Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:16819/2019
CPV Kód:33696000-5
Ajánlatkérő:Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Teljesítés helye:Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.;Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.;Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.;Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.;Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.;Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.;Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.;Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.;Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.10.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20033877
Postai cím: Markusovszky Lajos Utca 5.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balassi János
Telefon: +36 14532889
E-mail: syntron@syntron.hu
Fax: +36 14532890
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://markusovszky.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001056312019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001056312019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Izotópok és kontrasztanyagok beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001056312019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Izotópok és kontrasztanyagok beszerzése a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház részére – 9 részben
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Izotópok és radiofarmakonok
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696400-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Radiofarmakonok beszerzése az alábbiak szerint:
- MDP, éves ampulla felhasználás: 40 kit
- SENTISCINT (100-600 nm), éves ampulla felhasználás:, 25 kit
- MIBI, éves ampulla felhasználás: 3 kit
- DMSA, éves ampulla felhasználás: 2 kit
- DTPA, éves ampulla felhasználás: 2 kit
- HIDA, éves ampulla felhasználás: 2 kit
- MAA, éves ampulla felhasználás: 1 kit
Egy (1) kit hat (6) ampullát tartalmaz.
Izotóp beszerzése az alábbiak szerint:
- Mo-99 generátor 10,75 GBq, éves felhasználás: 48 db
A megajánlott egységárnak tartalmaznia kell a generátoronként 10 eluáláshoz szükséges valamennyi tartozék (natrium-klorid oldatok,vákumozott üveg,törlőkendő,címke) árát,valamint 1db (a biztonsági előírásoknak megfelelő) generátor-árnyékoló szekrény biztosítását is a szerződés teljes időtartama alatt. Ezen felül heti lebontásban megválaszthatónak kell lennie a vákumampulla térfogatának (5, 11 ml).
- I-131 diagnosztikai célra (4 MBg), éves felhasználás: 25 db
- I-131 terápiás célra (550 MBq vagy az alatt), éves felhasználás: 18 db
- I-131 terápiás célra (550 MBq felett), éves felhasználás: 8 db
Egyéb beszerzés:
- MediCheck, éves felhasználás: 1 kit
- MediCheck QC-SC termék vizsgálatra, éves felhasználás 1 készlet
- MediCheck QC-MDP termék vizsgálatra, éves felhasználás: 1 készlet
- Co-57 ellenőrző forrás 9,5 MBq, felhasználás: 2 évente 1 db
Ajánlatkérő az OGYEI által kiadott helyettesíthetőségi listában megjelölt helyettesítő terméket elfogad.
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan termék szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékű, azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot.
A további szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Opció igénybevétele a radiofarmakonok esetében:
- MDP, az alapmennyiség max. +100%-a;
- SENTISCINT (100-600 nm), az alapmennyiség max. +100%-a
- MIBI, az alapmennyiség max. +100%-a
- DMSA, az alapmennyiség max. +100%-a
- DTPA, az alapmennyiség max. +100%-a
- HIDA, az alapmennyiség max. +50%-a
- MAA, az alapmennyiség max. +100%-a
Opció igénybevétele az izotópok esetében:
- Mo-99 generátor 10,75 GBq, az alapmennyiség max. +30%-a
- I-131 diagnosztikai célra (4 MBg), az alapmennyiség max. +100%-a
- I-131 terápiás célra (550 MBq vagy az alatt), az alapmennyiség max. +100%-a
- I-131 terápiás célra (550 MBq felett), az alapmennyiség max. +100%-a
Opció igénybevétele az egyéb termékek esetében:
- MediCheck, az alapmennyiség max. +100%-a
- MediCheck QC-SC termék vizsgálatra, az alapmennyiség max. +100%-a
- MediCheck QC-MDP termék vizsgálatra, az alapmennyiség max. +100%-a
- Co-57 ellenőrző forrás 9,5 MBq, Ajánlatkérő ezen tétel esetében opciót nem kíván lehívni a szerződéses időtartam alatt.
Ajánlatkérő az opciót a II.2.4) pontban megadott tételes alapmennyiség fentiek szerint a tételenként meghatározott %-os mértékig hívhatja le.
Ajánlatkérő a szállítási szerződés lejártát megelőző 120. napig rendelkezik az opcióban foglalt mennyiség átvételéről. Az opció igénybevétele esetén az alapmennyiség szerinti szerződéses feltételek az irányadóak.
Ajánlatkérő az opciót a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6.§ (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel határozta meg.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az adott rész tekintetében a teljes mennyiségre kell ajánlatot tenni.
II.2.5 ponthoz: Jelen közbeszerzési eljárás a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. Ajánlatkérőnek a Korm. rendelet. 6. § (3) bekezdése alapján lehetősége van a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazni.

II.2.1)
Elnevezés: Intravénás MR kontrasztanyag I.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Intravénás MR kontrasztanyag beszerzése az alábbiak szerint:
- ATC kód: V08CA09
- Hatóanyag megnevezése: gadobutrol
- Hatáserősség: 1 mmol/ml
- Kiszerelés: 1x 15ml
- Mennyiség: 960 db/év
Ajánlatkérő az OGYEI által kiadott helyettesíthetőségi listában megjelölt helyettesítő terméket elfogad.
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan termék szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékű, azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot.
A további szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A megadott tételes mennyiség +30 %-a (=tételenként az adott tételhez tartozó alapmennyiség +30%-a). Ajánlatkérő a szállítási szerződés lejártát megelőző 120. napig rendelkezik az opcióban foglalt mennyiség átvételéről. Az opció igénybevétele esetén az alapmennyiség szerinti szerződéses feltételek az irányadóak.
Ajánlatkérő az opciót a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6.§ (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel határozta meg.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az adott rész tekintetében a teljes mennyiségre kell ajánlatot tenni.
II.2.5 ponthoz: Jelen közbeszerzési eljárás a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. Ajánlatkérőnek a Korm. rendelet. 6. § (3) bekezdése alapján lehetősége van a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazni.

II.2.1)
Elnevezés: Ultrahangos kontrasztanyag
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Ultrahangos kontrasztanyag beszerzése az alábbiak szerint:
- 1 db 25 mg liofilizált porhoz 1 db fecskendő 5 ml NaCl oldattal és 1 db MinisSpike átvivő rendszer.
- ATC kód: V08DA05
- Hatóanyag megnevezése: kén-hexafluorid
- Hatáserősség: 8 µl /ml
- Kiszerelés: 1x25 mg
- Mennyiség: 23 db/év
Ajánlatkérő az OGYEI által kiadott helyettesíthetőségi listában megjelölt helyettesítő terméket elfogad.
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan termék szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékű, azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot.
A további szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A megadott tételes mennyiség +30 %-a (=tételenként az adott tételhez tartozó alapmennyiség +30%-a). Ajánlatkérő a szállítási szerződés lejártát megelőző 120. napig rendelkezik az opcióban foglalt mennyiség átvételéről. Az opció igénybevétele esetén az alapmennyiség szerinti szerződéses feltételek az irányadóak.
Ajánlatkérő az opciót a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6.§ (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel határozta meg.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az adott rész tekintetében a teljes mennyiségre kell ajánlatot tenni.
II.2.5 ponthoz: Jelen közbeszerzési eljárás a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. Ajánlatkérőnek a Korm. rendelet. 6. § (3) bekezdése alapján lehetősége van a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazni.

II.2.1)
Elnevezés: Intravénás MR kontrasztanyag II.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Intravénás MR kontrasztanyag beszerzése az alábbiak szerint:
- ATC kód: V08CA02
- Hatóanyag megnevezése: gadoteric acid 279,32 mg/ml
- Hatáserősség: 0,5 mmol/ml
- Kiszerelés: 1x15 ml
- Mennyiség: 160 db/év
- ATC kód: V08CA02
- Hatóanyag megnevezése: gadoteric acid 279,32 mg/ml
- Hatáserősség: 0,5 mmol/ml
- Kiszerelés: 1x20 ml
- Mennyiség: 340 db/év
- ATC kód: V08CA02
- Hatóanyag megnevezése: gadoteric acid 279,32 mg/ml
- Hatáserősség: 0,5 mmol/ml
- Kiszerelés: 1x60 ml
- Mennyiség: 110 db/év
Ajánlatkérő az OGYEI által kiadott helyettesíthetőségi listában megjelölt helyettesítő terméket elfogad.
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan termék szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékű, azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot.
A további szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A megadott tételes mennyiség +30 %-a (=tételenként az adott tételhez tartozó alapmennyiség +30%-a). Ajánlatkérő a szállítási szerződés lejártát megelőző 120. napig rendelkezik az opcióban foglalt mennyiség átvételéről. Az opció igénybevétele esetén az alapmennyiség szerinti szerződéses feltételek az irányadóak.
Ajánlatkérő az opciót a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6.§ (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel határozta meg.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az adott rész tekintetében a teljes mennyiségre kell ajánlatot tenni.
II.2.5 ponthoz: Jelen közbeszerzési eljárás a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. Ajánlatkérőnek a Korm. rendelet. 6. § (3) bekezdése alapján lehetősége van a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazni.

II.2.1)
Elnevezés: Röntgen kontrasztanyag
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Röntgen kontrasztanyag beszerzése az alábbiak szerint:
- ATC kód: V08AA01
- Hatóanyag megnevezése: amidotrizoic acid
- Hatáserősség: 100 mg nátrium-amidotrizoát és 660 mg meglumin-amidotrizoát
- Kiszerelés: 1x100 ml
- Mennyiség: 370 db/év
Ajánlatkérő az OGYEI által kiadott helyettesíthetőségi listában megjelölt helyettesítő terméket elfogad.
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan termék szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékű, azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot.
A további szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A megadott tételes mennyiség +30 %-a (=tételenként az adott tételhez tartozó alapmennyiség +30%-a). Ajánlatkérő a szállítási szerződés lejártát megelőző 120. napig rendelkezik az opcióban foglalt mennyiség átvételéről. Az opció igénybevétele esetén az alapmennyiség szerinti szerződéses feltételek az irányadóak.
Ajánlatkérő az opciót a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6.§ (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel határozta meg.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az adott rész tekintetében a teljes mennyiségre kell ajánlatot tenni.
II.2.5 ponthoz: Jelen közbeszerzési eljárás a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. Ajánlatkérőnek a Korm. rendelet. 6. § (3) bekezdése alapján lehetősége van a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazni.

II.2.1)
Elnevezés: Röntgen kontrasztanyag II.
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Röntgen kontrasztanyag beszerzése az alábbiak szerint:
- ATC kód: V08AB10
- Hatóanyag megnevezése: iomeprol
- Hatáserősség: 400mg I/ml
- Kiszerelés: 1x200 ml
- Mennyiség: 310 db/év
- ATC kód: V08AB10
- Hatóanyag megnevezése: iomeprol
- Hatáserősség: 300mg I/ml
- Kiszerelés: 1x500 ml
- Mennyiség: 1240 db/év
Ajánlatkérő az OGYEI által kiadott helyettesíthetőségi listában megjelölt helyettesítő terméket elfogad.
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan termék szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékű, azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot.
A további szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A megadott tételes mennyiség +30 %-a (=tételenként az adott tételhez tartozó alapmennyiség +30%-a). Ajánlatkérő a szállítási szerződés lejártát megelőző 120. napig rendelkezik az opcióban foglalt mennyiség átvételéről. Az opció igénybevétele esetén az alapmennyiség szerinti szerződéses feltételek az irányadóak.
Ajánlatkérő az opciót a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6.§ (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel határozta meg.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az adott rész tekintetében a teljes mennyiségre kell ajánlatot tenni.
II.2.5 ponthoz: Jelen közbeszerzési eljárás a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. Ajánlatkérőnek a Korm. rendelet. 6. § (3) bekezdése alapján lehetősége van a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazni.

II.2.1)
Elnevezés: Röntgen kontrasztanyag III.
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Röntgen kontrasztanyag beszerzése az alábbiak szerint:
- ATC kód: V08AB02
- Hatóanyag megnevezése: iohexol
- Hatáserősség: 300mg I/ml
- Kiszerelés: 50 ml műanyag flakon
- Mennyiség: 480 db/év
- ATC kód: V08AB02
- Hatóanyag megnevezése: iohexol
- Hatáserősség: 300mg I/ml
- Kiszerelés: 500 ml műanyag flakon
- Mennyiség: 910 db/év
Ajánlatkérő az OGYEI által kiadott helyettesíthetőségi listában megjelölt helyettesítő terméket elfogad.
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan termék szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékű, azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot.
A további szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A megadott tételes mennyiség +30 %-a (=tételenként az adott tételhez tartozó alapmennyiség +30%-a). Ajánlatkérő a szállítási szerződés lejártát megelőző 120. napig rendelkezik az opcióban foglalt mennyiség átvételéről. Az opció igénybevétele esetén az alapmennyiség szerinti szerződéses feltételek az irányadóak.
Ajánlatkérő az opciót a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6.§ (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel határozta meg.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az adott rész tekintetében a teljes mennyiségre kell ajánlatot tenni.
II.2.5 ponthoz: Jelen közbeszerzési eljárás a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. Ajánlatkérőnek a Korm. rendelet. 6. § (3) bekezdése alapján lehetősége van a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazni.

II.2.1)
Elnevezés: Röntgen kontrasztanyag IV.
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Röntgen kontrasztanyag beszerzése az alábbiak szerint:
- ATC kód: V08AB11
- Hatóanyag megnevezése: iobitridol
- Hatáserősség: 350 mg I/ml
- Kiszerelés: 500 ml polipropilen zsákban
- Mennyiség: 830 db/év
Ajánlatkérő az OGYEI által kiadott helyettesíthetőségi listában megjelölt helyettesítő terméket elfogad.
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan termék szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékű, azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot.
A további szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A megadott tételes mennyiség +30 %-a (=tételenként az adott tételhez tartozó alapmennyiség +30%-a). Ajánlatkérő a szállítási szerződés lejártát megelőző 120. napig rendelkezik az opcióban foglalt mennyiség átvételéről. Az opció igénybevétele esetén az alapmennyiség szerinti szerződéses feltételek az irányadóak.
Ajánlatkérő az opciót a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6.§ (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel határozta meg.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az adott rész tekintetében a teljes mennyiségre kell ajánlatot tenni.
II.2.5 ponthoz: Jelen közbeszerzési eljárás a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. Ajánlatkérőnek a Korm. rendelet. 6. § (3) bekezdése alapján lehetősége van a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazni.

II.2.1)
Elnevezés: Intravénás MR kontrasztanyag III.
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos utca 5.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Intravénás MR kontrasztanyag beszerzése az alábbiak szerint:
- ATC kód: V08CA10
- Hatóanyag megnevezése: gadoxetate sodium
- Hatáserősség: 0,25 mmol/ml előretöltött fecskendő
- Kiszerelés: 10 ml
- Mennyiség: 70 db/év
Ajánlatkérő az OGYEI által kiadott helyettesíthetőségi listában megjelölt helyettesítő terméket elfogad.
Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a terméklista tekintetében Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel járt el. Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy ahol jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban gyártóra és/vagy típusra való hivatkozás található, ez csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt. Ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan termék szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel egyenértékű, azzal, hogy az egyenértékűséget – kétség esetén - az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Ajánlattevő kizárólag az Ajánlatkérő előírásainak mindenben megfelelő termékekre tehet ajánlatot.
A további szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A megadott tételes mennyiség +30 %-a (=tételenként az adott tételhez tartozó alapmennyiség +30%-a). Ajánlatkérő a szállítási szerződés lejártát megelőző 120. napig rendelkezik az opcióban foglalt mennyiség átvételéről. Az opció igénybevétele esetén az alapmennyiség szerinti szerződéses feltételek az irányadóak.
Ajánlatkérő az opciót a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6.§ (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel határozta meg.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az adott rész tekintetében a teljes mennyiségre kell ajánlatot tenni.
II.2.5 ponthoz: Jelen közbeszerzési eljárás a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik. Ajánlatkérőnek a Korm. rendelet. 6. § (3) bekezdése alapján lehetősége van a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját alkalmazni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész vonatkozásában:Az eljárásban nem lehet AT,alvállalkozó,és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő,aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. hatálya alá tartozik.
Megkövetelt igazolási mód valamennyi rész vonatkozásában:AT-nek ajánlatában 321/2015.(X.30.) Kr. II. Fejezetének megfelelően,az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Közös AT-k mindegyikének külön ESPD-t kell benyújtania.
AT-nek az ajánlatában a 321 /2015.(X.30.)Kr. 8. §, 10. § 12-16. §-ban foglaltak szerint kell igazolnia,hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-nek hatálya alá.A Kbt. 62 § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében AT-nek nyilatkoznia kell arról,hogy a 2017. évi LIII. tv.(Pmtv.) 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni,és v.mennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatk.-ot szükséges benyújtani.Ha a gazd. szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. tv. 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa,úgy erre vonatk. nyilatk.-ot szükséges csatolni.A 321/2015. (X.30.) Kr. 1.§ (2) bek. alapján az AK által a Kbt.69. § (4)-(8) bek. alapján a kizáró okokra vonatk. igazolások benyújtására felhívott gazd. szereplőnek a III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia,hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.A 321/2015. (X.30.) Kr. 1.§ (4) bek. alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelően kiválthatók,ha az érintett gazd. szereplő minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel bizonyítja,hogy megfelel a közbesz. eljárásban előírt követelményeknek.A 321/2015. (X.30.) Kr. 1. § (5) bek. alapján,nem Mo.-on letelepedett gazd. szereplő esetén az AK az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.Az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatk. csak az ESPD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az ESPD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozati kötelezettségének.Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatk.-ot nyújt be.Öntisztázás:a Kbt. 64.§ (1)-(2) bek. alapján a Kbt. 62. § (1) bek. b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az AT , alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazd. szereplő nem zárható ki a közbesz. eljárásból,amennyiben a KH a Kbt. 188. § (4) bek. szerinti véglegessé vált határozata,vagy annak megtámadására irányuló közig. per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bek. szerinti jogerős határozata kimondta,hogy az érintett gazd. szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott,amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.Ha a KH a Kbt. 188. § (4) bek. szerinti véglegessé vált határozata,vagy annak megtámadására irányuló közig. per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bek. szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazd. szereplő megbízhatóságát,az AK mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni.A jogerős határozatot a gazd. szereplő az ESPD-vel egyidejűleg köteles benyújtani.AK a Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján az elj.-ból kizárja azt az AT-t, alvállalkozót,vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet,aki részéről a kizáró ok az elj. során következett be.A kizáró okokra és az alkalmassági köv.-ekre vonatk. a közbesz. megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig,ameddig az igazolásokban foglalt tény,adat tartalma valós.Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatk. külön nyilatk. nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi rész tekintetében: Az ATnek az ajánlatában a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek.nek, valamint a Korm. rendelet 5. §-ában foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelménynek azzal, hogy az AK az egységes európai közbeszerzési dokumentumban nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását, csupán a IV. rész alfa pontját szükséges kitölteni.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ATnek és adott esetben további AT(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az AK felhívása alapján a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bek.-nek megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy megfelel(nek) az AK által meghatározott alkalmassági követelménynek az alábbiak szerint:
M.1) Valamennyi rész tekintetében: AT-nek a 321/2015. Korm. rendelet. 21. § (1) bek. a) pontja, valamint a 22. § (1) bek. alapján csatolnia kell:
- a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást (referenciaigazolás);
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő,illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával (referencianyilatkozat).
A referencia igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal),
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint kontaktszemély neve és elérhetősége,
- a szállítás tárgya (a 2-9. rész esetében ATC kód feltüntetésével),
- a szállítás mennyisége (darabszám) a 2-9. rész esetében, valamint a szállítás értéke (nettó Ft) az 1. rész esetében
- saját teljesítés aránya (%-ban),
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Amennyiben az AT ugyanazon referenciával kívánja alkalmasságát több azonos tárgyú rész tekintetében igazolni, azt az AK elfogadja, amennyiben az az előírt minimumkövetelménynek megfelel. A műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek az AT a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9) bek. szerint is megfelelhet. Amennyiben AT az alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 67. § (3) bek. alapján a kapacitást nyújtó szervezetnek kell az előírt igazolási módokkal azonos módon igazolnia. Amennyiben AT az alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet, valamint az eljárást megindító felhívás azon alkalmassági minimumkövetelményét / minimumkövetelményeit, amelynek igazolása érdekében AT ezen szervezet erőforrására, vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell a Kbt. 65. § (7) bek. alapján az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65.§ (7) bek. szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított három évben (36 hónapban), teljesítésigazolással lezárt, és hat éven belül megkezdett szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával, amely:
- az 1. rész esetében legalább nettó 13.375.000,- Ft értékű radiofarmakon és/vagy izotóp anyag szállításra vonatkozik,
- a 2. rész esetében legalább 670 db kontrasztanyag szállításra vonatkozik,
- a 3. rész esetében legalább 16 db kontrasztanyag szállításra vonatkozik,
- a 4. rész esetében legalább 425 db kontrasztanyag szállításra vonatkozik,
- az 5. rész esetében legalább 259 db kontrasztanyag szállításra vonatkozik,
- a 6. rész esetében legalább 1.085 db kontrasztanyag szállításra vonatkozik,
- a 7. rész esetébenlegalább 973 db kontrasztanyag szállításra vonatkozik,
- a 8. rész esetében legalább 581 db kontrasztanyag szállításra vonatkozik,
- a 9. rész esetében legalább 49 db kontrasztanyag szállításra vonatkozik,
Valamennyi rész tekintetében: Az előirt referencia több szerződéssel teljesíthető.
A több részre történő ajánlattétel eseten a nagyobb mennyiségű referenciakövetelménynek való megfelelés igazolása elegendő Ajánlattevő alkalmasságának megállapításához.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A késedelmi kötbér: a nettó szerződéses ellenérték 1,5%-a/késedelmes nap, max. 15%.A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítés nettó ellenértékének 20%-a.A meghiúsulási kötbér összege a teljes nettó szerződéses ellenérték 30 %-a.
Fizetési feltételek:1 számla bocsátható ki minden hónap 5. napjáig. A számla benyújtásának feltétele a szállítólevélen történő átvétel igazolása. AK a Kbt. 27/A. §-ban foglaltak szerint köteles elfogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 sz. európai szabványnak és az Európai Bizottság által az e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.Számla kiegyenlítése: a teljesítésigazolás alapján kiállított számlákat AK-ként szerződő fél átutalással egyenlíti ki a Kbt.135. § (1) és (5)-(6) bekezdései szerint figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. rendelkezéseire. A fizetési határidő a 1997. évi LXXXIII. tv. 9/A. § alapján 60 (hatvan) nap.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/10/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/10/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR-ben valósul meg
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. § -a, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Valamennyi rész vonatkozásában:
III.2.2) ponthoz: A szerződést biztosító mellékkötelezettségek, továbbá a fizetési feltételek pontos, részletes leírását a szerződéstervezet tartalmazza.
Az ajánlatkérő (AK) nem engedélyezi, nem írja elő változatok benyújtását.(Kbt. 61. § (1) bek.)
AK nem ír elő ajánlati biztosítékot. A kitöltött ár- és szakmai specifikációs táblázat megnevezésű excel táblázat az ajánlattevő (AT) szakmai ajánlatának minősül.
AT-nek a megajánlott termékre vonatkozóan rendelkeznie kell OGYÉI forgalomba hozatali engedéllyel, amelyet AK közhiteles nyilvántartásból ellenőriz. Amennyiben AT megajánlott terméke nem szerepel a közhiteles nyilvántartásban, úgy ajánlatában csatolnia kell az OGYÉI forgalomba hozatali engedélyt.
AK a 2-9. részek esetében a kiszerelési egység tekintetében +/- 10 % eltérési lehetőséget biztosít.
AK előírja, hogy AT ajánlatában csatolja a 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 53.§ (1) bekezdés 5. pont szerinti (radioaktív anyag forgalmazási jogosultságára vonatkozó) engedélyét.
Ajánlatnak tartalmaznia kell: a Kbt. 66. § (5) szerinti felolvasólapot (űrlap), műszaki-szakmai ajánlatot (műszaki leírás táblázatait kitöltve, megajánlott paramétereket), a következő nyilatkozatokat: a Kbt. 66. § (5) szerinti felolvasólapot (űrlap), cégszerűen aláírt és kitöltött ár- és specifikációs táblázatot (pdf és xls formátumban is), Kbt. 66. § (2) bek. (űrlap), Kbt. 81. § (3) bek szerint ESPD (űrlap), Kbt. 67. § (3) bek. (adott esetben), Kbt. 67. § (4) bek. (űrlap); nyilatkozat a változásbejegyzésről(űrlap), Kbt. 65. § (7) bek., Kbt. 73. § (4)-(5) bek. szerint. Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek [Kbt. 41/A.§ (2) bek.].
Ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá (pdf vagy jpg vagy jpeg formátumban): az ajánlatban nyilatkozatot tevő aláírási címpéldányát, vagy aláírás-mintáját (2006. évi V tv 9. § (1) bek. szerint); meghatalmazásról (adott esetben) legalább teljes bizonyító erejű magánokiratot (2016. évi CXXX. törvény 67. § (2) bek. és 325. § és Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint; radioaktív anyag forgalmazási jogosultságára vonatkozó engedélyét; változásbejegyzési kérelem esetén 321/2015. (X.30) Kr 13. § dokumentumokat.
A 2-9. részek termékei tekintetében nyertes ajánlattevőként szerződő fél felel (szavatol) azért, hogy a jelen szerződés tárgyát képező termékek tekintetében a felhasználhatósági időtartam a leszállítástól számított 6 hónapnál nem lehet kevesebb.
AK a műszaki, szakmai alkalmassági követelményt szigorúbban határozta meg a 321/2015. (X.30.) Kr 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest.
AK a 321/2015. (X.30.) Kr. 46. § (3) bekezdését alkalmazza.
Közös ajánlattétel: Kbt. 35. §, projekttársaság nem hozható létre.
Jogutódlás figyelembevétele: Kbt 65. § (11) bek. szerint.
AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontját.
A felhívásban, és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint az egyéb vonatkozó hatályos magyar jogszabályok az irányadóak.
A műszaki tartalomra, devizák átváltására vonatkozó részletes leírásokat, elvárásokat, a hirdetményminta korlátai miatt a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
FAKSZ: Balassi János, 01038. sz.
Az eljárásban minden kommunikáció az EKR rendszeren keresztül történik [Kbt. 40. § (1) bek.].
A IV.2.6) pontban szereplő adat=60 nap a folyamatba épített ellenőrzésre tekintettel.
Jelen eljárásban AK a GDPR rendelet alapján a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából kezeli.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák