Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/173
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás - Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Felhívással induló tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.09.
Iktatószám:16772/2019
CPV Kód:42621000-5
Ajánlatkérő:MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Teljesítés helye:HU333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.10.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72858615
Postai cím: Könyves Kálmán Körút 54-60
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Monostori Tibor
Telefon: +36 305833319
E-mail: monostori.tibor@mav-start.hu
Fax: +36 15111891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000330622019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000330622019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Padló alatti eszterga beszerzése,üzembe helyezése
Hivatkozási szám: EKR000330622019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42621000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szeged padló alatti eszterga beszerzése, telepítése és üzembe helyezése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Padló alatti eszterga beszerzése, üzembe helyezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 51120000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: 6729 Szeged, Rendező pályaudvar (21744/9 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szeged padló alatti eszterga beszerzése, telepítése és üzembe helyezése
Padló alatti kerékeszterga gyártása, szállítása, telepítése, üzembe helyezése, próbaüzem lefolytatása. A padló alatti kerékeszterga beszerzésével, telepítésével és üzembe helyezésével kapcsolatos vasúthatósági engedélyezési dokumentáció elkészítése, engedélyek beszerzése.
Szeged – Hódmezővásárhely tram-train létesítése kapcsán készített tervek alapján csakis olyan geometriai méretekkel rendelkező padló alatti kerékesztergát fogad el a Vevő, mely a mellékelt alaprajzon szereplő kerékeszterga csarnokban elfér és azon belül a kerékeszterga aknában (13,3x6,8x2,7 m) letelepíthető. A kerékpár-eszterga csarnok 9,5 m széles, 39 m hosszú, belső magassága 9,5 m a vágánytengely középsíkjában mérve
A Berendezés konstrukciója tegye lehetővé a vasúti járművek forgóvázaiba szerelt, a kiszerelt forgóvázakban vagy a kiszerelt kerékpárokban található, külső illetve belső csapágyházakkal rendelkező kerekek esztergálását leszorító készülékekkel.
A Berendezés foglaljon magába egy számjegyvezérlésű rendszert (CNC), magyar nyelvi verzióval, integrált Programozható Logikai Kontrollerrel (PLC), amely a teljes esztergálási folyamatot ellenőrzi, úgy hogy garantált legyen a legmegfelelőbb műveleti sorrend, valamint bármilyen típusú kerékprofil beprogramozására és két kerék egyidejű profilesztergálására legyen alkalmas
A padló alatti kerékeszterga építési és használatbavételi vasúthatósági engedélyeztetése (és az azzal kapcsolatos dokumentáció elkészítése) a jelen eljárás nyertes Eladójának feladata lesz.
A berendezés műszaki adataival kapcsolatos elvárás:
Alapspecifikáció:
-Nyomtáv: 1435mm
-Maximum kerékátmérő, megmunkálás előtt: 1500mm
-Minimum kerékátmérő, megmunkálás után: 600mm
-Maximum kerékvastagság: 90-150mm
-Maximum tengelyterhelés: 22x10KN
-Minimum tengelyterhelés: 12x10KN (2x6t műterhelés megtartása mellett)
-Vágási sebességtartomány: 20-130 m/min
-Vágási sebesség: 80m/min
-Maximális forgácskeresztmetszet egy szánra: 10 mm2
-Tengelymozgás sebesség: Xmax= 3000m/min; Zmax=4700m/min, a sebesség állítható legyen a golyósorsók legoptimálisabb állapotának függvényében!
-Hidromotorok, axiáldugattyús szivattyúkkal
-Teljes installált teljesítmény ≈100KW
-Szerszámgép befoglaló méretei: Alkalmazkodjon a tárgyi műszaki tartalom mellékletét képező telepítési helyszínhez és aknához.
Megmunkálási pontosság:
-Differencia a kerékpár két kerekének átmérője között: ≤0,10 mm
-Forgóváz négy kerekének átmérője közötti különbség: ≤0,30 mm
-Kerékpár futókőr radikális kifutása: ≤0,10 mm
-Kerékpár kerék belső felületének axiális kifutása: ≤0,10 mm
-Megmunkálási pontosság: ≤0,15 mm
-Megmunkált kerékfelület érdesség: Ra=10÷40µm
-Féktárcsa axiális kifutása megmunkálás után: ≤0,05
-Féktárcsa egyenletessége megmunkálás után: ≤0,05/100 mm
-Féktárcsa felületi érdessége megmunkálás után: Ra=≤60µm
-Egy vasúti kerékpár kerekeinek újraprofilozási időigénye megfelelően kiképzett személyzet munkavégzésével: max. 60 min.
Az alábbi esetek nem beleszámolandók:
oAz átállás ideje a következő tengelyre.
oA forgács eltávolítás, tisztítás mérés előtt, stb..
oKülönféle megbontások sorozattól függően (pl. homokoló leszerelése az esztergálás előtt).
oUltrahangos anyagvizsgálat (akár többször is) repedéses monoblokkos kerék esetén.
oLapos, felrakódott kerék, késcserék, aláépítés, és műteher stabilitása.
oKerékkifutások kezelése, max. fogásmélység.
A részleteket a Közbeszerzési Dokumentumok II. Fejezetében található Műszaki leírás tartalmazza.
( az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása; csak árubeszerzések esetében -jelölje meg, hogy a pályázatok adásvételre, lízingre, bérletre, részletvételre, vagy ezek kombinációjára irányulnak-e )
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Ajánlatkérői megrendelés kézhezvételétől számított leszállítási határidő (hónapban kifejezve, min. 8 hónap, max. 12 hónap) 5
2 Garanciális javítás megkezdése a bejelentést követően (megajánlható 1 munkanap, 2 munkanap, 3 munkanap, pontozás sávosan történik) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 29 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 50
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: A felhívás ezen pontja kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED-re továbbítható legyen.
Ajánlatkérő kiegészítésként közli, hogy a felhívás II.2.7) pontjában szereplő időtartam a szerződéstervezetben és a jelen felhívásban foglaltakra figyelemmel került meghatározásra. Ennek megfelelően Ajánlatkérő a szerződés felek általi aláírásától (mely a hatálybalépés napja) számított 12 hónapon belül jogosult megrendelni a berendezés és az üzemeltetési készlet leszállítását; a teljesítési helyre történő leszállítás – legalább 8, de legfeljebb 12 hónap – a nyertes Ajánlattevő megajánlása szerinti időtartam; a berendezés ezt követő engedélyeztetésének, éles üzembe helyezésének és próbaüzemének együttes időtartama kb. 150 naptári nap, figyelemmel a műszaki leírásban rögzített határidők. Ezen maximális időtartamok összeadása eredményez 29 hónapot, mely a felhívás II.2.7) pontjában rögzítésre került.
Ajánlatkérő a II.1.6) kiegészítésként az alábbiakban határozza meg a részajánlat tétel kizárásának indokait:
A beszerzés egy darab komplex berendezés leszállítására, telepítésére, üzembe helyezésére, engedélyeztetésére vonatkozik, így annak részekre bontása az eszköz szempontjából technikailag nem lehetséges, mivel egy berendezésről van szó, illetőleg a feladatok szintjén nem indokolt, mivel az egyes feladatok – leszállítás, telepítés, beüzemelés, engedélyeztetés – szétválasztása a szakszerűség szempontjából hátrányos és árdrágító hatású lenne, miközben egy komplex berendezés üzembe helyezéséig terjedő, szervesen összetartozó feladatok ellátása képezi a nyertes Ajánlattevő feladatát.

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információ
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-3.2.0-15-2017-00026
II.2.14) További információ:
Az ajánlatok ért. szempontja: legjobb ár-érték arány

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki (amely) a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alatt áll.
Az igazolás módja:
Az igazolási módokra a 321/2015. (X. 30.) Kr. 1-16. §-okban foglaltak irányadók.
Részvételre jelentkező vonatkozásában:
Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Kr. II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) történő kitöltésével és benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá. Ajánlatkérő az EEKD-t a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, az EKR-ben elektronikus formában rendelkezésre bocsát.
Ajánlatkérő a részvételi felhívásban előírt kizáró okok előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás részvételi szakaszában kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatot veszi figyelembe az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe és nem bírálja a részvételi jelentkezésben, becsatolásra kerülő bármilyen más, az előírt kizáró okokhoz kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a 321/2015. (X. 30.) Kr. 4. § (1) bekezdésének megfelelő – nyilatkozatot, dokumentumot.
Alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában:
A 321/2015. (X. 30.) K. r. 15. § szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását.
Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozóra és más szervezetre vonatkozóan benyújtandó EEKD-t az EKR-ben az adott szervezet nevében a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő tölti ki. [321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (3a) bekezdés.]
A részvételre jelentkező részvételi jelentkezésében – amennyiben az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozót vesz igénybe – a Kbt. 67. § (4) szerinti nyilatkozatot is köteles benyújtani arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
A kizáró okokra vonatkozó igazolásokat az eljárás második, ajánlattételi szakaszában, az ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint:
– a Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezők esetében a 321/2015. (X. 30.) Kr. III. Fejezet 8. §-a, a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerinti kizáró ok tekintetében a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerint,
– a nem Magyarországon letelepedett részvételre jelentkezők esetében a 321/2015. (X. 30.) Kr. III. Fejezet 10. §-a, a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerinti kizáró ok tekintetében a Kbt. 62. § (1) kb) pontja szerint.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése alapján ajánlattevőnek/kapacitást nyújtó személynek/szervezetnek az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdés szerinti felhívására nyilatkozniuk kell arról, hogy a kizáró okok fenn nem állásának és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása során kívánják-e valamely Ajánlatkérő által lefolytatott közbeszerzési eljárásban korábban a kizáró okok fenn nem állására és/vagy az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozóan benyújtott igazolás figyelembe vételét.
Amennyiben ajánlattevő/kapacitást nyújtó személy/szervezet valamely korábbi igazolás figyelembevételét kívánja, úgy nyilatkozatának tartalmaznia kell az érintett közbeszerzési eljárás és a korábban benyújtott érintett igazolás(ok) egyértelmű megjelölését oly módon, hogy azok a megjelölés alapján egyértelműen beazonosíthatóak legyenek.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(6) szerinti felhívásában nem kéri be ismételten a részvételi szakaszban az EEKD-ban megtett nyilatkozatokat.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1. Részvételre jelentkező részvételi jelentkezésében előzetesen a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően az EEKD-ban nyilatkozik, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján, az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás részvételi szakaszában kizárólag az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe és nem értékeli a részvételi jelentkezésben, ajánlatban adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az igazolni kívánt alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésének megfelelő nyilatkozatot, dokumentumot.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján jelzi, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolása érdekében elfogadja részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő személy/szervezet EEKD-ben feltüntetett egyszerű nyilatkozatát az előírt alkalmasság tekintetében (csak az EEKD IV. részének α pontját kell kitöltenie, IV. rész további pontjait nem).
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlattételi szakaszban Ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:
P/1. Az Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégszerűen aláírt nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján, az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. A részvételre jelentkező alkalmas, amennyiben teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen eléri a nettó 500.000.000,- Ft-ot, azaz nettó ötszázmillió forintot.
Részvételre jelentkezőnek az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közül elegendő azon üzleti év/évek árbevételéről nyilatkoznia amellyel/amelyekkel a minimumkövetelménynek való megfelelést igazolni tudja.
Ha a részvételre jelentkező a fenti adattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat megtétele nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(8) valamint (11) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak irányadók.
Részvételre jelentkezőnek részvételre jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, melyet Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, elektronikus formában rendelkezésre bocsát.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolása érdekében elfogadja részvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet/személy EEKD-ben feltüntetett egyszerű nyilatkozatát az előírt alkalmasság tekintetében (csak az EEKD IV. részének α pontját kell kitöltenie, IV. rész további pontjait nem).
Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás részvételi szakaszában kizárólag az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot tudja figyelembe venni az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére; e tekintetben Ajánlatkérő nem veszi figyelembe és nem értékeli a részvételi jelentkezésben, ajánlatban adott esetben becsatolásra kerülő bármilyen más, az igazolni kívánt alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolást, egyéb – nem a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésének megfelelő nyilatkozatot, dokumentumot.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az eljárás második, ajánlattételi szakaszában, az ajánlattételi szakaszban Ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:
M/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító részvételi felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített,
beszerzés tárgyára (padló alatti kerékeszterga beszerzésére, telepítésére és beüzemelésére) vonatkozó referencia/referenciák ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerinti formában igazolva, minimálisan az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése;
- kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (cím és/vagy telefonszám és/vagy e-mail és/vagy fax);
- a referencia tárgyának ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt alkalmassági feltételnek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen);
- a referencia teljesítésének kezdő időpontja (év, hónap, nap pontossággal);
- a referencia teljesítésének befejező időpontja (év, hónap, nap pontossággal);
- a teljesítésért kapott nettó ellenszolgáltatás (saját teljesítés értéke a vizsgált időszak vonatkozásában);
- a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Amennyiben az M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelés a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése szerint referencianyilatkozattal is igazolható, Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(6) szerinti felhívásában nem kéri be ismételten a részvételi szakaszban az EEKD-ban megtett referencianyilatkozato(ka)t.
A bemutatott referenciákkal szemben követelmény, hogy szerződésszerűen teljesített szállításra vonatkozzanak. Ajánlatkérő az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során kizárólag a vizsgált időszak (az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három év) alatt teljesített (befejezett), de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során nem vehető figyelembe olyan szállítás, amelynek teljesítése a vizsgált időszaknál korábbi időpontban fejeződött be.
Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Részvételre jelentkező alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább az eljárást megindító részvételi felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, beszerzés tárgyára (padló alatti kerékeszterga beszerzésére, telepítésére és beüzemelésére) vonatkozó, összesen legalább nettó 390.000.000,- HUF értékű, szerződésszerűen teljesített referenciával/referenciákkal;
Az minimumkövetelménynek való megfelelés maximum 2 referenciával igazolható.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.1.6) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Kötbérek:
Késedelmi kötbér: a nettó vételár 1 %-a/késedelemmel érintett nap, de maximum a nettó vételár 30 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: nettó vételár 10 %-a/hiba, azzal, hogy a kiszabható hibás teljesítési kötbérek kumulált maximuma a nettó vételár 30 %-a.
Meghiúsulási kötbér: a nettó vételár 30 %-a
Jótállás a Ptk. 6:171-6:173. §-ai szerint az áru és az üzemeltetési készlet valamennyi alkatrészére, tartozékára, funkciójára, működésére, stb. és valamennyi szoftverre és/vagy szoftverkomponensre, valamint a dokumentációra is.
A jótállás időtartama 30 hónap.
A nyertes Ajánlattevő a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban köteles előleg-visszafizetési biztosíték nyújtására vagy a biztosítékmentesség lehetőségének igénybevételére.
A fentiek kapcsán a részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a számlák szerinti ellenértéket a Kbt. 131. § (4) bekezdés szerinti szervezet számlájának és mellékleteinek kézhezvételétől számított 30 napon belül, banki átutalással fizeti meg a Kbt. 135. § (5) bekezdése szerint, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint. A kifizetés euróban történik. Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §-ában irányadó. A részletes fizetési feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Projektazonosító: IKOP-3.2.0-15-2017-00026.
Finanszírozási forma: tervezetten szállítói finanszírozás.
Támogatási intenzitás: tervezetten 100 %.
III.1.8) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Ajánlatkérő kizárja projekttársaság létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Időszakos előzetes tájékoztató - Közszolgáltatások; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/10/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2019/11/11 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Tekintettel a TED szigorú karakterkorlátozására, Ajánlatkérő az egyéb információkat teljes körűen és részletesen a Közbeszerzési Dokumentumokban adja meg.
2. Jelen közbeszerzési eljárás az EKR-en keresztül lefolytatásra kerülő eljárás, így az EKR rendelet rendelkezései alkalmazandóak.
3. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas
4. A jelen eljárásban a Kbt. 57. § (2) bekezdése nem alkalmazható.
A gazdasági szereplő a jelen közbeszerzési eljárás iránti érdeklődését – az EKR-ben való előzetes regisztrációt követően – kizárólag az EKR-en keresztül jelezheti az „Érdeklődés jelzése” funkció használatával.
5. Az EKR rendelet 10. § (2) bekezdése alapján, amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat vagy részvételi jelentkezés részeként megtenni.
6. Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a közbeszerzési eljárás során az EKR rendelet a Kbt. rendelkezéseitől az eljárási cselekmények elektronikus gyakorlása miatt szükséges mértékben eltérhet [Kbt. 41. § (6) bekezdése], így a közbeszerzési eljárás szabályai vonatkozásában fokozottan vegyék figyelembe a Kbt. rendelkezésein túl az EKR rendelet szabályait is!
7. A tárgyalásos eljárás - jogalapja: a 307/2015. (X. 27.) Korm. rend. 2. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő alanyi jogon alkalmazza ezt az eljárás fajtát, mivel a jelen közbeszerzés során a Kbt. 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti Ajánlatkérőnek minősül.
8. Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bekezdése alapján előírja, hogy a részvételi jelentkezésben (részenként) meg kell jelölni:
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
Amennyiben részvételre jelentkező a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe alvállalkozót, vagy igénybe vesz ugyan, de az(oka)t a részvételi jelentkezés benyújtásakor még nem tudja megnevezni, úgy a részvételi jelentkezésnek az erre vonatkozó nyilatkozatot is tartalmaznia kell.
9. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket és azok igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági feltétel vonatkozásában (P/1., M/1.) szigorúbban határozza meg [321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 30. § (4)].
10. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. §-ra tekintettel a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésben (űrlapon) nyilatkozni köteles arról, hogy vele szemben van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi esetkört nem alkalmazza.
12. Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához nem köti.
13. Felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét, hogy Ajánlatkérő az eljárás megindításának dátumaként a 44/2015. (IX. 2.) MvM rendelet 1. § (1) és (4) bekezdése alapján a TED-en megjelent eljárást megindító hirdetmény VI.5) „E hirdetmény feladásának dátuma” pontjában szereplő dátumot tekinti.
14. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Monostori Tibor, Lajstromszám: 00955
15. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban szereplő 2 hónap alatt 60 napot ért, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást folyamatba épített ellenőrzés mellett folytatja le. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2019/10/07 12:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák