Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/174
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.10.
Iktatószám:16906/2019
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:4025 Debrecen, Erzsébet u. 27. sz. Hrsz.: 9415
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TÖMB 2002 Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: AK16360
Postai cím: Piac utca 54.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Telefon: +36204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax: +36 14801180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére „KEHOP-5.2.2- 16 azonosító számú projekt keretében „A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által használt/vagyonkezelt középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései: 4025 Debrecen, Erzsébet u. 27. sz. Hrsz.: 9415”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére „KEHOP-5.2.2- 16 azonosító számú projekt keretében „A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által használt/vagyonkezelt középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései: 4025 Debrecen, Erzsébet u. 27. sz. Hrsz.: 9415”
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4025 Debrecen, Erzsébet u. 27. sz. Hrsz.: 9415
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4025 Debrecen, Erzsébet u. 27. sz. Hrsz.: 9415
16 cm vtg. AUSTROTHERM homlokzati EPS polisztirol hab hőszigetelő rendszer készül az épület
teljes külső homlokzat felületére, műanyag dübelezéssel. A nyílászárók sávjában, terv szerinti
helyeken ROCKWOOL Frontrock MAX-E 16 cm vtg, 20 cm széles kőzetgyapot hőszigetelő sávot
kell készíteni tűzvédelmi előírások szerint, acél beütőszeges dübelezéssel. 16 cm vtg.
AUSTROTHERM XPS TOP P lábazati hőszigetelés készül, melyet a járdaszint-rámpák alatt is 0,50
m mélységig folytonosan kell kialakítani. A járdaszint felett a padlóvonalhoz képest 30 cm
(járdaszinthez cca. 40 cm) magasságban lábazati hőszigetelő rendszerkezet készül.
Külső felületképzés a homlokzaton LB Knauf nemesvakolat rendszerrel, a lábazaton LB Knauf
lábazatvakolattal készül, a meglévőhöz igazodva, változatlan színezési rendszerben.
14 cm vtg. ZENIT EPS polisztirol hab hőszigetelés készül az épület felújítással nem érintett, nem
járható lapostetős felületére. A lapostetőn fordított rétegrendű vízszigetelő rendszer kerül
kiépítésre. A meglévő vízszigetelést perforálni kell, és új párakiszellőzőket kell elhelyezni.
A tervezett rendszerben elbontásra kerül a 3 db meglévő Termomax gázkazán és új
kondenzációs készülékek kerülnek elhelyezésre. A tervezett 2db gázkészülék Vaillant ecoTech
plus VU 466/4-5 típusú.
Az épületre 90 db Kioto Solar 260Wp polikristályos napelem modul lesz elhelyezve. A 3 db
inverter Fronius Symo 10.0-3-M típusúak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2-16

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
13866 / 2016 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére „KEHOP-5.2.2- 16 azonosító számú projekt keretében „A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal által használt/vagyonkezelt középületek kiemelt épületenergetikai fejlesztései: 4025 Debrecen, Erzsébet u. 27. sz. Hrsz.: 9415”
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2016/11/04 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TÖMB 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Désány utca 16. 4. em. 15.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 49186848
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4025 Debrecen, Erzsébet u. 27. sz. Hrsz.: 9415
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
16 cm vtg. AUSTROTHERM homlokzati EPS polisztirol hab hőszigetelő rendszer készül az épület
teljes külső homlokzat felületére, műanyag dübelezéssel. A nyílászárók sávjában, terv szerinti
helyeken ROCKWOOL Frontrock MAX-E 16 cm vtg, 20 cm széles kőzetgyapot hőszigetelő sávot
kell készíteni tűzvédelmi előírások szerint, acél beütőszeges dübelezéssel. 16 cm vtg.
AUSTROTHERM XPS TOP P lábazati hőszigetelés készül, melyet a járdaszint-rámpák alatt is 0,50
m mélységig folytonosan kell kialakítani. A járdaszint felett a padlóvonalhoz képest 30 cm
(járdaszinthez cca. 40 cm) magasságban lábazati hőszigetelő rendszerkezet készül.
Külső felületképzés a homlokzaton LB Knauf nemesvakolat rendszerrel, a lábazaton LB Knauf
lábazatvakolattal készül, a meglévőhöz igazodva, változatlan színezési rendszerben.
14 cm vtg. ZENIT EPS polisztirol hab hőszigetelés készül az épület felújítással nem érintett, nem
járható lapostetős felületére. A lapostetőn fordított rétegrendű vízszigetelő rendszer kerül
kiépítésre. A meglévő vízszigetelést perforálni kell, és új párakiszellőzőket kell elhelyezni.
A tervezett rendszerben elbontásra kerül a 3 db meglévő Termomax gázkazán és új
kondenzációs készülékek kerülnek elhelyezésre. A tervezett 2db gázkészülék Vaillant ecoTech
plus VU 466/4-5 típusú.
Az épületre 90 db Kioto Solar 260Wp polikristályos napelem modul lesz elhelyezve. A 3 db
inverter Fronius Symo 10.0-3-M típusúak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 49186848
Pénznem:
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Tömb 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Désány utca 16. 4. em. 15.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: HU
E-mail: -
Telefon: -
Internetcím(ek): (URL) -
Fax: -
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2016/12/14 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződő felek a Rendelet 28. § (1) - (3) bekezdései alapján a vállalkozó által benyújtott árazott költség-vetést jelen szerződésmódosítás 1. sz. melléklete szerint módosítják.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Szerződő felek az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mé-rnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 28. § (1) bekezdése szerint az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytattak le, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesítették. A vállalkozó által kezdeményezett műszaki-szakmai egyeztetés oka az volt, hogy nyertes ajánlatának benyújtásakor (2016. október 4.) előre nem láthatta, hogy az ajánlatában rögzített VAILLANT EcoTec Plus VU 466/4-5 E típusú gázüzemű kondenzációs falikazán már nem beszerezhető a rendelkezésre álló teljesítési határidőn belül. Erre figyelemmel Szerződő felek a vállalkozó ajánlatában megjelölt termékkel egyenértékű minőségű helyettesítő termék (Westen Star Condens+ 1.50) beépítésében egyeztek meg a beruházás ter-vezőjének, felelős műszaki vezetőjének és műszaki ellenőrének nyilatkozata alapján.
Fentiekre figyelemmel módosítani szükséges a vállalkozó által benyújtott árazott költségvetést a tényle-gesen beépítésre kerülő, műszakilag egyenértékű helyettesítő termékkel.

Jelen szerződésmódosítást megalapozó körülmény a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 141. § (6) bekezdése alapján nem tekinthető lényegesnek, mivel az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételt nem határoz meg.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 49186848 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 49186848 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A hiánypótlásként "KÉ-16906/2019" Iktatószámon megküldött 80.000 Ft költségtérítés kifizetése folyamatban van.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben