Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:16826/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Tolnáért-Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Györköny Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:7045 Györköny, Pincehegy. Hrsz: 557/38
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:JAKSAÉP-BAU Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tolnáért-Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27644652
Postai cím: Szent István Tér 11-13
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga-Stadler Gábor
Telefon: +36 303900497
E-mail: varga.stadler@tolnamegye.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Györköny Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52813205
Postai cím: Fő Utca 53-55.
Város: Györköny
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7045
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Braun Zoltán
Telefon: +36 203717273
E-mail: polgarmester@gyorkony.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023 – Györkönyi Pincehegy
Hivatkozási szám: EKR000926562018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023 – Györkönyi Pincehegy
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45262500-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7045 Györköny, Pincehegy. Hrsz: 557/38
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt keretében interaktív bemutatási formák kerülnek kialakításra. Eszközbeszerzés keretében az ehhez szükséges hardver eszközök beszerzése
A projekt keretében interaktív bemutatási formák kerülnek kialakításra
A működéséhez szükséges immateriális javak beszerzése
A projekt keretében a kulturális örökség turisztikai hasznosításához, bemutathatóvá tételéhez kapcsolódóan az alábbiak építési költségek merülnek fel: bordal ösvény 865 m2 bazaltköves út, szükséges helyen tereplépcsőkkel, 7 bordal állomással
szabadtéri színpad felújítása 200 m2, és gyephézagos burkola készítése 200 m2
tematikus játszótér és szabadtéri sütöde készítése
175 m2 pince építése
80 m2-s présház építése
A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
02189 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023 – Györkönyi Pincehegy
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/23 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: JAKSAÉP-BAU Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52688481
Postai cím: Rákóczi F. Utca 7
Város: Bikács
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7043
Ország: Magyarország
E-mail: jaksaepbau@gmail.com
Telefon: +36 703843966
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 69676657
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45262500-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: 7045 Györköny, Pincehegy. Hrsz: 557/38
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt keretében interaktív bemutatási formák kerülnek kialakításra. Eszközbeszerzés keretében az ehhez szükséges hardver eszközök beszerzése
A projekt keretében interaktív bemutatási formák kerülnek kialakításra
A működéséhez szükséges immateriális javak beszerzése
A projekt keretében a kulturális örökség turisztikai hasznosításához, bemutathatóvá tételéhez kapcsolódóan az alábbiak építési költségek merülnek fel: bordal ösvény 865 m2 bazaltköves út, szükséges helyen tereplépcsőkkel, 7 bordal állomással
szabadtéri színpad felújítása 200 m2, és gyephézagos burkola készítése 200 m2
tematikus játszótér és szabadtéri sütöde készítése
175 m2 pince építése
80 m2-s présház építése
A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 69676657
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: JAKSAÉP-BAU Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52688481
Postai cím: Rákóczi F. Utca 7
Város: Bikács
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7043
Ország: Magyarország
E-mail: jaksaepbau@gmail.com
Telefon: +36 703843966
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/04/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szerződéses feltételek:
2.1. A jelen szerződés tárgyát képező munkák teljesítésének határideje: A szerződés teljesítésének ideje 210 naptári nap, amely a munkaterület átadásával kezdődik. A szerződés időtartama attól függően, hogy a munkaterület átadására mikor kerül sor, változhat, de a teljesítés véghatárideje 2019. május 15. A projektzárás módosítása esetén az objektív határidő módosulhat, de a teljesítés időtartama az eredetileg meghatározott időtartamot (210 naptári nap) nem haladhatja meg. Megrendelő előteljesítést elfogad.
Módosult szerződéses feltételek:
2.1. A jelen szerződés tárgyát képező munkák teljesítésének határideje: A szerződés teljesítésének ideje 210 naptári nap, amely a munkaterület átadásával kezdődik. A szerződés időtartama attól függően, hogy a munkaterület átadására mikor kerül sor, változhat, de a teljesítés véghatárideje 2019. szeptember 30. A projektzárás módosítása esetén az objektív határidő módosulhat, de a teljesítés időtartama az eredetileg meghatározott időtartamot (210 naptári nap) nem haladhatja meg. Megrendelő előteljesítést elfogad.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Karakterkorlátozás miatt a VII.1) pontban kifejtve.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 69676657 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 69676657 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján:
„[…] a szerződés – a (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül – új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, illetve módosulhat az alábbiak közül bármely esetben:
a) ha a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának (ideértve az opció gyakorlásának) pontos feltételeit és tartalmát. Az ilyen szerződéses feltételek azonban nem rendelkezhetnek olyan módosításokról, amelyek megváltoztatnák a szerződés általános jellegét; […]”
Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás II.2.7) pontjában és a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott szerződéstervezet 2.1. pontjában az alábbiakat rögzítette:
„A szerződés teljesítésének ideje 210 naptári nap, amely a munkaterület átadásával kezdődik. A szerződés időtartama attól függően, hogy a munkaterület átadására mikor kerül sor, változhat, de a teljesítés véghatárideje 2019.05.15. A projektzárás módosítása esetén az objektív határidő módosulhat, de a teljesítés időtartama az eredetileg meghatározott időtartamot (210 naptári nap) nem haladhatja meg.”
Figyelemmel arra, hogy a fenti pontban jelzettek fennállnak, továbbá arra, hogy a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának pontos feltételeit és tartalmát, Megrendelő a szerződést jogszerűen módosíthatja a Kbt. 141. § (4) a) pontjában meghatározottaknak megfelelően. A módosítással érintett szerződéses feltételek nem rendelkeznek olyan módosításokról, amelyek megváltoztatnák a szerződés általános jellegét.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben