Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/177
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.13.
Iktatószám:16804/2019
CPV Kód:90524400-0
Ajánlatkérő:Semmelweis Egyetem
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65859157
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kispál Dániel
Telefon: +36 12109610
E-mail: kispal.daniel@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Veszélyes hulladékok szállítása, ártalmatlanítása
Hivatkozási szám: EKR000795832019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90524400-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Semmelweis Egyetemen 36 hónap alatt keletkező, vegyi és fizikai tulajdonságai miatt veszélyes hulladék (alapmennyiség 115.590 kg/3 év) elszállítása és ártalmatlanítása, az első szállítás előtt a gyűjtőeszközök kihelyezése, egyedi megrendelés alapján a gyűjtéshez szükséges további csereedények és bárcák biztosítása, egyedi megrendelés esetén soron kívüli szállítás, valamint egyedi megrendelés esetén helyszíni előkészítés, csomagolás elvégzése. Az Ajánlatkérőnél évente keletkező hulladék összetételét, EWC kód szerinti mennyiségét a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentumok Közbeszerzési műszaki leírás tárgyú fejezete tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 14044 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 150 - 370186
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/02 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 1 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Rövid meghatározás
A következő helyett:
A Semmelweis Egyetemen 36 hónap alatt keletkező, vegyi és fizikai tulajdonságai miatt veszélyes hulladék (alapmennyiség 115.590 kg/3 év) elszállítása és ártalmatlanítása, az első szállítás előtt a gyűjtőeszközök kihelyezése, egyedi megrendelés alapján a gyűjtéshez szükséges további csereedények és bárcák biztosítása, egyedi megrendelés esetén soron kívüli szállítás, valamint egyedi megrendelés esetén helyszíni előkészítés, csomagolás elvégzése. Az Ajánlatkérőnél évente keletkező hulladék összetételét, EWC kód szerinti mennyiségét a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentumok Közbeszerzési műszaki leírás tárgyú fejezete tartalmazza.
Helyesen:
A Semmelweis Egyetemen 36 hónap alatt keletkező, vegyi és fizikai tulajdonságai miatt veszélyes hulladék (tervezett alapmennyiség 115.590 kg/3 év) elszállítása és ártalmatlanítása, az első szállítás előtt a gyűjtőeszközök kihelyezése, egyedi megrendelés alapján a gyűjtéshez szükséges további csereedények és bárcák biztosítása, egyedi megrendelés esetén soron kívüli szállítás, valamint egyedi megrendelés esetén helyszíni előkészítés, csomagolás elvégzése. Az Ajánlatkérőnél évente keletkező hulladék összetételét, EWC kód szerinti mennyiségét a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
A szerződés a keretösszeg kimerüléséig (mely nettó 111.851.365,- HUF/3 év), de legfeljebb 3 év időtartamra jön létre, a teljes mennyiséget ennek megfelelően a keretösszeg mértéke képezi.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentumok Közbeszerzési műszaki leírás tárgyú fejezete tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/09/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/09/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
A Semmelweis Egyetemen 36 hónap alatt keletkező, vegyi és fizikai tulajdonságai miatt veszélyes hulladék (alapmennyiség 115.590 kg/3 év) elszállítása és ártalmatlanítása, az első szállítás előtt a gyűjtőeszközök kihelyezése, egyedi megrendelés alapján a gyűjtéshez szükséges további csereedények és bárcák biztosítása, egyedi megrendelés esetén soron kívüli szállítás, valamint egyedi megrendelés esetén helyszíni előkészítés, csomagolás elvégzése. Az Ajánlatkérőnél évente keletkező hulladék összetételét, EWC kód szerinti mennyiségét a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. Az első szállítás előtt kihelyezendő gyűjtőeszközök és bárcák:
- 10 db 5 literes UN minősített műanyag kanna
- 30 db 10 literes UN minősített műanyag kanna
- 200 db 20 literes UN minősített műanyag kanna
- 25 db 25 literes UN minősített műanyag kanna
- 35 db 30 literes UN minősített műanyag kanna
- 10 db 60 literes UN minősített műanyag kanna
- 30 db UN minősítéssel ellátott 60 literes zsák
- 30 db UN minősítéssel ellátott 200 literes műanyag zsák
- 10 db UN minősítéssel ellátott papírlemez láda
- 200 db ADR bárca
A gyűjtéshez szükséges további egyszer használatos csomagolásokat és bárcákat az alábbiak szerint kell a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevőnek biztosítania:
- évente 30 db UN minősítéssel ellátott 60 literes zsák;
- évente 30 db UN minősítéssel ellátott 200 literes műanyag zsák;
- évente 50 db UN minősítéssel ellátott 12 rekeszre osztható papírlemez láda;
- évente 1200 db ADR bárca (10x10 mm).
- Egyedileg megrendelt szállítás: 15 alkalom / év.
- Egyedi megrendelés esetén helyszíni előkészítés (vegyszerválogatás, csomagolás), kézi rakodás éves szinten: 10 óra / 2 fő.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentumok Közbeszerzési műszaki leírás tárgyú fejezete tartalmazza.
Helyesen:
A Semmelweis Egyetemen 36 hónap alatt keletkező, vegyi és fizikai tulajdonságai miatt veszélyes hulladék (tervezett alapmennyiség 115.590 kg/3 év) elszállítása és ártalmatlanítása, az első szállítás előtt a gyűjtőeszközök kihelyezése, egyedi megrendelés alapján a gyűjtéshez szükséges további csereedények és bárcák biztosítása, egyedi megrendelés esetén soron kívüli szállítás, valamint egyedi megrendelés esetén helyszíni előkészítés, csomagolás elvégzése.
A szerződés a keretösszeg kimerüléséig (mely nettó 111.851.365,- HUF/3 év), de legfeljebb 3 év időtartamra jön létre, a teljes mennyiséget ennek megfelelően a keretösszeg mértéke képezi.
Az Ajánlatkérőnél évente keletkező hulladék összetételét, EWC kód szerinti mennyiségét a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. Az első szállítás előtt kihelyezendő gyűjtőeszközök és bárcák:
- 10 db 5 literes UN minősített műanyag kanna
- 30 db 10 literes UN minősített műanyag kanna
- 200 db 20 literes UN minősített műanyag kanna
- 25 db 25 literes UN minősített műanyag kanna
- 35 db 30 literes UN minősített műanyag kanna
- 10 db 60 literes UN minősített műanyag kanna
- 30 db UN minősítéssel ellátott 60 literes zsák
- 30 db UN minősítéssel ellátott 200 literes műanyag zsák
- 10 db UN minősítéssel ellátott papírlemez láda
- 200 db ADR bárca
A gyűjtéshez szükséges további egyszer használatos csomagolásokat és bárcákat az alábbiak szerint kell a közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevőnek biztosítania:
- évente 30 db UN minősítéssel ellátott 60 literes zsák;
- évente 30 db UN minősítéssel ellátott 200 literes műanyag zsák;
- évente 50 db UN minősítéssel ellátott 12 rekeszre osztható papírlemez láda;
- évente 1200 db ADR bárca (10x10 mm).
- Egyedileg megrendelt szállítás: 15 alkalom / év.
- Egyedi megrendelés esetén helyszíni előkészítés (vegyszerválogatás, csomagolás), kézi rakodás éves szinten: 10 óra / 2 fő.
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentumok Közbeszerzési műszaki leírás tárgyú fejezete tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/09/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/09/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Módosul a Közbeszerzési dokumentáció.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ