Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/176
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.12.
Iktatószám:16922/2019
CPV Kód:33696000-5
Ajánlatkérő:Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28937120
Postai cím: Róbert Károly Körút 44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pete István hadnagy
Telefon: +36 14651800
E-mail: pete.istvan@hm.gov.hu
Fax: +36 13403129
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vegyszer-reagens KM - RAVGYI
Hivatkozási szám: EKR000471822019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti keretmegállapodás megkötése részenként 36+12 hónap időtartamra orvosi vegyszerek beszerzésére a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ kecskeméti telephelyén a teljes időtartamra összesen az alábbi nettó keretösszegekben:
1. rész: 36.000.000,- Ft
2. rész: 18.000.000,- Ft
3. rész: 48.000.000,- Ft
4. rész: 132.000.000,- Ft
5. rész: 33.480.000,- Ft
6. rész: 36.000.000,- Ft
7. rész: 8.520.000,- Ft
8. rész: 36.000.000,- Ft

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/09 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 14465 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 150 - 369011
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/02 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 3
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Az MH EK RAVGYI klinikai laboratóriumában, a immunkémiai vizsgálathoz szükséges reagensek, rendszeroldatok, kontrollok beszerzése saját tulajdonú készülékek hiányában két darab mintaelőkészítő- és mérőkészülék egyidejű biztosításával, és az azok működéséhez szükséges fogyóanyagok biztosításával a NEAK és Katonai-, Repülő alkalmassági vizsgálatok teljesítéséhez.
(A)Tervezett vizsgálatok (B)NEAK szükséges vizsgálat mennyiség/év (C)Alkalmasság vizsgálat szükséges vizsgálat mennyiség/év
(A)TSH (B)8.500 (C)--
(A)fT4 (B)1.400 (C)--
(A)fT3 (B)1.300 (C)--
(A)Béta Crosslab (B)500 (C)--
(A)Osteocalcin (B)500 (C)--
(A)Total Ige (B)200 (C)--
(A)TroponinT (B)200 (C)--
(A)Prostata specifikus antigén (B)600 (C)500
(A)Hepatitis C vírus (HCV Ab) (B)-- (C)20.000
(A)HbsAg Quant (B)-- (C)20.000
(A)HIV Ab/Ag (B)-- (C)20.000
Helyesen:
Az MH EK RAVGYI klinikai laboratóriumában, a immunkémiai vizsgálathoz szükséges reagensek, rendszeroldatok, kontrollok beszerzése saját tulajdonú készülékek hiányában két darab mérőkészülék egyidejű biztosításával, és az azok működéséhez szükséges fogyóanyagok biztosításával a NEAK és Katonai-, Repülő alkalmassági vizsgálatok teljesítéséhez.
(A)Tervezett vizsgálatok (B)NEAK szükséges vizsgálat mennyiség/év (C)Alkalmasság vizsgálat szükséges vizsgálat mennyiség/év
(A)TSH (B)8.500 (C)--
(A)fT4 (B)1.400 (C)--
(A)fT3 (B)1.300 (C)--
(A)Béta Crosslab (B)500 (C)--
(A)Osteocalcin (B)500 (C)--
(A)Total Ige (B)200 (C)--
(A)TroponinT (B)400 (C)--
(A)Prostata specifikus antigén (B)600 (C)500
(A)Hepatitis C vírus (HCV Ab) (B)-- (C)20.000
(A)HbsAg Quant (B)-- (C)20.000
(A)HIV Ab/Ag (B)-- (C)20.000
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/09/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/10/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 4
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Az MH EK RAVGYI klinikai laboratóriumában, a kémiai vizsgálathoz szükséges reagensek, rendszeroldatok, kontrollok beszerzése saját tulajdonú készülékek hiányában két darab mintaelőkészítő- és mérőkészülék egyidejű biztosításával, és az azok működéséhez szükséges fogyóanyagok biztosításával a NEAK és Katonai-, Repülő alkalmassági vizsgálatok teljesítéséhez.
(A)Tervezett vizsgálatok (B)NEAK szükséges vizsgálat mennyiség/év (C)Alkalmasság vizsgálat szükséges vizsgálat mennyiség/év
(A)Összfehérje meghatározása szérumban (B)1.000 (C)--
(A)Albumin meghatározása szérumban (B)1.700 (C)--
(A)Karbamid meghatározása szérumban (B)19.000 (C)20.000
(A)Húgysav meghatározása (B)16.000 (C)20.000
(A)Kreatinin meghatározása kinetikus JAFFÉ módszerrel (B)20.000 (C)--
(A)Bilirubin meghatározása szérumban (B)18.000 (C)20.000
(A)Glukóz meghatározása szérumban (B)20.000 (C)20.000
(A)Nátrium meghatározása szérumban (B)18.000 (C)--
(A)Kálium meghatározása szérumban (B)18.000 (C)--
(A)Klór meghatározása szérumban (B)18.000 (C)--
(A)Foszfor meghatározása szérumban (B)2.000 (C)--
(A)Magnézium meghatározása szérumban (B)3.000 (C)--
(A)Albumin meghatározása immun módszerrel vizeletben (B)500 (C)--
(A)Kálcium meghatározása (B)4.200 (C)--
(A)LDH meghatározása szérumban (B)3.100 (C)--
(A)CK keratin-kináz meghatározása szérumban (B)3.600 (C)--
(A)Alkalikus f. meghatározása szérumban (B)13.000 (C)20.000
(A)CK-MB koncentráció meghatározása immunoassay-vel (B)300 (C)--
(A)Triglicerid meghatározása szérumban (B)15.500 (C)20.000
(A)HDL- koleszterin meghatározása szérumban (B)13.000 (C)--
(A)Koleszterin meghatározása szérumban (B)15.500 (C)20.000
(A)Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT) meghatározása (B)18.000 (C)20.000
(A)Alanin-amino-transzferáz (ALAT, SGPT) meghatározása (B)18.000 (C)20.000
(A)Gamma-glutamil-transzferáz meghatározás (B)18.000 (C)20.000
(A)Alfa-amyláz meghatározása szérumban (B)3.000 (C)--
(A)Vas (B)8.500 (C)500
(A)Vaskötő kapacitás (B)-- (C)300
(A)Totál transzferin meghatározása (B)2.500 (C)--
(A)Hemoglobin A1c (B)4.000 (C)--
(A) C ralaktív fehérje (CRP) kvantitatív meghatározása (B)6.000 (C)--
(A)Anti-streptolizin O titer kvantitatív meghatárotása (B)700 (C)--
(A)Reuma faktor kvantitatív meghatározása immunkémiai módszerrel (B)300 (C)--
(A)LDL direkt koleszterin meghatározás (B)250 (C)250
(A)Colinesteraz meghatározás (B)100 (C)--
(A)Ferritin (B)300 (C)--
Helyesen:
Az MH EK RAVGYI klinikai laboratóriumában, a kémiai vizsgálathoz szükséges reagensek, rendszeroldatok, kontrollok beszerzése saját tulajdonú készülékek hiányában két darab mérőkészülék egyidejű biztosításával, és az azok működéséhez szükséges fogyóanyagok biztosításával a NEAK és Katonai-, Repülő alkalmassági vizsgálatok teljesítéséhez.
(A)Tervezett vizsgálatok (B)NEAK szükséges vizsgálat mennyiség/év (C)Alkalmasság vizsgálat szükséges vizsgálat mennyiség/év
(A)Összfehérje meghatározása szérumban (B)1.000 (C)--
(A)Albumin meghatározása szérumban (B)1.700 (C)--
(A)Karbamid meghatározása szérumban (B)19.000 (C)20.000
(A)Húgysav meghatározása (B)16.000 (C)20.000
(A)Kreatinin meghatározása kinetikus JAFFÉ módszerrel (B)20.000 (C)--
(A)Bilirubin meghatározása szérumban (B)18.000 (C)20.000
(A)Glukóz meghatározása szérumban (B)20.000 (C)20.000
(A)Nátrium meghatározása szérumban (B)18.000 (C)--
(A)Kálium meghatározása szérumban (B)18.000 (C)--
(A)Klór meghatározása szérumban (B)18.000 (C)--
(A)Foszfor meghatározása szérumban (B)2.000 (C)--
(A)Magnézium meghatározása szérumban (B)3.000 (C)--
(A)Albumin meghatározása immun módszerrel vizeletben (B)500 (C)--
(A)Kálcium meghatározása (B)4.200 (C)--
(A)LDH meghatározása szérumban (B)3.100 (C)--
(A)CK keratin-kináz meghatározása szérumban (B)3.600 (C)--
(A)Alkalikus f. meghatározása szérumban (B)13.000 (C)20.000
(A)CK-MB koncentráció meghatározása immunoassay-vel (B)300 (C)--
(A)Triglicerid meghatározása szérumban (B)15.500 (C)20.000
(A)HDL- koleszterin meghatározása szérumban (B)13.000 (C)--
(A)Koleszterin meghatározása szérumban (B)15.500 (C)20.000
(A)Aszpartát-amino-transzferáz (ASAT, GOT) meghatározása (B)18.000 (C)20.000
(A)Alanin-amino-transzferáz (ALAT, SGPT) meghatározása (B)18.000 (C)20.000
(A)Gamma-glutamil-transzferáz meghatározás (B)18.000 (C)20.000
(A)Alfa-amyláz meghatározása szérumban (B)3.000 (C)--
(A)Vas (B)8.500 (C)500
(A)Vaskötő kapacitás (B)-- (C)300
(A)Totál transzferin meghatározása (B)2.500 (C)--
(A)Hemoglobin A1c (B)4.000 (C)--
(A) C ralaktív fehérje (CRP) kvantitatív meghatározása (B)6.000 (C)--
(A)Anti-streptolizin O titer kvantitatív meghatárotása (B)700 (C)--
(A)Reuma faktor kvantitatív meghatározása immunkémiai módszerrel (B)300 (C)--
(A)LDL direkt koleszterin meghatározás (B)250 (C)250
(A)Colinesteraz meghatározás (B)100 (C)--
(A)Ferritin (B)300 (C)--
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/09/09 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/10/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentáció módosuló pontjai:
Műszaki leírás 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. és 8. rész
Ártáblázat 4. rész (Reuma faktor), 5. rész (Syphilis RPR)
4. sz. melléklet – Adatlap 2. rész
Szerződés tervezet VIII.10.6. pontja
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ