Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/175
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.11.
Iktatószám:16894/2019
CPV Kód:45260000-7
Ajánlatkérő:Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Teljesítés helye:Budapest XVIII. kerület Gyöngyvirág utca 49-51. „A” épület Hrsz.:154684
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Tape Bau építőipari és kereskedelmi szolgáltató korlátolt fellelőségű társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55307253
Postai cím: Üllői Út 400
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1184
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Borbély György
Telefon: +36 12961300
E-mail: borbely@bp18.hu
Fax: +36 12961321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bp18.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bp18.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gyöngyvirág utca 49-51.Társasház felújítási munkái
Hivatkozási szám: EKR000914802018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45260000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Gyöngyvirág utca 49-51.Társasház felújítási munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45260000-7
További tárgyak:45310000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XVIII. kerület Gyöngyvirág utca 49-51. „A” épület
Hrsz.:154684
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tetőfedés cseréje, tetőszerkezet és bádogozás felújítása 710 m2 felületen
Villamos rendszerek szabványossá tétele
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
03187 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Gyöngyvirág utca 49-51.Társasház felújítási munkái
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Tape Bau építőipari és kereskedelmi szolgáltató korlátolt fellelőségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16669275
Postai cím: Fehérvári Út 75.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
E-mail: info@tapebau.hu
Telefon: +36 209777027
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 35429698
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45260000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45260000-7
További tárgyak:45310000-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest XVIII. kerület Gyöngyvirág utca 49-51. „A” épület
Hrsz.:154684
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tetőfedés cseréje, tetőszerkezet és bádogozás felújítása 710 m2 felületen
Villamos rendszerek szabványossá tétele
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 46782298
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Tape Bau építőipari és kereskedelmi szolgáltató korlátolt fellelőségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16669275
Postai cím: Fehérvári Út 75.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
E-mail: info@tapebau.hu
Telefon: +36 209777027
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
1. A Szerződés IV. rész 3. pont 3-4. bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"A teljesítési határidő a szerződés hatálybalépésétől számított 240 nap, mely az alábbiak szerint oszlik két fázisra:
Vállalkozónak a Munkák elvégzésére és készre jelentésére 210 nap áll rendelkezésére, majd ezt követően Megrendelőnek 30 nap áll rendelkezésére az átadás-átvételi eljárás lefolytatására.”
2. A Szerződés IX. rész 3. pont 1. mondatának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A Munka hiánytalan és hibátlan elvégzéséért megállapított Vállalkozói Díj összege nettó 46 782 298,- Ft egyösszegű átalánydíj (átalányár).”
Továbbá kiegészül az alábbi rendelkezéssel:
„Felek rögzítik, hogy a Vállalkozói díjból 11.352.600,- Ft a pótmunkák ellenértéke, amely összeggel vállalkozó a 3. részszámlázási ütem során kállított számláját jogosult megemelni.
3. A Szerződés X. rész 2. pont táblázatának 3. részszámlázási ütemének helyére az alábbi rendelkezés lép:
számla neve: 3. részszámlázási ütem
Számlázható összeg (a teljes nettó ellenérték %-a): a Vállakozói díh 15 %-a a nettó 11 352 600,- Ft pótmunka ellenértékével növelt összegben
számla kiállításának feltétele, műszaki készültség foka: 100 %-os műszaki készültségi fok elérése

VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. Mind a vállalkozói díj, fizetési feltételek és a határidő módosítása is megalapozott a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján figyelemmel az alábbiakra.
1.1. Annak vizsgálata, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre:
Felek rögzítik, hogy a födém előzetes vizsgálata során kellő gondossággal eljárva sem lehetett előre látni, hogy a tetőszerkezet és födém károsodott-e és milyen mértékben. Ezt csak a teljes feltárást követően lehetett minden kétséget kizáróan felmérni és megállapítani. Továbbá csak a feltárást követően volt lehetőség arra, hogy a szakértő megállapíthassa, hogy milyen munkálatokat szükséges elvégezni a gerendák felfekvő felületein a falazat nedvessége és a beázások miatt nagymértékű rovar és gombakárosodások elhárítása érdekében, amely alapján a Vállalkozó elkészíthette a pótmunkák ellenértékére vonatkozó árajánlatát.
Folytatás a VII.1. II. pontjában.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 35429698 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 46782298 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
I.
A szerződés módosítására 2019/08/26. napján került sor.
II. "VI.2.2) A módosítás okai" pont folytatása:
A műszaki szakértők egyértelmű javaslata volt, hogy a lakóépület használhatósága, élet és vagyonvédelme, valamint a biztonságos kivitelezés érdekében a Kivitelező mindenképpen végezze el a pótmunkákat. A tetőszerkezet visszazárása addig nem történhetett meg, amíg a födémszerkezet megerősítése és felkötése a tetőszerkezethez nem történt meg, mivel a tetőhéjazat súlyával a tetőszerkezet csak ezután vált terhelhetővé.
Mindemellett Vállalkozó a pótmunkák felmerülését követően a pótmunkákról szóló árajánlat megtételekor akadályközléssel élt Megrendelő felé, mivel az ehhez szükséges fedezet biztosításáról szóló döntés képviselő-testületi hatáskörbe tartozik és ezen döntést megelőzően nem tudta a szükséges pótmunkákat elvégezni.
1.2. Annak vizsgálata, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét:
Felek a szerződést tetőszerkezet felújítás kivitelezési munkáinak elvégzése érdekében kötötték, a felmerült pótmunkák is ebbe a körbe tartoznak műszakilag, így a szerződés általános jellege változatlan marad.
1.3. Annak vizsgálata, hogy az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át:
Felek rögzítik, hogy az eredeti szerződés ellenértéke nettó 35 429 698,- Ft volt, a módosítást követően növekedett nettó 11 352 600,- Ft pótmunka ellenértékével, így a végösszeg netto 46 782 298,- Ft lett. Erre való tekintettel a növekedés 50% alatt marad. A tartalékkeret nem került felhasználásra.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben