szakágak garanciavállalásainak egymástóltörténő elhatárolása és feltételeinek meghatározása nagy körültekintést és a teljes munkára történő egységesrálátást kíván. A fő feladat az elektronikus biztosítóberendezés és ETCS-2 rendszer kiépítése, amely egykomplex rendszert alkot, a munkák egy kézbe adása jelentősen csökkent a koordinációs-, pénzügyi- éshatáridős kockázatokat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: CEF

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 003 - 002664

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 450012040 Rész száma: 1 Elnevezés: V040.04 Vállalkozási szerződés Százhalombatta (bez.) -Pusztaszabolcs (bez.) vonalszakasz biztosítóberendezési, távközlési és ETCS 2 kiegészítő tervezési, valamint kivitelezési munkáira
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/12/19 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Siemens Mobility Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gizella út 51-57.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 18 660 221 658 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződésmódosítás aláírására 2019. augusztus 14. napján került sor.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/06 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45230000-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48140000-1
További tárgyak:72212140-2
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120, HU211 A teljesítés fő helyszíne: Százhalombatta - Pusztaszabolcs vasúti vonalszakasz.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A ~ 26,28 km hosszú Százhalombatta - Pusztaszabolcs vonalszakaszon a biztosítóberendezés és ETCS 2kiegészítő tervezési, valamint kivitelezési munkái során az alábbi főbb feladatokat kell elvégezni:
- ETCS 2 szintű vonatbefolyásoló rendszer telepítése Százhalombatta és Pusztaszabolcs állomás között26,28 km hosszban,
- új elektronikus állomási biztosítóberendezések alapszoftverének szállítása, tesztelése a rendszer részeként,
- új elektronikus állomási biztosítóberendezés, amely kiegészítésre kerül központi állításba kapcsoltobjektumok (váltók, kisiklasztó saruk) bekötésével:
- Százhalombatta állomás: 29 db,
- Ercsi -Elágazás: 9 db,
- Iváncsa állomás: 4 db,
- Pusztaszabolcs állomás: 45 db.
Összesen: 87 db.
- önműködő, emelt sebességű térköz telepítése a nyílt vonalakon Százhalombatta és Pusztaszabolcs állomásközött, 26,28 km,
- elektronikus útátjáró biztosítóberendezés 7 db:
- állomási: 3 db,
- nyíltvonali: 4 db,
- állomások felvételi épületének teljes körű rekonstrukciója, Ercsi-Elágazáson új biztosítóberendezési üzemiépület, Pusztaszabolcs állomáson az új blokkmesteri épület megépítése,
- távközlési berendezések telepítése,
- Százhalombatta és Pusztaszabolcs állomások között vonalkábel és erősáramú kábel fektetése,
- új vasúti üzemirányító rendszer létesítése,
- új monomódusú 96 szálas - technológiai célú - fényvezető szálas optikai hírközlő kábel kiépítése,
- új utastájékoztató rendszer kiépítése,
- tűz és vagyonvédelmi rendszer telepítése,- illesztő felületek kialakítása az egyes berendezésekben az ETCS és FOR rendszerekhez, illetve a térköz éssorompó berendezésekben az ETCS, valamint az állomási biztosítóberendezéshez,
- ETCS 2 berendezés létesítése,
- balízok telepítése, programozása,
- az ETCS illesztése a GSM-R rendszerhez,
- 75 Hz-es jelfeladási rendszer kiépítése a szakasz teljes hosszán,
- a pályaépítési tender keretében megvalósuló HETA objektumoknak az elsődleges és másodlagos(tartalék)FET központba történő illesztése,
- az állomások, valamint a fázishatárok objektumainak a FET rendszerbe történő illesztése,
- a telepítésre kerülő rendszerek biztonságügyi eljárásainak lefolytatása a vonatkozó EN 50126, EN 50128ésEN50129 szabványok szerint (beleértve az alkalmassági tanúsítást is),
- a 2008/57/EK, valamint a 30/2010 (XII.23.) NFM rendelet irányelveinek/előírásainak megfelelő tanúsítványokés nyilatkozatok megszerzése,
- a projekt megvalósításához/üzembe helyezéséhez szükséges összes szakági terv elkészítése, a szükségesengedélyek beszerzése (nem csak vasúthatósági), tervezői művezetés igénybevétele, mintavételi ésmegfelelőség-igazolási terv készítése, s a tervek alapján történő teljes körű kivitelezése.
A feltüntetett mennyiségek tájékoztató jellegűek, a tervezés-engedélyeztetés során módosulhatnak. A részletesmennyiségeket és a feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Kapcsolódó projekt: Jelen közbeszerzés tárgyához kapcsolódó projekt a GSM-R 2 Rendszer megvalósításratervezett beruházás, mellyel együttműködési kötelezettsége áll fenn az eljárás nyertesének.
Részajánlattétel nem megengedett, az alábbiakra tekintettel: Kelenföld - Pusztaszabolcs vonalszakaszbiztosítóberendezés és ETCS 2 kiegészítő tervezése, kivitelezése, továbbá az egyéb kapcsolódó (távközlés,magasépítmény, FET, stb.) munkái rendkívül összetett és komplex feladat, amely sok szakág és szakmamunkájának együttműködése és összehangolása során jön létre. Az építési tevékenység során szükséges,hogy egyszerre több szakma is folyamatosan munkát végezzen a területen. Ebben az esetben a határidőre ésjó minőségben történő munkavégzés, a felelősségi körök, az egyes szakágak garanciavállalásainak egymástóltörténő elhatárolása és feltételeinek meghatározása nagy körültekintést és a teljes munkára történő egységesrálátást kíván. A fő feladat az elektronikus biztosítóberendezés és ETCS-2 rendszer kiépítése, amely egykomplex rendszert alkot, a munkák egy kézbe adása jelentősen csökkent a koordinációs-, pénzügyi- és határidős kockázatokat.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 18 660 221 658
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Siemens Mobility Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gizella út 51-57.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. sz. módosítás: Ajánlatkérői jogutódlás tárgyában
2. sz. módosítás:A Szerződés 9.2. pont FM-M2 teljesítési és
Magasépítés kapcsán az alábbiak kerültek
engedélyek/hozzájárulások rendelkezésre állnak,
technológia Mérnök általi jóváhagyása,
részhatárideje: 2018. augusztus 31."
Vállalkozó ezen mérföldkő teljesítéséhez kapcsolódóan a Szerződés előírásainak
megfelelően elkészítette a Százhalombatta-Pusztaszabolcs vonalszakasz
épületeinek engedélyezési terveit és azt 2018. Július 25. napján, míg a kiviteli
terveket 2018. július 31. napján benyújtotta a MÁV Zrt., mint Üzemeltető részére
jóváhagyásra. A MÁV Zrt. 2018. augusztus 10. napján a 33014-3/2018/MAV
iktatószámú tervjóváhagyó kiadmányában az Ercsi elágazás biztosítóberendezési
üzemi épület és a pusztaszabolcsi blokkmesteri épület engedélyezési terveit
jóváhagyta, nem adta meg azonban a jóváhagyását az iváncsai
biztosítóberendezési üzemi épületének engedélyezési terveire, mert annak
konténerekből való kialakításával nem értett egyet.Megrendelő tájékoztatta a MÁV Zrt. Üzemeltetőt arról a 65. számú MÁV-NIF
vezetői egyeztetésen, hogy a Vállalkozó a terveket az előírt műszaki tartalomnak
megfelelően valósította meg, továbbá felhívta Üzemeltető figyelmét az
Együttműködési megállapodásban illetve a Jegyzőkönyvben foglaltakra, és kérte
az elutasítás indokainak felülvizsgálatát.
MÁV Zrt. az Iváncsa forgalmi kitérő magasépítményei vonatkozásában
korábban elutasított engedélyezési terveket 2018. augusztus 31. napján
a 33014-8/2018/MAV iktatószámú tervjóváhagyó kiadmányában
jóváhagyta.
Figyelemmel arra, hogy a MÁV Zrt. az FM-M2 mérföldkő határidejének utolsó
napján adta meg az iváncsai magasépítmények terveinek jóváhagyását, így a
Vállalkozó önhibáján kívül nem tudta határidőben teljesíteni ezen mérföldkőhöz
tartozó további jóváhagyásokat sem a következők szerint:
- 33014-8/2018/MAV iktatószámú tervjóváhagyó kiadmány kézhezvétele
Megrendelő és Vállalkozó által: 2018. szeptember 11. napja
- Vállalkozó Iváncsa üzemi épület vonatkozásában építési engedély kéréssel
fordult Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatalához: 2018.
szeptember 12. napja
- Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatala kiadja a jogerős
építési engedélyt Iváncsa üzemi épületre: 2018. október 13. napja
- Mérnök jóváhagyás Iváncsa üzemi épület kiviteli terveinek vonatkozásában:
2018. október 17. napja
2.3 Erre tekintettel Felek szükségesnek tartják a mérföldkő megosztását oly módon,
hogy az iváncsai magasépítmény terveinek vonatkozásában a Fejér Megyei
Kormányhivatal határozatának meghozataláig és a Mérnöki jóváhagyás
megszerzéséig kötbérterhes részhatáridő 2018. október 17. napjára módosuljon,
míg az FM-M2 mérföldkő valamennyi további feladata vonatkozásában a teljesítési
határidő változatlanul 2018. augusztus 31. napja marad.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosításra a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján került sor. Tárgyi Szerződés módosításának indoka a Szerződő Feleken kívül álló ok, amelyet
a Felek kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre. A MÁV Zrt. a Vállalkozó
által a műszaki dokumentációnak megfelelően elkészített iváncsai
biztosítóberendezési konténerépület engedélyezési terveit 2018. augusztus 10.
napján elutasította, annak ellenére, hogy a MÁV Zrt. Üzemeltető és a Megrendelő
között 2017. szeptember 8. napján létrejött jegyzőkönyvben rögzítésre került,
hogy a kétoldalú szakági egyeztetések eredményeként véglegesített műszaki
követelmények alapján a MÁV Zrt. többletigényt, többlet műszaki elvárásokat nem
érvényesít, az engedélyezési- és kiviteli tervek jóváhagyása során a
tenderdokumentációnak való megfelelést vizsgálja. A MÁV Zrt. az Iváncsa forgalmi
kitérő magasépítményei vonatkozásában a jóváhagyást az FM-M2 mérföldkő
határidejének utolsó napján, 2018. augusztus 31. napján adta meg.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 18 660 221 658 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 18 660 221 658 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben