Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:16912/2019
CPV Kód:45453100-8
Ajánlatkérő:Pusztaföldvár Községi Önkormányzat
Teljesítés helye:5919 Pusztaföldvár, Rákóczi u. 66., hrsz: 444.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Berény Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pusztaföldvár Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71883241
Postai cím: Rákóczi Utca 66.
Város: Pusztaföldvár
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5919
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Baranyi István
Telefon: +36 68422000
E-mail: polghiv@pusztafoldvar.hu
Fax: +36 68422000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pusztafoldvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Községháza felújítása Pusztaföldváron.
Hivatkozási szám: EKR000267812018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Községháza felújítása Pusztaföldváron
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5919 Pusztaföldvár, Rákóczi u. 66., hrsz: 444.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Községháza felújítása Pusztaföldváron:
Falszigetelés. Padlásfödém hőszigetelő ásványgyapottal. Padlásfödém hőszigetelő ásványgyapottal. Bejárati ajtók, ablakok, belső ajtók rekonstruálandók (cserélendők). Padlóburkolatok cseréje. Vakolat javítás. 14 cm hőszigetelés kéregvakolat. Új vizes berendezések. Napelemes rendszer kiépítése. Akadálymentesítés. Új térkő burkolat a járdák helyére. 10 fh-es kerékpár tároló. Parkolóhely kialakítás.
Felújítandó épület bruttó területe: 472 m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/05/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP 1775764900

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11959 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Községháza felújítása Pusztaföldváron
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/02 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Berény Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35768074
Postai cím: Malom Utca 1/a.
Város: Mezőberény
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5650
Ország: Magyarország
E-mail: ikmetyko@freemail.hu
Telefon: +36 704284392
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 40294812
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés helye: 5919 Pusztaföldvár, Rákóczi u. 66., hrsz: 444.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Községháza felújítása Pusztaföldváron:
Falszigetelés. Padlásfödém hőszigetelő ásványgyapottal. Padlásfödém hőszigetelő ásványgyapottal. Bejárati ajtók, ablakok, belső ajtók rekonstruálandók (cserélendők). Padlóburkolatok cseréje. Vakolat javítás. 14 cm hőszigetelés kéregvakolat. Új vizes berendezések. Napelemes rendszer kiépítése. Akadálymentesítés. Új térkő burkolat a járdák helyére. 10 fh-es kerékpár tároló. Parkolóhely kialakítás.
Felújítandó épület bruttó területe: 472 m2.
A jelen módosítás szerinti műszaki tartalom módosulás:
Módosul a Szerződés műszaki tartalma a jelen szerződésmódosítás mellékletét képező módosított költségvetés/pótmunka költségvetés szerinti, műszakilag indokolt és a műszaki ellenőr által jóváhagyott pótmunka szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/02 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/08/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 41655972
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Berény Bau Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35768074
Postai cím: Malom Utca 1/a.
Város: Mezőberény
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5650
Ország: Magyarország
E-mail: ikmetyko@freemail.hu
Telefon: +36 704284392
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződő felek a Szerződést a Kbt. 141.§ (4) bekezdés b) pontja alapján, a műszaki tartalomra és ezzel összefüggésben a teljesítési határidőre, valamint a szerződéses árra vonatkozóan az alábbiak szerint módosítják:
1. Módosul a Szerződés műszaki tartalma a jelen szerződésmódosítás mellékletét képező módosított költségvetés/pótmunka költségvetés szerinti, műszakilag indokolt és a műszaki ellenőr által jóváhagyott pótmunka következtében.
2. Az 1. pontban foglaltak következtében a Szerződés 4. pontja (Teljesítési határidő) az alábbiak szerint módosul:
„4. Teljesítési határidő: 2019. augusztus 31.”
3. Az 1. pontban foglaltak következtében a Szerződés 6.1. pontja (Vállalkozói díj) az alábbiak szerint módosul:
„6.1. A jelen szerződés szerinti építési munka ellenértéke:
Nettó: 41.655.972,- Ft
ÁFA: 11.247.112,- Ft
Bruttó: 52.903.084,- Ft, azaz bruttó Ötvenkettőmillió-kilencszázháromezer-nyolcvannégy forint.
4. Szerződő felek rögzítik, hogy az ellenérték növekedése (nettó 1.361.160,- Ft + Áfa, azaz bruttó 1.728.673,- Ft) nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át (Kbt. 141.§ (4) bekezdés b) pont bb) alpont).
5. A Szerződés egyéb rendelkezései változatlan formában továbbra is érvényesek.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: Az eredeti szerződő fél még jelen van a munkaterületen, ismeri a terveket, a körülményeket, a munkát, amelyet eddig kiválóan teljesített. Új szerződő fél választása esetén a fentiek átvétele jelentős időveszteséget, többletköltséget, többletadminisztrációt és kivitelezési kockázatot jelentene.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 40294812 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 41655972 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben