Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:16885/2019
CPV Kód:85140000-2
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: erdei.csaba@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Telemedicina szolgáltatás/monitoring beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000759432019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85140000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az ÁEEK felügyelete alatt a Telemedicina rendszerben dolgozó orvosok által telemedicina szolgáltatásra, ill. monitoring tevékenységre vonatkozó beszerzés.
Egészségügyi szolgáltatás
Adatgyűjtés és elemzés
Management szolgáltatás

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/05 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 16885 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 155 - 382742
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Az alkalmasság minimumkövetelménye(i)
A következő helyett:
M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő (Közös Ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított három évben (36 hónapban), külső megrendelésre végzett, teljesítésigazolással lezárt, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával, amely:
- legalább 3 különböző terápiás területen, orvos és/vagy az orvosok és/vagy intézmények közreműködésén keresztül páciens bevonásával járó szolgáltatás nyújtásáról szólt, valamint a fenti időszakban az Ajánlattevő által legalább 10.000 páciens bevonásra került.
Bevonás alatt Ajánlatkérő orvos és/vagy intézményekkel történő szerződések megkötését érti.
A Kr. 21. § (3a) bekezdése alapján ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül teljesített szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Az alkalmassági követelmény bármennyi referenciával teljesíthető.
Helyesen:
M.1. Alkalmatlan az Ajánlattevő (Közös Ajánlattevő), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított három évben (36 hónapban), teljesítésigazolással lezárt, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával, amely:
- legalább 3 különböző terápiás területen, orvos és/vagy az orvosok és/vagy intézmények közreműködésén keresztül páciens bevonásával járó szolgáltatás nyújtásáról szólt, valamint a fenti időszakban az Ajánlattevő által legalább 10.000 páciens bevonásra került.
Bevonás alatt Ajánlatkérő orvos és/vagy intézményekkel történő szerződések megkötését érti.
A Kr. 21. § (3a) bekezdése alapján ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül teljesített szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Az alkalmassági követelmény bármennyi referenciával teljesíthető.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/09/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/10/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 2 . 2
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek
A következő helyett:
A teljesítésre a Kbt.135.§(1)és(5)-(6),és a Ptk.6:130.§(1)-(2)bek.irányadók. Ajánlattétel,a szerződés, a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).A megvalósítás pénzügyi fedezetét AK a „EFOP-1.9.6-16-2017-00001” c.projektből biztosítja.Támogatás intenzitása:100,000000%.A támogatás jellege: utófinanszírozott.AK 30 % előleget biztosít a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján.AK részszámlázási lehetőséget biztosít.Az alábbiak szerint:a)1.részszámla: a nettó vállalkozói díj 20%-nak megfelelő összegről az 1.részteljesítésként meghatározott feladatok teljesítését követően,b)2.részszámla: a nettó vállalkozói díj 60%-nak megfelelő összegről a 2.részteljesítésként meghatározott feladatok teljesítését követően,c)végszámla: a nettó vállalkozói díj 20%-nak megfelelő összegről a végteljesítéshez meghatározott feladatok teljesítését követően.Késedelmi kötbér; Meghiúsulási.Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Helyesen:
A teljesítésre a Kbt.135.§(1)és(5)-(6),és a Ptk.6:130.§(1)-(2)bek.irányadók. Ajánlattétel,a szerződés, a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).A megvalósítás pénzügyi fedezetét AK a„EFOP-1.9.6-16-2017-00001”c.projektből biztosítja.Támogatás intenzitása:100,000000%.A támogatás jellege:utófinanszírozott.AK 30 % előleget biztosít a Kbt.135.§(8)bekezdése alapján.AK részszámlázási lehetőséget biztosít.Az alábbiak szerint:a)1.részszámla: a nettó vállalkozói díj 20%-nak megfelelő összegről az 1.részteljesítésként meghatározott feladatok teljesítését követően,b)2.részszámla: a nettó vállalkozói díj 60%-nak megfelelő összegről a 2.részteljesítésként meghatározott feladatok teljesítését követően,c)végszámla: a nettó vállalkozói díj 20%-nak megfelelő összegről a végteljesítéshez meghatározott feladatok teljesítését követően.Késedelmi kötbér:Mértéke:az eredménytelenül eltelt részteljesítési határidőtől számítva a késedelem 1-10.napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11.napjától napi 1%.Folyt.VI.3)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/09/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/10/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
1. AK a hiánypótlás, felvilágosítás lehetőségét a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően bizt. A Kbt.71.§(6)bek. alapján AK nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazd-i szereplőt von be az eljárásba, és a gazd-i szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
2. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
3. AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT, mind közös AT vonatkozásában.
4. AK konzultációt és helyszíni bejárást nem tart.
5. Az Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem biztosítja, tekintettel arra, hogy a beszerzésre kerülő komplex tételek egymással szorosan összefüggő, egymástól elválaszthatatlan részekből állnak. Az egyes részfeladatok munkafolyamat szinten olyan szorosan kapcsolódnak egymáshoz és épülnek egymásra, hogy a feladatok részekre bontása reálisan megvalósítási kockázatot rejt magában. A háziorvosok és a szakorvosok ellátandó feladatai egy egészségügyi folyamat részét képezik, amely központi egységes kordinációt igényel. Több közreműködő szervezet igénybevétele a közpénzek hatékony felhasználásának alapelvével ellentétes és a folyamatok hatékony ellátását, a projekt szintű indikátorok teljesítését akadályozza, ezzel a teljes EFOP-1.9.6-16-2017-00001 azonosítószámú uniós projekt mennyiségi és időbeli megvalósítását veszélyeztetné.
6. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET)idő szerint értendő.
7. A Kbt.66.§(5)bek-e szerint az ajánlathoz csatolni kell a közbesz.dok-ban megadott minta szerinti felolvasólapot az EKR rendszerben, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével, melynek tart. kell a Kbt.68.§(4)bek. szerinti információkat. Az EKR-ben az AK a közbesz.dok. között elektronikus űrlapként létrehozta a Felolvasólap mintáját, amelyet az AT. az elektr.űrlap formájában köteles kitölteni, valamint annak alátámasztására a kiadott ártáblázatot kitöltve. (1.számú melléklet)
8. AK jelen eljárásban előírja a Kbt.66.§(6)bek. és a 65. § (7) bekezdés – nemleges tartalommal is-szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
9. AK a Kbt.56.§ szerint biztosítja a kieg.táj. lehetőségét. A közbesz.dok-ban foglaltakkal kapcsolatban írásban kieg.táj. kérhető kizárólag az EKR rendszeren keresztül.AK valamennyi olyan gazd. szereplőnek, aki az eljárásra érdeklődését az EKR rendszerben jelezte, az EKR rendszeren keresztül megküldi kieg.táj-t.
10. AK jelen eljárásban előírja az ajánlattevői adatkezelési hozzájáruló nyilatkozattételt
11. Az ajánlattétel nyelve is a magyar.
12. AK nem alkalmazza a Kbt.75.§(2) bek. e)pontját.
13. Fordítás: Kbt. 47. § (2) bekezdés.
14. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni.
15. Felelős akkreditált közbesz.szaktanácsadó:Makranczi Ádám(1026 Budapest, Pasaréti út 83.), makranczi@eszker.eu, lajstromszám:00638
16. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban az EKR rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak:Ész-Ker Zrt. cím: 1026 Budapest, Pasaréti út 83. I. emelet, fax: +36 17896943 e-mail: eszker@eszker.eu
17. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai az irányadók.
18. AK a felhívás IV.2.6) pontjában a 2 hónap alatt, 60 naptári napot ért.
19. II.1.1) és II.2.1) pontban az eljárás elnevezése karakterkorlát miatt rövidítésre került, eljárás eredeti elnevezése: " EFOP-1.9.6-16 Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések kiemelt projekt „B komponens” Pilot projekt lebonyolítására ezen belül telemedicina szolgáltatás ill. monitoring tevékenység megszervezésére vonatkozó beszerzés”
Helyesen:
1.AK a hiánypótlás, felvilágosítás lehetőségét a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően bizt. A Kbt.71.§(6)bek. alapján AK nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazd-i szereplőt von be az eljárásba, és a gazd-i szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
2.Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
3.AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT, mind közös AT vonatkozásában.
4.AK konzultációt és helyszíni bejárást nem tart.
5.Az Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem biztosítja, tekintettel arra, hogy a beszerzésre kerülő komplex tételek egymással szorosan összefüggő, egymástól elválaszthatatlan részekből állnak. Az egyes részfeladatok munkafolyamat szinten olyan szorosan kapcsolódnak egymáshoz és épülnek egymásra, hogy a feladatok részekre bontása reálisan megvalósítási kockázatot rejt magában. A háziorvosok és a szakorvosok ellátandó feladatai egy egészségügyi folyamat részét képezik, amely központi egységes kordinációt igényel. Több közreműködő szervezet igénybevétele a közpénzek hatékony felhasználásának alapelvével ellentétes és a folyamatok hatékony ellátását, a projekt szintű indikátorok teljesítését akadályozza, ezzel a teljes EFOP-1.9.6-16-2017-00001 azonosítószámú uniós projekt mennyiségi és időbeli megvalósítását veszélyeztetné.
6.Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET)idő szerint értendő.
7.A Kbt.66.§(5)bek-e szerint az ajánlathoz csatolni kell a közbesz.dok-ban megadott minta szerinti felolvasólapot az EKR rendszerben, az eljárás felületén a megfelelő cellák kitöltésével, melynek tart. kell a Kbt.68.§(4)bek. szerinti információkat. Az EKR-ben az AK a közbesz.dok. között elektronikus űrlapként létrehozta a Felolvasólap mintáját, amelyet az AT. az elektr.űrlap formájában köteles kitölteni, valamint annak alátámasztására a kiadott ártáblázatot kitöltve. (1.számú melléklet)
8.AK jelen eljárásban előírja a Kbt.66.§(6)bek. és a 65. § (7) bekezdés – nemleges tartalommal is-szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
9.AK a Kbt.56.§ szerint biztosítja a kieg.táj. lehetőségét. A közbesz.dok-ban foglaltakkal kapcsolatban írásban kieg.táj. kérhető kizárólag az EKR rendszeren keresztül.AK valamennyi olyan gazd. szereplőnek, aki az eljárásra érdeklődését az EKR rendszerben jelezte, az EKR rendszeren keresztül megküldi kieg.táj-t.
10.AK jelen eljárásban előírja az ajánlattevői adatkezelési hozzájáruló nyilatkozattételt
11.Az ajánlattétel nyelve is a magyar.
12.AK nem alkalmazza a Kbt.75.§(2) bek. e)pontját.
13.Fordítás: Kbt. 47. § (2) bekezdés.
14.Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § alapján kell eljárni.
15.Felelős akkreditált közbesz.szaktanácsadó:Makranczi Ádám(1026 Budapest, Pasaréti út 83.), makranczi@eszker.eu, lajstromszám:00638
16.Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban az EKR rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak:Ész-Ker Zrt. cím: 1026 Budapest, Pasaréti út 83. I. emelet, fax: +36 17896943 e-mail: eszker@eszker.eu
17.A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai az irányadók.
18.AK a felhívás IV.2.6) pontjában a 2 hónap alatt, 60 naptári napot ért.
19.II.1.1) és II.2.1) pontban az eljárás elnevezése karakterkorlát miatt rövidítésre került, eljárás eredeti elnevezése: " EFOP-1.9.6-16 Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések kiemelt projekt „B komponens” Pilot projekt lebonyolítására ezen belül telemedicina szolgáltatás ill. monitoring tevékenység megszervezésére vonatkozó beszerzés”
20.III.2.2)folyt.:Meghiúsulási: szerződés szerinti szolgáltatások nettó ellenértékének(kötbéralap)25%-a.Az ellenszolgáltatás teljesítésének részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ