Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/177
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.13.
Iktatószám:16785/2019
CPV Kód:72260000-5
Ajánlatkérő:Neumann János Egyetem
Teljesítés helye:HU331
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Neumann János Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38535697
Postai cím: Izsáki Út 10
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Brindza Attila
Telefon: +36 76501984
E-mail: brindza.attila@uni-neumann.hu
Fax: +36 76501979
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-neumann.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Neptun EiiR terméktámogatás
Hivatkozási szám: EKR000571982019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási keretszerződés a Neptun Egységes Intézményirányítási Rendszer (Eiir) technológiai és jogszabályi követésére, támogatására, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtására
Nyertes ajánlattevő feladata a Neptun egységes tanulmányi rendszer technológiai és jogszabályi követése, támogatása, valamint kapcsolódó szolgáltatások ellátása.
- Neptun rendszer support szolgáltatása (36 hónap szerződéses időtartamra)
- Neptun Gazdálkodási modul SAP platformon és Neptun Humánerőforrás modul SAP platformon modulok support szolgáltatása (36 hónap szerződéses időtartamra)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 161956146 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Neptun EiiR terméktámogatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72260000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Vállalkozási keretszerződés a Neptun Egységes Intézményirányítási Rendszer (Eiir) technológiai és jogszabályi követésére, támogatására, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtására”
Nyertes ajánlattevő feladata a Neptun egységes tanulmányi rendszer technológiai és jogszabályi követése, támogatása, valamint kapcsolódó szolgáltatások ellátása.
- Neptun rendszer support szolgáltatása (36 hónap szerződéses időtartamra)
- Neptun Gazdálkodási modul SAP platformon és Neptun Humánerőforrás modul SAP platformon modulok support szolgáltatása (36 hónap szerződéses időtartamra)

Ajánlatkérő által opcionálisan rendelhető szolgáltatások:

- Opcionális modul bevezetése
- Opcionális modul support szolgáltatása
- Neptun elektronikus számlakiállítás
- Fejlesztői szolgáltatás (programfejlesztés, mérnöki tanácsadás, SAP tanácsadás, adatbázis kezelés)
- Terméktámogatási szolgáltatás
- Megrendelő számára a helyszínén történő tanácsadás, oktatás
- Neptun irathitelesítési szolgáltatás
- Neptun felhős szolgáltatások (LMS, LCMS) Neptun Gazdálkodási és Neptun Humánerőforrás SAP platformon modul bevezetése további 1 nevesített felhasználóra 36 darab nevesített felhasználói hozzáférésen felül
Neptun Gazdálkodási és Neptun Humánerőforrás SAP platformon modul terméktámogatása további 1 nevesített felhasználóra 36 darab nevesített felhasználói hozzáférésen felül
összesen nettó 14.860.000,- Ft keretösszeg erejéig (az opcióra vonatkozóan).
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő által opcionálisan rendelhető szolgáltatások:

- Opcionális modul bevezetése
- Opcionális modul support szolgáltatása
- Neptun elektronikus számlakiállítás
- Fejlesztői szolgáltatás (programfejlesztés, mérnöki tanácsadás, SAP tanácsadás, adatbázis kezelés)
- Terméktámogatási szolgáltatás
- Megrendelő számára a helyszínén történő tanácsadás, oktatás
- Neptun irathitelesítési szolgáltatás
- Neptun felhős szolgáltatások (LMS, LCMS) Neptun Gazdálkodási és Neptun Humánerőforrás SAP platformon modul bevezetése további 1 nevesített felhasználóra 36 darab nevesített felhasználói hozzáférésen felül
Neptun Gazdálkodási és Neptun Humánerőforrás SAP platformon modul terméktámogatása további 1 nevesített felhasználóra 36 darab nevesített felhasználói hozzáférésen felül
összesen nettó 14.860.000,- Ft keretösszeg erejéig (az opcióra vonatkozóan)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 147 - 362846
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Neptun EiiR terméktámogatás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80194886
Postai cím: Budafoki Út 59
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@sdainformatika.hu
Telefon: +36 12094748
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 157660000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 161956146
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevő végleges ajánlata:
SDA Informatika Zrt.
1111 Budapest, Budafoki út 59.
adószám: 11684057-2-43
Neptun rendszer havi support díj: nettó 1.900.575,- HUF/ hónap
Neptun Gazdálkodási modul SAP platformon és Neptun Humánerőforrás modul SAP platformon modulok havi support díja a szerződés megkötésétől 2019. szeptember 30-ig: nettó 2.245.800,- HUF/ hónap
Neptun Gazdálkodási modul SAP platformon és Neptun Humánerőforrás modul SAP platformon modulok havi support díja 2019. október 1-től: nettó 2.245.800,- HUF/ hónap
Opcionális modul bevezetési díja: nettó 600.000,- HUF/db
Opcionális modul support havi díja: nettó 200.000,- HUF/hónap/modul
Neptun elektronikus számlakiállítás díja: nettó 15,- HUF/Neptun elektronikus számla
Fejlesztői óradíj (programfejlesztés, mérnöki tanácsadás, SAP tanácsadás, adatbázis kezelés) nettó 30.000,- HUF/óra
Terméktámogatási óradíj: nettó 20.000,- HUF/óra
Megrendelő helyszínén történő tanácsadás, oktatási óradíja: nettó 45.000,- HUF/óra
Neptun irathitelesítési szolgáltatás díja: nettó 15,- HUF/hitelesített irat
Neptun felhős szolgáltatások (LMS, LCMS) rendszer használati díja: nettó 20,- HUF/óra/felhasználó
Neptun Gazdálkodási és Neptun Humánerőforrás SAP platformon modul bevezetésének díja további 1 nevesített felhasználóra 36 darab nevesített felhasználói hozzáférésen felül: nettó 500.000,- HUF/db
Neptun Gazdálkodási és Neptun Humánerőforrás SAP platformon modul terméktámogatási díja további 1 nevesített felhasználóra 36 darab nevesített felhasználói hozzáférésen felül: nettó 12.000,- HUF/hó/felhasználó
Összesen (ajánlati ár a felolvasó lapon): nettó 7.799.225,- HUF
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
x 1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
x Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
x a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)
Magyarázat: Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 98. § (2) bekezdés c) pontjában rögzített feltétel (kizárólagos jogok védelme) fennállása alapján a Kbt. Második része szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást kezdeményezett. Indokolás: Az SDA Informatika Zrt. kizárólagos tulajdonát képezik a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer szerzői jogai és a szoftver forráskódja, az SDA Informatika Zrt. ezen vagyoni jogokkal kizárólagosan rendelkezik. A Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerre vonatkozóan - beleértve a Rendszerbe integrált és a Rendszer elválaszthatatlan részér képező modulokat is - harmadik fél részére az SDA Informatika Zrt. semmilyen jogot nem biztosított. Mindezekből adódóan a Neptun - beleértve a Rendszer moduljait is - bevezetési, terméktámogatási, supportálási, továbbfejlesztési - ideérte, de nem kizárólagosan a technológiai és jogszabálykövetési feladatokat, fejlesztéseket -, valamint a Neptun rendszer meghatározott funkcionalitásaihoz és azok üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges kapcsolódó szolgáltatások nyújtását, azok műszaki-technikai sajátosságaira tekintettel, valamint az SDA Informatika Zrt. javára fennálló szoftverjogok védelme miatt kizárólag az SDA Informatika Zrt. tudja ellátni. Ajánlatkérő az eljárás jogalapját a kizárólagos jogok védelmére alapította.