Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/173
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.09.
Iktatószám:16799/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Jászivány Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:5135, Jászivány, Kossuth L. u. 33. szám (158 hrsz.) 5135, Jászivány, Kossuth L. u. 40. szám (175 hrsz.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Szilák És Fia Épszolgker Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jászivány Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91626743
Postai cím: Fő Út 4
Város: Jászivány
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tari András
Telefon: +36 57448148
E-mail: onkormanyzat@jaszivany.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Turizmus fejlesztése Jásziványon
Hivatkozási szám: EKR000776082019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Jászivány, Kossuth L. u. 33. szám (158 hrsz.) alatti ingatlanon meglévő épület (népi épület) felújítása „Skanzen” kialakítása fenntartható turizmus fejlesztése TOP-1.2.1-15 projekt keretében belül.
Az épület többfunkciós célokat szolgál a falusi élet iránt érdeklődő látogatók kiszolgálása megfelelő szociális blokkal és udvari rendezvények tartására is alkalmas udvarrendezéssel. Ez az épület szolgálja ki a szemközti kovács mesterség eszközeinek bemutató épületét is. A szoba berendezése és önálló vizesblokkja egyedi esetben egynapos vendégek fogadására is alkalmas. Az OTÉK és HÉSZ előírásait a meglévő állapot szerint kellett figyelembe venni. Az épület megközelítését és WC mosdó helyiséget akadálymentesen kell kialakítani.
Jászivány, Kossuth L. u. 40. szám (175 hrsz.) alatti ingatlanon meglévő épület (népi épület) felújítása „Skanzen” kialakítása fenntartható turizmus fejlesztése TOP-1.2.1-15 projekt keretében belül.
Az épületben a falusi kovács mesterség eszközei kerülnek bemutatásra, elsődlegesen a ló patkolás és kisebb mezőgazdasági eszközök gyártásához, falújításához szükséges szerszámokat. A tornác fala is ezt a célt szolgálja. Az épület kis méretei miatt kizárólag ezen eszközök bemutatását szolgálja. A projekttel párhuzamosan megújuló szemközti épületben lesz biztosítva a látogatók szociális helyisége. Az OTÉK és HÉSZ előírásait a meglévő állapot szerint kellett figyelembe venni. Az épület megközelítését és belső közlekedését akadálymentesen kell kialakítani.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 16599845 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Turizmus fejlesztése Jásziványon
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5135, Jászivány, Kossuth L. u. 33. szám (158 hrsz.)
5135, Jászivány, Kossuth L. u. 40. szám (175 hrsz.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jászivány, Kossuth L. u. 33. szám (158 hrsz.) alatti ingatlanon meglévő épület (népi épület) felújítása „Skanzen” kialakítása fenntartható turizmus fejlesztése TOP-1.2.1-15 projekt keretében belül.
Munkanemek:
Zsaluzás és állványozás
Irtás, föld- és sziklamunka
Síkalapozás
Helyszíni beton és vasbeton munkák
Falazás és egyéb kőműves munkák
Ácsmunka
Vakolás és rabicolás
Tetőfedés
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése
Bádogozás
Asztalosszerkezetek elhelyezése
Térburkolat készítés
Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)
Szigetelés
Elektromos energia ellátás, világítás
Épületgépészeti csővezeték szerelése
Jászivány, Kossuth L. u. 40. szám (175 hrsz.) alatti ingatlanon meglévő épület (népi épület) felújítása „Skanzen” kialakítása fenntartható turizmus fejlesztése TOP-1.2.1-15 projekt keretében belül.
Munkanemek:
Zsaluzás és állványozás
Irtás, föld- és sziklamunka
Síkalapozás
Falazás és egyéb kőműves munkák
Ácsmunka
Vakolás és rabicolás
Tetőfedés
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése
Bádogozás
Asztalosszerkezetek elhelyezése
Térburkolat készítés
Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)
Elektromos energia ellátás, világítás
Eszközlista:
1. Udvari esőbeálló meglévő fogadószintje
3,40 x 3,40 m eresz vonallal impregnált
fedéssel 1 db
2. Udvari pergola ponyva rögzítő kampókkal
egyedi bevonatos ponyvával 1 db
3. Pagoda és pergola alá fa asztal
8 székkel 2 db
4. Ácsolt fa pad, lemezelt lábvédővel
2,00x0,46x0,40 12 db
5. Előregyártott kerti sütögető
klinkertégla burkolattal 1 db
6. Alacsony fénypont magasságú
Jászberény városszépítő tip.
kandeláber RAL 6003 4 db
7. Udvari hulladéktároló oszlopra
rögzített Jászberény városszépítő
tip. RAL 6003 2 db
További részletek a műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M/1. rész szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (maximum 60 hónap, egész hónapban megadva) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00016
II.2.9) További információ:
III.1.4) ponthoz: Vállalkozó a 10.napig késedelmi kötbért, azt követően Megrendelő elállása illetve a Szerződés azonnali hatályú felmondásakor meghiúsulási kötbért köteles fizetni. Amennyiben a Szerződés olyan okból hiúsul meg, amiért Vállalkozó felelős, Vállalkozót meghiúsulási kötbér fizetési kötelezettség terheli, mértéke ÁFA nélkül számított vállalkozó díj 20 %-a/meghiúsulással érintett rész.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Turizmus fejlesztése Jásziványon
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Szilák És Fia Épszolgker Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99773962
Postai cím: Szabadság Utca 15
Város: Jászivány
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5135
Ország: Magyarország
E-mail: szilak.attila@gmail.com
Telefon: +36 306213084
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13857864216
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 16599845
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Szilák És Fia Épszolgker Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_99773962
Postai cím: Szabadság Utca 15
Város: Jászivány
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5135
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13857864216

Hivatalos név: JÁSZ Építő - Szerelő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83569764
Postai cím: Külterület
Város: Jászapáti
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5130
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23271810216

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/06/18 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges