Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:16835/2019
CPV Kód:45214100-1
Ajánlatkérő:Alsódobsza Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Alsódobsza, Rákóczi utca 36. szám, 63 helyrajzi szám
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PROMEN-ÉP Projekt Tanácsadó és Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Alsódobsza Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58336913
Postai cím: Rákóczi Út 44
Város: Alsódobsza
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3717
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szabó Tamás László
Telefon: +36 709461000
E-mail: mail.kozbeszerzes@gmail.com
Fax: +36 52796176
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.alsodobsza.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.alsodobsza.hu/
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Minibölcsőde kialakítása óvodaépület bővítésével
Hivatkozási szám: EKR000116602019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Minibölcsőde kialakítása óvodaépület bővítésével
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Alsódobsza, Rákóczi utca 36. szám, 63 helyrajzi szám
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
AZ INGATLAN JELENLEGI ÁLLAPOTÁNAK ISMERTETÉSE:
Az ingatlan a szabályozási terv szerint VT 2 besorolással rendelkezik, amely oldalhatáron álló beépítési módot, maximálisan 60 %-os beépítettséget és 4, 50 m-es építménymagasságot határoz meg.
A tervezéssel érintett ingatlanon jelenleg is a település óvodája és iskolája található két külön épületben. Az óvoda épületében található az intézményeket kiszolgáló étkező, konyha és kiegészítő helyiségei is.
A telek az utca felé ~8%-os lejtéssel bír, az épületek padlószintjei ezt az emelkedést követve kerültek kialakításra.
A bővítendő óvodaépület az épületegyüttes nyugati részén, a K-NY-i hossztengellyel rendelkező telek hátsókert felőli területén található. Építésekor a telek természetes lejtésébe egy mesterséges bevágást készítettek, így az óvoda játszóudvarát teljesen sík területként alakították ki. A játszóudvar és a hátsókert közötti szintkülönbséget egy vasbeton támfal és egy rézsű készítésével hidalták át.
Az épületek földszintes kialakításúak, kontyolt nyeregtetővel, az étkezőrész felett íves kialakítású tetővel. A konyha részben alápincézett, melyben a kazánház található.
Az ingatlanon található továbbá egy nyolcszög alaprajzú, fedett kerti pihenő, valamint egy, a támfalban és a rézsűben elhelyezett beton konténer garázs, mely az udvari játékok elhelyezésére szolgál. Ez utóbbit a bevágás megnagyobbítása során áthelyezünk.
A TERVEZETT ÉPÜLET BEMUTATÁSA:
A tervezett bővítés során az óvoda és konyhaépület óvodai részét bővítjük nyugati irányban. A bővítés során átalakítjuk a bejárati részt, kialakítunk egy új foglalkoztatót, hozzá kapcsolódóan pedig egy gyermek WC-t, egy óvónői irodát és egy tárolót, melyek egy előtéren keresztül kapcsolódnak a foglalkoztatóhoz. A bejárati rész átalakítása során megnagyobbodik az gyermekek öltözője. Az előírásoknak megfelelően részleges akadálymentesítést terveztünk az épületet illetően, mely során kialakításra kerül egy, a gyermeköltözőhöz kapcsolódó akadálymentesített mosdó, valamint a bejárat megközelítését segítő rámpa.
A tervezett bővítés hőszigetelt falazott szerkezettel, előregyártott vasbetonfödémmel, hagyományos kétállószékes tetőszerkezettel, nyeregtetővel készül, alkalmazkodva a már meglévő épületrészhez.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 165
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
00468 / 7201 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Minibölcsőde kialakítása óvodaépület bővítésével
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/12 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PROMEN-ÉP Projekt Tanácsadó és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42065957
Postai cím: Külterület
Város: Rátka
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3908
Ország: Magyarország
E-mail: promenep@promenep.hu
Telefon: +36 308711152
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 25354723
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214100-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Alsódobsza, Rákóczi utca 36. szám, 63 helyrajzi szám
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
AZ INGATLAN JELENLEGI ÁLLAPOTÁNAK ISMERTETÉSE:
Az ingatlan a szabályozási terv szerint VT 2 besorolással rendelkezik, amely oldalhatáron álló beépítési módot, maximálisan 60 %-os beépítettséget és 4, 50 m-es építménymagasságot határoz meg.
A tervezéssel érintett ingatlanon jelenleg is a település óvodája és iskolája található két külön épületben. Az óvoda épületében található az intézményeket kiszolgáló étkező, konyha és kiegészítő helyiségei is.
A telek az utca felé ~8%-os lejtéssel bír, az épületek padlószintjei ezt az emelkedést követve kerültek kialakításra.
A bővítendő óvodaépület az épületegyüttes nyugati részén, a K-NY-i hossztengellyel rendelkező telek hátsókert felőli területén található. Építésekor a telek természetes lejtésébe egy mesterséges bevágást készítettek, így az óvoda játszóudvarát teljesen sík területként alakították ki. A játszóudvar és a hátsókert közötti szintkülönbséget egy vasbeton támfal és egy rézsű készítésével hidalták át.
Az épületek földszintes kialakításúak, kontyolt nyeregtetővel, az étkezőrész felett íves kialakítású tetővel. A konyha részben alápincézett, melyben a kazánház található.
Az ingatlanon található továbbá egy nyolcszög alaprajzú, fedett kerti pihenő, valamint egy, a támfalban és a rézsűben elhelyezett beton konténer garázs, mely az udvari játékok elhelyezésére szolgál. Ez utóbbit a bevágás megnagyobbítása során áthelyezünk.
A TERVEZETT ÉPÜLET BEMUTATÁSA:
A tervezett bővítés során az óvoda és konyhaépület óvodai részét bővítjük nyugati irányban. A bővítés során átalakítjuk a bejárati részt, kialakítunk egy új foglalkoztatót, hozzá kapcsolódóan pedig egy gyermek WC-t, egy óvónői irodát és egy tárolót, melyek egy előtéren keresztül kapcsolódnak a foglalkoztatóhoz. A bejárati rész átalakítása során megnagyobbodik az gyermekek öltözője. Az előírásoknak megfelelően részleges akadálymentesítést terveztünk az épületet illetően, mely során kialakításra kerül egy, a gyermeköltözőhöz kapcsolódó akadálymentesített mosdó, valamint a bejárat megközelítését segítő rámpa.
A tervezett bővítés hőszigetelt falazott szerkezettel, előregyártott vasbetonfödémmel, hagyományos kétállószékes tetőszerkezettel, nyeregtetővel készül, alkalmazkodva a már meglévő épületrészhez.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 195
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 25354723
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Akadályoztatás miatt a szerződés teljesítési határidejének meghosszabbítása.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A rendkívül csapadékos időjárás miatt május hónapban a kivitelező nem tudta feladatát teljesíteni. Akadályközléssel élt, amit a műszaki ellenőr elfogadott, a szerződés ennek megfelelően meghosszabbításra került.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 25354723 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 25354723 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben