Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/173
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.09.
Iktatószám:16864/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86535724
Postai cím: Sánc Utca 6.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3304
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Uramné Dr. Lantai Katalin
Telefon: +36 36411581
E-mail: projektiroda@bnpi.hu
Fax: +36 36412791
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://bnpi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Bükk Keleti Kapuja-Szeleta Park Látogatóközpont II
Hivatkozási szám: EKR000796862019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a „Bükk Keleti Kapuja - A Szeleta Park Látogatóközpont kialakítása” című és GINOP-7.1.5-16-2016-00005 azonosítószámú projekt kivitelezési munkáinak ellátására (1-2. rész) II.
Az ajánlati felhívásban használt rövidítések: Gazdasági szereplő: GSZ; Ajánlattevő: AT; Ajánlatkérő: AK; 2015. évi CXLIII törvény: Kbt.; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: R.; 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet: épR.; 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet: EKRr.; Ajánlati felhívás: AF; Közbeszerzési dokumentumok: KD; Vállalkozási szerződés: VSZ; Elektronikus Közbeszerzési Rendszer: EKR.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/04 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 13809 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 141 - 346403
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/22 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium megnevezése
A következő helyett:
Többlet jótállás időtartama a minimumként meghatározott és a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletben előírt jótállási időn felül (+ hónap, max. + 24 hónap)
Helyesen:
Többlet jótállás időtartama a minimumként meghatározott és a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletben előírt jótállási időn felül (min. + 0 hónap, max. + 24 hónap)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/09/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/09/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 5
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: Minőségi kritérium megnevezése
A következő helyett:
Többlet jótállás időtartama a minimumként meghatározott és a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletben előírt jótállási időn felül (+ hónap, max. + 24 hónap)
Helyesen:
Többlet jótállás időtartama a minimumként meghatározott és a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletben előírt jótállási időn felül (min. + 0 hónap, max. + 24 hónap)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/09/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/09/20 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok
A következő helyett:
Mindkét rész vonatkozásában:
M.1 Kbt.65.§(1)b) és R.21.§(2)a) alapján az igazolások benyújtására felhívott AT ismertesse az AF feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásait és csatolja referenciaigazolásait az R.22.§(3) alapján, legalább az alábbi információkkal:
- szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye (címe),
- referenciával kapcsolatban felvilágosítást nyújtó személy neve és telefonszáma/e-mail címe,
- építési beruházás tárgya, mennyisége olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen,
- teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/naptól - év/hónap/napig),
- teljesítés helye
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e (igen/nem).
AK az R.21.§(2a)a)-ban foglaltak alapján kizárólag a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. AK elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
R.22.§(5): ha a nyertes közös AT-ként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, úgy az AK a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett AT részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó AT az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, M.1 pontban foglaltaknak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a GSZ megfelel az AK által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja AK.
M.2 Kbt.65.§(1)b) és az R.21.§(2)b) alapján az igazolások benyújtására felhívott AT igazolja alkalmasságát azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Amennyiben az M.2 pont tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (névjegyzék) szerint a meghatározott jogosultsággal már az ajánlattételkor rendelkezik: a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség, képzettség tekintetében iskolai oklevél csatolása nem szükséges. Meg kell adni a nyilvántartási számot, a jogosultság ellenőrzéséhez szükséges elektronikus elérési utat, ahol a jogosultság fennállása, érvényessége ellenőrizhető.
Amennyiben az M.2 pont tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (névjegyzék) szerint a meghatározott jogosultsággal az ajánlattételkor még nem rendelkezik: a jogosultság megszerzéséhez jogszabályban előírt végzettség, képzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat a szakmai önéletrajz (a szakmai tapasztalat időtartamát legalább év/hónap bontásban megadva) saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.
Kbt.67.§(1) alapján szükséges az ajánlatban az EEKD-ban nyilatkozatot (EKR-űrlapot) benyújtani. AK a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri. Közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg.
Utólagos igazolás: Kbt.69.§(4)-(7): Ha a szakmagyakorlási jogosultságot - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget, képzettséget és gyakorlatot az AT más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumok egyszerű másolatban történő benyújtásával köteles AT igazolni.
Irányadó: R.1.§(7)-(8).
Helyesen:
Mindkét rész vonatkozásában:
M.1 Kbt.65.§(1)b) és R.21.§(2)a) alapján az igazolások benyújtására felhívott AT ismertesse az AF feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásait és csatolja referenciaigazolásait az R.22.§(3) alapján, legalább az alábbi információkkal:
- szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye (címe),
- referenciával kapcsolatban felvilágosítást nyújtó személy neve és telefonszáma/e-mail címe,
- építési beruházás tárgya, mennyisége olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen,
- teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/naptól - év/hónap/napig),
- teljesítés helye
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e (igen/nem).
AK az R.21.§(2a)a)-ban foglaltak alapján kizárólag a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. AK elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
R.22.§(5): ha a nyertes közös AT-ként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes AT-k által végzett munkák elkülönítésével, úgy az AK a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett AT részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó AT az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, M.1 pontban foglaltaknak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a GSZ megfelel az AK által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja AK.
M.2 Kbt.65.§(1)b) és az R.21.§(2)b) alapján az igazolások benyújtására felhívott AT igazolja alkalmasságát azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Amennyiben az 1. részben M.2 b)-d), a 2. részben M.2 b) tekintetében megajánlott szakemb. a szakmagyakorlási jogos. igaz. kam. nyilv. (névjegyzék) szerint a meghat. jogosultsággal már az ajánlattételkor rendelkezik: a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség, képzettség tekintetében iskolai oklevél csatolása nem szükséges. Meg kell adni a nyilvántartási számot, a jogosultság ellenőrzéséhez szükséges elektronikus elérési utat, ahol a jogosultság fennállása, érvényessége ellenőrizhető.
Amennyiben az 1. részben M.2 b)-d), a 2. részben M.2. b) tekintetében megajánlott szakemb. a szakmagyakorlási jogos. igaz. kam. nyilv. (névjegyzék) szerint a meghat. jogosultsággal az ajánlattételkor még nem rendelkezik: a jogosultság megszerzéséhez jogszabályban előírt végzettség, képzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat a szakmai önéletrajz (a szakmai tapasztalat időtartamát legalább év/hónap bontásban megadva) saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.
Kbt.67.§(1) alapján szükséges az ajánlatban az EEKD-ban nyilatkozatot (EKR-űrlapot) benyújtani. AK a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri. Közös AT-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó GSZ teszi meg.
Utólagos igazolás: Kbt.69.§(4)-(7): Ha a szakmagyakorlási jogosultságot - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget, képzettséget és gyakorlatot az AT más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumok egyszerű másolatban történő benyújtásával köteles AT igazolni.
Irányadó: R.1.§(7)-(8).
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
Mindkét rész vonatkozásában:
M.1 Alkalmatlan AT (közös AT), ha az AF feladásának napjától visszafelé számított öt évben összesen nem rendelkezik
- 1. részben: legalább 1 db 1200 m2 alapterületű épület kivitelezésére vagy felújítására vonatkozó referenciával ÉS legalább 1 db 200 m2 látszóbeton szerkezetet tartalmazó épület kivitelezésére vagy felújítására vonatkozó referenciával ÉS/VAGY legalább 1 db konyhatechnológia beépítését is tartalmazó épület kivitelezésére vagy felújítására vonatkozó referenciával,
- 2. részben: összesen legalább 550 m2 alapterületű játszótér és/vagy kalandpark kivitelezésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával
AK a részenként előírt referenciák vonatkozásában részenként legfeljebb három szerződéssel történő teljesítést fogad el.
AK kizárólag az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, az R.22.§(3)-ban foglaltak szerinti, a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolt referenciát fogad el. Egy referenciával több követelmény is igazolható. AK elfogadja a több szerződéssel történő teljesítést is.
M.2 AT (közös AT) alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik
a) legalább 1 fő minőségügyi szakmérnök vagy minőségmenedzsment szakmérnök vagy azzal egyenértékű képzettséggel, végzettséggel és magasépítési szakterületen szerzett legalább 12 hónap szakmai gyakorlattal bíró szakemberrel (az 1. rész vonatkozásában),
b) a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet szerinti legalább 1 fő MV-É (építési szakterület) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel, végzettséggel és szakmai gyakorlattal bíró szakemberrel (mindkét rész vonatkozásában),
c) a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet szerinti legalább 1 fő MV-ÉG (építménygépészeti szakterület) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel, végzettséggel és szakmai gyakorlattal bíró szakemberrel (csak az 1. rész vonatkozásában),
d) a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet szerinti legalább 1 fő MV-ÉV (építményvillamossági szakterület) vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel, végzettséggel és szakmai gyakorlattal bíró szakemberrel (csak az 1. rész vonatkozásában),
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető, de ugyanaz a szakember mindkét részben bemutatható.
Az előírt jogosultság meglétét, érvényességét - amennyiben azzal a bemutatott szakember már az ajánlattételkor rendelkezik - AK a Magyar Mérnöki Kamara adatbázisában ellenőrzi.
Az M.1 és M.2 alkalmassági követelményeknek közös AT-k együttesen is megfelelhetnek, a Kbt.65.§(7) alapján, bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ez esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az AF vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, melynek igazolása érdekében AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a VSZ teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a VSZ teljesítésének időtartama alatt. A kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a VSZ teljesítésében.
Kbt.65.§(9): az R-ben foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a GSZ csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a VSZ, vagy a VSZ azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van.
Helyesen:
Mindkét rész vonatkozásában:
M.1 Alkalmatlan AT (közös AT), ha az AF feladásának napjától visszafelé számított öt évben összesen nem rendelkezik
- 1. részben: legalább 1 db 1200 m2 alapterületű épület kivitelezésére vagy felújítására vonatkozó referenciával ÉS legalább 1 db 200 m2 látszóbeton szerkezetet tartalmazó épület kivitelezésére vagy felújítására vonatkozó referenciával ÉS/VAGY legalább 1 db konyhatechnológia beépítését is tartalmazó épület kivitelezésére vagy felújítására vonatkozó referenciával,
- 2. részben: összesen legalább 550 m2 alapterületű játszótér és/vagy kalandpark kivitelezésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával
AK a részenként előírt referenciák vonatkozásában részenként legfeljebb három szerződéssel történő teljesítést fogad el.
AK kizárólag az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, az R.22.§(3)-ban foglaltak szerinti, a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolt referenciát fogad el. Egy referenciával több követelmény is igazolható. AK elfogadja a több szerződéssel történő teljesítést is.
M.2 AT (közös AT) alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik
a) legalább 1 fő minőségügyi szakmérnök vagy minőségmenedzsment szakmérnök vagy azzal egyenértékű képzettséggel, végzettséggel és magasépítési szakterületen szerzett legalább 12 hónap szakmai gyakorlattal bíró szakemberrel (az 1. rész vonatkozásában),
b) a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet szerinti legalább 1 fő MV-É (építési szakterület) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű képzettséggel, végzettséggel és szakmai gyakorlattal bíró szakemberrel (mindkét rész vonatkozásában),
c) a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet szerinti legalább 1 fő MV-ÉG (építménygépészeti szakterület) vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű képzettséggel, végzettséggel és szakmai gyakorlattal bíró szakemberrel (csak az 1. rész vonatkozásában),
d) a 266/2013. (VII.11) Korm. rendelet szerinti legalább 1 fő MV-ÉV (építményvillamossági szakterület) vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű képzettséggel, végzettséggel és szakmai gyakorlattal bíró szakemberrel (csak az 1. rész vonatkozásában),
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető, de ugyanaz a szakember mindkét részben bemutatható.
Az előírt jogosultság meglétét, érvényességét - amennyiben azzal a bemutatott szakember már az ajánlattételkor rendelkezik - AK a Magyar Mérnöki Kamara adatbázisában ellenőrzi.
Az M.1 és M.2 alkalmassági követelményeknek közös AT-k együttesen is megfelelhetnek, a Kbt.65.§(7) alapján, bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ez esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az AF vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelmény(eke)t, melynek igazolása érdekében AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a VSZ teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a VSZ teljesítésének időtartama alatt. A kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a VSZ teljesítésében.
Kbt.65.§(9): az R-ben foglaltak szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a GSZ csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a VSZ, vagy a VSZ azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
A Kbt. 56. § (4) bekezdése rögzíti, hogy: „Ha a tájékoztatást az ajánlatkérő nem tudja a (2) bekezdés szerinti határidőben megadni, vagy a kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, az 52. § (4) és (5) bekezdése szerint kell eljárni.”
Ajánlatkérő, a fentiekre tekintettel a Kbt. 55. § (1) bekezdése alapján módosította az ajánlati felhívás II.2.5), III.1.3) és IV.2.2) és IV.2.7) pontját; továbbá mindkét részben a közbeszerzési dokumentumokban ("IT-1180 Módosított közbeszerzési dokumentumok_II._korr") foglaltak, továbbá a műszaki dokumentáció (tervek, műleírások, engedélyek, árazatlan költségvetés) is módosul.
A Kbt. 52. § (4) és (5) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás megküldésével egyidejűleg (2019.09.02.) a Kbt. 55. § (2) bekezdése szerint a módosítási szándékról, valamint a módosító hirdetmény feladásáról egyidejűleg tájékoztatta azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték.
A Kbt. 52. § (4) és (5) bekezdésében rögzítetteknek, valamint a Kbt. 55. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlattételi határidő
meghosszabbításra kerül: A módosított ajánlattételi határidő: 2019. szeptember 20., 12:00 óra.
A módosítások a közbeszerzési dokumentumban korrektúrával látszanak.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ