Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/177
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.13.
Iktatószám:16852/2019
CPV Kód:98320000-2
Ajánlatkérő:Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Teljesítés helye:HU110, HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Make-Up Team Kft.;Styling Kft.;Hair Team Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosítószám: AK05276
Postai cím: Kunigunda útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Koronczay Ildikó
Telefon: +36 17595037
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mtva.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Az MTVA képernyős munkatársainak képernyőn történő megjelenéséhez stylist, fodrász és sminkes szolgáltatás nyújtása (2018.)
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:98320000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Az MTVA képernyős munkatársainak képernyőn történő megjelenéséhez stylist, fodrász és sminkes szolgáltatás nyújtása (2018.)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:98320000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110, HU A teljesítés fő helyszíne: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. (mint belső helyszín) és külső forgatási helyszínek Magyarország területén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A közbeszerzés tárgya: az MTVA képernyős munkatársainak képernyőn történő megjelenéséhez stylist (öltöztető), fodrász és sminkes szolgáltatás nyújtása 12 hónapos időtartamra vállalkozási (keret)szerződés keretében, amely időtartam az ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával két alkalommal, alkalmanként további 6 hónappal meghosszabbítható.
Nyertes ajánlattevő feladatai és az általa biztosítandó állandó személyi állomány:
1. Vezető stylist tanácsadás: képernyős munkatársak megjelenésének megtervezése, öltöztetők, fodrászok és sminkesek munkájának koordinálása/beosztás készítése MTVA belső rendszerében feltüntetett igényeknek megfelelően, kapcsolattartás és adminisztráció szponzorokkal - a feladat keretében belül legalább 1 fő koordinációs vezető biztosítása (havidíjas tevékenység)
2. Stylist tanácsadó és öltöztető feladatok: a stylist tanácsadó feladata: a képernyős személyek napi képernyőn történő megjelenéséhez szükséges ruhák, öltözékek és kiegészítők összeállítása, azok rendelkezésre állásának teljes körű megszervezése (szponzoroktól történő beszerzés, ruhapróbák megszervezése, ruhák vásárlása, varratása), az öltöztető feladata: a képernyős személyek öltöztetése a stylist utasításainak megfelelően - a feladat keretében belül legalább 8 fő stylist/öltöztető (köztük 3 fő divattervező), 1 fő varró(nő) biztosítása - havonta átlagosan 1.300 óra időtartamban, de a szerződés teljes időtartama alatt maximum 15.600 óra (a szerződés meghosszabbítása esetén további maximum 15.600 óra) időtartamban (óradíjas tevékenység)
3. Napi fodrász feladatok: a képernyős személyek/vendégek napi képernyőn történő megjelenéséhez frizura készítése, igazítása külső és belső helyszínű felvételeken - a feladat keretében belül legalább 13 fő fodrász (köztük 4 fő mesterfodrász) biztosítása - havonta átlagosan 1.600 óra időtartamban, de a szerződés teljes időtartama alatt maximum 19.200 óra (a szerződés meghosszabbítása esetén további maximum 19.200 óra) időtartamban (óradíjas tevékenység)
4. Eseti fodrász feladatok: az MTVA képernyős munkatársainak havi egyszeri (férfiak esetében havi kétszeri) hajvágása, festése, ápolása - havonta átlagosan 80 alkalommal, de a szerződés teljes időtartama alatt maximum 960 alkalommal (a szerződés meghosszabbítása esetén további maximum 960 alkalommal) (egységáras tevékenység)
5. Smink: képernyős munkatársak és vendégek sminkelése, rendelkezésre állás, produkciós igény esetén maszk készítése - a feladat keretében belül legalább 8 fő sminkes (köztük 3 fő kozmetikus/1 fő sminkmester) biztosítása -havonta átlagosan 3.500 óra időtartamban, de a szerződés teljes időtartama alatt maximum 42.000 óra (a szerződés meghosszabbítása esetén további maximum 42.000 óra) időtartamban (óradíjas tevékenység)
Rendszeres képernyős munkatárs: legalább 140 fő. Napi feladatmennyiség: jell. 40 fő képernyős személy (1-5. feladat), 30-40 fő vendég (3 és 5. feladat)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az MTVA műsorstruktúrája változó, ezért a munkaellátottság egyenletessége a szerződés időtartama alatt nem biztosított.
A részletes specifikációt az ajánlattételi dokumentáció (közbeszerzési dokumentumok) részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 224 - 513069

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási (keret)szerződés az MTVA képernyős munkatársainak képernyőn történő megjelenéséhez stylist, fodrász és sminkes szolgáltatás nyújtása tárgyában (2018.)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/11/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Make-Up Team Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kenyérmező u. 4A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1028
Ország: HU
E-mail: rafaiattila@pfp.hu
Telefon: +36 305206714
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Styling Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szikla u. 28/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
E-mail: magyareszter@pfp.hu
Telefon: +36 209450496
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Hair Team Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Flóra u. 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: rafaiattila@pfp.hu
Telefon: +36 305206714
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 328000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:98320000-2
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110, HU A teljesítés fő helyszíne: 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. (mint belső helyszín) és külső forgatási helyszínek Magyarország területén.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közbeszerzés tárgya: az MTVA képernyős munkatársainak képernyőn történő megjelenéséhez stylist (öltöztető), fodrász és sminkes szolgáltatás nyújtása 15 hónapos időtartamra vállalkozási (keret)szerződés keretében, amely időtartam az ajánlatkérő egyoldalú nyilatkozatával egy alkalommal további 6 hónappal meghosszabbítható.
Nyertes ajánlattevő feladatai és az általa biztosítandó állandó személyi állomány:
6. Vezető stylist tanácsadás: képernyős munkatársak megjelenésének megtervezése, öltöztetők, fodrászok és sminkesek munkájának koordinálása/beosztás készítése MTVA belső rendszerében feltüntetett igényeknek megfelelően, kapcsolattartás és adminisztráció szponzorokkal - a feladat keretében belül legalább 1 fő koordinációs vezető biztosítása (havidíjas tevékenység)
7. Stylist tanácsadó és öltöztető feladatok: a stylist tanácsadó feladata: a képernyős személyek napi képernyőn történő megjelenéséhez szükséges ruhák, öltözékek és kiegészítők összeállítása, azok rendelkezésre állásának teljes körű megszervezése (szponzoroktól történő beszerzés, ruhapróbák megszervezése, ruhák vásárlása, varratása), az öltöztető feladata: a képernyős személyek öltöztetése a stylist utasításainak megfelelően - a feladat keretében belül legalább 8 fő stylist/öltöztető (köztük 3 fő divattervező), 1 fő varró(nő) biztosítása - havonta átlagosan 1.300 óra időtartamban, de a szerződés teljes időtartama alatt maximum 15.600 óra (a szerződés meghosszabbítása esetén további maximum 15.600 óra) időtartamban (óradíjas tevékenység)
8. Napi fodrász feladatok: a képernyős személyek/vendégek napi képernyőn történő megjelenéséhez frizura készítése, igazítása külső és belső helyszínű felvételeken - a feladat keretében belül legalább 13 fő fodrász (köztük 4 fő mesterfodrász) biztosítása - havonta átlagosan 1.600 óra időtartamban, de a szerződés teljes időtartama alatt maximum 19.200 óra (a szerződés meghosszabbítása esetén további maximum 19.200 óra) időtartamban (óradíjas tevékenység)
9. Eseti fodrász feladatok: az MTVA képernyős munkatársainak havi egyszeri (férfiak esetében havi kétszeri) hajvágása, festése, ápolása - havonta átlagosan 80 alkalommal, de a szerződés teljes időtartama alatt maximum 960 alkalommal (a szerződés meghosszabbítása esetén további maximum 960 alkalommal) (egységáras tevékenység)
10. Smink: képernyős munkatársak és vendégek sminkelése, rendelkezésre állás, produkciós igény esetén maszk készítése - a feladat keretében belül legalább 8 fő sminkes (köztük 3 fő kozmetikus/1 fő sminkmester) biztosítása -havonta átlagosan 3.500 óra időtartamban, de a szerződés teljes időtartama alatt maximum 42.000 óra (a szerződés meghosszabbítása esetén további maximum 42.000 óra) időtartamban (óradíjas tevékenység)
Rendszeres képernyős munkatárs: legalább 140 fő. Napi feladatmennyiség: jell. 40 fő képernyős személy (1-5. feladat), 30-40 fő vendég (3 és 5. feladat)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az MTVA műsorstruktúrája változó, ezért a munkaellátottság egyenletessége a szerződés időtartama alatt nem biztosított.
A részletes specifikációt az ajánlattételi dokumentáció (közbeszerzési dokumentumok) részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 15 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 328000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Make-Up Team Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kenyérmező u. 4A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1028
Ország: HU
E-mail: rafaiattila@pfp.hu
Telefon: +36 305206714
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Styling Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szikla u. 28/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
E-mail: magyareszter@pfp.hu
Telefon: +36 209450496
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Hair Team Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Flóra u. 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail: rafaiattila@pfp.hu
Telefon: +36 305206714
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Előzmények:
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 8Megrendelő) 2018.11.06. napján vállalkozási keretszerződést kötöttek a nyertesként kihirdetett Vállalkozóval.
A Szerződés 6.3. pontjára figyelemmel a Szerződés időbeli hatálya a szerződéskötéstől, illetve a szolgáltatás megkezdésétől számított 12 (tizenkettő) hónap, legfeljebb azonban a keretösszeg kimerülése, azzal, hogy amennyiben a szerződés időtartama alatt a keretösszeg nem merül ki, a Megrendelő jogosult a szerződést egyoldalú jognyilatkozattal meghosszabbítani a keret kimerülése érdekében legfeljebb kettő alkalommal, alkalmanként további 6 (hat) hónappal. Erre tekintettel Megrendelő a Szerződés időtartamát 2020. május 06. napjáig - illetve a keretösszeg kimerüléséig - módosítani kívánja.
Egyebekben a felek között 2018. november 06. napján kelt Szerződés nem módosul, valamint a keretösszeg változatlan marad.
A szerződésmódosítás aláírásának napja: 26/08/2019 (nap/hónap/év)
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Jelen szerződésmódosításra arra figyelemmel kerül sor, hogy a közbeszerzési eljárás során az előzőekben hivatkozott ajánlati felhívásban megjelölt keretösszeg nem került teljesen felhasználásra, ezért szükséges az eredetileg kalkulált teljesítési időigény figyelembevételével megfelelő új teljesítési időszakot meghatározni.
Megrendelő kijelenti, hogy a jelen szerződésmódosítás megfelel a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárás tekintetében irányadó, Kbt. 141. § (4) bekezdésének a) pontjában foglalt feltételeknek, figyelemmel arra, hogy
- a szerződés minden ajánlattevő számára előre megismerhető módon, egyértelműen rögzíti a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának (ideértve az opció gyakorlásának) pontos feltételeit és tartalmát (Szerződés 6.3. pontja).
- a szerződéses feltételek nem rendelkeznek olyan módosításokról, amelyek megváltoztatnák a szerződés általános jellegét.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 328000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 328000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben