Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:16829/2019
CPV Kód:92111100-3
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:Budapest, valamint az Ajánlatkérő által az eseti megrendelésekben pontosan meghatározott vidéki teljesítési helyek (megyeszékhelyek, megyei jogú városok, járási székhelyek, egyéb vidéki helyszínek)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TRUBIFILM Műszeripari Szolgáltató és Videofelvétel Készítő Betéti Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: AK15794
Postai cím: Diós árok - 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.aeek.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.aeek.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás az egészségügyi rendszer fejlesztését célzó kiemelt EFOP projektekhez kapcsolódó filmes munkák ellátása tárgyában.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:92111100-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Keretmegállapodás az egészségügyi rendszer fejlesztését célzó kiemelt EFOP projektekhez kapcsolódó filmes munkák ellátása tárgyában.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:92111100-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest, valamint az Ajánlatkérő által az eseti megrendelésekben pontosan meghatározott vidéki teljesítési helyek (megyeszékhelyek, megyei jogú városok, járási székhelyek, egyéb vidéki helyszínek)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A keretmegállapodásban tételesen, egységárakon rögzítésre kerülő szolgáltatások olyan
mennyiségben és ütemezés szerint kerülnek megrendelésre az ajánlatkérő általi közvetlen
megrendelés (eseti megrendelések) útján, amilyen mértékben azok szükségesek az egyes projektek
mindenkori kommunikációs terveiben foglalt feladatok megvalósításához és ehhez igazodóan
legfeljebb olyan mennyiségben, amilyen mértékben az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi
fedezet (a keretmegállapodásban rögzítésre kerülő keretösszeg) a legkedvezőbb ajánlatban foglalt
és a keretmegállapodásban rögzítésre kerülő egységárakon elegendő fedezetet nyújt az egyes
szolgáltatások megrendelésére.
Ajánlatkérő a keretmegállapodás alapján nem vállal előre meghatározott mennyiségű szolgáltatás
megrendelésére vonatkozó egyedi szerződés megkötésére (eseti megrendelés kiadására) vonatkozó
kötelezettséget. A keretmegállapodásban az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összege
kerül rögzítésre keretösszeg gyanánt.
A keretmegállapodás alapján az alábbi típusú szolgáltatások megrendelésére kerülhet sor:
• Forgatókönyv megírása
• Narráció megírása
• Narrátor
• Helyszín bérlet
• Helyszínbejárás
• Rendező
• Gyártásvezető
• Operatőr
• Technikus
• Hangmérnök
• Kamera
• Kameramozgatók
• Optikasor
• Drón
• Világosítás
• Világítótechnikus
• Hangtechnika
• Kellékek
• Hangfelvétel
• Aláfestő zene
• Vágás
• Kompozitálás
• Főszereplő
• Mellékszereplő
• Casting
• Statiszta
• Kameratechnikus
• Fővilágosító
• Felvételvezető
• Fényelés
• Filmes grafikák készítése
• Anyagleadás külső merevlemezen
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/14 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.0-16-2016-00002, EFOP-2.2.0-16-2016-00004, EFOP-2.2.0-16-2016-00005, EFOP-2.2.0-16-2016-00008, EFOP-2.2.1-16-2016-00001, EFOP-2.2.6-VEKOP-16-2016-00001, EFOP-4.2.2-16-2017-00001, EFOP-1.10.1-VEKOP-16-2016-00001, EFOP-1.9.6-16-2017-00001

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15122 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Keretmegállapodás az „Állami Egészségügyi Ellátó Központ Projektirányítási Igazgatóságának szervezésében lebonyolítandó „az egészségügyi rendszer fejlesztését célzó kiemelt EFOP projektekhez kapcsolódó filmes munkák ellátása” tárgyában
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/14 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TRUBIFILM Műszeripari Szolgáltató és Videofelvétel Készítő Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vadrózsa utca 32.
Város: Szigetmonostor-Horány
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2015
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 50957000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:92111100-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest, valamint az Ajánlatkérő által az eseti megrendelésekben pontosan meghatározott vidéki teljesítési helyek (megyeszékhelyek, megyei jogú városok, járási székhelyek, egyéb vidéki helyszínek)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A keretmegállapodásban tételesen, egységárakon rögzítésre kerülő szolgáltatások olyan
mennyiségben és ütemezés szerint kerülnek megrendelésre az ajánlatkérő általi közvetlen
megrendelés (eseti megrendelések) útján, amilyen mértékben azok szükségesek az egyes projektek
mindenkori kommunikációs terveiben foglalt feladatok megvalósításához és ehhez igazodóan
legfeljebb olyan mennyiségben, amilyen mértékben az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi
fedezet (a keretmegállapodásban rögzítésre kerülő keretösszeg) a legkedvezőbb ajánlatban foglalt
és a keretmegállapodásban rögzítésre kerülő egységárakon elegendő fedezetet nyújt az egyes
szolgáltatások megrendelésére.
Ajánlatkérő a keretmegállapodás alapján nem vállal előre meghatározott mennyiségű szolgáltatás
megrendelésére vonatkozó egyedi szerződés megkötésére (eseti megrendelés kiadására) vonatkozó
kötelezettséget. A keretmegállapodásban az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összege
kerül rögzítésre keretösszeg gyanánt.
A keretmegállapodás alapján az alábbi típusú szolgáltatások megrendelésére kerülhet sor:
• Forgatókönyv megírása
• Narráció megírása
• Narrátor
• Helyszín bérlet
• Helyszínbejárás
• Rendező
• Gyártásvezető
• Operatőr
• Technikus
• Hangmérnök
• Kamera
• Kameramozgatók
• Optikasor
• Drón
• Világosítás
• Világítótechnikus
• Hangtechnika
• Kellékek
• Hangfelvétel
• Aláfestő zene
• Vágás
• Kompozitálás
• Főszereplő
• Mellékszereplő
• Casting
• Statiszta
• Kameratechnikus
• Fővilágosító
• Felvételvezető
• Fényelés
• Filmes grafikák készítése
• Anyagleadás külső merevlemezen
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/08/14 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 55306500
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TRUBIFILM Műszeripari Szolgáltató és Videofelvétel Készítő Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vadrózsa utca 32.
Város: Szigetmonostor-Horány
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2015
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződésben részes projektek köre egy projekttel kibővül: EFOP-2.2.0-16-2016-00001 „Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése”
A keretmegállapodás teljesítése folyamán a megállapodás tárgyát képező szolgáltatásban az újonnan belépő projekt igényeinek figyelembevételével új PR film készítése is szükségessé válik, ezért a keretösszeg kismértékű módosítása szükséges.
A szerződésmódosítás kizárólag a keretösszeg kismértékű növekedését (8,54 %) érinti, a szerződésnek sem a jellegét, sem a tartalmát nem változtatja meg, az értéknövekedés a közbeszerzési eljárásban benyújtott nyertes ajánlat alapján kalkulált összeg szerint került meghatározásra.
Felek megállapodnak, hogy a tárgyi szerződés keretösszegét közös megegyezéssel értékét tekintve módosítják, összesen nettó 4 349 500 Ft + ÁFA, azaz négymillió-háromszáznegyvenkilencezer ötszáz forint, - az eredeti szerződés 8,54 %-a - értékben megnövelik, így a módosított keretösszeg 55 306 500,- Ft + ÁFA-ra, azaz Ötvenötmillió-háromszázhatezerötszáz forint plusz általános forgalmi adó összegre változik.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződésben részes projektek köre egy projekttel kibővül: EFOP-2.2.0-16-2016-00001 „Egészségügyi szakellátók szállóinak fejlesztése”
A keretmegállapodás teljesítése folyamán a megállapodás tárgyát képező szolgáltatásban az újonnan belépő projekt igényeinek figyelembevételével új PR film készítése is szükségessé válik, ezért a keretösszeg kismértékű módosítása szükséges.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 50957000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 55306500 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/02 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben