Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:16866/2019
CPV Kód:45233120-6
Ajánlatkérő:Kóny Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Kóny község bel- és külterülete - 0145/36 hrsz., 0145/41 hrsz., 822/5 hrsz., 0145/39 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BAU-N,STA KFT
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kóny Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21479360
Postai cím: Rákóczi Utca 30.
Város: Kóny
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9144
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Aller Imre
Telefon: +36 96280140
E-mail: info@polgkony.t-online.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kony.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: építési beruházás
Hivatkozási szám: EKR000260592019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Víz- és szennyvízcsatorna építés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231300-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Kóny község bel- és külterülete - 0145/36 hrsz., 0145/41 hrsz., 822/5 hrsz., 0145/39 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az 1. részben ismertetett útépítési munkákhoz, illetve az iparterület kialakításához kapcsolódó víz- és szennyvíz csatorna hálózat kiépítése: a tervezett ivóvíz gerincvezeték hossza: 1029,57 m; a tervezett szennyvízcsatorna hossza: 713,68 m.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-16-GM1-2017-00004 azonosító számú projek

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10048 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Víz- és szennyvízcsatorna építés
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/28 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BAU-N,STA KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_52986471
Postai cím: Liliom Utca 8.
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: Magyarország
E-mail: stadlerj@freemail.hu
Telefon: +36 309598490
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96214583
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 31500000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231300-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Kóny község bel- és külterülete - 0145/36 hrsz., 0145/41 hrsz., 822/5 hrsz., 0145/39 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az 1. részben ismertetett útépítési munkákhoz, illetve az iparterület kialakításához kapcsolódó víz- és szennyvíz csatorna hálózat kiépítése: a tervezett ivóvíz gerincvezeték hossza: 1029,57 m; a tervezett szennyvízcsatorna hossza: 713,68 m.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 33577950
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződéses érték változott a Kbt. 141. § (2) bekezdés b) pont alapján: nettó 31.500.000 Ft-ról nettó 33.577.950 Ft-ra.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Vállalkozó 2019. augusztus 6-án levélben jelezte Megrendelő felé, hogy a kivitelezési munkák kivitelezése során a NYSZ-1 szakaszon végzett bontás alkalmával a kiviteli terveken nem szereplő további bontási munka vált szükségessé, mely többletköltséggel jár. A többletköltségre vonatkozó költségvetést a Vállalkozó a Megrendelő részére benyújtotta.
Megrendelő a fenti indoklást elfogadta, a szerződés módosítását és a felmerült többlet költséget nem vitatta.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 31500000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 33577950 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben