Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:16801/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Teljesítés helye:9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Westunion-plan Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20033877
Postai cím: Markusovszky Lajos Utca 5.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balassi János
Telefon: +36 14532889
E-mail: markukozbesz@v-m.hu
Fax: +36 14532890
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.markusovszky.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Családbarát szülészet kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000880002019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Családbarát szülészet kialakítása a Markusovszky Egyetemi Oktatókórházban
Anyaszállás szobák kialakítása és családbarát, családközpontú szülészeti ellátás infrastrukturális fejlesztése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 80453326 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Családbarát szülészet kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: 9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A pontos mennyiségeket és feltételeket – karakterkorlát miatt – a dokumentáció tartalmazza.
Anyaszállás szobák kialakítása Komplex Tömb, 3. emelet, C szárny
Egy blokkba tartozik 2 db 2 ágyas szoba, előtér, WC és zuhanyzó. Szobánként biztosított 1 db kézmosó, 2 db ágy, 2 db szekrény és 2 db éjjeli szekrény. Új függönyök. A vizes helyiségekben csempeburkolatot 2,10 m magasságban francialábazattal, a padlóburkolat csúszásmentes greslap.
Ajtók felújítása, új ajtók + vizes helyiségekbe szellőzőrács.
Belső víz és csatorna szerelés: meglévő mosdók, hideg és melegvíz valamint lefolyó ágvezetékek elbontása. A WC- éknek nincs kialakítva megfelelő keresztmetszetű lefolyó hálózat, ezért a földszinti födém alatt meglévő alapvezetékről a megfelelő keresztmetszetű szennyvíz ejtő vezetékek kiépítése.
Szellőzés szerelés: Szellőző rendszer kiépítése.
Klimatizálás : Minden lakó egység külön split rendszerű klímával.
Az átalakításra kerülő szobákban a villanyszerelés bontásra kerül.
Teljes új villanyszerelés készül, új szerelvényekkel, lámpákkal.
Csatlakozás a szinti elosztóból MBCU 1 kV-os kábellel, álmennyezet alatt.
Szobák felszerelése: ágyanként 2-2 db dugalj, ágylámpa kapcsolóval.
Minden szobában TV vételi lehetőség kiépítése.
Általános világítás LED 1200 mm-es lámpatestekkel, WC, zuhanyzók szabványos vízmentes szerelvényekkel, lámpatestekkel.
Biztonsági világítás: falon kívüli LED lámpatestekkel, aggregátoros hálózatról.
Családbarát, családközpontú szülészeti ellátás infrastrukturális fejlesztése Komplex Tömb, 2. emelet, B szárny
Átalakítás során 2x2 ágyas és 1x4 ágyas blokkok kerülnek kialakításra.
Egy blokkba tartozik 2 db 2 ágyas kórterem, előtér, WC, zuhanyzó vagy 1 db 4 ágyas kórterem WC, zuhanyzó.
A vizes helyiségekben a falak: csempeburkolat 2,10 m magasságban francialábazattal, a padlóburkolat csúszásmentes greslap.
Ajtók felújítása, új ajtók + vizes helyiségekbe szellőzőrács.
Belső víz és csatorna szerelés: meglévő, megszűnő vizes berendezési tárgyak elbontása, hideg és melegvíz valamint lefolyó ágvezetékek. A földszinti födém alatt meglévő alapvezetékről szennyvíz ejtő vezetékek kiépítése. Két kórtermi egységenként 1 db WC helyiség + 1 db zuhany helyiség. Minden kórteremben 1 db mosdó. Egységenként új szennyvíz ejtő vezeték az alagsorból. Az egységen belül új hideg, meleg és szennyvíz alapvezeték.
Az újszülött kórteremben két darab gyerek fürösztő kád, kádcsapteleppel, kézi zuhanyzóval, valamint 1 db mosdó.
A két vizsgálóba 1-1 db mosdó, valamint 1-1 db kétmedencés, háztartási, rozsdamentes mosogató eszközmosónak.
Szellőzés szerelés: Szellőző rendszer kiépítése.
Klimatizálás: Minden kórterem külön split rendszerű klímával.
Orvosi gáz: Minden kórteremben 1 db Oxigén és 1 db vákuum vételi hely, a szükséges vezetékekkel, az ágyak felett kiépítendő ágysávban. Az ágysávban ágyankénti nővérhívó. Új oxigén és vákuum felszálló vezetékek az alagsorból a II. emeletig, gyűjtő 2l-es.
Az érintett területen a villanyszerelés bontása. A csempézett felületek alatt MÜ III. típusú védőcsőbe húzott Ma1-kV-os vezetékkel illetve MBCU 1 kV-os kábellel.
Új csatlakozások kiépítése /dugalj, világítás, aggregátoros hálózat/ a szinti elosztóból történik, a fém álmennyezet felett. Ágyankénti felszereltség 3 db dugalj, ágylámpa, kapcsoló.
Általános felszereltség a szobákban LED fénycsöves világítás, mellékhelyiségekben szabvány szerinti vízmentes szerelés /vízmentes dugaljak, kapcsolók, lámpatestek/.
Újszülött kórterem és vizsgálók felszereltsége LED lámpatestek, dugaljak, munkahelyenként 4-4 db.
Újszülött kórteremben és a vizsgálókban számítógépes csatlakozás, 2xRJ 45-ös aljzatokkal, árnyékolt CAT6 számítógépes kábellel, a földszinti RACK szekrényből.
TV hálózat, Telefon hálózat
Biztonsági világítás, kijáratjelzők: 3 db kijáratjelző és 8 db biztonsági világítás LED -es akkumulátoros kivitelben, aggregátoros hálózatra csatlakozva.
Számítógépes hálózat bekötése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Környezetvédelmi vállalások (0-5 db) 15
2 A kötelező 12 hónapon felüli többletjótállás mértéke (0-12 hónap)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – A teljes vállalkozói díj (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Értékelés legjobb ár-érték arány alapján történik Módszer: ár - fordított arányosítás, jótállás- egyenes arányosítás,
környezetvédelmi vállalások - pontkiosztás (0 db= 0 pont, 1 db=2 pont, 2db=4 pont, 3 db=6 pont, 4 db=8 pont, 5 db=10 pont)
Pontszámok: 0-10

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Családbarát szülészet kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Westunion-plan Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34390386
Postai cím: Kőszegi Utca 2.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
E-mail: westunion.plan@gmail.com
Telefon: +36 306962281
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23754418218
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 80453326
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Vas Megyei Beruházási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90035971
Postai cím: Dózsa György Utca 26
Város: Vép
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9751
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11300414218

Hivatalos név: Westunion-plan Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34390386
Postai cím: Kőszegi Utca 2.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23754418218

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/07/04 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
x Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlattevők:
Vas Megyei Beruházási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 9751 Vép, Dózsa György Utca 26., Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11300414-2-18
Westunion-plan Kft., 9700 Szombathely, Kőszegi Utca 2., Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele):23754418-2-18
Minőségi szempont – Megnevezés: Környezetvédelmi vállalások (0-5 db) Súlyszám: 15

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges