Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/8
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.11.
Iktatószám:0168/2019
CPV Kód:33100000-1
Ajánlatkérő:Békés Megyei Központi Kórház
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Békés Megyei Központi Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43342866
Postai cím: Semmelweis Utca 1
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Kovács Mihály
Telefon: +36 66555201
E-mail: kovacsm@bmkk.eu
Fax: +36 66441192
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmkk.eu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Orvosi eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001123142018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Békés Megyei Központi Kórház részére orvosi eszközök beszerzése
1. ajánlati rész: Digitális röntgen készülék beszerzése
2. ajánlati rész: Gyermek kardiológiai és radiológiai ultrahang eszköz beszerzése
3. ajánlati rész: Reanimációs asztal beszerzése

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/09 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 23849 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 246 - 563521
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/12/18 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
A TIOP-2.24-09/2010-0026 számú projekt keretében a Békés Megyei Központi Kórház H épületének felújítása folyamatban van, amelynek célja, hogy a kialakított épületben Gyermekkórház működjön az orvos szakmai szempontoknak, továbbá műszaki-biztonsági előírásoknak megfelelően. A megfelelőség és korszerűség biztosításához az alábbi (összesen 1 db) eszközök beszerzése szükséges:
- 1 db digitális röntgen készülék:
o minimum 150 kg teherbírású asztallap,
o minimum 120 cm-es hosszirányú elmozdulás biztosítása,
o flat detektor,
o DICOM,
o Kiegészítő mennyezeti röntgencső,
o Fali bucky állvány detektorral
Minimális elvárás, hogy az Ajánlattevő által kialakított ajánlati ár tartalmazza a berendezés leszállítását, teljes körű telepítését; üzembe helyezését; az érintett helyiségek – műszaki leírásban részletezettek szerinti – építészeti, statikai, elektromos, gépészeti csatlakozásainak kialakítását a beszállítási útvonal kialakításától a berendezés használatba vételi átadásáig. Különösen vonatkozik a szükséges elektromos szekrények, kábelezések, fali és padlócsatornák, kábeltálcák illetve telepítés utáni helyiségrekonstrukciós munkálatokra. Ajánlattevő feladata biztosítani az eszköz kommunikációját a kórház meglévő rendszereivel (kétirányú PACS és (egyirányú munkalista) HIS ).
Ajánlattevő feladata az ajánlott berendezéshez az engedélyező hatóság előírásainak/elvárásainak megfelelő telepítési javaslat / terv elkészítése, sugárvédelmi engedélyezéshez a dokumentáció összeállítása, illetve az engedély megadásához szükséges MSZ 824 szerinti sugárvédelmi szerkezetek kialakítása.
Ajánlattevő további feladata a személyzet betanítása a berendezés üzembe helyezését követően..
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Helyesen:
A TIOP-2.24-09/2010-0026 számú projekt keretében a Békés Megyei Központi Kórház H épületének felújítása folyamatban van, amelynek célja, hogy a kialakított épületben Gyermekkórház működjön az orvos szakmai szempontoknak, továbbá műszaki-biztonsági előírásoknak megfelelően. A megfelelőség és korszerűség biztosításához az alábbi (összesen 1 db) eszközök beszerzése szükséges:
- 1 db digitális röntgen készülék:
o minimum 150 kg teherbírású asztallap,
o minimum 120 cm-es hosszirányú elmozdulás biztosítása,
o flat detektor,
o DICOM,
o Kiegészítő mennyezeti röntgencső,
o Fali bucky állvány detektorral
Minimális elvárás, hogy az Ajánlattevő által kialakított ajánlati ár tartalmazza a berendezés leszállítását, teljes körű telepítését; üzembe helyezését; az érintett helyiségek – műszaki leírásban részletezettek szerinti – építészeti, statikai, elektromos, gépészeti csatlakozásainak kialakítását a beszállítási útvonal kialakításától a berendezés használatba vételi átadásáig. Különösen vonatkozik a szükséges elektromos szekrények, kábelezések, fali és padlócsatornák, kábeltálcák illetve telepítés utáni helyiségrekonstrukciós munkálatokra. Ajánlattevő feladata biztosítani az eszköz kommunikációját a kórház meglévő rendszereivel (kétirányú PACS és (egyirányú munkalista) HIS ).
Ajánlattevő feladata az ajánlott berendezéshez az engedélyező hatóság előírásainak/elvárásainak megfelelő telepítési javaslat / terv elkészítése, sugárvédelmi engedélyezéshez a dokumentáció összeállítása, illetve az engedély megadásához szükséges MSZ 824 szerinti sugárvédelmi szerkezetek kialakítása.
Ajánlattevő további feladata a személyzet betanítása a berendezés üzembe helyezését követően..
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Ajánlatkérő jelen ajánlati rész vonatkozásában lehetőséget nyújt a gazdasági szereplők számára a berendezés elhelyezéséül szolgáló helyiség megtekintésére, a teljesítés helyén (5700 Gyula, Semmelweis u. 1.) az alábbi időpontokban: 2018.01.09. 11:00 óra, 2019.01.18. 11:00.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/01/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/01/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/01/21 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/01/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ